Proiecte HCL 2019

*Ianuarie 2019 

Proiect nr.1/Proiect nr.2/Proiect nr.3/Proiect nr.4/Proiect nr.5/Proiect nr.6/Proiect nr.7/Proiect nr.8/Proiect nr.9/Proiect nr.10

*Februarie 2019

Proiect nr.1/Proiect nr.2/Proiect nr.3/Proiect nr.4/Proiect nr.5/Proiect nr.6/Proiect nr.7/Proiect nr.8/Proiect nr.9

*Martie 2019

Proiect nr.1/Proiect nr.2/Proiect nr.3/Proiect nr.4/Proiect nr.5/Proiect nr.6/Proiect nr.7/Proiect nr.8/Proiect nr.9

Proiect nr.10/Proiect nr.11/Proiect nr.12/Proiect nr.13/Proiect nr.14

 *Aprilie 2019

Proiect nr. 1/Proiect nr.2/Proiect nr.3/Proiect nr.4/Proiect nr.5/Proiect nr.6/Proiect nr.7/

Proiect nr.8/Proiect nr.9/Proiect nr.10/Proiect nr.11/Proiect nr.12

*Mai 2019

Proiect nr.1/Proiect nr.2/Proiect nr.3/Proiect nr.4/Proiect nr.5/Proiect nr.6/Proiect nr.7/Proiect nr.8/Proiect nr.9/Proiect nr.10/Proiect nr.11

*Iunie 2019

Proiect nr.1/Proiect nr.2/Proiect nr.3/Proiect nr.4/Proiect nr.5/Proiect nr.6/Proiect nr.7/Proiect nr.8/Proiect nr.9/Proiect nr.10/Proiect nr.11

*Iulie 2019

Proiect nr.1/Proiect nr.2/Proiect nr.3/Proiect nr.4/Proiect nr.5/Proiect nr.6/Proiect nr.7/Proiect nr.8/Proiect nr.9/Proiect nr.10/Proiect nr.11

*August 2019

*Sedinta de indata din 22.08.2019

Proiect  – Neasumare-responsabilitati-prestare-servicii-masuri-educative.pdf>Hotarare</a> privind neasumarea responsabilitatilor organizarii procedurii de atribuire a contractelor/acordurilor cadru privind achizitia produselor aferente programului si a contractelor /acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative la nivel local potrivit pct.-lui 1.4. din cap.l al anexei nr.6 la H.G. nr.640/2017

Proiect nr.1 - privind rectificarea bugetului local al orasului Bicaz pe anul 2019

Proiect nr.2 - privind aprobarea achiztionarii de servicii juridice de consultanta, asistenta si/sau reprezentare, prin avocat, a persoanei juridice -Orasul Bicaz, Judetul Neamt si a autoritatilor publice locale (Primarul si Consiliul Local)

Proiect nr.3 – privind insusirea raportului de evaluare si aprobarea vanzarii unui teren din domeniul privat al orasului Bicaz

Proiect nr.4 – privind aprobarea dezlipirii, in doua loturi, a unui teren din domeniul privat al orasului Bicaz

Proiect nr.5 - privind declararea ca bun de uz sau de interes local, a terenului, in suprafata de 37.167 m.p. ( 37.236 m.p. masurata), sistuat in intravilan Bicaz, str. Stadionului, oras Bicaz, cu N.C. 51774, inclus la pozitia 42 din Lista inventar cuprinzand bunurile care alcatuiesc domeniul public al orasului Bicaz, insusita prin HCL nr.39 din 04.04.2013

Proiect nr.6 – privind insusirea unor rapoarte de evaluare si aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unor imobile in domeniul privat al orasului Bicaz

 Proiect nr.7 – privind aprobarea alipirii a doua loturi de teren, din domeniul public al orasului Bicaz

Proiect nr. 8 - privind insusirea unor rapoarte de evaluare si aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unor terenuri din domeniul privat al orasului Bicaz

 Proiect nr.9 – privind aprobarea organigramei, statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului orasului Bicaz si serviciilor publice de interes local

Proiect nr.10 – privind aprobarea modificarii Organigramei si Statului de functii din cadrul Spitalului Orasenesc ,,Sfantul Ierarh Nicolae” – Bicaz

Proiect nr.11 -privind aprobarea Documentatiei Tehnico-Economice (Faza Proiect Tehnic) si a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru Priectul de Investitie ,,Eficientizarea Energetica a cladirilor Spitalului Orasenesc ”Sfantul Ierarh Nicolae” Bicaz, Judetul Neamt”

Proiect nr.12 – privind aprobarea cheltuielilor pentru proiectul de investitie < Eficientizarea energetica a cladirilor Spitalului Orasenesc ,,Sfantul Ierarh Nicolae” Bicaz, Judetul Neamt> ca urmare a actualizarii devizului general la nivel de Proiect Tehnic

Proiect nr.13 – privind aprobarea achizitionarii serviciului de paza pentru elevii Liceului ,,Carol I Bicaz”

Proiect nr.14 – privind inchirierea prin licitatie publica a unui teren din domeniul public al orasului Bicaz

Proiect nr.15 – privind aprobarea incheierii Acordului de parteneriat cu Asociatia ,,Renasterea Bicazului” privind alocarea unei sume de bani, in vederea organizarii concursului national de ciclism, ,,Maraton Mountain Bike” 2019

Proiect nr. 16 – privind aprobarea solicitarii unei scrisori de garantie bancara in favoarea DELGAZ GRID S.A. Targu Mures, pentru lucrarile de extindere a retelei de distributie gaze naturale in cartierul Capsa

*Septembrie 2019

Proiect nr.1 – privind alegerea presedintelui de sedinta

Proiect nr.2 –  privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local, in Consiliul de Administratie al Liceului ,,Carol I” Bicaz si a unui reprezentant care sa faca parte din componenta Comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii

Proiect nr.3 – privind insusirea unor rapoarte de evaluare si aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unor suprafete de teren din domeniul privat al orasului Bicaz

Proiect nr.4 – privind aprobarea prelungirii Acordului de Asociere a Orasului Bicaz cu Judetul Neamt si comunele Ceahlau, Grinties, Poiana Teiului, Farcasa, Tasca, Borca, Hangu, Damuc, Bicaz Chei, Bicazu Ardelean, Tarcau si Pipirig, in vederea sustinerii cheltuielilor de functionare a Unitatii de asistenta medico-sociala Ceahlau

Proiect nr.5 – privind aprobarea inregistrarii in domeniul privat al orasului Bicaz a suprafetei de 875 m.p. teren

Proiect nr.6 – privind aprobarea dezlipirii, in doua loturi, a unui teren din domeniul privat al orasului Bicaz

Proiect nr. 7 – privind alocarea din bugetul local a sumei de 18.900 lei reprezentand costurile de intretinere in internatul scolar al Liceului ,,Carol I” Bicaz, in perioada anului scolar 2019-2020, a unui numar de 6 elevi

Proiect nr.8 – privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local, in Consiliul de Administratie a Scolii Gimnaziale ,,Regina Maria” Bicaz

Proiect nr.9 – pentru desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local in Comisia de monitorizare si control a achizitiilor publice constituite in cadrul Liceului ,,Carol I” Bicaz

Proiect nr.10 - pentru aprobarea situatiilor financiare si a Raportului privind activitatea Societatii Comerciale PUBLISERV BICAZ SRL pe Semestrul I al anului 2019

Proiect nr. 11 - privind insusirea raportului de evaluare si aprobarea vanzarii unei suprafete de teren din domeniul privat al orasului Bicaz

Proiect nr. 12 – privind insusirea raportului de evaluare si aprobarea vanzarii unei suprafete de teren din domeniul privat al orasului Bicaz

*Octombrie 2019

*Sedinta de indata din 03.10.2019

Proiect nr.1privind rectificarea bugetului local al orasului Bicaz pe anul 2019

Proiect nr.2 – privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local Bicaz, care sa faca parte din componenta Comisiei pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii Educatiei din cadrul Scolii Gimnaziale,,Regina Maria” Bicaz