Proiecte HCL 2019

*Ianuarie 2019 

Proiect nr.1/Proiect nr.2/Proiect nr.3/Proiect nr.4/Proiect nr.5/Proiect nr.6/Proiect nr.7/Proiect nr.8/Proiect nr.9/Proiect nr.10

*Februarie 2019

Proiect nr.1/Proiect nr.2/Proiect nr.3/Proiect nr.4/Proiect nr.5/Proiect nr.6/Proiect nr.7/Proiect nr.8/Proiect nr.9

*Martie 2019

Proiect nr.1/Proiect nr.2/Proiect nr.3/Proiect nr.4/Proiect nr.5/Proiect nr.6/Proiect nr.7/Proiect nr.8/Proiect nr.9

Proiect nr.10/Proiect nr.11/Proiect nr.12/Proiect nr.13/Proiect nr.14

 *Aprilie 2019

Proiect nr. 1/Proiect nr.2/Proiect nr.3/Proiect nr.4/Proiect nr.5/Proiect nr.6/Proiect nr.7/

Proiect nr.8/Proiect nr.9/Proiect nr.10/Proiect nr.11/Proiect nr.12

*Mai 2019

Proiect nr.1/Proiect nr.2/Proiect nr.3/Proiect nr.4/Proiect nr.5/Proiect nr.6/Proiect nr.7/Proiect nr.8/Proiect nr.9/Proiect nr.10/Proiect nr.11

*Iunie 2019

Proiect nr.1/Proiect nr.2/Proiect nr.3/Proiect nr.4/Proiect nr.5/Proiect nr.6/Proiect nr.7/Proiect nr.8/Proiect nr.9/Proiect nr.10/Proiect nr.11

*Iulie 2019

Proiect nr.1/Proiect nr.2/Proiect nr.3/Proiect nr.4/Proiect nr.5/Proiect nr.6/Proiect nr.7/Proiect nr.8/Proiect nr.9/Proiect nr.10/Proiect nr.11

*August 2019

*Sedinta de indata din 22.08.2019

Proiect  – Neasumare-responsabilitati-prestare-servicii-masuri-educative.pdf>Hotarare</a> privind neasumarea responsabilitatilor organizarii procedurii de atribuire a contractelor/acordurilor cadru privind achizitia produselor aferente programului si a contractelor /acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative la nivel local potrivit pct.-lui 1.4. din cap.l al anexei nr.6 la H.G. nr.640/2017

Proiect nr.1 - privind rectificarea bugetului local al orasului Bicaz pe anul 2019

Proiect nr.2 - privind aprobarea achiztionarii de servicii juridice de consultanta, asistenta si/sau reprezentare, prin avocat, a persoanei juridice -Orasul Bicaz, Judetul Neamt si a autoritatilor publice locale (Primarul si Consiliul Local)

Proiect nr.3 – privind insusirea raportului de evaluare si aprobarea vanzarii unui teren din domeniul privat al orasului Bicaz

Proiect nr.4 – privind aprobarea dezlipirii, in doua loturi, a unui teren din domeniul privat al orasului Bicaz

Proiect nr.5 - privind declararea ca bun de uz sau de interes local, a terenului, in suprafata de 37.167 m.p. ( 37.236 m.p. masurata), sistuat in intravilan Bicaz, str. Stadionului, oras Bicaz, cu N.C. 51774, inclus la pozitia 42 din Lista inventar cuprinzand bunurile care alcatuiesc domeniul public al orasului Bicaz, insusita prin HCL nr.39 din 04.04.2013

Proiect nr.6 – privind insusirea unor rapoarte de evaluare si aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unor imobile in domeniul privat al orasului Bicaz

 Proiect nr.7 – privind aprobarea alipirii a doua loturi de teren, din domeniul public al orasului Bicaz

Proiect nr. 8 - privind insusirea unor rapoarte de evaluare si aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unor terenuri din domeniul privat al orasului Bicaz

 Proiect nr.9 – privind aprobarea organigramei, statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului orasului Bicaz si serviciilor publice de interes local

Proiect nr.10 – privind aprobarea modificarii Organigramei si Statului de functii din cadrul Spitalului Orasenesc ,,Sfantul Ierarh Nicolae” – Bicaz

Proiect nr.11 -privind aprobarea Documentatiei Tehnico-Economice (Faza Proiect Tehnic) si a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru Priectul de Investitie ,,Eficientizarea Energetica a cladirilor Spitalului Orasenesc ”Sfantul Ierarh Nicolae” Bicaz, Judetul Neamt”

Proiect nr.12 – privind aprobarea cheltuielilor pentru proiectul de investitie < Eficientizarea energetica a cladirilor Spitalului Orasenesc ,,Sfantul Ierarh Nicolae” Bicaz, Judetul Neamt> ca urmare a actualizarii devizului general la nivel de Proiect Tehnic

Proiect nr.13 – privind aprobarea achizitionarii serviciului de paza pentru elevii Liceului ,,Carol I Bicaz”

Proiect nr.14 – privind inchirierea prin licitatie publica a unui teren din domeniul public al orasului Bicaz

Proiect nr.15 – privind aprobarea incheierii Acordului de parteneriat cu Asociatia ,,Renasterea Bicazului” privind alocarea unei sume de bani, in vederea organizarii concursului national de ciclism, ,,Maraton Mountain Bike” 2019

Proiect nr. 16 – privind aprobarea solicitarii unei scrisori de garantie bancara in favoarea DELGAZ GRID S.A. Targu Mures, pentru lucrarile de extindere a retelei de distributie gaze naturale in cartierul Capsa

*Septembrie 2019

Proiect nr.1 – privind alegerea presedintelui de sedinta

Proiect nr.2 –  privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local, in Consiliul de Administratie al Liceului ,,Carol I” Bicaz si a unui reprezentant care sa faca parte din componenta Comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii

Proiect nr.3 – privind insusirea unor rapoarte de evaluare si aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unor suprafete de teren din domeniul privat al orasului Bicaz

Proiect nr.4 – privind aprobarea prelungirii Acordului de Asociere a Orasului Bicaz cu Judetul Neamt si comunele Ceahlau, Grinties, Poiana Teiului, Farcasa, Tasca, Borca, Hangu, Damuc, Bicaz Chei, Bicazu Ardelean, Tarcau si Pipirig, in vederea sustinerii cheltuielilor de functionare a Unitatii de asistenta medico-sociala Ceahlau

Proiect nr.5 – privind aprobarea inregistrarii in domeniul privat al orasului Bicaz a suprafetei de 875 m.p. teren

Proiect nr.6 – privind aprobarea dezlipirii, in doua loturi, a unui teren din domeniul privat al orasului Bicaz

Proiect nr. 7 – privind alocarea din bugetul local a sumei de 18.900 lei reprezentand costurile de intretinere in internatul scolar al Liceului ,,Carol I” Bicaz, in perioada anului scolar 2019-2020, a unui numar de 6 elevi

Proiect nr.8 – privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local, in Consiliul de Administratie a Scolii Gimnaziale ,,Regina Maria” Bicaz

Proiect nr.9 – pentru desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local in Comisia de monitorizare si control a achizitiilor publice constituite in cadrul Liceului ,,Carol I” Bicaz

Proiect nr.10 - pentru aprobarea situatiilor financiare si a Raportului privind activitatea Societatii Comerciale PUBLISERV BICAZ SRL pe Semestrul I al anului 2019

Proiect nr. 11 - privind insusirea raportului de evaluare si aprobarea vanzarii unei suprafete de teren din domeniul privat al orasului Bicaz

Proiect nr. 12 – privind insusirea raportului de evaluare si aprobarea vanzarii unei suprafete de teren din domeniul privat al orasului Bicaz

*Octombrie 2019

*Sedinta de indata din 03.10.2019

Proiect nr.1 –   privind rectificarea bugetului local al orasului Bicaz pe anul 2019 

Proiect nr.2 – privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local Bicaz, care sa faca parte din componenta Comisiei pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii Educatiei din cadrul Scolii Gimnaziale,,Regina Maria” Bicaz

* Sedinta consiliu 31 octombrie 2019

Proiect nr. 1privind aprobarea inregistrarii in domeniul privat al orasului Bicaz suprafetei de 277 m.p. teren

Proiect nr. 2privind aprobarea procedurii de inregistrare si radiere a vehiculelor la nivelul unitatii administrativ-teritoriale Orasul Bicaz

Proiect nr. 3- privind prelungirea, pina la sfirsitul anului scolar 2019-2020, a Acordului de colaborare cu scoala Gimnaziala ,,Regina Maria”- Bicaz, aprobat prin HCL nr. 123/7.09.2018, in vederea continuarii proiectului ,,Un start pentru viata”, infiintat de Centrul Step by Step pentru Educatie si Dezvoltare Profesionala

Proiect nr. 4privind rectificarea bugetului local al orasului Bicaz pe anul 2019

Proiect nr. 5privind aprobarea prelungirii cu an contractelor de inchiriere pentru unele locuinte ANL din orasul Bicaz precum sstabilirea cuantumului chiriei

Proiect nr.6- privind aprobarea solicitarii unei scrisori de garantie bancara in favoarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale, pentru acoperirea avansului necesar finantarii proiectului de investitii “Lucrari de realizare a infrastructurii d eprotectie impotriva inundatiilor pe paraul Bisericii si paraul Basei lo. Bicaz. jud. Neamt

Proiect nr 7- privind aprobarea executiei bugetului local al orasului Bicaz pe trimestrul al III-lea al anului 2019

Proiect nr. 8- pentru imputernicirea primarului privind negocierea contractului/acordului colectiv de munca al salariatilor din cadrul Primariei orasului Bicaz

Proiect nr. 9privind alocarea din bugetul local a sumei de 1.500 lei, in vederea organizarii ,,Balului bobocilor” la,,Liceul ,,Carol I- Bicaz

Proiect nr. 10privind exploatarea si valorificarea prin licitatie publica a unor cantitati de material lemnos din padurile orasului Bicaz

Proiect nr. 11privind aprobarea achizitiei lucrarii ,,Ornare, bransare si debransare echipamente de iluminat ornamental cu ocazia sarbatorilor de iarna 2019-2020 si a pomului de Craciun, pe raza U.A.T. Bicaz”

Proiect nr. 12privind indexarea, incepand cu anul 2020, a impozitelor si taxelor locale aprobate prin HCLnr.145127.11,2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019, precum si a limitelor minime si maxime ale amenzilor contraventionale prevazute la art. 493 alin. (3) si alin. (a) din Codul fiscal

Proiect nr. 13privind insusirea unor rapoarte de evaluare si aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unor terenuri din domeniul privat al orasului Bicaz

Proiect nr. 14pentru modificarea anexei la HCL nr. 80 din 29.07.2019 prinvind “Lista proiectelor de lucrari ce urmeaza a fi finantate din imprumut”

Proiect nr. 15privind actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al orasului Bicaz

Noiembrie 2019

*Sedinta de indata din 21.11.2019

Proiect nr.1 – privind rectificarea bugetului local al orasului Bicaz  pe anul 2019

Proiect nr.2 – privind aprobarea achizitiei lucrarii de elaborare a ,,Strategiei locale cu privire la dezvoltarea și functionarea pe termen mediu si lung a serviciului de iuminat public in orasul Bicaz”

*Sedinta ordinara din 28.11.2019

Proiect nr.1 - privind aprobarea inregistrarii in domeniul privat al orasului Bicaz a suprafetei de 246 m.p. teren

Proiect nr.2 – pentru modificarea HCL nr. 158 din 24.11.2016 privind atribuirea si incheierea contractului „Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare a unitatilor administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ECONEAMT”, din Zona 4, judetul Neamt”

Proiect nr.3 – privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020

Proiect nr.4 –  privind aprobarea Regulamentului si a caietului de sarcini pentru prestarea activitatii de deratizare, dezinfectie și dezinsectie, pentru combaterea vectorilor si daunatorilor de pe raza orasului Bicaz, judetul Neamt

Proiect nr.5 -  privind aprobarea achizitiei de bunuri si servicii pentru „Activitati festive cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei și sarbatorilor de iarna 2019-2020” in cadrul U.A.T. orasul Bicaz judetul Neamt

*Sedinta ordinara din 19.12.2019

 Proiect nr.1 – privind alegerea presedintelui de sedinta

Proiect nr.2 - privind aprobarea Organigramei si Statului de functii din cadrul Spitalului Orasenesc „Sfantul Ierarh Nicolae” – Bicaz pentru anul 2020

Proiect nr.3 – privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pe raza administrativ-teritoriala a orasului Bicaz, pentru anul scolar 2020-2021

Proiect nr.4 – privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local, in Consiliul de Administratie al Liceului „Carol I” si a unui reprezentant care sa faca parte din componenta Comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii

Proiect nr.5 – privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local, in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale „Regina Maria” Bicaz

Proiect nr.6 – pentru desemnarea unui reprezentant al Consiliului local in Comisia de monitorizare si control a achizitiilor publice in cadrul Liceului „Carol I” Bicaz

Proiect nr.7 – privind aprobarea recoltarii materialului lemnos din partizile nr. 10421 si nr. 10423, in vederea atribuirii acestuia catre populatie

Proiect nr.8 – privind aprobarea prelungirii cu un an a contractelor de inchiriere pentru unele locuinte ANL din orasul Bicaz si stabilirea cuantumului chiriei

Proiect nr.9 – privind modificarea Actului constitutiv și Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”AQUA NEAMT”

Proiect nr.10 – privind aprobarea anularii creantelor fiscale mai mici de 40 de lei, aflate in sold la data de 31 decembrie 2019

Proiect nr.11 – privind preluarea mijloacelor fixe constituite la finalizarea investitiilor realizate prin implementarea Proiectului intitulat ”Extinderea si Reabilitarea Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in judetul Neamt” incheiat intre Compania Judeteana APA SERV S.A. Neamt și Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice

Proiect nr.12 – privind insusirea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anii 2017, 2018 si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2019 al S.C. PUBLISERV BICAZ S.R.L.

Proiect nr.13 - privind completarea HCL nr.36 din 28.03.2019

Proiect nr.14 – privind aprobarea unor reguli referitoare la desfasurarea serviciului de salubrizare pe raza U.A.T. Bicaz