Dispozitii 2018

* Dispozitie nr. 1 din 04.01.2018 pentru convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului Local

* Dispozitie nr. 2 din 08.01.2018 privind desemnarea functionarului public Caia Oana ca evaluator pentru Politistul local Bobu Ionut-Lucian

* Dispozitie nr. 3 din 11.01.2018 privind modificarea art. 2 alin (1) al Dispozitiei nr. 321/22.12.2017 privind constituirea comisiilor de concurs si de solutionare a contestatiilor in vederea organizarii si desfasurarii concursului /examenului pentru ocuparea functiei contractuale vacante de agent de paza in cadrul compartimentului Ordine si Paza 

* Dispozitie nr. 4 din 11.01.2018 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru servicii de acordare credit bancar, in valoare de 7.202.500 lei

* Dispozitie nr. 5 din 12.01.2018 privind incetarea acordarii platii indemnizatiei lunare pentru domnul Munteanu Victor, avand certificat de incadrare in grad de handicap grav

*Dispozitie nr. 6 din 12.01.2018 privind incetarea acordarii platii indemnizatiei lunare pentru doamna  Dascalu Maria, avand certificat de incadrare in grad de handicap grav

* Dispozitie nr. 7 din 17.01.2018 privind numirea in functia publica definitiva de Politist Local clasa I, grad profesional asistent a domnului Bobu Ionut-Lucian

* Dispozitie nr. 8 din 19.01.2018 pentru convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Bicaz

*Dispozitie nr. 9 din 22.01.2018 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri pentru familiile si persoanele singure, altele decat cele beneficiare de ajutor social stabilit in conditiile Legii nr 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare

* Dispozitie nr 10 din 23.01.2018 privind incetarea dreptului la ajutor social, si cuantumul acestuia, acordat domnului Iordachi Vasile, persoana singura

* Dispozitie nr. 11 din 23.01.2018 privind stabilirea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia acordat doamnei Mucenicu Mariana, reprezentantul familiei

* Dispozitie nr 12 din 23.01.2018 privind stabilirea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia acordat domnului Hritanu Constantin, persoana singura

* Dispozitie nr. 13 din 23.01.2018 privind incetarea dreptului la ajutor social, si cuantumul acestuia, acordat doamnei Borca Angela, persoana singura

* Dispozitie nr. 14 din 23.01.2018 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei  acordat domnului Voicu laurentiu, reprezentantul familiei

* Dispozitie nr. 15 din 23.01.2018 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei si recuperarea sumei incasate necuvenit cu titlul de alocatie pentru sustinerea familiei, acordat d-nei Bursuc Nicoleta

* Dispozitie nr. 16 din 23.01.2018 privind stabilirea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia acordat domnului Voicu Laurentiu, reprezentantul familiei

* Dispozitie nr. 17 din data de 31.01.2018 privind stabilirea salariilor de baza ale functionarilor publici din aparatul de specialitate al Primarului si serviciile publice de interes local din cadrul familiei ocupationale ,,Administratie‚ÄĚ, incepand cu 01.01.2018

* Dispozitie nr. 18 din 31.01.2018 privind majorarea salariilor cu 25% a angajatilor cu contract individual de munca din cadrul ,,familiei ocupationale de functii bugetare sanatate, asistenta sociala! si ,,cultura!‚ÄĚ incepand cu 01.01.2018

* Dispozitie nr. 19 din 31.01.2018¬†privind stabilirea salariilor de baza ale¬†salariatilor contractuali din aparatul de specialitate al Primarului si serviciile publice de interes local din cadrul familiei ocupationale ,,Administratie‚ÄĚ, incepand cu 01.01.2018

* Dispozitie nr. 20 din 31.01.2018 privind acordarea indemnizatiilor persoanelor incadrate in grad de handicap grav, in urma stabilirii salariului de baza minim brut pe tara de 1900 lei, conform H.G. nr.846/2017, platite de Primaria orasului Bicaz

* Dispozitie nr. 21 din 09.02.2018 pentru convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Bicaz

* Dispozitie nr. 22 din 12.02.2018 privind planificarea, organizarea si desfasurarea pregatirii personalului si structurilor cu atributii in domeniul situatiilor de urgenta

* Dispozitie nr. 23 din 12.02.2018 pentru numirea Comisiei de Aparare in domeniul Situatiilor de Urgenta in cadrul Orasului Bicaz

* Dispozitie nr. 24 din 12.02.2018 pentru stabilirea obligatiilor conducatorilor locurilor da munca din domeniul prevenirii si stingerii incendiilor 

* Dispozitie nr. 25 din 12.02.2018 pentru organizarea Apararii impotriva incendiilor

* Dispozitie nr. 26 din 12.02.2018 pentru stabilirea obligatiilor salariatilor in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor

* Dispozitie nr. 27 din 12.02.2018 pentru utilizarea focului deschis si reglementarea executarii lucrarilor periculoase

* Dispozitie nr. 28 din 12.02.2018 pentru reglementarea fumatului 

* Dispozitie nr 29 din 12.02.2018 privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta

* Dispozitie nr. 30 din 12.02.2018 privind  raspunderile ce revin partilor pe linia apararii impotriva incendiilor in cazul transmiterii temporare a drepturilor de folosinta asupra bunurilor imobile/antrepriza

* Dispozitie nr. 31 din 12.02.2018 pentru utilizarea, manipularea, transportul  si depozitarea substantelor periculoase

* Dispozitie nr. 32 din 12.02.2018 pentru stabilirea masurilor speciale de aparare impotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase

* Dispozitie nr. 33 din 12.02.2018 pentru prevederi specifice, cai de evacuare si de intretinere

* Dispozitie nr. 34 din 12.02.2018 privind acordarea platiii indemnizatiei lunare doamnei Raducanu Milica in calitate de imputernicit legal pentru persoana cu handicap grav Raducanuu Mariea

* Dispozitie nr. 35 din 12.02.2018 privind aprobarea suspendarii contractului individual de munca prin acordul partilor al salariatului Bordea Gheorghita din cadrul Serviciului de Urgenta Voluntar

* Dispozitie nr. 36 din 21.02.2018 privind numirea unei comisii care sa verifice indeplinirea conditiilor prevazute de OUG 34/2013 si cele prevazite in Caietul de sarcini adoptat prin HCL nr. 19/15.02.2018 si sa faca propuneri cu privire la atribuirea directa prin contract de inchiriere a unor suprafete de pasune aflate in domeniul privat al orasului Bicaz

* Dispozitie nr. 37 din 21.02.2018 privind stabilirea perioadei in care se desemneaza reprezentantii functionarilor publici in comisia paritara

* Dispozitie nr. 38 din 22.02.2018 privind incadrarea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia, acordat doamnei Mucenicu Mariana, reprezentantul familiei

* Dispozitie nr. 39 din 22.02.2018 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat, doamnei Ailenei Gabriela-Ionela, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 40 din 22.02.2018 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei, acordat domnului Pintea Nicolai, reprezentantul familiei

* Dispozitie nr. 41 din 22.02.2018 privind modificarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamnei Blagoci Aurelia, reprezentantul familiei

* Dispozitie nr. 42 din 22.02.2018 privind stabilirea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei si cuantumul acesteia, acordat doamnei Iauta Paula, reprezentantul familiei

* Dispozitie nr. 43 din 22.02.2018 privind stabilirea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei si cuantumului acesteia, acordat domnului Voicu Petrea, persoana singura

* Dispozitie nr. 44 din 22.02.2018 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei si recuperarea sumei incasate necuvenit cu titlul de alocatie pentru sustinerea familiei, acordat doamnei Ifrim Nicoleta

* Dispozitie nr. 45 din 22.02.2018 privind aprobarea ,,Planului de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta in anul 2018‚ÄĚ

* Dispozitie nr. 46 din 26.02.2018 privind modificarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamnei Nitu Carmen, reprezentantul familiei

* Dispozitie nr. 47 din 26.02.2018 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei, acordat domnului Geangalau Constantin, reprezentantul familiei

* Dispozitie nr. 48 din 26.02.2018 privind modificarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamnei Rusu Maria, reprezentantul familiei

* Dispozitie nr. 49 din 26.02.2018 privind suspensdarea contractului individual de munca din initiativa salariatului Aiftimie Dumitru-Bujor, din cadrul Serviciului Administrativ, compartimentul Intretinere, gospodarire, pentru acordarea concediului paternal

* Dispozitie nr. 50 din 26.02.2018 pentru acordarea platii indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav Grama Tudor-Ionut

* Dispozitie nr. 51 din 27.02.2018 privind incetarea raportului de serviciu a functionarului public Bobu Ionut-Lucian din cadrul Serviciului Politie Locala, compartimentul Disciplina in comert, constructii, protectia mediului

* Dispozitie nr. 52 din 27.02.2018 privind constituirea si componenta comisiei paritare

* Dispozitie nr. 53 din 28.02.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager-persoana fizica la Spitalul orasenesc ,,Sf. Ierarh Nicolae‚ÄĚ Bicaz

* Dispozitie nr. 54 din 02.03.2018 privind desemnarea unor persoane care sa faca parte din comisia de receptie a lucrarilor executate in regie proprie la Spitalul orasenesc ,,Sf. Ierarh Nicolae‚ÄĚ Bicaz

* Dispozitie nr. 55 din 05.03.2018 privind constituirea comisiei de invenatriere si preluare a bunurilor transmise prin contract de sponsorizare de catre ,,Heidelbergcement Romania‚ÄĚ S.A., orasului Bicaz

* Dispozitie nr. 56 din 05.03.2018 privind constituirea comisiilor de examinare si de solutionare a contestatiilor in vederea organizarii si desfasurarii concursului/examenului pentru promovarea in grad profesional, a unor functionari publici din cadrul directiei de Asistenta Sociala

* Dispozitie nr. 57 din 07.03.2018 privind constituirea comisiei de primire si receptie a mijloacelor fixe constituite la finalizarea investitiilor relizate in conformitate cu Contractul de finantare nr. 121066/28.03.2011

* Dispozitie nr. 58 din 07.03.2018 privind constituirea unei comisii de licitatie in vederea inchirierii unor suprafete de pasuni

* Dispozitie nr. 59 din 07.03.2018 pentru convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului Local

* Dispozitie nr. 60 din 15.03.2018 pentru convocarea de indata, in sedinta, a Consiliului Local al orasului Bicaz

* Dispozitie nr. 61 din 16.03.2018 privind prelungirea contractului de management incheiat intre Primarul orasului Bicaz si actualul manager al Spitalului orasenesc ,,Sf. Ierarh Nicolae‚ÄĚ Bicaz

* Dispozitie nr. 62 din 21.03.2018 privind recuperarea sumei incasate necuvenit cu titlul de ajutor social, acordat familiei Munteanu Petru

*Dispozitie nr. 63 din 21.03.2018 privind numirea unui curator special pentru parata Raducanu Mariea

* Dispozitie nr. 64 din 22.03.2018 pentru convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Bicaz

* Dispozitie nr. 65 din 27.03.2018 pentru aprobarea planului de servicii privind minora Pintilie Manuela

* Dispozitie nr. 66 din 27.03.2018 privind incetarea acordarii platii indemnizatiei lunare domnului Lalau Valentin-Andrei, incadrat in grad de handicap accentuat

* Dispozitie nr. 67 din 27.03.2018 privind inchiderea circulatiei rutiere pe Aleea Teilor, or. Bicaz, in ziua de Sambata 31.03.2018,  intre orele 13.00-15.00

* Dispozitie nr. 68 din 29.03.2018 privind stabilirea dreptului de ajutor social si cuantumul acestuia acordat doamnei Coman Ana, persoana singura

* Dispozitie nr. 69 din 29.03.2018 privind modificarea dreptului de ajutor social si cuantumul acestuia acordat doamnei Dumitru Anamaria reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 70 din 30.03.2018 privind reluarea activitatii salariatului Aiftimie Dumitru-Bujor din cadrul Serviciului Administrativ, compartimentul Intretinere, gospodarire

*Dispozitie nr. 71 din 30.03.2018 privind stabilirea salariilor de baza pentru asistentii medicali, din cadrul Familiei ocupationale de functii bugetare ‚ÄĚsanatate si asistenta sociala‚ÄĚ

*Dispozitie nr. 72 din 03.04.2018 privind acordarea exercitarii Controlului Financiar Preventiv de catre functionarul public Croitoru Alina Elena – consilier clasa I grad profesional superior, din cadrul biroului Taxe si Impozite

* Dispozitie nr. 73 din 03.04.2018 privind acordarea exercitarii Controlului Financiar Preventiv de catre doamna Ruscanu Dumitrita, sef serviciu Financiar-Contabilitate

* Dispozitie nr. 74 din 03.04.2018 privind aprobarea scoaterii la concurs a unor posturi vacante din cadrul Spitalului Orasenesc ‚ÄĚSf. Ierarh Nicolae‚ÄĚ Bicaz

 * Dispozitie nr. 77 din 10.04.2018 privind incetarea contractului individual de munca al domnului Buruiana Vasile avand functia de referent IA din cadrul Serviciului Public Comunitar Local Bicaz

* Dispozitie nr. 79 din 10.04.2018 privind stabilirea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia acordat domnului Cinstitu Mihai, persoana singura

*Dispozitie nr. 80 din 19.04.2018 privind incetarea contractului individual de munca al domnului Stanciu Viorel avand functia de consilier al primarului din cadrul Primariei orasului Bicaz

*Dispozitie nr. 81 din 20.04.2018 pentru convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Bicaz

* Dispozitie nr. 82 din 24.04.2018 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamnei Banu Roxana, reprezentantul familiei

* Dispozitie nr. 83 din 24.04.2018 privind modificarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamnei Radu Roberta Alexandra reprezentantul familiei

* Dispozitie nr. 84 din 24.04.2018 privind suspendarea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia, acordat doamnei Pelin Viorica Gabriela, persoana singura

* Dispozitie nr. 85 din 24.04.2018 privind modificarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamnei Sarboaia Gianina, reprezentantul familiei

* Dispozitie nr. 86 din 24.04.2018 privind stabilirea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei si cuantumul acesteia, acordat doamnei Stan Adriana Norica, reprezentantul familiei

* Dispozitie nr. 87 din 25.04.2018 privind desemnarea responsabilului pentru protectia datelor cu caracter personal

* Dispozitie nr. 90 din 02.05.2018 privind prelungirea timpului de lucru al functionarilor publici si personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului si serviciile de interes local

* Dispozitie nr. 91 din 09.05.2018 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei si recuperarea sumei incasate necuvenit cu titlul de alocatie pentru sustinerea familiei, acordat doamnei Chirila Carmen Magdalena

*Dispozitie nr. 92 din 14.05.2018  pentru convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului Local Bicaz

* Dispozitie nr. 93 din 21.05.2018 privind aprobarea Regulamentului Intern pentru acordarea voucherelor de vacanta

* Dispozitie nr. 94 din 23.05.2018 privind constituirea comisiei de receptie finala la expirarea perioadei de garantie pentru lucrarile de constructii la obiectivul ,,Reparatii curente strazi, alei si parcari in orasul Bicaz, jud. Neamt‚ÄĚ

* Dispozitie nr. 95 din 24.05.2018 privind stabilirea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia acordat domnului Calinescu Cornel, persoana singura

* Dispozitie nr. 96 din 24.05.2018 privind stabilirea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei si cuantumul acesteia, acordat doamnei Cojocaru Borit Claudia, reprezentantul familiei

* Dispozitie nr. 97 din 24.05.2018 privind incetarea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia, acordat doamnei Pelin Viorica Gabriela, persoana singura

* Dispozitie nr. 98 din 24.05.2018 prentru convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Bicaz

 * Dispozitie nr. 99 din 30.05.2018 privind incetarea raportului de serviciu a functionarului public Capmoale Victor din cadrul compartimentului Audit intern

* Dispozitie nr. 100 din 30.05.2018 privind constituirea unei comisii de primire a lucrarilor si bunurilor care i-au fost incredintate in vederea exercitarii atributiilor de serviciu, functionarului public Capmoale Victor 

* Dispozitie nr. 102 din 20.06.2018  privind incetarea dreptului la alocalie pentru sustinerea familiei acordat doamnei Bilanciuc Elena Viorica, reprezentantul familiei

* Dispozitie nr. 103 din 20.06.2018  privind incetarea dreptului Ia alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamnei Vasilache Carmen Maria, persoana singura 

* Dispozitie nr. 104 din 30.06.2018  privind incetarea dreptului la alocalie pentru sustinerea familiei acordat doamnei Dutu Marta, persoana singura

* Dispozitie nr. 105 din 20.06.2018 privind   stabilirea dreptului Ia alocatie pentru sustinerea familiei si cuantumul acesteia, acordat, doamnei Vladu Elena Carla, persoana singura 

* Dispozitie nr. 106 din 20.06.2018 privind  stabilirea dreptului la ajutor social si cuontumul acestuia acordot domnului Lalau Stelian, persoana singura

* Dispozitie nr. 107 din 20.06.2018 privind  incetarea dreptului la ajutor social, si cuantumul acestuia, acordat doamnei Dutu Marta, reprezentantul familiei

* Dispozitie nr. 108 din 22.06.2018 pentru   convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Bicaz

* Dispozitie nr. 109 din 25.06.2018  privind constituirea comisiei de evuluare a ofertelor in cadrul procedurii de achizitie publica ,,Negocierea
fara¬†publicarea prealabila¬†a unui anunt de participare” in scopul atribuirii contractului de,,Funrnizare¬†energie electrica, cod¬†CPV09310000-5 prin BRM terminalul Piatra Neamt

* Dispozitie nr. 110 din 26.06.2018  privind modificarea dreptului Ia alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamnei Filip Petronela Loredana, reprezentantul familiei

* Dispozitie nr. 111 din 28.06.2018  privind exercitiarea cu caracter temporar a atributiilor functiei de sef serviciu din cadrul Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta,  de catre domnul Radu Silviu

* Dispozitie nr. 112 din 09.07.2018  pentru convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului Local

* Dispozitie nr. 113 din 12.07.2018  privind exercitarea cu caracter temporar a atributiilor functiei publice de secretar al unitatii
adminisitrativ-teritoriale, de catre doamna Pop-Razbuc Adriana Marinela, consilier juridic principal in cadrul compartimentului juridic si asistenta asociatii de proprietari 

* Dispozitie nr. 114 din 16.07.2018 privind rectificare act de nastere 

* Dispozitie nr. 116 din 06.07.2018  privind acordarea sporului de stres sau risc asistentelor medicale scolare, asistentei medicale comunitare si mediatorului sanitar din cadrul compartimentului Asistenti Medicali

* Dispozitie nr 117 din 16.07.2018  privind diferitele prelucrari de date care se efectueaza la nivelul serviciului SPCLEP, categoriile de date cu caracter personal prelucrate precum si desemnarea persoanelor care prelucreaza astfel de date

*Dispozitie nr.118 din 20.07.2018 pentru convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Bicaz

* Dispozitie nr. 119 din 25.07.2018¬† privind constituirea comisiei de predare primire a bunurilor de retur¬†catre Compania Judeteana ‚ÄĚApA SERV‚ÄĚ S.A. Neamt

* Dispozitie nr. 120 din 27.07.2018  privind modificarea si completarea Dispozitiei nr. 118/20.07.2018

* Dispozitie nr. 121 din 01.08.2018 privind constituirea comisiei de analiza si evaluare a ofertelor pentru obiectivul de investitie ,,Eficientizarea
sistemului
de iluminat public in orasul¬†¬†Bicaz, judetul Neamt”

* Dispozitie nr. 122 din 01.08.2018  privind acordarea platii indemnizatiei lunare reprezentantului legal lacob Adrian-lonut pentru minorul lacob Matei-Stefan

* Dispozitie nr. 123 din 01.08.2018  privind acordarea platii indemnizatiei lunare reprezentantului legal Ciobaca Tudorita pentru minorul Tepes Luca Alexandru

* Dispozitie nr. 124 din 01.08.2018  privind acordarea platii indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav Hanganu Vasile

* Dispozitie nr 125 din 08.08.2018, pentru convocarea de indata, in sedinta, a Consiliului Local a Orasului Bicaz

* Dispozitie nr. 126 din 08.08.2018¬†¬† privind constituirea comisiilor de jurizare pentru concursurile care se vor desfasura cu ocazia¬†,,Zilei MARINEI ROMANE” si,,ZILELOR BICAZULUI”_ 2018¬†

*Dispozitie nr. 127 din 08.08.2018  privind inchiderea circulatiei rutiere pe strada Aleea Teilor, oras Bicaz, in data de 14.08.2018

* Dispozitie nr. 128 din 08.08.2018  privind stabilirea modalitatii de recuperare de catre functionarii publici/personal contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului si serviciilor de interes local al orasului Bicaz, ca zile libere in perioada 16-17 august 2018 

* Dispozitie nr. 130 din 10.08.2018  privind modificarea dreptului Ia ajutor social si cuantumul acestuia, acordat doamnei Iacob Mihaela, persoana singura 

* Dispozitie nr. 131 din 10.08.2018  privind incetarea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia, acordat domnului Hritanu Constantin, persoana singura

* Dispozitie nr. 132 din 10.08.2018  privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamnei Dragusanu Ana, persoana singura 

* Dispozitie nr. 133 din 10.08.2018  privind restrictia circulatiei rutiere pe DC 140 oras Bicaz, in data de 15.08.2018

* Dispozitie nr. 134 din 14.08.2018  privind rectificarea bugetului local al orasului Bicaz pe anul 2019

* Dispozitie nr. 135 din 14.08.2018  pentru modificarea dispozitiei nr,127 /08.08.2018

* Dispozitie nr.136 din 23.08.2018  privind modificarea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia acordat doamnei Dumitru Ana Maria, reprezentantul familiei

* Dispozitie nr. 137 din 23.08.2018, pentru convocarea, de indata, in sedinta a Consiliului Local al orasului Bicaz

* Dispozitie nr. 138 din 23.08.2018¬† pentru completarea Dispozitiei Primarului orasului Bicaz nr. 121 din 01.08.2018 privind constituirea¬†comisiei de analiza si evaluare a ofertelor pentru obiectivul de investitie ,,Eficientizarea sistemului de¬†iluminat public in orasul Bicaz, jud. Neamt”

* Dispozitie nr. 139 din  24.08.2018, pentru convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Bicaz

* Dispozitire nr. 140 din 24.08.2018  privind modificarea dreptului Ia alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamnei Radu Mihaela Silvia, reprezentantul familiei

* Dispozitie nr. 141 din 24.08.2018¬†¬†pentru desemnarea unui reprezentant presedinte in comisia de receptie a punerii in functiune si de¬†receptii finale pentru obiectivul ,,Statie de clorinare TICOS”

* Dispozitie nr. 142 din 27.08.2018  privind numirea unui curator special pentru asistarea minorei Macovei Andra Mihaela

* Dispozitie nr. 143 din 27.08.2018  Privind imputernicirea domnului Sapunaru Cristian, cons. superior si responsabil cu activitatea Serviciutui
Public Comunitar Local
de Evidenta¬†a Persoanelor Bicaz de a verifica si atesta ,,Lista de¬†sustinatori‚ÄĚ inregistrata sub nr.8942 din¬†23.08.2018 depusa in vederea sustinerii Propunerii legislative a cetatenilor de revizuire a¬†¬†Constitutiei¬†Romaniei

* Dispozitie nr. 144 din 29.08.2018¬†¬†pentru desemnarea unui reprezentant presedinte in comisia de receptie a punerii in functiune si de¬†receptii finale pentru obiectivul ,,SEAU BICAZ”

* Dispozitie nr. 145 din 29.08.2018¬†¬†privind numirea ca manager interimar pe o perioada¬†de 6 luni la Spitalul Orasenesc ,,Sf. Ierarh Nicolae‚ÄĚ, Bicaz, a doamnei Letitia Gabriela Damoc,¬† incepand cu data de 16 septembrie

* Dispozitie nr. 146 din 31.08.2018  privind suspendarea contractului individual de munca din initiativa salariatului Aiftimie Dumitru-Bujor, din cadrul Serviciului Administrativ, copmpartiment Intretinere, gospodarire, pentru acordarea concediului pentru cresterea copilului in virsta de pana la 2 ani

* Dispozitie nr. 147 din 31.08.2018 pentru convocarea de indata, in sedinta,a Consiliului Local al orasului Bicaz

* Dispozitie nr. 148 din 07.09.2018  privind stabilirea dreptului Ia ajutor social si cuantumul acestuia acordat domnului Lacatus Trandafir, reprezentantul familiei

* Dispozitie nr. 149 din 07.09.2018  privind incetarea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia acordat doamnei Ciorcan Sabina Mariana, persoana singura 

* Dispozitie nr. 150 din 07.09.2018¬† privind constituirea comisiei care sa verifice respectarea amplasamentelor, indeplinirea obligatiilor stipulate in cap” VII, art. 7, atin. (2) din contractele incheiate cu¬†chiriasii¬†precum¬†¬†si aplicarea intocmai a previderilor¬† HCL nr. 40 din 29.03.2018

* Dispozitie nr. 151 din 07.09.2018  pentru convocarea de indata ,in sedinta,a Consiliului Localal al orasului Bicaz

* Dispozitie nr. 152 din 13.09.2018 privind numirea unui curator special pentru asistarea minorei Macovei Andra Miheala

* Dispozitie nr. 153 din 17.09.2018  privind incetarea dreptului la ajutor social, si cuantumul acestuia acordat doamnei Sandu Janita, persoana singura

* Dispozitie nr. 154 din 17.09.2018  privind incetarea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia acordat domnului Mihai Octavian, persoana singura 

* Dispozitie nr. 155 din 21.09.2018  pentru convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Bicaz

* Dispozitie nr. 156 din 26.09.2018  privind stabilirea dreptului la ajutor sociol si cuantumul scestuia acordat doamnei Acasandrei EIena, persoana singura 

* Dispozitie nr. 157 din 26.09.2018  privind modificarea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia acordat doamnei Panainte Ana-Roxana, reprezentantul familiei

* Dispozitie nr. 158 din 26.09.2018 privind stabirirea drentutui la atocatie pentru sustinerea familiei si cuantumul acesteia, acordat doamnei Acasandrei Elena, persoana singura

* Dispozitie nr. 159 din 26.09.2018  privind modificarea dreptului Ia alocatia pentru sustinerea familiei acordat doamnei Florea Rodica, persoana singura 

* Dispozitie nr. 160 din 26.09.2018  privind modificarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei acordat doamnei Bartaru Elena, reprezentantuI familiei

* Dispozitie nr. 161 din 27.09.2018  privind constituirea comisiilor de examinare si de solutionare a contestatiilor in vederea organizarii si desfasurarii concursului/examenului pentru promovare in grad profesional, din functia publica de inspector clasa I grad profesional principal, in functia publica de inspector grad profesional superior din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor

* Dispozitie nr. 162 din 01.10.2018  privind acordarea stimulentului educational, (tichet social pentru gradinita)

* Dispozitie nr. 163 din 01.10.2018 privind acordarea stimulentului educational, (tichet social pentru gradinita)

* Dispozitie nr. 164 din 01.10.2018 privind acordarea stimulentului educational, (tichet social pentru gradinita)

* Dispozitie nr. 165 din 01.10.2018 privind acordarea stimulentului educational, (tichet social pentru gradinita)

* Dispozitie nr. 166 din 01.10.2018 privind acordarea stimulentului educational, (tichet social pentru gradinita)

* Dispozitie nr. 167 din 01.10.2018 privind acordarea stimulentului educational, (tichet social pentru gradinita)

* Dispozitie nr. 168 din 01.10.2018  privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat, doamnei Lupuleac Mihaela, reprezentantul familiei

* Dispozitie nr. 169 din 01.10.2018  privind incetarea dreptului la ajutor sociol si cuantumul acestuia, acordat doamnei Marian Dumitrita, persoana singura 

* Dispozitie nr. 170 din 10.10.2018¬† pentru completarea echipei de proiect care sa asigure derularea si implementarea proiectului denumit¬†<Eficientizarea energetica a cladirilor Spitalului ¬†Orasenesc ,,Sf, Ierarh ¬†Nicolae‚Ä̬†Bicaz,¬† judetul Neamt >¬†desemnata¬†prin Dispozitia primarului inregistrata¬†sub nr. 177 din 22.06.2017¬†

* Dispozitie nr. 171 din 10.10.2018¬†¬†pentru completarea echipei de proiect care sa¬†asigure derularea si implementarea proiectului denumit¬†< Eficientizarea energetica¬†a¬†cladirilor Liceului ,,Curol¬†I” Bicaz, judetul¬†Neamt > desemnata¬†prin Dispozitia primarului nr.237¬†din 15.09.2017

* Dispozitie nr. 172 din 11.10.2018  privind acordarea platii indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav Acatrinei Maria

* Dispozitie nr. 173 din 11.10.2018  privind incetarea acordarii platii indemnizatiei lunare pentru domnul Gherasim Gheorghe, avand certificat de incadrare in grad de handicap grav

* Dispozitie nr. 174 din 11.10.2018¬† privind constituirea echipei de proiect care sa asigure derularea si implementarea proiectului denumit<Reabilitare,¬†Modernizare¬†si¬†¬†Dotare Ambulatoriu Integrat¬†al Spitalului¬†orasenesc ,,Sf.¬†leraah Nicolae” Bicaz, judetul Neamt>

* Dispozitie nr. 175 din 15.10.2018  pentru convocarea in sedinta extraordinara a Conslliului Local 

* Dispozitie nr. 176 din 15.10.2018  pentru desemnarea persoanelor care sa raspunda de activitatea de ecarisaj

* Dispozitie nr. 177 din 15.10.2018  prilvind imputernicirea unor persoane care sa supravegheze executarea sanctiunii prestarii unei activitati in folosul comunitatii

* Dispozitie nr. 178 din 15.10.2018  pentru reactualizarea componentei Comitetului Local pentru situatii de Urgenta si a Centrului Operativ cu Activitate Temporara 

* Dispozitie nr. 179 din 19.10.2018 pentru convocarea in sedinta ordinara a Conslliului Local Bicaz

* Dispozitie nr.  180 din 22.10.2018 privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social stabilit in conditiile Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare

* Dispozitie nr. 181 din 24.10.2018  privind acordarea stimulentului educational, (tichet social pentru gradinita)

* Dispozitie nr. 182 din 24.10.2018  privind acordarea stimulentului educational, (tichet social pentru gradinita)

* Dispozitie nr. 183 din 24.10.2018 privind acordarea stimulentului educational, (tichet social pentru gradinita)

* Dispozitie nr. 184 din 24.10.2018 privind acordarea stimulentului educational, (tichet social pentru gradinita)

* Dispozitie nr. 185 din 24.10.2018 privind acordarea stimulentului educational, (tichet social pentru gradinita)

* Dispozitie nr. 186 din 24.10.2018  privind stabilirea dreptului Ia ajutor social si cuantumul acestuia acordat doamnei Voicu Ana-Maria, persoana singura

* Dispozitie nr. 187 din 24.10.2018  privind incetarea dreptului la ajutor social, si cuantumul acestuia, acordat domnului Ungureanu Ioachim, persoana singura

* Dispozitie nr. 188 din 25.10.2018  privind incetarea dreptului Ia alocatie pentru sustinerea familiei acordat, doamnei Iosup Mihaela Gabriela, reprezentantul familiei 

* Dispozitie nr. 189 din 25.10.2018 privind stabilirea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei si cuantumul acesteia, acordat domnului Lupuleac Teodor, persoana singura

* Dispozitie nr. 190 din 25.10.2018 privind stabilirea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei si cuantumul acesteia, acordat doamnei Gotu Iuliana Mirabela, reprezentantul familiei

* Dispozitie nr. 191 din 30.10.2018  privind incetarea dreptului Ia alocatie pentru sustinerea familiei acordat, doamnei Petcu Maria Magdalena, persoana singura 

* Dispozitie nr. 192 din 30.10.2018  privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat, doamnei Vladu Elena Carla, persoana singura 

* Dispozitie nr. 193 din 30.10.2018  privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat, domnului Crudu Cristian, reprezentantul familiei

* Dispozitie nr. 194 din 30.10.2018  privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat, domnului Nitu Constantin, reprezentantul familiei

* Dispozitie nr. 195 din 30.10.2018  privind desemnarea managerului pentru operatiuni de transport rutier intern

* Dispozitie nr. 196 din 31.10.2018¬† privind constituirea comisiei de receptie finala¬†la obiectivele de investitie,,Amenajare peisagistica Piateta¬†Gara, oras Bicaz, jud, Neamt” si ,,Refacere corp de drum si aparare de mal DJ 155 F, Km 38 +820 – 38 + 890″

* Dispozitie nr. 199 din 22.11.2018  privind modificarea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia acordat doamnei Panainte Ana  Roxana, reprezentantuI famiIiei

* Dispozitie nr. 200 din 22.11.2018 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei si recuperarea sumei incasate necuvenit cu titlul de alocatie pentru sustinerea familiei, acordat d-nei Vranceanu Lacramioara

* Dispozitie nr. 201 din 22.11.2018 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat, doamnei Corduneanu Georgeta, reprezentantul familiei 

* Dispozitie nr. 202 din 22.11.2018 privind modificarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei si recuperarea sumei incasate necuvenit, acordat d-nei Ciobica Tudorita, persoana singura

* Dispozitie nr. 203 din 22.11.2018 privind modificarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat d-nei Acasandrei Maria, persoana singura

* Dispozitie nr. 204 din 22.11.2018 privind modificarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat d-nei Voicu Ana Maria, persoana singura

* Dispozitie nr. 205 din 22.11.2018  privind modificarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei si recuperarea sumei incasate necuvenit, acordat d-nei Dumitru Ana Maria, reprezentantul familiei

* Dispozitie nr. 206 din 22.11.2018 privind numirea Directorului medical interimar la Spitalul orasenesc ,,Sf. Ierarh Nicolae‚ÄĚ Bicaz

* Dispozitie nr. 207 din 22.11.2018 privind stabilirea dreptului la ajutor pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale

* Dispozitie nr. 208 din 22.11.2018 pentru convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Bicaz

* Dispozitie nr. 209 din 22.11.2018 privind incetarea platii indemnizatiei lunare doamnei Atomei Mihaela, in calitate de tutore pentru persoana cu handicap grav Haidau-Feraru Ecaterina

* Dispozitie nr. 210 din 22.11.2018 privind suspendarea contractului individual de munca din initiativa salariatei Vreniescu Alexandra-Elena din cadrul compartimentului Asistenta Medicala

* Dispozitie nr. 213 din 22.11.2018 privind delegarea unei atributii de instruire a personalului pe linie de securitate in munca domnului Hanganu Virgil

* Dispozitie nr. 214 din 22.11.2014 privind modificarea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia acordat domnului Bircoci Ciprian, reprezentantul familiei

* Dispozitie nr. 215 din 27.11.2018¬† privind inlocuirea unui membru din comisia constituita in vederea urmaririi respectarii prevederilor cotractuale pe o perioada de 5 ani dupa finalizarea implementarii proiectului ,, Construire Centru de Informare si Promovare Turistica Bicaz‚Ä̬†

* Dispozitie nr. 216 din 27.11.2018 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei de lemne, carbuni, combustibili petrolieri pentru familiile si persoanele singure, altele decat cele beneficiare de ajutor social stabilit in conditiile legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare

* Dispozitie nr.219 din  27.11.2018  privind numirea unui curator special pentru asistarea minorei Iov Eva Maria

* Dispozitie nr. 220 din 29.11.2018 privind interzicerea desfacerii bauturilor alcoolice in apropierea locatiilor in care se vor desfasura activitati dedicate Centenarului Marii Uniri – 1 decembrie 2018

*Dispozitie nr. 221 din 29.11.2018 privind organizarea si efectuarea inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii ale orasului Bicaz

* Dispozitie nr. 222 din 29.11.2018 privind constituirea comisiilor de concurs si de solutionare a contestatiilor in vederea organizarii si desfasurarii exemenului de promovare in grad pentru functia contractuala de muncitor III (bucatar) din cadrul compartimentului Cresa 

* Dispozitie nr. 223 din 29.11.2018 privind constituirea comisiilor de concurs si de solutionare a contestatiilor in vederea organizarii si desfasurarii exemenului de promovare in grad pentru functia contractuala de inspector de specialitate II (administrator) din cadrul compartimentului Cresa

* Dispozitie nr. 224 din 05.12.2018 privind constituirea comisiei de receptie pentru lucrarea ,, Montat si demontat instalatii electrice ornamentale exterioare pentru iluminatul festiv al orasului Bicaz, cu ocazia sarbatorilor de iarna- 2018‚ÄĚ

* Dispozitie nr. 225 din 06.12.2018 privind rectificarea bugetului local al orasului Bicaz pe anul 2018 

* Dispozitie nr. 226 din 14.12.2018  pentru convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Bicaz

* Dispozitie nr. 227 din 14.12.2018 privind numirea Directorului financiar-contabil interimar la Spitalul orasenesc ,, Sf. Ierarh Nicolae‚ÄĚ Bicaz

* Dispozitie nr. 228 din 14.12.2018 privind incetarea acordarii platii indemnizatiei lunare pentru domnul Chivoiu Gheorghe, avand certificat de incadrare in grad de handicap grav

* Dispozitie nr. 229 din 17.12.2018 privind constituirea comisiei de analiza si evaluare a ofertelor pentru obiectivul de investitie < Proiectarea si asistenta tehnica din partea proiectantului aferente obiectivului ,, Eficientizarea energetica a cladirilor Liceului ,,Caro I‚ÄĚ Bicaz, judetul Neamt‚ÄĚ cod SMIS 117602>

* Dispozitie nr. 230 din 17.12.2018 privind constituirea comisiei de analiza si evaluarea ofertelor pentru obiectivul de investitie < proiectarea si asistenta tehnica din partea proiectantului aferente obiectivului ,, Eficientizarea energetica a cladirilor Spitalului orasenesc ,, Sf. Ierarh Nicolae” Bicaz, judetul Neamt”, cod SMIS 114044>

* Dispozitie nr. 231 din 17.12.2018 privind constituirea echipei de sustenabilitate a proiectului ,,Construire Centru National de Informare si Promovare Turistica Bicaz”

* Dispozitie nr. 232 din 17.12.2018 pentru convocarea de indata, in sedinta, a Consiliului Local  al orasului  Bicaz

* Dispozitie nr. 233 din 18.12.2018 privind prelungirea timpului de lucru al functionarilor publici si personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului si serviciile de interes local

* Dispozitie nr. 234 din 19.12.2018 privind constituirea comisiei de receptie finala la obiectivele de investitie ,,Construire Centru National de Informare si Promovare Turistica

* Dispozitie nr. 235 din 20.12.2018 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei, carbuni, combustibili petrolieri pentru familiile si persoanele singure, altele decat cele beneficiare de ajutor social stabilit in conditiile legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare

* Dispozitie nr. 236 din 20.12.2018 privind modificarea valorii ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale acordat doamnei Ailincai Maria Lavinia

* Dispozitie nr. 237 din  20.12.2018 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale 

* Dispozitie nr. 238 din 20.12.2018 privind actualizarea Comisiei de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control intern managerial din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orasului Bicaz

*Dispozitie nr. 239 din 20.12.2018 privind numirea ca responsabili cu registrul de riscuri la nivelul Primariei orasului Bicaz, pe doamna Stanciu Carmen-Marinela

* Dispozitie nr. 240 din 20.12.2018 privind modificarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei si schimbarea reprezentantului legal al familiei, acordat doamnei Voicu Marilena

* Dispozitie nr. 241 din 20.12.2018 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat domnului Voicu Petrea, persoana singura

* Dispozitie nr. 242 din 20.12.2018 privind stabilirea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei si cuantumul acesteia, acordat domnului Chiriac Constantin, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 243 din 28.12.2018 pentru completarea Dispozitiei Primarului orasului Bicaz nr. 229 din 17.12.2018¬†¬†privind constituirea comisiei de analiza si evaluare a ofertelor pentru obiectivul de investitie < Proiectarea si asistenta tehnica din partea proiectantului aferente obiectivului ,, Eficientizarea energetica a cladirilor Liceului ,,Caro I‚ÄĚ Bicaz, judetul Neamt‚ÄĚ cod SMIS 117602>

* Dispozitie nr. 244 din 28.12.2018 pentru completarea Dispozitiei Primarului nr. 230 din 17.12.2018 privind¬†¬†constituirea comisiei de analiza si evaluarea ofertelor pentru obiectivul de investitie < proiectarea si asistenta tehnica din partea proiectantului aferente obiectivului ,, Eficientizarea energetica a cladirilor Spitalului orasenesc ,, Sf. Ierarh Nicolae” Bicaz, judetul Neamt”, cod SMIS 114044>