Dispozitii 2019

* Dispozitie privind interzicerea bauturilor alcoolice in preajma localurilor unde sunt amenajate sectii de votare in ziua de 26 mai 2019 intre orele 07.00 – 21.00

* Dispozitie privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral, in vederea desfasurarii campaniei electorale pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European.

* Dispozitie nr. 1 din 04.01.2019 pentru convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului Local

*Dispozitie nr. 2 din 07.01.2019 privind rectificare act de nastere

*Dispozitie nr. 4 din 09.01.2019 privind acordarea drepturilor salariale pentru activitatea prestata in proiect finantat din fonduri europene nerambursabile ,,Programul de Cooperare Elvetiano-Roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinseā€

*Dispozitie nr. 5 din 10.01.2019Ā Ā privind acordarea drepturilor salariale pentru activitatea prestata in proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile

*Dispozitie nr. 6 din 10.01.2019 privind stabilirea salariilor de baza a salariatilor contractuali din cadrul compartimentului Biblioteca, incepand cu 01.01.2019

*Dispozitie nr.7 din 10.01.2019 privind stabilirea salariilor de baza a salariatilor contractuali din cadrul compartimentului Cresa, incepand cu 01.01.2019

*Dispozitie nr. 8 din 21.01.2019 privind acordarea drepturilor salariale a sporului pentru conditii deosebite pentru asistentele medicale, din cadrul Familiei ocupationale pe functii bugetare ,,sanatate si asistenta socialaā€ pentru lunile: august, septembrie, octombrie 2018

*Dispozitie nr. 9 din 31.01.2019 privind incetarea contractului individual de munca al doamnei Hutanu Paraschiva avand functia de ingrijitor din cadrul Primariei orasului Bicaz

*Dispozitie nr. 10 din 21.01.2019Ā  privind constituirea comisiei de receptie a lucrarii ,,Reparatii la acoperisul blocului A.N.L. din str. Piatra Corbului, nr. 13, orasul Bicaz, judetul Neamt

*Dispozitie nr. 11 din 21.01.2019 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale, domnul Tiba Ioan

*Dispozitie nr. 12 din 21.01.2019Ā  privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri pentru familiile si persoanele singure, altele decat cele beneficiare de ajutorul social stabilit in conditiile Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare

*Dispozitie nr. 13 din 21.01.2019 privind stabilirea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia,acordat domnului Sandu Marius, persoana singura

* Dispozitie nr .14 dinĀ  23.01.2019 pentru convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local

*Dispozitie nr. 15 din 28.01.2019 privind stabilirea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia, acordat domnului Ungureanu Gheorghe, persoana singura

*Dispozitie nr. 16 din 28.01.2019 privind stabilirea dreptului laĀ alocatie pentru sustinerea familiei si cuantumul acesteia, acordat doamneiĀ Ā Bilanciuc Mirela Florina, persoana singura

*Dispozitie nr. 17 din 28.01.2019 privindĀ modificarea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia, acordat domnului Bilanciuc Mircea Ionel,Ā reprezentantul familiei

*Dispozitie nr.18 din 29.01.2019Ā  privind majorarea salariilor de baza cu 1/4 din diferenta dintre salariul de baza, prevazut de lege pentru anul 2022 si cel din luna decembrie 2018, asistentilor personali, din cadrul primariei orasului Bicaz

*Dispozitie nr. 19 din 29.01.2019 privind acordarea indemnizatiilor persoanelor incadrate in grad de handicap grav, in urma stabilirii salariului de baza minim brut pe tara la 2080 lei, conform H.G. nr. 937/2018, platite de Primaria orasului Bicaz

*Dispozitie nr. 20 din 29.01.2019 privind acordarea lunara a indemnizatiei de hrana functionarilor publici si personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului si serviciile publice din subordinea Consiliului Local

*Dispozitie nr. 21 din 21.01.2019 privind stabilirea salariilor de baza a functionarilor publici din aparatul de spacialitate al Primarului si serviciile publice de interes local din cadrul familiei ocupationale ,,Administratieā€, incepand cu 01.01.2019

*Dispozitie nr. 22 din 21.01.2019 privind stabilirea salariilor de baza a salariatilor contractuali din aparatul de spacialitate al Primarului si serviciile publice de interes local din cadrul familiei ocupationale ,,Administratieā€, incepand cu 01.01.2019

*Dispozitie nr. 23 din 06.02.2019 privind constituirea comisiei de receptie finala la obiectivul de investitie ,,Reparatii retele de iluminat public stradalā€

*Dispozitie nr. 24 din 06.02.2019 privind imputernicirea domnului Sapunaru Cristian cons. superior si responsabil cu activitatea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Bicaz de a verifica si atesta ,,Lista de sustinatoriā€ inregistrata sub nr. 989 din 31.01.2019 depusa in vederea sustinerii Propunerii Legislative pentru modificarea unor acte normative in materie electorala, de catre cetateni

*Dispozitie nr. 26 din 08.02.2019 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea conditiilor de organizare si a modului de desfasurare a concursului/examenului de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante corespunzatoare functiilor contractuale și a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Bicaz

*Dispozitie nr. 27 din 21.02.2019 privind constituirea unei comisii care sa verifice indeplinirea conditiilor prevazute de O.U.G. nr. 34/2013 si cele prevazute de caietul de sarcini aprobat prin HCL nr. 10 din 31.01.2019 si sa faca propuneri cu privire la atribuirea directa de lichidare a unor suprafete de pasune aflate in domeniul privat al orasului Bicaz

*Dispozitie nr. 28 din 21.02.2019Ā Ā privindĀ modificarea dreptului laĀ alocatie pentru sustinerea familiei , acordat doamneiĀ Lungu Ana, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr.Ā 29 din 21.02.2019 privind incetarea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia,acordat doamnei Acasandrei Elena, persoana singura

*Dispozitie nr.Ā 30 din 21.02.2019Ā Ā privindĀ modificarea dreptului laĀ alocatie pentru sustinerea familiei , acordat doamnei Curecheriu Floarea, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 31 din 21.02.2019 pentru aprobarea planului de servicii privind minorul Bilanciuc Stefanel Ionut

*Dispozitie nr. 33 din 22.02.2019 pentru convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Bicaz

Ā *Dispozitie nr. 34 din 26.02.2019 privind constituirea unei echipe care sa organizeze sesiuni de instruire periodica a asistentilor personali

*Dispozitie nr. 37 din 04.03.2019 privind suspendarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamnei Draghiceanu lidia Nicoleta, reprezentantul familiei

* Dispozitie nr. 38 din 04.03.2019 privind modificareaĀ dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat domnului Irimoaia Vasile, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 39 din 04.03.2019Ā privind suspendarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamnei Trifescu Lacramioara, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 40 din 06.03.2019 privind incuviintarea actului de donatie a unui imobil si numirea unui curator special pentru reprezentarea minorului Gavril Remus Stefan

* Dispozitie nr. 41 din 07.03.2019 de modificare a Dispozitiei nr. 19/29.01.2019 privind acordarea indemnizatiilor persoanelor incadrate in grad de handicap grav, in urma cresterii salariului de baza minim brut pe tara la suma de 2080 lei, conform H.G. nr 937/2018, platite de Primaria orasului Bicaz

*Dispozitie nr. 42 din 11.03.2019 privind incetarea acordarii platii indemnizatiei lunare pentru copilul Manoliu Cristian David, avand certificat de incadrare in grad de handicap grav

Ā *Dispozitie nr. 43 din 11.03.2019 privind acordarea stimulentului educational (tichet social pentru gradinita)

*Dispozitie nr. 44 din 14.03.2019 privind constituirea unei comisii care sa constate pagubele produse de fenomenele meteorologice extreme (vant puternic) din perioada 10-12 martie 2019 si care sa specifice lucrarile ce se impun a fi executate

*Dispozitie nr. 45 din 14.03.2019 pentru completarea Dispozitiei nr. 27/21.02.2019 de numire a unei comisii care sa verifice indeplinirea conditiilor prevazute de O.U.G. nr. 34/2013 si cele prevazute de Caietul de sarcini aprobat prin HCL nr.10 din 31.01.2019 si sa faca propuneri cu privire la atribuirea directa prin contract de inchiriere a unor suprafete de pasune in domeniul privat al orasului Bicaz

*Dispozitie nr. 46 din 15.03.2019 privind numirea managerului interimar la Spitalul Orasenesc ,,Sfantul Ierarh Nicolaeā€ Bicaz

*Dispozitie nr. 47 din 18.03.2019 privind desemnarea domnului Sapunaru Mihai Cristian ca functionar de securitate

*Dispozitie nr. 48 din 18.03.2019 privind aprobarea ā€Planului de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta in anul 2019ā€

* Dispozitie nr.49 din 22.03.2019 pentru convocarea in sedinta ordinara a Cosiliului Local Bicaz

*Dispozitie nr. 50 din 22.03.2019 privind constituirea comisiilor de examinare si de solutionare a contestatiilor in vederea organizarii si desfasurarii examenului pentru promovare in grad, din functia publica de inspector clasa I grad profesional principal , in functia publica de inspector grad profesional superior din cadrul compartimentului Impozite si Taxe

*Dispozitie nr. 51 din 26.03.2019 privind stabilirea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei si cuantumul acesteia, acordat doamnei Costea Grigorita, persoana singura

*Dispozitie nr. 52 din 26.03.2019 privind rectificarea mentiunii de casatorie de pe act nastere

*Dispozitie nr. 53 din 26.03.2019 privindĀ privind numirea manageruluiĀ  la Spitalul Orasenesc ,,Sfantul Ierarh Nicolaeā€ Bicaz

*Dispozitie nr. 54 din 03.04.2019 privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral, in vederea desfasurarii campaniei electorale pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European

*Dispozitie nr. 55 din 03.04.2019 pentru convocarea de indata, in sedinta, a Consiliului Local al orasului Bicaz

*Dispozitie nr. 56 din 03.04.2019 privind incetarea acordarii platii indemnizatiei lunare pentru doamna Caia Floarea, avand certificat de incadrare in grad de handicap grav

*Dispozitie nr. 57 din 03.04.2019 privind incetarea contractului individual de munca al domnului Badea Ioan avand functia de conslier IA din cadrul compartimentului Management proiecte, integrare europeana

*Dispozitie nr. 58 din 08.04.2019 privind desemnarea reprezentantilor administratiei publice locale in comisiile de concurs/exemen si de solutionare a contestatiilor pentru ocuparea functiei vacante de Director Financiar-Contabil la Spitalul Orasenesc ,,Sfantul Ierarh Nicolaeā€ Bicaz

*Dispozitie nr. 59 din 08.04.2019 privindĀ desemnarea reprezentantilor administratiei publice locale in comisiile de concurs/exemen si de solutionare a contestatiilor pentru ocuparea functiei vacante deĀ Director Medical laĀ Spitalul Orasenesc ,,Sfantul Ierarh Nicolaeā€ Bicaz

*Dispozitie nr. 60 din 10.04.2019 privind modificarea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia acordat doamnei Bostan Maria Gina, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 61 din 10.04.2019Ā incetareaĀ dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia acordatĀ domnului Moldovan Florin Alin, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 62 din 10.04.2019 privind stabilirea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei si cuantumul acesteia, acordat domnului Tulbure Razvan Petrut, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 63 din 15.04.2019 privind incetarea contractului individual de munca a doamnei Gheorghies Maria avand functia de asistent medical principal in cadrul Compartimentului Asistenta Medicala

*Dispozitie nr. 64 din 15.04.2019 privind desemnarea domnului Hanganu Virgil sef serviciu in cadrul serviciului de Urgenta Voluntar, ca persoana care indeplineste atributiile de inspector de protectie civila

*Dispozitie nr. 65 din 16.04.2019 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamnei Oslobanu Ionela, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 66 din 17.04.2019 privind numirea comisiei de solutionare a contestatiilor formulate de catre participantii nemultumiti de modul in care au fost atribuite direct trupurile de pasune propriatea privata a orasului Bicaz, in baza O.U.G. nr. 34/2013 si a Caietului de sarcini aprobat prin HCL nr. 10 din 31.01.2019

*Dispozitie nr. 67 din 18.04.2019Ā pentru convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Bicaz

*Dispozitie nr. 68 din 19.04.2019 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei si recuperarea sumei incasate necuvenit cu titlul de alocatie pentru sustinerea familiei, acordat doamnei Cinstitu Liliana Elena

*Dispozitie nr. 69 din 22.04.2019 privind constituirea comisiei de analiza si evaluare a ofertelor pentru obiectul de investitie <Proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul ,, Monitorizare retea stradala si pod din beton armat peste raul Bicaz, oras Bicaz, Judetul Neamt”>

*Dispozitie nr.70 din 23.04.2019 privind constituirea comisiilor de concurs si de solutionare a contestatiilor in vederea organizarii si desfasurarii concursului/examenului pentru ocuparea functiei contractuale vacante de asistent medical debutant din cadrul compartimentului Cresa

*Dispozitie nr. 71 din 23.04.2019Ā privind constituirea comisiilor de concurs si de solutionare a contestatiilor in vederea organizarii si desfasurarii concursului/examenului pentru ocuparea functiei contractuale vacanteĀ de consilier IA, din cadrul compartimentului Management proiecte, Integrare europeana

*Dispozitie nr. 73 din 25.04.2019 privind prelungirea timpului de lucru al functionarilor publici si personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului si serviciile de interes local

*Dispozitie nr. 74 din 02.05.2019 privind incetarea de drept a contractului individual de munca pe o perioada determinata a doamnei Hutanu Parascheva avand functia de ingrijitor din cadrul Primariei orasului Bicaz

*Dispozitie nr. 75 din 02.05.2019 privind acordarea platii indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav Alistar Lucretia

*Dispozitie nr. 76 din 02.05.2019 privind acordarea platii indemnizatiei lunare a persoanei cu handicap grav Chindea Gabriela

*Dispozitie nr. 77 din 02.05.2019Ā privind acordarea platii indemnizatiei lunare a persoanei cu handicap gravĀ Croitoru Eugenia

*Dispozitie nr. 78 din 02.05.2019Ā privind acordarea platii indemnizatiei lunare a persoanei cu handicap gravĀ Ciobanita Mihai

*Dispozitie nr. 79 din 08.05.2019 privind constituirea comisiei de receptie pentru lucrarile de executie si montaj care fac obiectul comenzii nr. 3587/08.04.2019

*Dispozitie nr. 80 din 15.05.2019 de imputernicire a unui inlocuitor de drept al arhitectului sef UAT al orasului Bicaz

*Dispozitie nr. 81 din 15.05.2019 de modificare a Dispozitiei nr. 410/27.04.2004, pentru constituirea comisiei deĀ identificare si inventariere a terenurilor disponibile si libere de sarcini, in scopul aplicarii Legii nr. 15/2003 – privind sprijinul acordat tinerilor, pentru construirea unei locuinte proprietate personala

*Dispozitie nr. 82 din 17.05.2019 pentru convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului Local

*Dispozitie nr. 83 din privind aprobarea Codului de Conduita Etica si Integritate Profesionala al personalului din cadrul Primariei Orasului Bicaz

*Dispozitie nr. 84 din 21.05.2019 privind modificarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei acordat doamnei Miron Ana, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 85 din 21.05.2019 privind stabilirea dreptului la alocatie pentru sutinerea familiei si cuantumul acesteia, acordat doamnei Alui Ioan Tereza Cosmina, persoana singura

*Dispozitie nr. 86 din 21.05.2019 privind suspendarea dreptului la ajutor social, si cuantumul acestuia, acordat domnului Lacatus Trandafir, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr.87 din 21.05.2019 privind incetarea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia,acordat domnului Paduraru Gheorghe, persoana singura

*Dispozitie nr.88 din 21.05.2019Ā privind modificarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei acordat domnului Gribincea Gheorghe, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 89 din 22.05.2019 privind interzicerea comercializarii si consumului bauturilor alcoolice in preajma localurilor unde sunt amenajate sectii de votare in ziua de 26 mai 2019 intre orele 07.00-21.00

*Dispozitie nr. 90 din 24.05.2019 privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Bicaz

*Dispozitie nr. 91 din 24.05.2019 privind incetarea acordarii platii indemnizatiei lunare pentru doamna Lita Virginia, avand certificat de incadrare in handicap grav

*Dispozitie nr. 94 din 29.05.2019 privind aprobarea Regulamentului Intern pentru acordarea voucherelor de vacanta

*Dispozitie nr. 95 din 29.05.2019 pentru delegarea dreptului de semnatura a Sefului Serviciului Urbanism, privind emiterea Autorizatiei de Construire pentru obiectivul ,, Modernizare locuinta-Intrare in legalitate”, respectiv a Autorizatiei de Construire pentru obiectivul ,,Construire restaurant si spatii destinate cazarii” doamnei Nemteanu Albertina Elena, inspector principal in cadrul serviciului UATĀ 

Ā *Dispozitie nr. 96 din 05.06.2019 privind incetarea raportului de serviciu a functionarului public Spiridon Ion, secretarul orasului Bicaz

*Dispozitie nr. 97 din 07.06.2019 privind exercitarea cu caracter temporar a atributiilor functiei publice de secretar al unitatii administrativ -teritoriale, de catre doamna Pop-Razbuc Adriana-Marinela, consilier juridic principal in cadrul compartimentului Juridic si asistenta, asociatii proprietari

*Dispozitie nr. 98 din 12.06.2019 privind stabilirea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia acordat domnului Ailenei Mihail Cornel, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 99 din 12.06.2019Ā privind stabilirea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia acordatĀ doamnei Liteanu Severina, persoana singura

*Dispozitie nr. 100 din 12.06.2019 privindĀ Ā privind stabilirea dreptului laĀ alocatie pentru sustinerea familiei si cuantumul acesteia acordatĀ doamnei Budu Georgiana,Ā reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 101 din 14.06.2019 privind reactualizarea comisiei de verificare si identificare imobile, in vederea eliberarii certificatului de atestare a posesiei sub numele de proprietar

*Dispozitie nr. 102 din 14.06.2019 privind numirea persoanei responsabile cu derularea procesului de identificare a functiilor sensibile la nivelul Primariei orasului Bicaz

*Dispozitie nr. 104 din 14.06.2019 privind delegarea exercitarii cu caracter temporar a atributiilor functiei publice de secretar al unitatii administrativ-teritoriale de catre functionarul public Croitoru Elena-Alina

*Dispozitie nr. 105 din 24.06.2019 pentru convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Bicaz

*Dispozitie nr. 106 din 25.06.2019 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamnei Cercelaru Maricica, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 107 din 25.06.2019 privind incetarea acordarii platii indemnizatiei lunare pentru domnul PaslaruĀ  Petru, avand certificat de incadrare in grad de handicap grav

*Dispozitie nr. 108 din 26.06.2019 privind incetarea de drept a contractului individual de munca pe o perioada nedeterminata a domnului Babata Vasile, in functia de sofer din cadrul Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta

*Dispozitie nr. 109 din 27.06.2019 privind constituirea comisiilor de concurs si de solutionare a contestatiilor in vederea organizarii si desfasurarii concursului/examenului pentru ocuparea unei functii contractuale vacante de sofer din cadrul Serviciului pentru Situatii de Urgenta

*Dispozitie nr. 112 din 01.07.2019 privind stabilirea sarcinilor de serviciu suplimentare pentru salariatul Hanganu Virgil, din cadrul Serviciului de Urgenta Voluntar

*Dispozitie nr. 113 din 01.07.2019 privind incetarea dreptului de ajutor social, si cuantumul acestuia, acordat domnului Cinstitu Mihai, persoana singura

*Dispozitie nr. 114 din 01.07.2019Ā Ā privind incetarea dreptului de ajutor social, si cuantumul acestuia, acordat domnului Ungureanu Gheorghe, persoana singura

*Dispozitie nr. 115 din 01.07.2019 privind imputernicirea persoanei desemnate sa opereze in aplicatia Registrul electoral la nivelul unitatii administrativ teritoriale oras Bicaz, Judetul Neamt

*Dispozitie nr. 116 din 04.07.2019 privind modificarea contractului individual de munca pe o perioada nedeterminata, prin acordul partilor a salariatei Nichifor Gherghina in functia de asistent medical debutant, din cadrul compartimentului Cresa, in cadrul compartimentului Asistenta Medicala

*Dispozitie nr. 118 din 05.07.2019 privind constituirea comisiilor de examinare si de solutionare a contestatiilor in vederea organizarii si desfasurarii concursului/examenului pentru promovare in grad, din functia publica de consilier juridic clasa I grad profesional principal, in functia publica de consilier juridic clasa I grad profesional superior din cadrul compartimentului juridic si asistenta, asociatii proprietari

*Dispozitie nr. 119 din 05.07.2019 privind constituirea comisiilor de examinare si de solutionare a contestatiilor in vederea organizarii si desfasurarii concursului/examenului pentru promovare in grad, din functia publica deĀ inspector clasa I grad profesional principal, in functia publica deĀ inspector clasa I grad profesional superior din cadrul compartimentuluiĀ Administrarea domeniului public si privat

*Dispozitie nr. 120 din 05.07.2019 privind constituirea comisiei de receptie finala la obiectivul de investitii ..Alei pietonale – cartier Marceni, oras Bicaz, judetul Neamtā€

*Dispozitie nr. 121 din 19.07.2019 privind constituirea comisiilor de evaluare a ofertelor din cadrul procedurii de achizitie publica ,,Negocierea fara publicare prealabila a unui anunt de participareā€ in scopul atribuirii contractului de ,,Furnizare energie electrica cod CPV- 09310000-5ā€ prin BRM – terminalul Piatra Neamt

* Dispozitie nr. 122 din 19.07.2019Ā privind incetarea dreptului de ajutor social, si cuantumul acestuia, acordat domnuluiĀ Ailenei Mihail Cornel, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 123 din 24.07.2019Ā pentru convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Bicaz

*Dispozitie nr. 124 din 24.07.2019 privind recuperarea sumelor platite necuvenit cu titlu de ajutor social, acordat domnului Gherasim Mihai, persoana singura

*Dispozitie nr. 125 din 24.07.2019Ā Ā privind recuperarea sumelor platite necuvenit cu titlu de ajutor social, acordat doamneiĀ Cociorva Silvia, persoana singura

*Dispozitie nr. 126 din 24.07.2019Ā Ā privind recuperarea sumelor platite necuvenit cu titlu de ajutor social, acordat doamneiĀ Cociorva Silvia, persoana singura

*Dispozitie nr. 127 din 24.07.2019 privind recuperarea sumelor platite necuvenit cu titlu de ajutor social, acordat domnului Sirbu Petru, persoana singura

*Dispozitie nr. 128 din 24.07.2019Ā Ā privind recuperarea sumelor platite necuvenit cu titlu de ajutor social, acordat doamnei Nutu Mariana, persoana singura

*Dispozitie nr. 129 din 24.07.2019Ā Ā privind recupararea sumelor platite necuvenit cu titlu de ajutor social, acordat domnului Bircoci Ciprian,Ā reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 130 din 24.07.2019 privind recuperarea sumelor platite necuvenit cu titlu de ajutor social, acordat domnului Comanita Vasile, persoana singura

*Dispozitie nr. 131 din 24.07.2019 privind constituirea comisiei de analiza si evaluare a documentatiei aferente contractului pentru obiectivul de investitie ,,Eficientizarea energetica a cladirilor spitalului orasenesc ā€Sfantul Ierarh Nicolaeā€ Bicaz, judetul Neamtā€

*Dispozitie nr. 132 din 26.07.2019 privind incetarea dreptului la ajutor social, si cuantumul acestuia, acordat domnului Lacatus Trandafir, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 133 din 02.08.2019 privind inchiderea circulatiei rutiere pe stazile Marceni si Aleea Teilor, oras Bicaz, pentru data de 05.08.2019 in intervalul orar 14.00-22.00

*Dispozitie nr. 135 din 08.08.2019 privind acordarea platii indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav Hargau Gheorghe

*Dispozitie nr. 136 din 08.08.2019 privind acordarea platii indemnizatiei lunare persoanei cu handicap gravĀ Festila Maria

*Dispozitie nr. 137 din 08.08.2019 privind constituirea comisiei de receptie finala pentru obiectivul de investitie ,,Eficientizarea sistemului de iluminat public in oras Bicaz, judetul Neamtā€

*Dispozitie nr. 138 din 13.08.2019 privind restrictia circulatiei rutiere pe DC 140 oras Bicaz, in data de 15.08.2019

*Dispozitie nr. 139 din 13.08.2019 privind prelungirea cu 60 de zile a termenului prevazut de art.32 alin (1) din Legea nr. 165/2013, in care doamna Horia Camelia din Bicaz, str. Primaverii, nr. 6, este indreptatita sa depuna inscrisuri la dosarul nr. 23644/CC al Agentiei Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, privind compensarea unui teren preluat abuziv de stat prin decretul nr.38/1960

*Dispozitia nr. 140 din 13.08.2019 privind constituirea comisiilor de organizare pentru manifestarile ce se vor desfasura cu ocazia ,,Zilei MARINEI ROMANEā€ si ,,ZILELOR BICAZULUIā€ – 2019

*Dispozitie nr. 141 din 13.08.2019 privind modalitatea de recuperare a zilei de 16 august de catre functionarii publici/personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului si serviciilor de interes local al orasului Bicaz

*Dispozitie nr. 144 din 13.08.2019 privind desemnarea persoanei careia ii revine sarcina inregistrarii si actualizarii datelor in Registrul Electronic National al Nomenclaturii stradale

*Dispozitie nr. 145 din 13.08.2019 privind incetarea acordarii platii indemnizatiei lunare pentru doamna Raducanu Milica, in calitate de imputernicit legal pentru persoana cu handicap grav Raducanu Mariea

*Dispozitie nr. 146 din 14.08.2019 privind constituirea Comisiei de disciplina

*Dispozitie nr. 147 din 14.08.2019 privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitie ,,Eficientizarea sistemului de iluminat public in oras Bicaz, judetul Neamtā€

*Dispozitie nr. 148 din 14.08.2019 privind numirea unui curator special pentru paratul Obreja Gavril

*Dispozitie nr. 149 din 21.08.2019 pentru convocarea de indata, in sedinta, a Consiliului Local al orasului Bicaz

*Dispozitie nr. 150 din 21.08.2019 privind incetarea acordarii platii indemnizatiei lunare pentru doamna Raducanu Profira, avand certificat de incadrare in grad de handicap grav

*Dispozitie nr. 151 din 22.08.2019 privind acordarea platii indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav Daraban Ana

*Dispozitie nr. 152 din 22.08.2019 privind acordarea platii indemnizatiei lunare persoanei cu handicap gravĀ Garbulet Ana

*Dispozitie nr. 153 din 23.08.2019Ā pentru convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Bicaz

*Dispozitie nr. 154 din 23.08.2019 privind acordarea platii indemnizatiei lunare persoanei cu handicap gravĀ Babata Ion

*Dispozitie nr. 155 din 23.08.2019 privind numirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor privind obiectivul de investitie ,,Extindere retea de distributie gaz natural presiune redusa la strazile 22 Decembrie, Republicii, Crasnitei si Paltinului din orasul Bicaz, judetul Neamt

*Dispozitie nr 156 din 26.08.2019 privind constituirea comisiilor de concurs si de solutionare a contestatiilor in vederea organizarii si desfasurarii concursului/examenului pentru ocuparea functiei contractuale vacante de ingrijitor din cadrul compartimentului Cresa

*Dispozitie nr. 157 din 26.08.2019 privind acordarea platii indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav Gherasim Elena

*Dispozitie nr 158 din 27.08.2019 privind recuperarea sumelor platite necuvenit cu titlu de alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamnei Chirila Carmen Magdalena

*Dispozitie nr 159 din 27.08.2019 privind recuperarea sumelor platite necuvenit cu titlu de alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamneiĀ Draghiceanu Lidia Nicoleta

*Dispozitie nr 160 din 27.08.2019 privind recuperarea sumelor platite necuvenit cu titlu de alocatie pentru sustinerea familiei acordat Ā domnului Gribincea Gheorghe

*Ā Dispozitie nr 161 din 27.08.2019 privind recuperarea sumelor platite necuvenit cu titlu de alocatie pentru sustinerea familiei acordat Ā domnuluiĀ Crudu Cristian

*Dispozitie nr. 162 din 27.08.2019Ā privind recuperarea sumelor platite necuvenit cu titlu de alocatie pentru sustinerea familiei acordat Ā domnuluiĀ Ā Dodu Stefan

*Dispozitie nr 163 din 27.08.2019 privind recuperarea sumelor platite necuvenit cu titlu de alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamneiĀ Hogiag Maria Gabriela

*Dispozitie nr. 164 din 27.08.2019Ā privind recuperarea sumelor platite necuvenit cu titlu de alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamneiĀ Stan Adriana Norica

*Dispozitie nr. 165 din 27.08.2019Ā privind recuperarea sumelor platite necuvenit cu titlu de alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamneiĀ StanĀ Claudia

*Dispozitie nr. 166Ā privind recuperarea sumelor platite necuvenit cu titlu de alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamneiĀ Ailenei Gabriela Ionela

*Dispozitie nr. 167 privind recuperarea sumelor platite necuvenit cu titlu de alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamneiĀ Voicu Ana Maria

*Dispozitie nr. 168 privind recuperarea sumelor platite necuvenit cu titlu de alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamneiĀ Iosup Mihaela Gabriela

*Dispozitie nr. 169 privind recuperarea sumelor platite necuvenit cu titlu de alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamneiĀ Radu Roberta Alexandra

*Dispozitie nr. 170 privind recuperarea sumelor platite necuvenit cu titlu de alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamneiĀ RaduĀ Mihaela Silvia

*Dispozitie nr. 171 privind recuperarea sumelor platite necuvenit cu titlu de alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamneiĀ Florea Rodica

*Dispozitie nr. 172 privind recuperarea sumelor platite necuvenit cu titlu de alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamneiĀ Oslobanu Ionela

*Dispozitie nr. 173 privind recuperarea sumelor platite necuvenit cu titlu de alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamneiĀ Blagoci Vasilica Crina

*Dispozitie nr. 174 privind recuperarea sumelor platite necuvenit cu titlu de alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamneiĀ Salimon Mariana

*Dispozitie nr. 175 privind recuperarea sumelor platite necuvenit cu titlu de alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamneiĀ Pasaniuc Mariana

*Dispozitie nr. 176 din 27.08.2019 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat, d-nei Curecheriu Floarea, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 178 din 04.09.2019 privind constituirea comisiei de receptie finala pentru investitia ,,Lucrari ce presupun montarea unei conducte metalice care subtraverseaza drumul Izvorul Muntelui (DJ155), precum si confectionat parapet de protectieā€

*Dispozitie nr. 179 din 05.09.2019 privind stabilirea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia acordat domnului Ionascu Ciprian Ionut, persoana singura

*Dispozitie nr. 180 din 05.09.2019 privind stabilirea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei si cuantumul acesteia, acordat doamnei Ion Elisa Madalina, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 181 din 05.09.2019 privindĀ incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei si cuantumul acesteia, acordat doamnei Morosanu Dana Ilenuta, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 182 din 10.09.2019 privind constituirea comisiei de analiza si evaluare a ofertelor pentru obiectivul de investitie ,,Imbracaminte asfaltica usoara, Str. Bistritei, oras Bicaz, judetul Neamtā€

*Dispozitie nr.Ā 183 din 12.09.2019 privind constituirea comisiilor de examinare si de solutionare a contestatiilor in vederea organizarii si desfasurarii concursului/examenului pentru functia publica de consilier clasa I grad profesionalĀ asistentĀ  din cadrulĀ Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului, compartimentul Disciplina in constructii

*Dispozitie nr. 184 din 16.09.2019 privind constituirea comisiei de receptie pentru servicii de reparatii tinichigerie la microbuzul scolar cu numar inmatriculare NT06FBA

*Dispozitie nr. 185 din 20.09.2019 pentru convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Bicaz

*Dispozitie nr. 186 din 24.09.2019 privind incetarea acordarii platii indemnizatiei lunare pentru domnul Hargau Gheorghe, avand certificat de incadrare in grad de handicap grav

*Dispozitie nr. 187 din 24.09.2019 privind acordarea platii indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav Lacatusu Terezia

*Dispozitie nr. 188 din 24.09.2019 privind acordarea platii indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav Batu Nicolai

*Dispozitie nr. 189 din 24.09.2019 privind acordarea platii indemnizatiei lunare persoanei cu handicap gravĀ Iosub Elena

*Dispozitie nr. 190 din 24.09.2019 privindĀ incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familieiĀ  acordat, doamnei Costea Grigorita, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 191 dinĀ 24.09.2019 privindĀ incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familieiĀ  acordat, domnului Petrisor Grigore, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 192 din 24.09.2019 privindĀ incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familieiĀ  acordat, doamnei Pintilie Mihaela, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 193 din 24.09.2019 privindĀ incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familieiĀ  acordat, doamnei Chifor Anisoara, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 194 dinĀ 24.09.2019 privindĀ modificareaĀ  dreptului la alocatie pentru sustinerea familieiĀ  acordat domnului Soponaru Dan-Gheorghita, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 195 din 24.09.2019 privind stabilirea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia acordat doamnei Bicu Mariana,Ā reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 196 din 24.09.2019 privind stabilirea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia acordat domnului Borca Laurentiu Adrian, persoana singura

*Dispozitie nr. 197 din 24.09.2019 privind respingerea cererii de acordare a ajutorului social domnului Paduraru Cristian

*Dispozitie nr. 199 din 26.09.2019 privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral in vederea desfasurarii campaniei electorale pentru alegerea Presedintelui Romaniei

*Dispozitie nr.201 din 26.09.2019 privind stabilirea și retinerea garantiei materiale personalului care gestioneaza bunuri si valori la Primaria orasului Bicaz

*Dispozitie nr. 205 din 02.10.2019 pentru convocarea de indata, in sedinta, a Consiliului Local al orașului Bicaz

*Dispozitie nr. 206 din 01.10.2019 privind acordarea ajutorului pentru Ć®ncălzirea locuinței pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social stabilit in conditiile Legii nr.416/2001, cu mădificarile și completarile ulterioare

*Dispozitie nr.207 din 07.10.2019 privind acordarea stimulentului educational (tichetul social pentru gradinita)

*Dispozitie nr.208 din 07.10.2019 privind acordarea stimulentului educational (tichetul social pentru gradinita)

*Dispozitie nr.209 din 07.10.2019 privind acordarea stimulentului educational (tichetul social pentru gradinita)

*Dispozitie nr.Ā 210 din 07.10.2019 privind modificarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei acordat doamnei Roman Liliana Maricela, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 211 din 07.10.2019 privind incetarea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia, acordat doamnei Roman Liliana Maricela, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr.212Ā  din 07.10.2019 privind constituirea echipei de proiect care să asigure derularea si implementarea proiectului denumit ā€žLucrari de realizare a infrastructurii de protectie impotriva inundatiilor pe Paraul Bisericii si Paraul Basei, localitatea Bicaz, Judetul Neamtā€

*Dispozitie nr. 213 din 07.10.2019 privind modificarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei acordat doamnei Acasandrei Maria, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 214 din 07.10.2019Ā  privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat, doamnei Leonte Carmen Gabriela, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 219 din 09.10.2019 privind stabilirea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia acordat doamnei Ailincai Maria Lavinia persoana singura

*Dispozitie nr. 220 din 09.10.2019 privind constituirea comisiei de analiza si evaluarea ofertelor pentru obiectivul de investitie ā€žLucrari de realizare a infrastructurii de protectie impotriva inundatiilor pe Paraul Bisericii si Paraul Basei, Localitatea Bicaz, Judetul Neamt

*Dispozitie nr.221 din 10.10.2019Ā privind acordarea stimulentului educational (tichetul social pentru gradinita)

*Dispozitie nr.222 din 10.10.2019Ā privind acordarea stimulentului educational (tichetul social pentru gradinita)

*Dispozitie nr. 223/11.10.2019 privind desemnarea reprezentantului Primarului orasului in Consiliul de administratie al liceului ā€žCarol Iā€ Bicaz

*Dispozitie nr. 224 din 15.10.2019Ā privind acordarea stimulentului educational (tichetul social pentru gradinita)

*Dispozitie nr. 225 din 15.10.2019Ā privind numirea comitetului de securitate si sanatate in munca

*Dispozitie nr. 226 din 16.10.2019 privind inchiderea circulatiei rutiere pe strada Aleea Teilor, oras Bicaz, in data de 20.10.2019

*Dispozitie nr. 227 din 16.10.2019 privind numirea unui curator special pentru parata Iosub Elena

*Dispozitia nr. 228 din 21.10.2019Ā privind acordarea stimulentului educational (tichetul social pentru gradinita)

*Dispozitie nr. 229 din 21.10.2019 privind acordarea stimulentului educational (tichetul social pentru gradinita)

*Dispozitie nr.230 din 21.10.2019 privind modificarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei acordat doamnei Panainte Ana Roxana, reprezentantul familiei

* Dispozitie nr. 231 din 21.10.2019Ā privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat, doamnei Tapuc Ecaterina, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 233 din 22.10.2019 privind transformarea unei functii publice vacante de nivel inferior, intr-o functie publica de nivel superior, cu incadrarea in numarul maxim de posturi aprobat potrivit institutiei publice si in fondurile bugetare anuale alocate

* Dispozitie nr. 234 din 25.10.2019 privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Bicaz

*Dispozitie nr. 235 din 28.10.2019 privind stabilirea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei si cuantumul acesteia, acordat doamnei Hancuta Ioana-Valerica, persoana singura

*Dispozitie nr. 236 din 28.10.2012Ā privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat, domnului Dodu Stefan, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 237 din 28.10.2019 privind constituirea grupului de lucru POAD 2019/2021, din orasul Bicaz, judetul Neamt

*Dispozitie nr. 238 din 28.10.2019 pentru completarea unor dispozitii privind acordarea stimulentului educational (tichet social pentru gradinita)

*Dispozitie nr. 239 din 29.10.2019 privind numirea dirigintelui de santier pentru executia lucrarilor aferente proiectului ā€žIMBRACAMINTE ASFALTICA USOARA STRADA BISTRITEI, ORAS BICAZ, JUDETUL NEAMTā€

*DispozitieĀ nr.Ā 240Ā din 04.11.2019Ā pentru completarea unor dispozitii privind acordarea stimulentului educational (tichet social pentru gradinita)

*Dispozitie nr. 241 din 07.11.2019 privind delegarea unei persoane din cadrul primariei orasului Bicaz cu atributii de coordonare a activitatilor de organizare a alegerilor pentru presedintele Romaniei

*Dispozitie nr. 242 din 07.11.2019 pentru modificarea dispozitiei nr. 57/07.03.2018

*Dispozitie nr. 243 din 07.11.2019 privind acordarea stimulentului educational (tichetul social pentru gradinita)

*Dispozitie nr.244 din 07.11.2019Ā privindĀ acordarea stimulentului educational (tichetul social pentru gradinita)

*Dispozitie nr. 245 din 07.11.2019 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei si recuperarea sumei incasate necuvenit cu titlul de alocatie pentru sustinerea familiei, acordat doamnei Gotu Iuliana Mirabela

* Dispozitie nr. 246 din 08.11.2019 privind stabilirea sarcinilor de serviciu suplimentare functionarilor publici din cadrul S.P.C.L.E.P. BICAZ

*Dispozitie nr. 247 din 08.11.2019 privind numirea comitetului de securitate si sanatate in munca

*Dispozitie nr. 249 din 14.11.2019 privind stabilirea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei si cuantumul acesteia, acordat domnului Chisor Dumitru, reperezentantul familiei

*Dispozitia nr. 250 din 14.11.2019Ā 22

*Dispozitia nr. 251 din 14.11.2019 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat, doamnei Draghiceanu Lidia Nicoleta, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 252 din 14.11.2019 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat, doamnei Trifescu Lacramioara, reprezentantul familiei

*Dispozitii nr. 253 din 15.11.2019 privind rectificarea mentiunii de divort inscrisa pe marginea actului de nastere nr.89/20.08.1973

*Dispozitie nr. 254 din 18.11.2019 privind aprobarea propunerii de atribuire a dreptului de proprietate pentru suprafata de 990 m.p., teren aferent casei de locuit, in favoarea numitilor CHINDEA GABRIELA și CHINDEA GHEORGHE, in temeiul art.36 alin.(3) din Legea fondului funciar nr.18/1991

*Dispozitie nr.256 din 18.11.2019 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat, doamnei Sirboaia Gianina, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 257 din 18.11.2019 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei si se propune recuperarea sumei incasate necuvenit cu titlul de alocatie pentru sustinerea familiei, acordat doamnei Rusu Maria Magdalena

*Dispozitie nr. 258 din 20.11.2019 pentru convocarea de indata, in sedinta, a Consiliului Local al orasului Bicaz

*Dispozitie nr. 259 din 20.11.2019 privind acordarea platii indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav Rabu Marioara

*Dispozitie nr.260 din 22.11.2019 pentru convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Bicaz

*Dispozitie nr. 261 din 22.11.2019 privind constituirea comisiei de analiza, evaluare si receptie a documentatiei tehnice pentru obiectivul de investitie ā€žEficientizarea energetica a cladirilor Liceului Carol I Bicaz, Judetul Neamtā€

*Dispozitie nr. 262 din 22.11.2019 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale

*Dispozitie nr. 263 din 27.11.2019Ā  privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri pentru familiile si persoanele singure, altele decat cele beneficiare de ajutorul social stabilit in conditiile Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare

*Dispozitie nr. 264 din 28.11.2019 privind constituirea comisiei de receptie pentru ā€žMontare, demontare si inchiriere instalatii electrice exterioare ornamentale pentru sarbatorile de iarna 2019ā€

*Dispozitie nr. 265 din 04.12.2019 privind constituirea comisiilor de examinare si de solutionare a conttestatiilor in vederea organizarii se desfasurarii examenului de promovare in grad, din functia contractuala de asistent medical debutant, in functia contractuala de asistent medical din cadrul compartimentului Asistenta Medicala

*Dispozitie nr. 266 din 05.12.2019 pentru modificarea si completarea dispozitiei nr. 177/22.06.2017Ā privind constituirea echipei de proiect care sa asigure derularea si implementarea proiectului denumit ,,Eficientizarea energetica a cladirilor Spitalului Orasenesc ,,Sf. Ierarh Nicolaeā€ Bicaz, judetul Neamt

*Dispozitie nr. 267 din 05.12.2019 pentru completarea si modificarea dispozitiei nr. 237/15.09.2017Ā privind constituirea echipe de proiect care sa asigure derularea si implementarea proiectului denumit ,,Eficientizarea energetica a cladirilor Liceului ,,Carol Iā€ ā€“ Bicaz, judetul Neamtā€

*Dispozitie nr. 268 din 05.12.2019 privind acordarea platii indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav Mazare Maria

*Dispozitie nr. 269 din 05.12.2019Ā privind acordarea platii indemnizatiei lunare persoanei cu handicap gravĀ Olari Dionizie

*Dispozitie nr. 271 din 09.12.2019Ā privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei si se propune recuperarea sumei incasate necuvenit cu titlul de alocatie pentru sustinerea familiei, acordat doamneiĀ Miron Ana

*Dispozitie nr. 272 din 09.12.2019 privind repunerea in plata a dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei si cuantumul acesteia, acordat doamnei Tudor Ana-Roxana, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 273 din 09.12.2019 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat, doamnei Filip Petronela Loredana, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 274 din 09.12.2019 privind incetarea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia, acordat domnului Calinescu Cornel, persoana singura

*Dispozitie nr. 275 din 13.12.2019 pentru convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Bicaz.

*Dispozitie nr. 276 din 13.12.2019 privind stabilirea Normei de dotare a Serviciului voluntar pentru Situatii de Urgenta al Orasului Bicaz, judetul Neamt

*Dispozitie nr. 277 din 16.12.2019 privind stabilirea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei si cuantumul acesteia, acordat doamnei Lacatusu Ana Marcela, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 278 din 16.12.2019 privind acordarea platii indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav Vieru Ana

*Dispozitie nr. 280 din 18.12.2019 privind incetarea de drept a contractului individual de munca pe o perioada determinata al domnului Asavei Ion avand functia de bibliotecar sef din cadrul Primariei orasului Bicaz

*Dispozitie nr. 281 din 18.12.2019 privind incetarea raportului de serviciu al domnului Luca Vasile, arhitect sef in cadrul serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului, din cadrul aparatului de specialitate al orasului Bicaz

*Dispozitie nr. 282 din 19.12.2019Ā  privind constituirea comisiei de analizaĀ si evaluare a ofertelor pentru obiectivul deĀ investitie <Proiectare si Executie lucrari pentru obiectivul “Lucrari de realizare aĀ infrastructurii deĀ protectie impotrivaĀ inundatiilor pe ParaulĀ Bisericii si Paraul Basei, localitatea Bicaz, judetul Neamt,,>

*Dispozitie nr. 283 din 19.12.2019Ā  privind constituirea comisiei de analizaĀ si evaluare a ofertelor pentru Executia lucrarilor aferenteĀ obiectivului <Eficientizarea energeticaĀ a cladirilor spitalului orasenesc ,,Sfantul Ierarh Nicolae,,Ā Bicaz,judetul Neamt>

*Dispozitie nr. 284 din 19.12.2019Ā  privind constituirea comisiei de inventariere anualaĀ a elementelor de natura activelor,Ā datoriilor siĀ capitalurilor proprii ale orasului Bicaz

*Dispozitie nr. 285 din 19.12.2019Ā  privind stabilirea dreptului la aiutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbuni, combustibili petrolieri pentru familiile si persoanele singure, altele decat celeĀ beneficiare de aiutorul social stabilit in conditiile Legii nr. 416/2001, cu modificarile siĀ completarile ulterioare

*Dispozitie nr. 286 din 23.12.2019Ā  privind suspendarea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia, acordatĀ domnuluiĀ Moldovan Alin Florin reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 287 din 24.12.2019Ā  privind modalitatea de recuparare a zilelor de 27 decembrie 2019Ā si 03 ianuarie 2020, de catre functionarii publici/personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului si serviciilor de inteies localĀ al orasului Bicaz