Asistenta sociala

F. Acordarea indemnizație lunare de handicap:

Baza legislativă

Legea nr.448/ din  6 decembrie 2006   Republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului cu handicap grav, adulţii cu handicap grav ori reprezentanţii legali ai acestora, cu excepţia celor cu handicap vizual grav, pot opta între asistent personal şi primirea unei indemnizaţii lunare.

Plata indemnizaţiei lunare se asigură de primăriile în a căror rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap grav.

Plata indemnizaţiei se face pe perioada valabilităţii certificatului de încadrare în grad de handicap, emis de comisiile de protecţie a copiilor sau de comisiile de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, după caz.

Depunerea  cererea de acordare a indemnizatiei de însotitor (întocmita de persoana cu handicap sau reprezentantul sau legal) se depune la Serviciul Public de Asistență Socială Bicaz  împreuna cu actele necesare;
Acte necesare:
• copia actului de identitate
• copia certificatului de încadrare în grad de handicap
• daca persoana cu handicap este pensionara, va depune copia deciziei de pensionare si ultimul talon de pensie, în original
• copia actului de identitate al reprezentantului legal (pentru minori sau pentru persoanele cu handicap grav puse sub interdictie, ertifica hotarârea judecatoreasca în copie)

• copie după extras de cont a persoanei încadrate în grad de handicap

In termen de 30 zile de la data înregistrarii cererii se efectueaza în mod obligatoriu ancheta sociala pentru verificarea îndeplinirii conditiilor de acordare a indemnizatiei de însotitor.

In termen de 30 zile de la efectuarea anchetei sociale, vi se va comunica daca cererea a fost sau nu solutionata favorabil, precum si motivele legale care au determinat respingerea solicitarii.
  Dreptul la indemnizatia de însotitor se acorda începând cu luna urmatoare depunerii cererii.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21