Dezbateri publice

  *  In conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata Primaria Orasului Bicaz aduce la cunostinta publica:Proiectul bugetului local de venituri si cheltuieli al Orasului Bicaz pe anul 2020 (vezi aici anuntul ):
- Sectiunea Functionare;
Sectiunea Dezvoltare

* Având în vedere rezultatele proiectului POCA 113125 în domeniul eficienței energetice, in perioada 17.07.2019 – 16.08.2019, supunem dezbaterii publice propunea ce vizează politica publică aferentă Legii 121/2014, document ce poate fi consultat pe site-ul Primăriei oraşului Bicaz www.primariabicaz.ro (Dezbateri Publice). Formularul pentru prezentarea opiniilor poate fi descarcat de aici.

Opiniile dumneavoastră pot fi comunicate pe adresa de e-mail: primariabicaz@yahoo.com sau letric la adresa: Primăria Oraş Bicaz, Str. Barajului, Nr. 4, Judeţul Neamţ.

Anunt  privind proiectul bugetului local de venituri si cheltuieli al Orasului Bicaz pe anul 2019

Anunt

Proiect de buget

* A.D.I. „ECONEAMȚ”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în  administraţia publică, republicată, supune dezbaterii publice proiectul de  modificare a REGULAMENTULUI SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE A LOCALITĂȚILOR DIN JUDEȚUL NEAMȚ.

Propunerea de Regulament poate fi descărcată în format PDF de aici.

Comentariile, întrebările și opiniile pot fi transmise în scris până la data de 15.03.2019 la sediul A.D.I. „ECONEAMȚ” sau pe adresa: econeamt@gmail.com.

* Anunt public privind decizia etapei de incadrare de catre APM Neam, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Eficientizarea sistemului de iluminat public in orasul Bicaz, jud. Neamt“, propus a fi amplasat in orasul Bicaz, intravilan si extravilan, judetul Neamt.

*Anunt dezbatere publica privind modificarea pretului/tarifului  la apa potabila si canalizare-epurare

* Anunt  privind proiectul bugetului local de venituri si cheltuieli al Orasului Bicaz pe anul 2018