Numele si prenume persoanei responsabile pentru Legea nr. 544/2001

Persoanele responsabile cu difuzarea informaţiilor de interes public: Țurea Daniela (transmiterea informațiilor de interes public) și Iute Ovidiu (postarea acestora pe site-ul primăriei)