Dezbateri publice

Anunt  privind proiectul bugetului local de venituri si cheltuieli al Orasului Bicaz pe anul 2019

Anunt

Proiect de buget

* A.D.I. „ECONEAMȚ”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în  administraţia publică, republicată, supune dezbaterii publice proiectul de  modificare a REGULAMENTULUI SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE A LOCALITĂȚILOR DIN JUDEȚUL NEAMȚ.

Propunerea de Regulament poate fi descărcată în format PDF de aici.

Comentariile, întrebările și opiniile pot fi transmise în scris până la data de 15.03.2019 la sediul A.D.I. „ECONEAMȚ” sau pe adresa: econeamt@gmail.com.

* Anunt public privind decizia etapei de incadrare de catre APM Neam, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Eficientizarea sistemului de iluminat public in orasul Bicaz, jud. Neamt“, propus a fi amplasat in orasul Bicaz, intravilan si extravilan, judetul Neamt.

*Anunt dezbatere publica privind modificarea pretului/tarifului  la apa potabila si canalizare-epurare

* Anunt  privind proiectul bugetului local de venituri si cheltuieli al Orasului Bicaz pe anul 2018