Asociatii de proprietari

* Legislatie: 

- Legea nr. 196/2018 (din 20 iulie 2018) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor.

- Legea nr. 230/2007, privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari

- Hotarare nr. 1588 din 19 decembrie 2007,privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007, privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari.

- Obligatiile asociatiilor de proprietari

- HCL 105/31.08.2018- pentru aprobarea  metodologiei de atestare a persoanelor fizice in vederea practicarii activitatii de administrator de imobile la asociatiile de proprietari si locatari.

– ORDIN Nr. 3103/2017 din 24 noiembrie 2017
privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial – Descarcare

*Anunturi importante:

- Adresa convocare asociatii

- Adresa (informare din partea primariei) catre asociatiile de proprietari

* Alte informatii considerate de interes public