Asistenta sociala

B. Ajutor de urgenţă 

Primirea şi înregistrarea cererilor pentru acordarea ajutorului de urgenţă familiilor sau persoanelor singure, aflate în situaţii de necesitate datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum şi altor situaţii deosebite stabilite prin hotărâre a consiliului local.

Baza legislativă

Beneficiari

Familiile sau persoanele singure, care au domiciliul pe teritoriul orașului Bicaz , aflate în situaţii de necesitate datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum şi altor situaţii deosebite stabilite prin hotărâre a consiliului local. (decesul unei persoane care nu a avut calitatea de asigurat, salariat, pensionar sau beneficiar de ajutor social)

Acte necesare:

  • Acte doveditoare privind componenţa familiei;
  • Acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei/persoana singură;
  • Actul doveditor privind locuinţa;
  • Proces-verbal de constatare a incediului ;
  • Acte doveditoare privind accidentul;
  • Certificat de deces şi chitanţă privind cheltuielile cu înmormântarea;
  • După caz, alte acte pentru dovedirea situaţiilor deosebite.

Condiţii de acordare:

Familiile sau persoanele singure care se află în situaţii de necesitate, datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum şi altor situaţii deosebite.
Cererea pentru acordarea ajutorului de urgenţă, precum şi celelalte acte doveditoare, se înregistrează la Serviciul Public de Asistență Socială Bicaz din cadrul primăriei oraș Bicaz
În vederea soluţionării cererii privind acordarea ajutorului de urgenţă, se va efectua ancheta socială la domiciliul solicitantului, pentru a constata dacă situaţiile de necesitate sau, dupa caz, situaţiile deosebite în care se află familiile sau persoanele singure, se certifică.

Dreptul la ajutorul de urgenţă, se stabileşte prin dispoziţia scrisă a  primarului.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21