Asistenta sociala

– în cazul in care venitul net mediu lunar pe membru de familie se situează între 201 lei si 530 lei, cuantumul lunar al alocaţiei este:

* 0, 1500  x  ISR =75  lei pentru familia cu un copil;
* 0, 3000 x  ISR =  150  lei pentru familia cu 2 copii;
* 0, 4500  x  ISR =225  lei pentru familia cu 3 copii;
* 0, 6000  x  ISR =300  lei pentru familia cu 4 copii si mai multi;

Pentru familia monoparentală formată din persoana singură si copiii aflaţi în întreţinerea acesteia şi care locuiesc împreună cu aceasta,

– în cazul în care venitul net mediu lunar pe membru de familie se situează pana la 200 lei, cuantumul lunar al alocaţiei este:

* 0, 214  x  ISR =107  lei pentru familia cu un copil;
* 0, 428  x  ISR =214  lei pentru familia cu 2 copii;
* 0, 642  x  ISR =321  lei pentru familia cu 3 copii;
* 0, 856  x  ISR =428  lei pentru familia cu 4 copii si mai multi;

– în cazul în care venitul net mediu lunar pe membru de familie se situează intre 201 lei si 370 lei, cuantumul alocaţiei este:

* 0, 204 x  ISR = 102  lei pentru familia cu un copil;
* 0, 408 x  ISR = 204  lei pentru familia cu 2 copii;
* 0, 612  x  ISR =306  lei pentru familia cu 3 copii;
* 0, 816  x  ISR =408  lei pentru familia cu 4 copii si mai multi.

Familiile care au în întretinere copii de vârstă şcolară, beneficiază de alocaţie în condiţiile în care copiii frecventează fără întrerupere cursurile unei forme de învatământ organizate potrivit legii, cu excepţia celor care le întrerup din motive medicale, şi nu înregistrează absenţe nemotivate în cursul unui semestru care să conducă la scăderea sub 8 a notei la purtare.

Pentru familiile care au în întreţinere copii de vârstă şcolară cu handicap grav sau accentuat şi care nu frecventează o formă de învatamant, organizată în condiţiile legii, alocaţia se acordă cu condiţia prezentării certificatului de încadrare într-un grad de handicap şi a dovezii eliberate de direcţiile de asistenţă socială, prin care se atestă faptul că respectivul copil nu poate fi înscris în nicio formă de învătământ, prevazută de lege.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21