Posturi scoase la concurs

2019

* Anunt cu raport final al concursului concursului pentru ocuparea functiei contractuale vacante de ingrijitor din cadrul compartimentului Cresa

* Anunt privind organizarea de catre primaria Bicaz a concursului  pentru ocuparea unei functii publice de executie  vacanta de consilier, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului, compartiment Disciplin in Constructii.

- Anuntul, conditiile de participare , continutul dosarului de concurs si bibliografia pentru concurs

* Anunt privind rezultatul selectiei dosarelor la concursul din data de 17.09.2019, pentru functia contractuala vacanta de ingrijitor, din cadrul compartimentului Cresa.

* Anunt concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacante de ingrijitor din cadrul compartimentului Cresa

* Anunt cu punctajul obtinut la examenul de ocupare a functiei contractuale vacante de sofer I din cadrul Serviciului de Urgenta Voluntar

*  Anunt privind rezultatul selectiei dosarelor inscrise pentru concursul din data de 19.07.2019, pentru functia contractuala vacanta de sofer l, din cadrul Serviciului de Urgenta Voluntar

* Anunt concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacante de sofer I pe o perioada nedeterminata, din cadrul Serviciului de Urgenta Voluntar

*Anunt privind rezultatul final al concursului pentru postul contractual vacant de asistent medical debutant, din cadrul compartimentului Cresa, din data de 22-27.05.2019

  *Raportul final al examenului pentru ocuparea functiei contractuale vacante de consilier IA din cadrul compartimentului Management Proiecte, Integrare Europeana, din data de 21.05.2019

* Anunt privind rezultatul selectiei dosarelor inscrise la examenul din data de 21.05.2019, pentru functia contractuala vacanta de consilier IA din cadrul compartimentului Management proiecte, integrare europeana

*Anunt privind rezultatul selectiei dosarelor pentru postul contractual vacant de asistent medical debutant, din cadrul compartimentului Cresa

* Anunt concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacante de asistent medical debutant din cadrul compartimentului Cresa 

*Anunt concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacante pe durata nedeterminata de consilier IA, din cadrul compartimentului Management Proiecte, Integrare Europeana

2018

* Consiliul de Administratie al Spitalului Orasenesc “Sf Ierarh Nicolae” Bicaz, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica al Spitalului Orasenesc “Sf Ierarh Nicolae” Bicaz.

                      - Anunt

                      - Bibliografie

                      - Dispozitie si regulament Spital Orasenesc “Sf Ierarh Nicolae” Bicaz

* Anunt cu punctajele obtinute de candidati la concursul de ocupare a functiei contractuale vacante de infirmiera din cadrul Compartimentului Cresa

* Anunt cu punctajele, obtinute de candidati la concursul de ocupare a functiei contractuale vacante de AGENT PAZA din cadrul Compartimentului Ordine si Paza

* Anunt privind rezultatul selectiei dosarelor inscrise pentru sustinerea concursului organizat in data de 19.01.2018, pentru ocuparea postului contractual vacant de infirmiera din cadrul compartimentului Cresa.

* Anunt privind rezultatul selectiei dosarelor inscrise pentru sustinerea concursului organizat in data de 22.01.2018, pentru ocuparea postului contractual vacant de agent paza din cadrul compartimentului Ordine si Paza

* Anunt concurs pentru ocuparea functiei de agent de paza

        - Bibliografie concurs

*Anunt concurs pentru ocuparea functiei de infirmiera

      – Bibliografie concurs

2017

* Anunt privind rezultatul final al concursului pentru postul contractual vacant de asistent medical comunitar din data de 13.12.2017

* Anunt cu punctajele, la proba scrisa, din data de 08.12.2017 obtinute de candidati la concursul de ocupare a functiei contractuale vacante de asistent medical comunitar, din cadrul compartimentului Asistenta Medicala

* Anunt privind rezultatul selectiei dosarelor la concursul din data de 29.11.2017 pentru postul contractual vacant de asistent medical comunitar, din cadrul compartimentului Asistenta Medicala

* Primaria Bicaz, organizeaza concurs/examen conform HG 286/2011, pentru ocuparea pe o perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie de asistent medical comunitar:

- bibliografie concurs

* Anunt cu punctajele FINALE obtinute de candidat la examenul de ocupare a functiei de executie vacante de consilier IA, din cadrul compartimentului Management proiecte, Integrare europeana, din data de 24.10.2017

* Anunt cu punctajele obtinute de candidatii care au participat la concursul pentru postul de Administrator din cadrul Societatii Comerciale ,, PUBLISERV BICAZ” S.R.L., din data 18 – 23.10.2017

* Anunt cu punctajele, la proba scrisa, obtinute de candidati la concursul pentru functia contractuala vacanta de Administrator din cadrul Societatii Comerciale ,,PUBLISERV BICAZ”S.R.L.

* Anunt privind rezultatul selectiei dosarelor inscrise la concursul din data de 24.10.2017, pentru functia contractuala vacanta de consilier Idin cadruI compartimentului Management proiecte, Integrare Europeana

* Anunt privind rezultatul selectiei dosarelor inscrise pentru concursul din data de 18.10.2017, pentru functia contractuala vacanta de Administrator din cadrul Societatii Comerciale ,,PUBLISERV BICAZ”S.R.L

* Anunt concurs pentru ocuparea unei functii contractuale vacante pe durata nedeterminata de consilier IA, din cadrul compartimentului Management proiecte, Integrare Europeana

* Anunt  pentru ocuparea unei functii contractuale vacante de Administrator, din cadrul Societatii Comerciale  “Publiserv Bicaz” S.R.L., pe o perioada nedeterminata.

- Calendar desfasurare etape concurs

- Bibliografie concurs

* Anunt cu punctajele obtinute de candidati la concursul de ocupare a functiei contractuale vacante de sofer I din cadrul Serviciului de Urgenta Voluntar

* Anunt cu punctajele la proba scrisa, obtinute de candidati la concursul de ocupare a functiei contractuale vacante de sofer I din cadrul Serviciul de Urgenta Voluntar

* Anunt privind rezultatul selectiei dosarelor inscrise pentru concursul din data de 03.08.2017, pentru functia contractuala vacanta de sofer I, din cadrul Serviciului de Urgenta Voluntar

* Anunt cu punctajele obtinute de  candidat la  examenul de ocupare  a functiei contractuale vacante de  muncitor calificat – buldoexcavatorist din cadrul Serviciului  administrativ, compartiment  Spatii verzi

* Anunt concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacante de muncitor calificat I – buldoexcavatorist, compartiment spatii verzi.

- Bibliografie concurs

- Calendar concurs