Dispozitii 2017

*Dispozitie nr. 1 din 05.01.2017 pentru convocarea de indata, in sedinta, a Consiliului Local Bicaz

* Dispozitie nr. 2 din 05.01.2017 privind incetarea acordarii platii indemnizatiei lunare pentru doamna Popa Georgeta

* Dispozitie nr. 3 din 05.01.2017 privind constatarea incetarii de drept a contractului individual de munca al domnului Scripcaru Ioachim din cadrul Serviciului de Urgenta Voluntar

* Dispozitie nr. 4 din 05.01.2017 pentru incetarea acordarii platii indemnizatiei lunare pentru domnul Ungureanu Constantin

* Dispozitie nr. 5 din 05.01.2017 privind incetarea acordarii platii indemnizatiei lunare pentru doamna Ungureanu Virginia

*Dispozitie nr. 9 din 05.01.2017 privind angajarea doamnei Barb-Ciorbea Felicia ca asistent personal pentru persoana incadrata in grad de handicap grav Pristavu Maria

*Dispozitie nr. 10 din 05.01.2017 privind incetarea contractului individual de munca al domnului Cozma Robert-Teodor din functia de agent de paza

* Dispozitie nr. 13 din 09.01.2017 privind incetarea acordarii platii indemnizatiei lunare doamnei Paun Ioana Monica reprezentant legal al minorului Paun Andrei, ce detine certificat de incadrare in grad de handicap mediu

* Dispozitie nr. 14 din 16.01.2017 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale, doamnei Cutuhan Elena

* Dispozitie nr. 15 din 16.01.2017 privind acordarea stimulentului educational (tichet social pentru gradinita)

* Dispozitie nr. 17 din 16.01.2017 privind incetarea acordarii platii indemnizatiei lunare pentru doamna Chibea Floarea, reprezentant legal pentru minorul Sarban Cristi Lucian

* Dispozitie nr. 18 din 16.01.2017 privind incetarea acordarii platii indemnizatiei lunare pentru domnul Vieru Neculai

* Dispozitie nr. 19 din 16.01.2017 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea achizitionarii unui buldoexcavator

* Dispozitie nr. 20 din 18.01.2017 pentru convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Bicaz

* Dispozitie nr. 21 din 25.01.2017 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri pentru familiile si persoanele singure, altele decat cele beneficiare de ajutorul social stabilit in conditiile Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare

* Dispozitie nr. 22 din 25.01.2017 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamnei Paslariu Antipia Nicoleta, reprezentantul familiei

* Dispozitie nr. 23 din 25.01.2017 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamnei Buica Patricia Catalina, reprezentantul familiei

* Dispozitie nr. 24 din 25.01.2017 privind incetarea dreptului la ajutorul social si cuantumul acestuia, acordat domnului Dutu Virgil, persoana singura

* Dispozitie nr. 25 din 25.01.2017  privind modificarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamnei Iacob Mihaela, reprezentantul familiei

* Dispozitie nr. 26 din 25.01.017  privind modificarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat domnului Pintea Nicolai, reprezentantul familiei   

* Dispozitie nr. 27 din 01.02.2017 privind desemnarea persoanelor responsabile cu implementarea SNA 2016/2020 la nivelul autoritatilor administratiei publice locale si a structurilor subordonate ale orasului Bicaz

* Dispozitie nr. 28 din 02.02.2017¬† privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor de amenajare si compartimentare a spatiului inchiriat de S.C. ,,Beladonna‚ÄĚ SRL, situat la parterul policlinicii Bicaz

* Dispozitie nr. 29 din 02.02.2017 privind constituirea si componenta grupului de lucru pentru integritate/identificarea riscurilor si vulnerabilitatilor

* Dispozitie nr. 30 din 10.02.2017 privind imputernicirea personalului Politiei Locale de a constata si aplica sanctiuni contraventionale

* Dispozitie nr. 31 din 14.02.2017 privind numirea in calitate de curator special a doamnei Marin Ionela

*Dispozitie nr. 33 din din 14.02.2017 privind acordarea platii indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav Mihaila Alexandrina

* Dispozitie nr. 34 din 14.02.2017 privind constituirea comisiei de receptie a unui buldoexcavator achiztionat prin SEAP

* Dispozitie nr. 35 din 15.02.2017 privind rectificare act de nastere

* Dispozitie nr. 36 din 16.02.2017 pentru convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Bicaz

* Dispozitie nr. 39 din 24.02.2017 privind modificarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei, acordat doamnei Ailenei Gabriela Ionela

* Dispozitie nr. 40  din 24.02.2017 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei, acordat doamnei Bicu Mariana, reprezentantul familiei

* Dispozitie nr. 41 din 24.02.2017 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei, acordat doamnei Lupu Mihaela, reprezentantul familiei

* Dispozitie nr. 42 din 24.02.2017 privind modificarea si recuperarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei acordat domnului Geangalau Constantin

* Dispozitie nr. 43 din 24.02.2017 privind stabilirea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei si cuantumul acesteia, acordat doamnei Neagu Ramona Alina, persoana singura

* Dispozitie nr. 44 din 24.02.2017 privind modificarea si recuperarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei acordat domnului Nitu Constantin

*Dispozitie nr. 45 din 24.02.2017 privind stabilirea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia acordat doamnei Budai Maria, persoana singura

* Dispozitie nr. 46 din 24.02.2017 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamnei Ticu Alina Cristina, persoana singura

* Dispozitie nr. 47 din 24.02.2017 privind modificarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamnei Mertic MuceniciuDumitrina, persoana singura

* Dispozitie nr. 48 din 24.02.2017 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamnei Sarbina Georgeta, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 49 din 24.02.2017 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamnei Rosu Ancuta Catalina, persoana singura

* Dispozitie nr. 50 din 24.02.2017 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamneiVieru Murariu Ioana, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 51 din 24.02.2017 privind modificarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamnei Panainte Ana Roxana, reprezentantul familiei

* Dispozitie nr. 52 din 28.02.2017 pentru completarea Dispozitiei nr. 28/02.02.2017 privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor de amenajare si compartimentare a spatiului inchiriat de S.C. ,,Beladonna‚ÄĚ SRL, situat la parterul Policlinicii Bicaz

* Dispozitie nr. 53 din 28.03.2017 pentru constituirea unei comisii care sa preia spatiul comercial situat in piata agroalimentara a orasului Bicaz

* Dispozitie nr. 54 din 28.02.2017 privind aprobarea suspenarii contractului individual de munca prin acordul partilor, al salariatului Bordea Gheorghita din cadrul Serviciului de Urgenta Voluntar

* Dispozitie nr. 56 din 28.02.2017 privind acordarea platii indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav Paslaru Petru

* Dispozitie nr. 80 din 28.02.2017 privind modificarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei, acordat domnului Dascalu Vasile

* Dispozitie nr. 81 din 28.02.2017 privind majorarea cuantumului brut al salariului de baza si al sporurilor aferente cu 20% salariatilor contractuali din cadrul Primariei orasului Bicaz

*Dispozitie nr. 82 din 28.02.2017 privind majorarea cuantumului brut al salariului de baza a salariatilor contractuali din cadrul Serviciului de Asistenta Sociala

* Dispozitie nr. 83 din 28.02.2017 privind desemnarea persoanelor care sa exercite atributiile profesionale ce implica accesul la informatii clasificate, nivel ,,secret de serviciu‚ÄĚ

* Dispozitie nr. 84 din 28.02.2017 pentru desemnarea functionarilor publici imputerniciti sa duca la indeplinire obligatiile privind comunicarea citatiilor si a altor acte de procedura, in conditiile noului Cod de procedura civila

*Dispozitie nr. 85 din 28.02.2017 privind aprobarea ,,Planului de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta in anul 2017‚ÄĚ

* Dispozitie nr. 86 din 10.03.2017 pentru convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului Local Bicaz

* Dispozitie nr. 87 din 10.03.2017 privind exercitarea cu caracter temporar a atributiilor functiei publice de secretar al orasului Bicaz, de catre doamna Pop-Razbuc Adriana Marinela, consilier juridic principal in compartimentul juridic si asistenta asociatii de proprietari

*Dispozitie nr. 88 din 1.03.2017 privind stabilirea de noi atributii pentru salariata Popovici Elena, in cadrul compartimentului Registratura

*Dispozitie nr. 89 din 14.03.2017 privind acordarea stimulentului educational (tichet social pentru gradinita)

* Dispozitie nr. 90 din 16.03.2017 privind constituirea comisiilor de concurs si de solutionare a contestatiilor in vederea oragnizarii si desfasurarii concursului/examenului pentru ocuparea unei functii contractuale vacante de conducere de sef serviciu, din cadrul Serviciului de Urgenta Voluntar

* Dispozitie nr. 91 din 21.03.2017 privind numirea in calitate de curator special a doamnei Hosteanu Magdalina

* Dispozitie nr. 92 din 23.03.2017 pentru convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Bicaz

*Dispozitie nr. 93 din 23.03.2017 privind incetarea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia, acordat domnului Cajvan Adrian-Nicu, persoana singura

*Dispozitie nr. 94 din 23.03.2017 privind modificarea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia acordat doamnei Borca Angela, persoana singura

*Dispozitie nr. 95 din 23.03.2017 privind incetarea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia, acordat doamnei Acasandrei Elena, persoana singura

*Dispozitie nr. 96 din 23.03.2017 privind incetarea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia, acordat domnului Acatrinei Ioan, persoana singura

* Dispozitie nr. 97 din 23.03.2017 privind incetarea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia, acordat domnului Dominte Vasile, persoana singura

* Dispozitie nr. 98 din 23.03.2017  privind numirea in calitate de curator special a doamnei Alui-Ion Gina Gabriela

*Dispozitie nr. 99 din 23.03.2017 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamnei Costin Lacramioara, persoana singura

* Dispozitie nr. 100 din 23.03.2017 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamnei Apostu Alina, reprezentantul familiei

* Dispozitie nr. 101 din 23.03.2017 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamnei Ungureanu Cristina, reprezentantul familiei

* Dispozitie  nr. 102 din 23.03.2017 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamnei Sirbu Ionela, reprezentantul familiei

* Dispozitie nr. 103 din 23.03.2017 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamnei Parus Ionela, reprezentantul familiei

* Dispozitie nr. 104 din 23.03.2017 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamnei Bulau Claudia, reprezentantul familiei

* Dispozitie nr. 105 din 23.03.2017 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamnei Buruiana Lioara, reprezentantul familiei

* Dispozitie nr. 106 din 23.03.2017 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamnului Bordea Gheorghita, reprezentantul familiei 

* Dispozitie nr. 107 din 23.03.2017 privind stabilirea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei si cuantumul acesteia, acordat doamnei Vasilache Carmen-Maria, persoana singura

* Dispozitie nr. 108 din 23.03.2017 privind modificarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei, acordat doamnei Oprea Rodica, reprezentantul familiei

* Dispozitie nr. 109 din 28.03.2017 privind numirea unui responsabil cu protectia mediului

* Dispozitie nr. 110 din 29.03.2017 privind incetarea contractului individual de munca al domnului Conut Ioan din cadrul compartimentului Spatii Verzi

*Dispozitie nr. 111 din 29.03.2017 privind incetarea contractului individual de munca al domnului Tataru Adrian din cadrul compartimentului Spatii Verzi

*Dispozitie nr. 112 din 29.03.2017 privind incetarea contractului individual de munca al domnului Gavrilescu Ioan din cadrul compartimentului Spatii Verzi

*Dispozitie nr. 113 din 05.04.2017 privind incetarea contractului individual de munca, prin acordul partilor, al doamnei Daraban Elena din cadrul compartimentului Asistenta Medicala

* Dispozitie nr. 114 din 05.04.2017 privind incetarea cu caracter temporar a functiei contractuale de sef serviciu, din cadrul Serviciului de Urgenta Voluntar, de catre domnul Radu Silviu

*Dispozitie nr. 116 din 06.04.2017 privind constituirea comisiilor de examinare si de solutionare a contestatiilor in vederea organizarii si desfasurarii concursului/examenului pentru functia publica de consilier, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul compartimentului Disciplina in comert, constructii, protectia mediului-Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului

* Dispozitie nr. 117 din 07.04.2017 privind constituirea comisiilor de examinare si de solutionare a contestatiilor in vederea organizarii si desfasurarii concursului/examenului pentru functia publica de consilier, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul compartimentului Contabilitatea veniturilor si cheltuielilor si functia publica de consilier, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul compartimentului Consiliere romi

*Dispozitie nr. 118 din 12.04.2017 privind acordarea platii indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav Vaideanu Valeriu

*Dispozitie nr. 119 din 18.04.2017 privind aprobarea planului de servicii privind minorul Feraru Nicolas Vladut

*Dispozitie nr. 120 din 20.04.2017 privind incetarea raporturilor de serviciu al domnului spiridon Ioan, consilier juridic, cl. I, grad profesional superior

* Dispozitie nr. 121 din 21.04.2017  privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Bicaz

*Dispozitie nr. 123 din 21.04.2017 privind modificarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamnei Blagoci Aurelia, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 124 din 24.04.2017 privind modificarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat domnului Feraru Marinel, persoana singura

*Dispozitie nr. 125 din 24.04.2017 privind modificarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei si recupararea sumei incasate necuvenit, acordat domnului Soponaru Dan-Gheorghita

*Dispozitie nr. 126 din 24.04.2017 privind modificarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamnei Dumitru Anamaria, persoana singura

*Dispozitie nr. 127 din 24.04.2017 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamnei Cinstitu Alina-Mihaela, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 128 din 24.04.2017 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamnei Acasandrei Elena, persoana singura

*Dispozitie nr. 129 din 24.04.2017 privind modificarea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia acordat doamnei Dumitru Anamaria, persoana singura

*Dispozitie nr. 130 din 24.04.2017 privind stabilirea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei si cuantumul acesteia, acordat doamnei Rachiteanu Amalia-Gabriela, persoana singura

*Dispozitie nr. 131 din 25.04.2017 privind constituirea comisiei de disciplina

*Dispozitie nr. 132 din 25.04.2017 pentru delegarea unor atributii de instruire pe linie de securitate in munca

*Dispozitie nr. 133 din 25.04.2017 privind stabilirea unor sarcini de serviciu pentru unii salariati

*Dispozitie nr. 134 din 26.04.2017 privind modificarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei si recuperarea sumei incasate necuvenit, acordat domnului Gribincea Gheorghe 

* Dispozitie nr. 135 din 26.04.2017 privind incetarea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia, acordat domnului Opincaru Iulian, persoana singura

*Dispozitie nr. 136 din 30.04.2017 privind incetarea acordarii platii indemnizatiei lunare pentru doamna Radion Anica

*Dispozitie nr. 138 din 03.05.2017 privind desemnarea persoanelor carora le revin sarcini cu privirea la inscrierea, completarea, tinerea la zi a Registrului agricol atat pe suport de hartie, cat si in format electronic, precum si a centralizarii si transmiterii datelor catre Registrul Agricol National (RAN)

*Dispozitie nr. 140 din 03.05.2017 pentru reactualizarea componentei Comitetului Local pentru situatii de Urgenta si Centrului Operativ cu Activitate Temporara

* Dispozitie nr. 143 din 10.05.2017 privind rectificarea bugetului local al orasului Bicaz pe anul 2017

*Dispozitie nr. 144 din 10.05.2017 pentru convocarea de indata, in sedinta, a Consiliului Local al orasului Bicaz

*Dispozitie nr. 145 din 15.05.2017 privind constituirea comisiilor de examinare si de solutionare a contestatiilor in vederea organizarii si desfasurarii concursului/examenului pentru ocuparea functiei contractuale vacante de asistent medical in cadrul compartimentului Asistenta Medicala

*Dispozitie nr. 146 din 18.05.2017 privind numirea in calitate de curator special a domnului Obreja Culita

*Dispozitie nr. 147 din 19.05.2017 privind incetarea dreptului la ajutor social, si cuantumul acestuia acordat domnului Zsido Alexandru Sorin, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 148 din 19.05.2017 privind modificarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamnei Curecheriu Floarea, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 149 din 19.05.2017 privind incetarea dreptuluim la alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamnei Oprea Rodica, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 150 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei si recuperarea sumei incasate necuvenit cu titlul de alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamnei Stan Norica Adriana

*Dispozitie nr. 151 din 19.05.2017 privind modificarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamnei Molnar Ioana Lacramioara, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 152 din 19.05.2017 privind modificarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei acordat doamnei Leonte Carmen-Gabriela, persoana singura

*Dispozitie nr. 153 din 19.05.2017 privind modificarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamnei Hogiag Maria-Gabriela, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 154 din 19.05.2017 privind modificarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat domnului Cerbu Mihai, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 155 din 19.05.2017 privind modificarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamnei Stirbu Roxana, persoana singura

*Dispozitie nr. 156 din 19.05.2017 pentru convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Bicaz

*Dispozitie nr. 157 din 22.05.2017 privind incetarea acordarii stimulentului educational (tichet social pentru gradinita)

*Dispozitie nr. 158 din 23.05.2017 privind rectificare act casatorie

*Dispozitie nr. 159 din 159 din 23.05.2017 pentru desemnarea persoanei careia ii revine sarcina inregistrarii si actualizarii datelor in Registrul Electronic National al Nomenclaturii stradale

*Dispozitie nr.160 din 24.05.2017 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat domnului Blagoci Dan, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 161 privind stabilirea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei si cuantumul acesteia, acordat doamnei Blagoci Vasilica-Crina, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 162 din 24.05.21017 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei si recuperarea sumei incasate necuvenit cu titlul de alocatie pentru sustinerea familiei acordat domnului Slavnicu Valentin

*Dispozitie nr. 163 din 24.05.2017 privind incetarea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia, acordat domnului Paval Tudor, persoana singura

*Dispozitie nr. 164 din 30.05.2017 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamnei Dartu Niculina, persoana singura

* Dispozitie nr. 165 din 30.05.2017 pentru desemnarea persoanei responsabile cu implementarea prevederilor legale privind declaratiile de avere si de interese

*Dispozitie nr. 166 din 30.05.2017 privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor de constructii pentru obiectivul ,,Refacere corp de drum si aparare de mal DJ 155 F, Km 38+820-38+890‚ÄĚ

*Dispozitie nr. 167 din 30.05.2017 privind prelungirea timpului de lucru cu 1 h/zi pana la recuperarea numarului de ore aferent zilei de 02 iunie 2017

*Dispozitie nr. 168 din 06.06.2017 privind acordarea platii indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav Lipovanu Alexandru George

*Dispozitie nr. 169 din 06.06.2017 privind incetarea acordarii platii indemnizatiei lunare minorului Lalau Valentin-Andrei, incadrat in grad de handicap accentuat

*Dispozitie nr. 170 din 06.06.2017 privind incetarea acordarii platii indemnizatiei lunare domnului Istiuc Ion, reprezentant legal al minorului Istiuc Briana-Ioana, persoana incadrata in grad de handicap accentuat

*Dispozitie nr. 171 din 06.06.2017 privind acordarea platii indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav Salimon Iulian 

*Dispozitie nr. 172 din 06.06.2017 privind incetarea acordarii stimulentului educational (tichet social pentru gradinita)

*Dispozitie nr. 175 din 19.06.2017 privind constituirea comisiilor de concurs si de solutionare a contestatiilor in vederea organizarii si desfasurarii concursului/examenului pentru ocuparea unei functii contractuale vacante de muncitor I-buldoexcavatorist, din cadrul compartimentului Spatii Verzi

*Dispozitie nr. 176 din 19.06.2017 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor in cadrul procedurii de achizitie publica ,,Negocierea fara publicarea prealabila‚ÄĚ a unui anunt de participare in scopul atribuirii contractului de ,,Furnizare energie electrica, cod CPV-65310000-9‚ÄĚprin BRM – terminalul Piatra Neamt

* Dispozitie nr. 177 din 22.06.2017 privind constituirea echipei de proiect care sa asigure derularea si implementarea proiectului denumit ,,Eficientizarea energetica a cladirilor Spitalului Orasenesc ,,Sf. Ierarh Nicolae‚ÄĚ Bicaz, judetul Neamt

 *Dispozitie nr. 178 din 22.06.2017 privind desemnarea persoanelor carora le revin sarcina inregistrarii si actualizarii datelor in Registrul Electronic National al Nomenclaturii Stradale

*Dispozitie nr. 179 din 23.06.2017 pentru convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Bicaz

*Dispozitie nr. 180 din 23.06.2017 privind stabilirea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei si cuantumul acesteia, acordat domnului Irimoaia Vasile, persoana singura

*Dispozitie nr. 181 din 23.06.2017 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei si recuperarea sumei incasate necuvenit cu titlul de alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamnei Muresan Ana

* Dispozitie nr. 182 din 23.06.2017 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat  doamnei Irimoaia Alina Marta, persoana singura

*Dispozitie nr. 183 din 23.06.2017 privind modificarea dreptului la ajutor docial si cuantumul acestuia acordat doamnei Bostan Maria-Gina, persoana singura

*Dispozitie nr. 184 din 28.06.2017 privind acordarea platii indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav Baltag Stratia

*Dispozitie nr. 185 din 30.06.2017 privind acordarea platii indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav Rosu Vasile

*Dispozitie nr. 186 din 30.06.2017 privind acordarea platii indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav Lalau valentin-Andrei

*Dispozitie nr. 187 din 30.06.2017  privind acordarea platii indemnizatiei lunare minorului cu handicap grav Manoliu Cristian David avand ca reprezentant legal pe doamna Manoliu Cristina

*Dispozitie nr. 188 din 30.06.2017 privind acordarea platii indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav Chirila Maria

*Dispozitie nr. 189 din 30.06.2017 privind acordarea platii indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav Salimon Petrica

*Dispozitie nr. 190 din 30.06.2017 privind incetarea acordarii platii indemnizatiei lunare minorului Lomura Alexandru-Ionut 

*Dispozitie nr. 191 din 06.07.2017 privind incetarea contractului individual de munca al doamnei Barb-Ciorbea Felicia

*Dispozitie nr. 192 din 07.07.2017 privind constituirea comisiilor de concurs si de solutionare a contestatiilor in vederea organizarii si desfasurarii concursului/exemenului pentru ocuparea unei functii contractuale vacante de sofer I, din cadrul Serviciului de Urgenta Voluntar

*Dispozitie nr. 193¬† privind constituirea comisiei de receptie finala la expirarea perioadei de garantie pentru lucrarile de constructii la obiectivul ,,Asfaltare strazi in orasul Bicaz, judetul Neamt‚Ä̬†

*Dispozitie nr. 194 din 21.07.2018 pentru convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Bicaz

*Dispozitie nr. 195 din 24.07.2018 privind numirea in calitate de curator special a doamnei Marin Ionela

*Dispozitie nr 196 din 24.07.2017 privind desemnarea unei persoane responsabile care va fi direct implicata si va tine legatura cu echipa de coordonare, constituita la nivelul judetului prin Ordinul Prefectului nr.297/2017

*Dispozitia nr. 197 din 27.07.2017 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei, acordat doamnei Birsan Georgeta, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 198 din 27.07.2017 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei si recupararea sumei incasate necuvenit cu titlul de alocatie pentru sustinerea familiei, acordat doamnei Adam Elena-Cristina

*Dispozitie nr. 199 din 27.07.2017 privind stabilirea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia acordat domnului Tudor Ioan, persoana singura

*Dispozitie nr. 200 din 27.07.2017 privind modificarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat domnului Diplas Gabriel, reprezentantul familiei

* Dispozitie nr. 201 din 27.07.2017 privind incetarea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia acordat domnului Comaniata Vasile, persoana singura

*Dispozitie nr. 202 din 27.07.2017 de constituire a Comisiei pentru Probleme de Aparare

* Dispozitie nr. 203 din 31.07.2017 privind reincadrarea functionarilor publici in aparatul de specialitate al Primarului si serviciile publice de interes local din cadrul familiei ocupationale ,,Administratie‚ÄĚ

* Dispozitie nr. 204 din 31.07.2017¬†privind reincadrarea¬†salariatilor contractuali in aparatul de specialitate al Primarului si serviciile publice de interes local din cadrul familiei ocupationale ,,Administratie‚ÄĚ

*Dispozitie nr. 205 din 09.08.2017 privind prelungirea timpului de lucru al functionarilor publici si personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului si serviciile de interes local

*Dispozitie nr. 206 din 09.08.2017 privind constituirea comisiei de jurizare pentru concursurile marinaresti ce se vor desfasura cu ocazia sarbatoririi ,,Zilei Marinei Romane‚ÄĚpe lacul de acumulare ,,Izvorul Muntelui‚ÄĚ – Bicaz

*Dispozitie nr. 207 din 09.08.2017 privind interzicerea comercializarii si consumului de bauturi alcoolice in ziua de 09 august 2017, pe durata desfasurarii meciului de fotbal ,,C.S CIMENTUL BICAZ-VIITORUL CURICA BACAU

* Dispozitie nr. 208 din 09.08.2017 privind exercitarea cu caracter temporar a atributiilor functiilor publice de secretar al orasului Bicaz, de catre doamna Pop Razbuc Adriana Marinela, consilier juridic principal in compartimentul juridic si asistenta asociatii de proprietari

*Dispozitie nr 209 din 09.08.2017 privind aprobarea Planului de integritate intocmit la nivelul aparatului de specialitate al Primarului si serviciilor de interes local, in vederea implementarii Strategiei Nationale Anticoruptie 2016-2020

*Dispozitie nr. 210 din 210 din 10.08.2017 privind incuviintarea tranzactiei incheiata la data de 25.07.2017 intre Macovei Margareta si Macovei Andra-Mihaela

*Dispozitie nr. 212 din 25.08.2017 privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Bicaz

*Dispozitie nr. 213 din 28.08.2017¬† privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor de constructii pentru obiectivul ,,Refacere corp de drum si aparare de mal DJ 155 F, Km 38+820-38+890‚ÄĚ

*Dispozitie nr. 214 din 29.08.2017 privind modificarea dreptului la ajutor social si cunatumul acestuia, acordat domnului Bilanciuc Mircea Ionel, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 215 din 29.08.2017 privind stabilirea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei si cuantumul acesteia, acordat doamnei Bartaru Elena, reprezentantul familiei

 *Dispozitie nr. 216 din 29.08.2017 privind modificarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat domnului Voicu Laurentiu, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 217 din 29.08.2017 privind modificarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamnei Bilanciuc Elena Viorica, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 218 din 29.08.2017 privind modificarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat domnului Nitu Constantin, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 219 din 29.08.2017 privind  incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamnei Balan Paraschiva, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 220 din 29.08.2017 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamnului Cerbu Mihai, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 221 din 29.08.2017 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamnei Ciucanu Ana-Maria, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 222 din 29.08.2017 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat domnului Chirvas Veaceslav, reprezentantul familiei

* Dispozitie nr. 223 din 29.08.2017 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat domnului Conut Ioan, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 224 din 30.08.2017 privind incetarea acordarii platii indemnizatiei lunare doamnei Bereczky Rodica -Adriana, perosoana imcadrata in grad de handicap grav

*Dispozitie nr 225 din 30.08.2017 privind incetarea acordarii platii indemnizatiei lunare doamnei Baltag Stratia, perosoana imcadrata in grad de handicap grav

*Dispozitie nr. 226 din 30.08.2017 privind acordarea platii indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav Chifor Augustin

*Dispozitie nr. 227 din 31.08.2017 privind rectificarea bugetului local al orasului Bicaz pe anul 2017

*Dispozitie nr. 228 din 07.09.2017 privind stabilirea sarcinilor ce revin agentilor economici furnizori in Programul de aprovizionare a populatiei cu produse alimentare si nealimentare pe baza de ratii si cartele, in caz de mobilizare si razboi

*Dispozitie nr. 229 din 07.09.2017 privind stabilirea sarcinilor ce revin agentilor economici furnizori in Programul de aprovizionare a populatiei cu produse alimentare si nealimentare pe baza de ratii si cartele, in caz de mobilizare si razboi

*Dispozitie nr. 230 din 07.09.2017 privind stabilirea sarcinilor ce revin agentilor economici furnizori in Programul de aprovizionare a populatiei cu produse alimentare si nealimentare pe baza de ratii si cartele, in caz de mobilizare si razboi

*Dispozitie nr. 231 din 07.09.2017 privind stabilirea sarcinilor ce revin agentilor economici furnizori in Programul de aprovizionare a populatiei cu produse alimentare si nealimentare pe baza de ratii si cartele, in caz de mobilizare si razboi

*Dispozitie nr. 232 din 07.09.2017 privind constituirea unei comisii pentru punerea in aplicare a procedurii cadru privind majorarea impozitului pe cladire si terenurile neingrijite

*Dispozitie nr. 233 din 07.09.2017 de constituire a comisiei pentru Probleme de Aparare

*Dispozitie nr. 234 bis din 12.09.2017 privind desemnarea reprezentantului Primarului orasului Bicaz in Consiliul de Administratie al Liceului ,,Carol I‚ÄĚ Bicaz si in comisia pentru monitorizarea si controlul achizitiilor publice

*Dispozitie nr. 234 din 13.09.2017 privind incetarea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia, acordat domnului Rautu Gheorghe, persoana singura

*Dispozitie nr. 235 privind incetarea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia, acordat doamnei Rachiteanu Amalia Gabriela, peroana singura

 *Dispozitia nr. 236 din 14.09.2017 privind desemnarea domnului Hanganu Virgil РSef Serviciu Voluntar Situatii de Urgenta ca Agent de Inundatii

*Dispozitia nr. 237 din 15.09.2017 privind constituirea echipe de proiect care sa asigure derularea si implementarea proiectului denumit ,,Eficientizarea energetica a cladirilor Liceului ,,Carol I‚ÄĚ – Bicaz, judetul Neamt‚ÄĚ

*Dispozitie nr. 238 din 18.09.2017 pentru convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului Local

*Dispozitie nr. 239 din 18.09.2017 privind desemnarea reprezentantului Primarului orasului Bicaz in Consiliul de administratie al Liceului ,,Carol I‚ÄĚ Bicaz¬†si in comisia pentru monitorizarea si controlul achizitiilor publice

*Dispozitie nr. 240 din 22.09.2017 pentru convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Bicaz

*Dispozitie nr. 241 din 25.09.2017 privind acordarea stimulentului educational (tichet social pentru gradinita)

*Dispozitie nr. 242 din 25.09.2017 privind stabilirea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei si cuantumul acesteia, acordat doamnei Banu Roxana, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 243 din 25.09.2017 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamnei Hogeag Maria-Gabriela, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 244 din 25.09.2017 privind modificarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei si recuperarea sumei incasate necuvenit, acordat domnului Petrisor Grigore

*Dispozitie nr. 245 din 25.09.2017 privind stabilirea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei si cuntumul acesteia, acordat doamnei Trifescu Lacramioara, persoana singura

*Dispozitie nr. 246 din 26.09.2017 privind numirea in calitate de curator special a doamnei Alui-Ion Gina Gabriela

*Dispozitie nr. 247 din 26.09.2017 privind incetarea raportului de serviciu a functionarului public Boboc Veronica, inspector clasa I grad profesional principal, gradinita 3, din cadrul compartimentului Administrarea domeniului public si privat

*Dispozitie nr. 248 din 26.09.2017 privind constituirea comisiilor de concurs si de solutionare a contestatiilor in vederea organizarii si desfasurarii concursului/examenului pentru ocuparea unei functii contractuale vacante pe durata nedeterminata de Administrator, din cadrul societatii Comerciale ,,PUBLISERV Bicaz‚ÄĚ S.R.L.

*Dispozitie nr. 249 din 26.09.2017 privind acordarea platii indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav Cretu Aurel

*Dispozitie nr. 250 26.09.2017 privind incetarea acordarii platii indemnizatiei lunare pentru domnul Pop Vasile

*Dispozitie nr. 251 din 26.09.2017 privind acordarea platii indemnizatiei lunare doamnei Atomei Mihaela in calitate de tutore pentru persoana cu handicap grav Haidau Feraru Ecaterina

*Dispozitie nr. 252 din 28.09.2017 privind acordarea stimulentului educational (tichet social pentru gradinita)

*Dispozitie nr. 253 din 29.09.2017 privind acordarea stimulentului educational (tichet social pentru gradinita)

*Dispozitie nr. 254 din 29.09.2017 privind constituirea comisiilor de concurs si de solutionare a contestatiilor in vederea organizarii si desfasurarii concursului/examenului pentru ocuparea unei functii contractuale vacante pe durata nedeterminata de consilier IA, din cadrul compartimentului Management proiecte, Integrare europeana

*Dispozitie nr. 255 din 02.10.2017 privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei pentru familiile si persoanele singure benefeciare de ajutor social stabilit in conditiile lEGII NR. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare

*Dispozitie nr. 256 din 04.10.2017 privind numirea in calitate de curator special a doamnei Alui-Ion Gina Gabriela

*Dispozitie nr. 257 din 04.10.2017 privind modificarea si completarea dispozitiei nr. 246/26.09.2017

*Dispozitie nr. 258 din 12.10.2017¬†privind constituirea echipe de proiect care sa asigure derularea si implementarea proiectului denumit ,,Eficientizarea¬†sistemului de iluminat public in orasul Bicaz, judetul Neamt‚ÄĚ

*Dispozitie nr. 259 din 16.10.2017 pentru convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului Local Bicaz

*Dispozitie nr. 260 din 17.10.2017 privind acordarea stimulentului educational (tichet social pentru gradinita)

*Dispozitie nr. 261 din 20.10.2017 pentru convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Bicaz 

* Dispozitie privind modificarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamnei IFRIM NICOLETA, reprezentantul familiei – nr. 262 din 24.10.2017

* Dispozitie privind modificarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei acordat domnului  FERARU MARINEL, reprezentantul familiei Рnr. 263 din 24.10.2017 

* Dispozitie privind modificarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamnei CHIBEA FLOAREA, reprezentantul familiei Рnr. 264 din 24.10.2017 

* Dispozitie privind incetarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamnei Doina-Elena, reprezentantul familiei Рnr 265 din 24.10.2017

* Dispozitie privind incetarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei, acordat doamnei Pasaniuc Mariana, reprezentantul familiei Рnr 266 din 24.10.2017

* Dispozitie privind modificarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei  si recuperarea sumei incasate necuvenit, acordat doamnei Radu Mihaela-Silvia- nr. 267 din 24.10.2017 

* Dispozitie privind incetarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei,  acordat doamnei Stirbu Roxana, persoana singura  Рnr 268 din 24.10.2017

* Dispozitie privind modificarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamnei MOROSANU DANA-ILENUTA, reprezentantul familiei Рnr. 269 din 24.10.2017 

* Dispozitie privind modificarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei  si recuperarea sumei incasate necuvenit cu titlul de alocatie pentru sustinerea familiei, acordat doamnei Salimon Mariana- nr. 270  din 24.10.2017 

* Dispozitie privind modificarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamnei Voicu Ana-Maria, reprezentantul familiei Рnr. 271 din 24.10.2017 

* Dispozitie privind incetarea dreptului de ajutor social, si cuantumul acestuia, acordat doamnei Bacalu Florica, persoana singura – nr. 272 din 24.10.2017

* Dispozitie privind stabilirea dreptului de ajutor social si cuantumul acestuia acordat domnului Ungureanu Ioachim, persoana singura – nr. 273 din 24.10.2017

* Dispozitie privind constituirea comisiilor de jurizare pentru concursurile care se vor desfasura cu ocazia ,, Zilelor Bicazului 2017‚ÄĚ – nr. 274 din 24.10.2017

* Dispozitie pentru numirea comisiei de licitatie/atribuire a locurilor din parcarile de resedinta de pe raza u.a.t. Bicaz Рnr 275/26.10.2017

* Dispozitie privind inchiderea circulatiei rutiere pe Aleea Teilor, or. Bicaz, in ziua de Duminica 29.10.2017 – nr 276/26.10.2017

*Dispozitie nr. 277 din 26.10.2017 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamnei Ciocarlan Elena, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 278 din 26.10.2017 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei si recuperarea sumei incasate necuvenit cu titlul de alocatie pentru sustinerea familiei, acordat domnului Zsido Alexandru Sorin

*Dispozitie nr. 279 din 26.10.2017 privind   modificarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamnei Draghiceanu Lidia Nicoleta, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 280 din 27.10.2017 privind incetarea acordarii platii indemnizatiei lunare doamnei Serban Maria, persoana incadrata in grad de handicap grav

*Dispozitie nr. 282 din 31.10.2017 privind rectificarea bugetului local al orasului Bicaz pentru anul 2017

*Dispozitie nr. 283 din 01.11.2017 privind modificarea anexei la dispozitia nr. 204/31.07.2017 privind reincadrarea salariatilor contractuali din aparatul de specialitate al Primarului, serviciilor publice de interes local si cabinetul primarului, din cadrul familiei ocupationale ,,Administratie‚Ä̬†

* Dispozitie privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor ,, Montare stalpi cu indicatoare de orientare si informare denumire strazi‚ÄĚ- nr 284/08.11.2017

* Dispozitie privind acordarea stimulentului educational, (tichet social pentru gradinita) – nr 285/08.11.2017

* Dispozitie privind privind constituirea comisiilor de concurs si de solutionare a contestatiilor in vederea organizarii si desfasurarii concursului/ examenului pentru ocuparea functiei contractuale vacante de asistent medical debutant in cadrul compartimentului Asisienta Medicala Рnr 286/14.11.2017

* Dispozitie nr. 287 din 14.11.2017 privind constituirea grupului de lucru POAD 2017/2018 si nominalizarea persoanei imputernicite cu atributii de semnarea proceselor verbale de receptie si tabelul centralizator destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din orasul Bicaz, judetul Neamt

*Dispozitie nr. 288 din 15.11.2017 privind constituirea comisiei de inventariere anuala a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii ale orasului Bicaz

*Dispozitie nr. 289 din 16.11.2017 pentru convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului Local

*Dispozitie nr. 290 din 17.11.2017 privind delegarea de semnatura ce revine functiei de arhitect sef

*Dispozitie nr. 291 din 22.11.2017 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sistinerea familiei si recuperarea sumei incasate necuvenit cu titlul de alocatie pentru sustinerea familiei, acordat doamnei Ochisor Mariana

*Dispozitie nr. 292 din 22.11.2017 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sistinerea familiei si recuperarea sumei incasate necuvenit cu titlul de alocatie pentru sustinerea familiei, acordat doamnei Mucenicu Dumitrina

*Dispozitie nr. 293 din 22.11.2017 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sistinerea familiei, acordat doamnei Lucaci Ana Maria, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 294 din 22.11.2017 privind stabilirea dreptului la alocatie pentru sistinerea familiei si cuantumul acesteia, acordat doamnei Filip Petronela Loredana, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 295 din 22.11.2017 privind stabilirea dreptului la alocatie pentru sistinerea familiei si cuantumul acesteia, acordat doamnei Apostu Alina, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 296 din 22.11.2017 privind stabilirea dreptului la alocatie pentru sistinerea familiei si cuantumul acesteia, acordat doamnei Dutu Marta, persoana singura

*Dispozitie nr. 297 din 22.11.2017 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sistinerea familiei, acordat domnului Rusu Constantin, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 298 din 23.11.2017 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale

*Dispozitie nr. 299 din 24.11.2017 privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Bicaz

*Dispozitie nr. 300 din 24.11.2017  privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri pentru familiile si persoanele singure, altele decat cele beneficiare de ajutorul social stabilit in conditiile Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare

*Dispozitie nr. 301 din 24.11.2017 privind respingerea cererii de acordare a ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale, familiei Zait Adrian Constantin

*Dispozitie nr. 302 din 27.11.2017 privind constituirea comisiilor de concurs si de solutionare a contestatiilor in vederea organizarii si desfasurarii concursului/examenului pentru ocuparea unei functii contractuale vacante de asistent medical comunitar in cadrul compartimentului de Asistenta Medicala

*Dispozitie nr. 303 din 05.12.2017 privind constituirea comisiei de receptie pentru serviciile: ,,Montat si demontat instalatii electrice ormanentale exterioare pentru iluminatul festiv al orasului Bicaz cu ocazia sarbatorilor de iarna 2017‚ÄĚ

*Dispozitie nr. 304 din 05.12.2017 privind constituirea comisiei de receptie a lucrarilor efectuate pentru realizarea obiectivului ,,Cabinet medical de recuperare‚ÄĚ

*Dispozitie nr. 305 din 11.12.2017 pentru convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului Local

*Dispozitie nr. 306 din 12.12.2017 privind constituirea comandamentului local pentru prevenirea si organizarea interventiilor in vederea combaterii poleiului si inzapezirilor pe drumurile publice

*Dispozitie nr. 307 din 12.12.2017 privind constituirea comisiei de receptie finala la obiectivul de investitii ,,Amenajarea trotuarelor in orasul Bicaz, judetul Neamt‚ÄĚ

*Dispozitie nr. 308 din 13.12.2017 privind rectificare act casatorie

*Dispozitie nr. 309 din 14.12.2017 privind incetarea contractului individual de munca prin acordul partilor, a doamnei Coscaru Elena din cadrul compartimentului Asistenti personali

*Dispozitie nr. 310 din 14.12.2017 privind desemnarea persoanelor care vo avea drept de semnatura in relatia cu CEC Bank

*Dispozitie nr. 311 din 14.12.2017 privind incetarea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia, acordat domnului Calinescu Cornel, persoana singura

*Dispozitie nr. 312 din 14.12.2017 privind stabilirea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia, acordat doamnei Dutu Maria, persoana singura

*Dispozitie nr. 313 din 15.12.2017 privind constituirea comisiei de predare a spatiului situat in strada Piatra Corbului, bl.5, parter, Bicaz cńÉtre Compania Judeteana ,,APA SERV‚ÄĚ S.A. Neamt

*Dispozitie nr. 314 din 18.12.2017 pentru aprobarea planului de servicii privind minorul Stroia Ionut Eduard

*Dispozitie nr. 315 din 19.12.2017 privind numirea unui curator special pentru parata Munteanu Cristina Silvica

*Dispozitie nr. 316 din 20.12.2017 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale

*Dispozitie nr. 318 din 21.12.2017 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei si recuperarea sumei incasate necuvenit cu titlul de alocatie pentru sustinerea familiei, acordat doamnei Neagu Ramona Alina

*Dispozitie nr 319 din 21.12.2017 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei si recuperarea sumei incasate necuvenit cu titlul de alocatie pentru sustinerea familiei, acordat doamnei Cirlan Daniela Aurelia

*Dispozitie nr. 320 din 21.12.2017 privind angajarea doamnei Hosteanu Cristina Maria, cu contract individual de munca pe o perioada determinata, in functia de asistent personal, din cadrul compartimentului Asistenti Personali

*Dispozitie nr. 321 din 22.12.2017 privind constituirea comisiilor de concurs si de solutionare a contestatiilor in vederea organizarii si desfasurarii concursului/examenului pentru ocuparea unei functii contractuale vacante de agent de paza, din cadrul compartimentului Ordine si Paza

*Dispozitie nr. 322 din 22.12.2017 privind constituirea comisiilor de concurs si de solutionare a contestatiilor in vederea organizarii si desfasurarii concursului/examenului pentru ocuparea unei functii contractuale vacante de infirmiera, din cadrul compartimentului Cresa

*Dispozitie nr. 323 din 27.12.2017 pentru convocarea de indata, in sedinta, a Consiliului Local al orasului Bicaz

PLATFORMA
PLATFORMA
Chestionar
Galerie foto video