Contestatii decizie/formulare reclamatie administrativa

În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informațiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu RECLAMAȚIE ADMINISTRATIVĂ conducătorului autorității sau instituției publice căreia i-a fost solicitată informația (art. 32 din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public – Hotărârea Guvernului nr. 123/2002).

Model reclamatie administrativa 1

Model reclamatie administrativa 2