Dispozitii 2019

* Dispozitie privind interzicerea bauturilor alcoolice in preajma localurilor unde sunt amenajate sectii de votare in ziua de 26 mai 2019 intre orele 07.00 – 21.00

* Dispozitie privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral, in vederea desfasurarii campaniei electorale pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European.

* Dispozitie nr. 1 din 04.01.2019 pentru convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului Local

*Dispozitie nr. 2 din 07.01.2019 privind rectificare act de nastere

*Dispozitie nr. 4 din 09.01.2019 privind acordarea drepturilor salariale pentru activitatea prestata in proiect finantat din fonduri europene nerambursabile ,,Programul de Cooperare Elvetiano-Roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse”

*Dispozitie nr. 5 din 10.01.2019  privind acordarea dreprurilor salariale pentru activitatea prestata in proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile

*Dispozitie nr. 6 din 10.01.2019 privind stabilirea salariilor de baza a salariatilor contractuali din cadrul compartimentului Biblioteca, incepand cu 01.01.2019

*Dispozitie nr.7 din 10.01.2019 privind stabilirea salariilor de baza a salariatilor contractuali din cadrul compartimentului Cresa, incepand cu 01.01.2019

*Dispozitie nr. 8 din 21.01.2019 privind acordarea drepturilor salariale a sporului conditii deosebite pentru asistentele medicale, din cadrul Familiei ocupationale pe functii bugetare ,,sanatate si asistenta sociala” pentru lunile: august, septembrie, octombrie 2018

*Dispozitie nr. 9 din 31.01.2019 privind incetarea contractului individual de munca al doamnei Hutanu Paraschiva avand functia de ingrijitor din cadrul Primariei orasului Bicaz

*Dispozitie nr. 10 din 21.01.2019  privind constituirea comisiei de receptie a lucrarii ,,Reparatii la acoperisul blocului A.N.L. din str. Piatra Corbului, nr. 13, orasul Bicaz, judetul Neamt

*Dispozitie nr. 11 din 21.01.2019 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale, domnul Tiba Ioan

*Dispozitie nr. 12 din 21.01.2019  privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri pentru familiile si persoanele singure, altele decat cele beneficiare de ajutorul social stabilit in conditiile Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare

*Dispozitie nr. 13 din 21.01.2019 privind stabilirea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia,acordat domnului Sandu Marius, persoana singura

* Dispozitie nr .14 din  23.01.2019 pentru convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local

*Dispozitie nr. 15 din 28.01.2019 privind stabilirea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia, acordat domnului Ungureanu Gheorghe, persoana singura

*Dispozitie nr. 16 din 28.01.2019 privind stabilirea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei si cuantumul acesteia, acordat doamnei  Bilanciuc Mirela Florina, persoana singura

*Dispozitie nr. 17 din 28.01.2019 privind modificarea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia, acordat domnului Bilanciuc Mircea Ionel, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr.18 din 29.01.2019  privind majorarea salariilor de baza cu 1/4 din diferenta dintre salariul de baza, prevazut de lege pentru anul 2022 si cel din luna decembrie 2018, asistentilor personali, din cadrul primariei orasului Bicaz

*Dispozitie nr. 19 din 29.01.2019 privind acordarea indemnizatiilor persoanelor incadrate in grad de handicap grav, in urma stabilirii salariului de baza minim brut pe tara la 2080 lei, conform H.G. nr. 937/2018, platite de Primaria orasului Bicaz

*Dispozitie nr. 20 din 29.01.2019 privind acordarea lunara a indemnizatiei de hrana functionarilor publici si personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului si serviciile publice din subordinea Consiliului Local

*Dispozitie nr. 21 din 21.01.2019 privind stabilirea salariilor de baza a functionarilor publici din aparatul de spacialitate al Primarului si serviciile publice de interes local din cadrul familiei ocupationale ,,Administratie”, incepand cu 01.01.2019

*Dispozitie nr. 22 din 21.01.2019 privind stabilirea salariilor de baza a salariatilor contractuali din aparatul de spacialitate al Primarului si serviciile publice de interes local din cadrul familiei ocupationale ,,Administratie”, incepand cu 01.01.2019

*Dispozitie nr. 23 din 06.02.2019 privind constituirea comisiei de receptie finala la obiectivul de investitie ,,Reparatii retele de iluminat public stradal”

*Dispozitie nr. 24 din 06.02.2019 privind imputernicirea domnului Sapunaru Cristian cons. superior si responsabil cu activitatea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Bicaz de a verifica si atesta ,,Lista de sustinatori” inregistrata sub nr. 989 din 31.01.2019 depusa in vederea sustinerii Propunerii Legislative pentru modificarea unor acte normative in materie electorala, de catre cetateni

*Dispozitie nr. 26 din 08.02.2019 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea conditiilor de organizare si a modului de desfasurare a concursului/examenului de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante corespunzatoare functiilor contractuale și a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, din cadrul aparatului de specialitete al Primarului orasului Bicaz

*Dispozitie nr. 27 din 21.02.2019 privind constituirea unei comisii care sa verifice indeplinirea conditiilor prevazute de O.U.G. nr. 34/2013 si cele prevazute de caietul de sarcini aprobat prin HCL nr. 10 din 31.01.2019 si sa faca propuneri cu privire la atribuirea directa de lichidare a unor suprafete de pasune aflate in domeniul privat al orasului Bicaz

*Dispozitie nr. 28 din 21.02.2019  privind modificarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei , acordat doamnei Lungu Ana, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 29 din 21.02.2019 privind incetarea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia,acordat doamnei Acasandrei Elena, persoana singura

*Dispozitie nr. 30 din 21.02.2019  privind modificarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei , acordat doamnei Curecheriu Floarea, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 31 din 21.02.2019 pentru aprobarea planului de servicii privind minorul Bilanciuc Stefanel Ionut

*Dispozitie nr. 33 din 22.02.2019 pentru convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Bicaz

*Dispozitie nr. 34 din 26.02.2019 privind constituirea unei echipe care sa organizeze sesiuni de instruire periodica a asistentilor personali

*Dispozitie nr. 90 din 24.05.2019 privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Bicaz

*Dispozitie nr. 105 din 24.06.2019 pentru convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Bicaz