Dispozitii 2019

* Dispozitie privind interzicerea bauturilor alcoolice in preajma localurilor unde sunt amenajate sectii de votare in ziua de 26 mai 2019 intre orele 07.00 – 21.00

* Dispozitie privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral, in vederea desfasurarii campaniei electorale pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European.

* Dispozitie nr. 1 din 04.01.2019 pentru convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului Local

*Dispozitie nr. 2 din 07.01.2019 privind rectificare act de nastere

*Dispozitie nr. 4 din 09.01.2019 privind acordarea drepturilor salariale pentru activitatea prestata in proiect finantat din fonduri europene nerambursabile ,,Programul de Cooperare Elvetiano-Roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse”

*Dispozitie nr. 5 din 10.01.2019  privind acordarea dreprurilor salariale pentru activitatea prestata in proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile

*Dispozitie nr. 6 din 10.01.2019 privind stabilirea salariilor de baza a salariatilor contractuali din cadrul compartimentului Biblioteca, incepand cu 01.01.2019

*Dispozitie nr.7 din 10.01.2019 privind stabilirea salariilor de baza a salariatilor contractuali din cadrul compartimentului Cresa, incepand cu 01.01.2019

*Dispozitie nr. 8 din 21.01.2019 privind acordarea drepturilor salariale a sporului conditii deosebite pentru asistentele medicale, din cadrul Familiei ocupationale pe functii bugetare ,,sanatate si asistenta sociala” pentru lunile: august, septembrie, octombrie 2018

*Dispozitie nr. 9 din 31.01.2019 privind incetarea contractului individual de munca al doamnei Hutanu Paraschiva avand functia de ingrijitor din cadrul Primariei orasului Bicaz

*Dispozitie nr. 10 din 21.01.2019  privind constituirea comisiei de receptie a lucrarii ,,Reparatii la acoperisul blocului A.N.L. din str. Piatra Corbului, nr. 13, orasul Bicaz, judetul Neamt

*Dispozitie nr. 11 din 21.01.2019 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale, domnul Tiba Ioan

*Dispozitie nr. 12 din 21.01.2019  privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri pentru familiile si persoanele singure, altele decat cele beneficiare de ajutorul social stabilit in conditiile Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare

*Dispozitie nr. 13 din 21.01.2019 privind stabilirea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia,acordat domnului Sandu Marius, persoana singura

* Dispozitie nr .14 din  23.01.2019 pentru convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local

*Dispozitie nr. 15 din 28.01.2019 privind stabilirea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia, acordat domnului Ungureanu Gheorghe, persoana singura

*Dispozitie nr. 16 din 28.01.2019 privind stabilirea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei si cuantumul acesteia, acordat doamnei  Bilanciuc Mirela Florina, persoana singura

*Dispozitie nr. 17 din 28.01.2019 privind modificarea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia, acordat domnului Bilanciuc Mircea Ionel, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr.18 din 29.01.2019  privind majorarea salariilor de baza cu 1/4 din diferenta dintre salariul de baza, prevazut de lege pentru anul 2022 si cel din luna decembrie 2018, asistentilor personali, din cadrul primariei orasului Bicaz

*Dispozitie nr. 19 din 29.01.2019 privind acordarea indemnizatiilor persoanelor incadrate in grad de handicap grav, in urma stabilirii salariului de baza minim brut pe tara la 2080 lei, conform H.G. nr. 937/2018, platite de Primaria orasului Bicaz

*Dispozitie nr. 20 din 29.01.2019 privind acordarea lunara a indemnizatiei de hrana functionarilor publici si personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului si serviciile publice din subordinea Consiliului Local

*Dispozitie nr. 21 din 21.01.2019 privind stabilirea salariilor de baza a functionarilor publici din aparatul de spacialitate al Primarului si serviciile publice de interes local din cadrul familiei ocupationale ,,Administratie”, incepand cu 01.01.2019

*Dispozitie nr. 22 din 21.01.2019 privind stabilirea salariilor de baza a salariatilor contractuali din aparatul de spacialitate al Primarului si serviciile publice de interes local din cadrul familiei ocupationale ,,Administratie”, incepand cu 01.01.2019

*Dispozitie nr. 23 din 06.02.2019 privind constituirea comisiei de receptie finala la obiectivul de investitie ,,Reparatii retele de iluminat public stradal”

*Dispozitie nr. 24 din 06.02.2019 privind imputernicirea domnului Sapunaru Cristian cons. superior si responsabil cu activitatea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Bicaz de a verifica si atesta ,,Lista de sustinatori” inregistrata sub nr. 989 din 31.01.2019 depusa in vederea sustinerii Propunerii Legislative pentru modificarea unor acte normative in materie electorala, de catre cetateni

*Dispozitie nr. 26 din 08.02.2019 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea conditiilor de organizare si a modului de desfasurare a concursului/examenului de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante corespunzatoare functiilor contractuale și a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, din cadrul aparatului de specialitete al Primarului orasului Bicaz

*Dispozitie nr. 27 din 21.02.2019 privind constituirea unei comisii care sa verifice indeplinirea conditiilor prevazute de O.U.G. nr. 34/2013 si cele prevazute de caietul de sarcini aprobat prin HCL nr. 10 din 31.01.2019 si sa faca propuneri cu privire la atribuirea directa de lichidare a unor suprafete de pasune aflate in domeniul privat al orasului Bicaz

*Dispozitie nr. 28 din 21.02.2019  privind modificarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei , acordat doamnei Lungu Ana, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 29 din 21.02.2019 privind incetarea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia,acordat doamnei Acasandrei Elena, persoana singura

*Dispozitie nr. 30 din 21.02.2019  privind modificarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei , acordat doamnei Curecheriu Floarea, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 31 din 21.02.2019 pentru aprobarea planului de servicii privind minorul Bilanciuc Stefanel Ionut

*Dispozitie nr. 33 din 22.02.2019 pentru convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Bicaz

 *Dispozitie nr. 34 din 26.02.2019 privind constituirea unei echipe care sa organizeze sesiuni de instruire periodica a asistentilor personali

*Dispozitie nr. 37 din 04.03.2019 privind suspendarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamnei Draghiceanu lidia Nicoleta, reprezentantul familiei

* Dispozitie nr. 38 din 04.03.2019 privind modificarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat domnului Irimoaia Vasile, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 39 din 04.03.2019 privind suspendarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamnei Trifescu Lacramioara, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 40 din 06.03.2019 privind incuviintarea actului de donatie a unui imobil si numirea unui curator special pentru reprezentarea minorului Gavril Remus Stefan

* Dispozitie nr. 41 din 07.03.2019 de modificare a Dispozitiei nr. 19/29.01.2019 privind acordarea indemnizatiilor persoanelor incadrate in grad de handicap grav, in urma cresterii salariului de baza minim brut pe tara la suma de 2080 lei, conform H.G. nr 937/2018, platite de Primaria orasului Bicaz

*Dispozitie nr. 42 din 11.03.2019 privind incetarea acordarii platii indemnizatiei lunare pentru copilul Manoliu Cristian David, avand certificat de incadrare in grad de handicap grav

 *Dispozitie nr. 43 din 11.03.2019 privind acordarea stimulentului educational (tichet social pentru gradinita)

*Dispozitie nr. 44 din 14.03.2019 privind constituirea unei comisiin care sa constate pagubele produse de fenomenele meteorologice extreme (vant puternic) din perioada 10-12 martie 2019 si care sa specifice lucrarile ce se impun a fi executate

*Dispozitie nr. 45 din 14.03.2019 pentru completarea Dispozitiei nr. 27/21.02.2019 de numire a unei comisii care sa verifice indeplinirea conditiilor prevazute de O.U.G. nr. 34/2013 si cele prevazute de Caietul de sarcini aprobat prin HCL nr.10 din 31.01.2019 si sa faca propuneri cu privire la atribuirea directa prin contract de inchiriere a unor suprafete de pasune in domeniul privat al orasului Bicaz

*Dispozitie nr. 46 din 15.03.2019 privind numirea managerului interimar la Spitalul Orasenesc ,,Sfantul Ierarh Nicolae” Bicaz

*Dispozitie nr. 47 din 18.03.2019 privind desemnarea domnului Sapunaru Mihai Cristian ca functionar de securitate

*Dispozitie nr. 48 din 18.03.2019 privind aprobarea ”Planului de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta in anul 2019”

* Dispozitie nr.49 din 22.03.2019 pentru convocarea in sedinta ordinara a Cosiliului Local Bicaz

*Dispozitie nr. 50 din 22.03.2019 privind constituirea comisiilor de examinare si de solutionare a contestatiilor in vederea organizarii si desfasurarii examenului pentru promovare in grad, din functia publica de inspector clasa I grad profesional principal , in functia publica de inspector grad profesional superior din cadrul compartimentului Impozite si Taxe

*Dispozitie nr. 51 din 26.03.2019 privind stabilirea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei si cuantumul acesteia, acordat doamnei Costea Grigorita, persoana singura

*Dispozitie nr. 52 din 26.03.2019 privind rectificarea mentiunii de casatorie de pe act nastere

*Dispozitie nr. 53 din 26.03.2019 privind privind numirea managerului  la Spitalul Orasenesc ,,Sfantul Ierarh Nicolae” Bicaz

*Dispozitie nr. 54 din 03.04.2019 privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral, in vederea desfasurarii campaniei electorale pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European

*Dispozitie nr. 55 din 03.04.2019 pentru convocarea de indata, in sedinta, a Consiliului Local al orasului Bicaz

*Dispozitie nr. 56 din 03.04.2019 privind incetarea acordarii platii indemnizatiei lunare pentru doamna Caia Floarea, avand certificat de incadrare in grad de handicap grav

*Dispozitie nr. 57 din 03.04.2019 privind incetarea contractului individual de munca al domnului Badea Ioan avand functia de conslier IA din cadrul compartimentului Management proiecte, integrare europeana

*Dispozitie nr. 58 din 08.04.2019 privind desemnarea reprezentantilor administratiei publice locale in comisiile de concurs/exemen si de solutionare a contestatiilor pentru ocuparea functiei vacante de Director Financiar-Contabil la Spitalul Orasenesc ,,Sfantul Ierarh Nicolae” Bicaz

*Dispozitie nr. 59 din 08.04.2019 privind desemnarea reprezentantilor administratiei publice locale in comisiile de concurs/exemen si de solutionare a contestatiilor pentru ocuparea functiei vacante de Director Medical la Spitalul Orasenesc ,,Sfantul Ierarh Nicolae” Bicaz

*Dispozitie nr. 60 din 10.04.2019 privind modificarea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia acordat doamnei Bostan Maria Gina, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 61 din 10.04.2019 incetarea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia acordat domnului Moldovan Florin Alin, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 62 din 10.04.2019 privind stabilirea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei si cuantumul acesteia, acordat domnului Tulbure Razvan Petrut, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 63 din 15.04.2019 privind incetarea contractului individual de munca a doamnei Gheorghies Maria avand functia de asistent medical principal in cadrul Compartimentului Asistenta Medicala

*Dispozitie nr. 64 din 15.04.2019 privind desemnarea domnului Hanganu Virgil sef serviciu in cadrul serviciului de Urgenta Voluntar, ca persoana care indeplineste atributiile de inspector de protectie civila

*Dispozitie nr. 65 din 16.04.2019 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamnei Oslobanu Ionela, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 66 din 17.04.2019 privind numirea comisiei de solutionare a contestatiilor formulate de catre participantii nemultumiti de modul in care au fost atribuite direct trupurile de pasune propriattea privata a orasului Bicaz, in baza O.U.G. nr. 34/2013 si a Caietului de sarcini aprobat prin HCL nr. 10 din 31.01.2019

*Dispozitie nr. 67 din 18.04.2019 pentru convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Bicaz

*Dispozitie nr. 68 din 19.04.2019 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei si recuperarea sumei incasate necuvenit cu titlul de alocatie pentru sustinerea familiei, acordat doamnei Cinstitu Liliana Elena

*Dispozitie nr. 69 din 22.04.2019 privind constituirea comisiei de analiza si evaluare a ofertelor pentru obiectul de investitie <Proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul ,, Monitorizare retea stradala si pod din beton armat peste raul Bicaz, oras Bicaz, Judetul Neamt”>

*Dispozitie nr.70 din 23.04.2019 privind constituirea comisiilor de concurs si de solutionare a contestatiilor in vederea organizarii si desfasurarii concursului/examenului pentru ocuparea functiei contractuale vacante de asistent medical debutant din cadrul compartimentului Cresa

*Dispozitie nr. 71 din 23.04.2019 privind constituirea comisiilor de concurs si de solutionare a contestatiilor in vederea organizarii si desfasurarii concursului/examenului pentru ocuparea functiei contractuale vacante de consilier IA, din cadrul compartimentului Management proiecte, Integrare europeana

*Dispozitie nr. 73 din 25.04.2019 privind prelungirea timpului de lucru al functionarilor publici si personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului si serviciile de interes local

*Dispozitie nr. 74 din 02.05.2019 privind incetarea de drept a contractului individual de munca pe o perioada determinata a doamnei Hutanu Parascheva avand functia de ingrijitor din cadrul Primariei orasului Bicaz

*Dispozitie nr. 75 din 02.05.2019 privind acordarea platii indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav Alistar Lucretia

*Dispozitie nr. 76 din 02.05.2019 privind acordarea platii indemnizatiei lunare a persoanei cu handicap grav Chindea Gabriela

*Dispozitie nr. 77 din 02.05.2019 privind acordarea platii indemnizatiei lunare a persoanei cu handicap grav Croitoru Eugenia

*Dispozitie nr. 78 din 02.05.2019 privind acordarea platii indemnizatiei lunare a persoanei cu handicap grav Ciobanita Mihai

*Dispozitie nr. 79 din 08.05.2019 privind constituirea comisiei de receptie pentru lucrarile de executie si montaj care fac obiectul comenzii nr. 3587/08.04.2019

*Dispozitie nr. 80 din 15.05.2019 de imputernicire a unui inlocuitor de drept al arhitectului sef UAT al orasului Bicaz

*Dispozitie nr. 81 din 15.05.2019 de modificare a Dispozitiei nr. 410/27.04.2004, pentru constituirea comisiei de identificare si inventariere a terenurilor disponibile si libere de sarcini, in scopul aplicarii Legii nr. 15/2003 – privind sprijinul acordat tinerilor, pentru construirea unei locuinte proprietate personala

*Dispozitie nr. 82 din 17.05.2019 pentru convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului Local

*Dispozitie nr. 83 din privind aprobarea Codului de Conduita Etica si Integritate Profesionala al personalului din cadrul Primariei Orasului Bicaz

*Dispozitie nr. 84 din 21.05.2019 privind modificarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei acordat doamnei Miron Ana, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 85 din 21.05.2019 privind stabilirea dreptului la alocatie pentru sutinerea familiei si cuantumul acesteia, acordat doamnei Alui Ioan Tereza Cosmina, persoana singura

*Dispozitie nr. 86 din 21.05.2019 privind suspendarea dreptului la ajutor social, si cuantumul acestuia, acordat domnului Lacatus Trandafir, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr.87 din 21.05.2019 privind incetarea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia,acordat domnului Paduraru Gheorghe, persoana singura

*Dispozitie nr.88 din 21.05.2019 privind modificarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei acordat domnului Gribincea Gheorghe, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 89 din 22.05.2019 privind interzicerea comercializarii si consumului bauturilor alcoolice in preajma localurilor unde sunt amenajate sectii de votare in ziua de 26 mai 2019 intre orele 07.00-21.00

*Dispozitie nr. 90 din 24.05.2019 privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Bicaz

*Dispozitie nr. 91 din 24.05.2019 privind incetarea acordarii platii indemnizatiei lunare pentru doamna Lita Virginia, avand certificat de incadrare in handicap grav

*Dispozitie nr. 94 din 29.05.2019 privind aprobarea Regulamentului Intern pentru acordarea voucherelor de vacanta

*Dispozitie nr. 95 din 29.05.2019 pentru delegarea dreptului de semnatura a Sefului Serviciului Urbanism, privind emiterea Autorizatiei de Construire pentru obiectivul ,, Modernizare locuinta-Intrare in legalitate”, respectiv a Autorizatiei de Construire pentru obiectivul ,,Construire restaurant si spatii destinate cazarii” doamnei Nemteanu Albertina Elena, inspector principal in cadrul serviciului UAT 

 *Dispozitie nr. 96 din 05.06.2019 privind incetarea raportului de serviciu a functionarului public Spiridon Ion, secretarul orasului Bicaz

*Dispozitie nr. 97 din 07.06.2019 privind exercitarea cu caracter temporar a atributiilor functiei publice de secretar al unitatii administrativ -teritoriale, de catre doamna Pop-Razbuc Adriana-Marinela, consilier juridic principal in cadrul compartimentului Juridic si asistenta, asociatii proprietari

*Dispozitie nr. 98 din 12.06.2019 privind stabilirea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia acordat domnului Ailenei Mihail Cornel, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 99 din 12.06.2019 privind stabilirea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia acordat doamnei Liteanu Severina, persoana singura

*Dispozitie nr. 100 din 12.06.2019 privind  privind stabilirea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei si cuantumul acesteia acordat doamnei Budu Georgiana, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 101 din 14.06.2019 privind reactualizarea comisiei de verificare si identificare imobile, in vederea eliberarii certificatului de atestare a posesiei sub numele de proprietar

*Dispozitie nr. 102 din 14.06.2019 privind numirea persoanei responsabile cu derularea procesului de identificare a functiilor sensibile la nivelul Primariei orasului Bicaz

*Dispozitie nr. 104 din 14.06.2019 privind delegarea exercitarii cu caracter temporar a atributiilor functiei publice de secretar al unitatii administrativ-teritoriale de catre functionarul public Croitoru Elena-Alina

*Dispozitie nr. 105 din 24.06.2019 pentru convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Bicaz

*Dispozitie nr. 106 din 25.06.2019 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamnei Cercelaru Maricica, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 123 din 24.07.2019 pentru convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Bicaz

*Dispozitie nr. 149 din 21.08.2019 pentru convocarea de indata, in sedinta, a Consiliului Local al orasului Bicaz

*Dispozitie nr. 153 din 23.08.2019 pentru convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Bicaz