Examen/concurs promovare in grad – 2019

*Anunt cu privire la organizarea concursului pentru promovarea in grad profesional. Bibliografie – promovare in grad profesional pentru functia publia de executie ,,inspector clasa I, grad profesional superior din cadrul compartimentului Administrarea domeniului public si privat. Bibliografie –  promovare in grad profesional pentru functia publia de executie ,,inspector clasa I, grad profesional superior din cadrul compartimentului Juridic si asistenta, asociatii proprietari

*Anunt cu privire la organizarea concursului pentru promovarea in grad profesional. Bibliografie concurs. Anunt rezultat concurs selectie dosare.

* Tabel cu punctajele finale obtinute de candidat la promovarea in grad profesional, in functia publica de executie vacanta de inspector clasa I grad profesional superior, din cadrul Serviciului Public Local de Evidenta a Persoanelor, organizat in data de 02.11.2018

* Anunt privind promovarea in grad profesional. *BIBLIOGRAFIE – promovare în grad profesional pentru funcţia publică de execuţie ,,inspector clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor

* Rezultate finale obtinute la examenul de promovare a functiei publice de executie de inspector grad profesional principal, din cadrul compartimentului Protectia familiei, persoanelor varstnice, persoanelor cu dizabilitati.

* Rezultate finale obtinute la examenul de promovare a functiei publice de executie de inspector grad profesional superior, din cadrul compartimentului Protectia copilului si autoritate tutelara

* Anunt privind rezultatul selectiei dosarului inscris pentru examenul de promovare in grad profesional in functia publica de inspector clasa I grad profesional superior, din cadrul compartimentului  Protectia copilului si autoritate tutelara.

* Anunt privind rezultatul selectiei dosarului inscris pentru examenul de promovare in grad profesional in functia publica de inspector clasa I grad profesional superior, din cadrul compartimentului Protectia familiei, persoanelor varstnice, persoanelor cu dizabilitati.

*Primăria Orasului Bicaz organizează examen/concurs în conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (r2), cu modificările și completările ulterioare și ale HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a unor funcționari publici de execuție din aparatul de specialitate al primarului Orasului Bicaz.

Detalii (format pdf)

Bibliografie