Dispozitii 2020

*Dispozitie nr.2 din 06.01.2020 privind acordarea platii indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav Mustata Mircea

*Dispozitie nr. 4 din 07.01.2020 privind modificarea componentei comisiei de identificare si inventariere a terenurilor disponibile si libere de sarcini, in scopul aplicarii Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, constituita prin Dispozitia nr.81/15.05.2019

*Dispozitie nr.5 din 08.01.2020 pentru convocarea de indata, in sedinta, a Consiliului Local al orasului Bicaz

*Dispozitie nr.6 din 08.01.2020 privind incetarea contractului individual de munca al doamnei Coptura Elena-Loredana, asistent personal pentru persoana cu handicap grav Bogza Victoria

*Dispozitie nr. 7  din 13.01.2020 pentru reactualizarea componentei Comitetului Local pentru situatii de Urgenta si a Centrului Operativ cu Activitate Temporara

*Dispozitie nr. 8 din 13.01.2020 pentru modificarea si completarea dispozitiei nr. 237/15.09.2017 privind constituirea echipei de proiect care sa asigure derularea si implementarea proiectului denumit ,,Eficientizarea energetica a cladirilor Liceului ,,Carol I” Bicaz, judetul Neamt” – SMIS 117602

*Dispozitie nr.9 din 13.01.2020 pentru modificarea si completarea dispozitiei nr. 177/22.06.2017 privind constituirea echipei de proiect care sa asigure derularea si implementarea proiectului denumit ,,Eficientizarea energetica a cladirilor Spitalului Orasenesc ,,Sf. Ierarh Nicolae” Bicaz, judetul Neamt”- SMIS 114044

*Dispozitie nr. 10 din 13.01.2020 privind stabilirea salariilor de baza a salariatilor contractuali din cadrul compartimentului Biblioteca

*Dispozitie nr. 11 din 13.01.2020 privind stabilirea salariilor de baza a salariatilor contractuali din cadrul compartimentului Asistenti personali – Directia de Asistenta Sociala

*Dispozitie nr. 12 din 13.01.2020 privind mentinerea cuantumului de 347 lei a indemnizatiei de hrana salariatilor contractuali si functionarilor publici din cadrul Primariei orasului Bicaz, pentru anul 2020

*Dispozitie nr. 13 din 13.01.2020 privind acordarea indemnizatiilor persoanelor incadrate in grad de handicap grav, pentru anul 2020

*Dispozitie nr. 14 din 15.01.2020 ptrivind acordarea stimulentului educational, (tichet social pentru gradinita)

*Dispozitie nr. 15 din 22.01.2020 pentru convocarea, de indata, in sedinta, a Consiliului Local al orasului Bicaz

*Dispozitie nr. 17 din 23.02.2020 pentru convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Bicaz

*Dispozitie nr. 18 din 23.01.2020 privind constituirea comisiei de analiza si evaluare a ofertelor pentru obiectivul de investitie ,,Executarea lucrarilor aferente obiectivului ,,Eficientizarea energetica a cladirilor Liceului ,,Carol I” Bicaz, judetul Neamt”

*Dispozitie nr.19 din 27.01.2020 pentru convocarea de indata, in sedinta, a Consiliului Local al orasului Bicaz

*Dispozitie nr. 20 din 27.01.2020 privind constituirea comisiilor de examinare si de solutionare a contestatiilor in vederea organizarii si desfasurarii concursului/examenului de promovare pentru functia publica specifica de conducere vacanta de secretar general al unitatii administrativ-teritoriale a orasului Bicaz

*Dispozitie nr. 21 din 27.01.2020 privind incetarea acordarii platii indemnizatiei lunare pentru doamna Mazare Maria, avand certificat de incadrare in grad de handicap grav

*Dispozitie nr. 22 din 27.01.2020 privind exercitarea functiei de conducere de director medical interimar, pe o perioada de 6 luni, la Spitalul Orasenesc ,,Sf. Ierarh Nicolae” Bicaz a doamnei doctor Bulai Georgiana

*Dispozitie nr. 23 din 27.01.2020 privind acordarea platii indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav Munteanu Mariea

*Dispozitie nr. 25 din 03.02.2020 privind numirea in calitate de curator special a doamnei Balan Eugenia

*Dispozitie nr. 26 din 03.02.2020 privind stabilirea salariilor de baza a functionarilor publici din aparatul de specialitate al Primarului si serviciile publice de interes local din cadrul familiei ocupationale ,,Administratie”

*Dispozitie nr. 27 din 03.02.2020 privind stabilirea salariilor de baza a salariatilor contractuali  din aparatul de specialitate al Primarului si serviciile publice de interes local din cadrul familiei ocupationale ,,Administratie”

 *Dispozitie nr. 28 din 03.02.2020 privind incetarea acordarii platii indemnizatiei lunare doamnei Chindea Gabriela, ce detine certificat de incadrare in grad de handicap accentuat

*Dispozitie nr. 29 din 03.02.2020 privind desemnarea unei persoane din cadrul Primariei orasului Bicaz, pentru gestionarea si administrarea bunurilor mobile si imobile aferente Casei de Cultura

*Dispozitie nr. 30 din 03.02.2020 privind stabilirea salariilor de baza salariatilor contractuali din cadrul compartimentului Cresa

*Dispozitie nr. 31 din 03.02.2020 privind incetarea acordarii platii indemnizatiei lunare pentru doamna Andras Elena, avand certificat de incadrare in grad de handicap grav

*Dispozitie nr. 32 din 10.02.2020 privind numirea in calitate de curator special a doamnei Matei Alina

*Dispozitie nr. 33 din 10.02.2020 privind numirea in calitate de curator special a doamnei Matei Alina

*Dispozitie nr. 34 din 12.02.2020 privind propunerea spre atribuire in proprietate numitilor Miron Gheorghe si Miron Profira, in temeiul art.36, din Legea fondului funciar, republicata, cu modificarile si completarile ultarioare

*Dispozitie nr 35 din 17.02.2020 pentru convocarea în sedinta extraordinara a Consiliului Local Bicaz

*Dispozitie nr. 36 din 18.02.2020 privind aprobarea ,,Planului de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta in anul 2020”

*Dispozitie nr. 37 din 20.02.2020 privind acordarea platii indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav Mardale Alecu

*Dispozitie nr. 38 din 20.02.2020 privind acordarea platii indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav Varga Elisabeta

*Dispozitie nr. 39 din 20.02.2020 privind incetarea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia, acordat domnului Sirbu Petru, persoana singura

*Dispozitie nr. 40 din 21.02.2020 privind stabilirea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei si cuantumul acesteia, acordat doamnei Bilanciuc AnaMaria, persoana singura

*Dispozitie nr. 41 din 21.02.2020 privind repunerea in plata a dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia, domnului Moldovan Florin Alin, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 42 din 21.02.2020 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat, doamnei Molnar Ioana Lacramioara, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 43 din 21.02.2020 privind stabilirea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia acordat domnului Dascalu Vasile, persoana singura

*Dispozitie nr. 44 din 21.02.2020 privind stabilirea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia acordat doamnei Ciorcan Paraschiva, persoana singura

*Dispozitie nr. 45 din 21.02.2020 privind stabilirea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia acordat doamnei Bilanciuc Mirela Florina, persoana singura

*Dispozitie nr.46 din 21.02.2020 pentru convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Bicaz