Impozite si taxe locale

* Legislatie

* Anunturi importante

* Regulament de vanzare a locuintelor de tip ANL aflate pe raza  orasului Bicaz

* Proiect aprobare impozite si taxe locale 2019

* HCL stabilire impozite si taxe locale 2018

* Formulare ce apartin de compartiment

* Regulament instituire taxe salubrizare

* Denumire impozit/taxa, cuantum:

-taxa edilitara,

-impozit teren intravilan p.f./ p.j.

-impozit teren exravilan p.f./p.j.

-impozit cladire p.f./p.j.

-impozit mijloace de transport p.f./p.j.

– taxa hoteliera

-taxa reclama si publicitate

-taxa comert stradal

* Eliberare autorizatii taxi:

-baza legala

-documente necesare eliberarii autorizatiei

* Prelungirea autorizatiei taxi:

-baza legala,

-documente necesare

* Suspendarea autorizatiei taxi:

-baza legala,

-documente necesare

* Acte administrative fiscale(somatie, titlu executoriu, decizie de impunere, instiintare de poprire, instiintare de plata etc) cu referire la persoane

* Alte informatii considerate de interes public.