Dispozitii 2020

* Dispozitie nr. 226/22.09.2020 privind convocarea Consiliului Local al Orasului Bicaz, in sedinta ordinara pentru ziua de 30.09.2020

* Dispozitie nr. 229/22.09.2020 privind stabilirea retinerii cotizatiei de sindicat de 1% din venitul brut realizat personalului din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta

* Dispozitie nr. 230/22.09.2020 pentru desemnarea persoanei responsabile cu implementarea prevederilor legale privind declaratiile de avere si de interese

* Dispozitie nr. 231/08.010.2020 privind desemnarea Comisiei pentru receptie autoutilitara de 3,5 tone cu bena basculabila marca IVECO

* Dispozitie nr. 232/08.010.2020 privind  indreptarea erorii materiale din cuprinsul Titlului de Proprietate nr.9/22.02.1984

* Dispozitie nr. 237/14.10.2020 privind  incetarea de drept a contractului individual de munca al doamnei Tudose Costina-Eliza din cadrul compartimentului Protectia Familiei, Persoanelor Varstnice, Persoanelor cu Dizabilitati

* Dispozitie nr. 240/14.10.2020 privind desemnarea persoanei responsabile cu verificarile la zi a centralelor termice si instalatiilor de gaz existente in cladirile din subordinea Primarie orasului Bicaz

* Dispozitie nr. 241/15.10.2020 privind desemnarea Comisiei de constatare a modificarilor efectuate asupra spatiului medical, concesionat de catre doctor Nita Maria

* Dispozitie nr. 243/16.10.2020 privind desemnarea Comisiei de selectionare a arhivei din cadrul Primariei Bicaz

* Dispozitie nr. 244/16.10.2020 privind┬á desemnarea Comisiei pentru analiza si evaluarea ofertelor ce vor fi depuse de potentialii ofertanti privind┬á investitia “Inlaturarea efectelor inundatiilor in punctul Olaru Safta, conform Procesului- verbal IJSU nr. 120/29.06.2020, localitatea Izvorul Muntelui, oras Bicaz, jud. Neamt”

* Dispozitie nr. 245/19.10.2020 privind desemnarea Comisiei de receptie la terminarea lucrarilor de refacere paviment din lemn de la podul peste raul Bicaz din zona Petrom, conform comenzii nr. 10409/07.10.2020

* Dispozi╚Ťie privind restric╚Ťia circula╚Ťiei rutiere pe DC 140 ora╚Ö Bicaz, ├«n data de 08.08.2020, orele 14.00

*Dispozitie nr.2 din 06.01.2020 privind acordarea platii indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav Mustata Mircea

*Dispozitie nr. 4 din 07.01.2020 privind modificarea componentei comisiei de identificare si inventariere a terenurilor disponibile si libere de sarcini, in scopul aplicarii Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, constituita prin Dispozitia nr.81/15.05.2019

*Dispozitie nr.5 din 08.01.2020 pentru convocarea de indata, in sedinta, a Consiliului Local al orasului Bicaz

*Dispozitie nr.6 din 08.01.2020 privind incetarea contractului individual de munca al doamnei Coptura Elena-Loredana, asistent personal pentru persoana cu handicap grav Bogza Victoria

*Dispozitie nr. 7  din 13.01.2020 pentru reactualizarea componentei Comitetului Local pentru situatii de Urgenta si a Centrului Operativ cu Activitate Temporara

*Dispozitie nr. 8 din 13.01.2020 pentru modificarea si completarea dispozitiei nr. 237/15.09.2017 privind constituirea echipei de proiect care sa asigure derularea si implementarea proiectului denumit ,,Eficientizarea energetica a cladirilor Liceului ,,Carol IÔÇŁ Bicaz, judetul NeamtÔÇŁ – SMIS 117602

*Dispozitie nr.9 din 13.01.2020┬ápentru modificarea si completarea dispozitiei nr. 177/22.06.2017 privind constituirea echipei de proiect care sa asigure derularea si implementarea proiectului denumit ,,Eficientizarea energetica a cladirilor┬áSpitalului Orasenesc ,,Sf. Ierarh NicolaeÔÇŁ Bicaz, judetul NeamtÔÇŁ- SMIS 114044

*Dispozitie nr. 10 din 13.01.2020 privind stabilirea salariilor de baza a salariatilor contractuali din cadrul compartimentului Biblioteca

*Dispozitie nr. 11 din 13.01.2020┬áprivind stabilirea salariilor de baza a salariatilor contractuali din cadrul compartimentului┬áAsistenti personali – Directia de Asistenta Sociala

*Dispozitie nr. 12 din 13.01.2020 privind mentinerea cuantumului de 347 lei a indemnizatiei de hrana salariatilor contractuali si functionarilor publici din cadrul Primariei orasului Bicaz, pentru anul 2020

*Dispozitie nr. 13 din 13.01.2020 privind acordarea indemnizatiilor persoanelor incadrate in grad de handicap grav, pentru anul 2020

*Dispozitie nr. 14 din 15.01.2020 ptrivind acordarea stimulentului educational, (tichet social pentru gradinita)

*Dispozitie nr. 15 din 22.01.2020 pentru convocarea, de indata, in sedinta, a Consiliului Local al orasului Bicaz

*Dispozitie nr. 17 din 23.02.2020 pentru convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Bicaz

*Dispozitie nr. 18 din 23.01.2020 privind constituirea comisiei de analiza si evaluare a ofertelor pentru obiectivul de investitie ,,Executarea lucrarilor aferente obiectivului┬á,,Eficientizarea energetica a cladirilor Liceului ,,Carol IÔÇŁ Bicaz, judetul NeamtÔÇŁ

*Dispozitie nr.19 din 27.01.2020 pentru convocarea de indata, in sedinta, a Consiliului Local al orasului Bicaz

*Dispozitie nr. 20 din 27.01.2020 privind constituirea comisiilor de examinare si de solutionare a contestatiilor in vederea organizarii si desfasurarii concursului/examenului de promovare pentru functia publica specifica de conducere vacanta de secretar general al unitatii administrativ-teritoriale a orasului Bicaz

*Dispozitie nr. 21 din 27.01.2020 privind incetarea acordarii platii indemnizatiei lunare pentru doamna Mazare Maria, avand certificat de incadrare in grad de handicap grav

*Dispozitie nr. 22 din 27.01.2020 privind exercitarea functiei de conducere de director medical interimar, pe o perioada de 6 luni, la Spitalul Orasenesc ,,Sf. Ierarh NicolaeÔÇŁ Bicaz a doamnei doctor Bulai Georgiana

*Dispozitie nr. 23 din 27.01.2020 privind acordarea platii indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav Munteanu Mariea

*Dispozitie nr. 25 din 03.02.2020 privind numirea in calitate de curator special a doamnei Balan Eugenia

*Dispozitie nr. 26 din 03.02.2020 privind stabilirea salariilor de baza a functionarilor publici din aparatul de specialitate al Primarului si serviciile publice de interes local din cadrul familiei ocupationale ,,AdministratieÔÇŁ

*Dispozitie nr. 27 din 03.02.2020 privind stabilirea salariilor de baza a salariatilor contractuali ┬ádin aparatul de specialitate al Primarului si serviciile publice de interes local din cadrul familiei ocupationale ,,AdministratieÔÇŁ

 *Dispozitie nr. 28 din 03.02.2020 privind incetarea acordarii platii indemnizatiei lunare doamnei Chindea Gabriela, ce detine certificat de incadrare in grad de handicap accentuat

*Dispozitie nr. 29 din 03.02.2020 privind desemnarea unei persoane din cadrul Primariei orasului Bicaz, pentru gestionarea si administrarea bunurilor mobile si imobile aferente Casei de Cultura

*Dispozitie nr. 30 din 03.02.2020 privind stabilirea salariilor de baza salariatilor contractuali din cadrul compartimentului Cresa

*Dispozitie nr. 31 din 03.02.2020 privind incetarea acordarii platii indemnizatiei lunare pentru doamna Andras Elena, avand certificat de incadrare in grad de handicap grav

*Dispozitie nr. 32 din 10.02.2020 privind numirea in calitate de curator special a doamnei Matei Alina

*Dispozitie nr. 33 din 10.02.2020 privind numirea in calitate de curator special a doamnei Matei Alina

*Dispozitie nr. 34 din 12.02.2020 privind propunerea spre atribuire in proprietate numitilor Miron Gheorghe si Miron Profira, in temeiul art.36, din Legea fondului funciar, republicata, cu modificarile si completarile ultarioare

*Dispozitie nr 35 din 17.02.2020 pentru convocarea în sedinta extraordinara a Consiliului Local Bicaz

*Dispozitie nr. 36 din 18.02.2020 privind aprobarea ,,Planului de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta in anul 2020ÔÇŁ

*Dispozitie nr. 37 din 20.02.2020 privind acordarea platii indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav Mardale Alecu

*Dispozitie nr. 38 din 20.02.2020 privind acordarea platii indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav Varga Elisabeta

*Dispozitie nr. 39 din 20.02.2020 privind incetarea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia, acordat domnului Sirbu Petru, persoana singura

*Dispozitie nr. 40 din 21.02.2020 privind stabilirea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei si cuantumul acesteia, acordat doamnei Bilanciuc AnaMaria, persoana singura

*Dispozitie nr. 41 din 21.02.2020 privind repunerea in plata a dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia, domnului Moldovan Florin Alin, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 42 din 21.02.2020 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat, doamnei Molnar Ioana Lacramioara, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 43 din 21.02.2020 privind stabilirea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia acordat domnului Dascalu Vasile, persoana singura

*Dispozitie nr. 44 din 21.02.2020 privind stabilirea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia acordat doamnei Ciorcan Paraschiva, persoana singura

*Dispozitie nr. 45 din 21.02.2020 privind stabilirea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia acordat doamnei Bilanciuc Mirela Florina, persoana singura

*Dispozitie nr.46 din 21.02.2020 pentru convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Bicaz

*Dispozitie nr.47/24.02.2020 privind constituirea comisiilor de examinare si de solutionare a contestatiilor in vederea organizarii si desfasurarii concursului/examenului pentru functia public de executie vacanta de consilier I grad profesional debutant din cadrul compartimentului Fond Funciar Registru Agricol

*Dispozitie 48/25.02.2020 privind numirea comisiei de analiza si evaluare a ofertelor pentru obiectivul de investitie <Servicii de proiectare asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari aferente obiectivului de investitie ,,Extindere retea de distributie gaze naturale, presiune redusa-strazile: Codrului, Aleea Florilor, Aleea Dorului, Plaiului, Ghiocelului, Capsa, Bistritei, Dumbravei, Mioritei – Localitatea Bicaz Judetul Neamt”>

*Dispozitie nr.50/28.02.2020 privind incetarea contractului individual de munca al doamnei Pelin Mihaela avand functia de referent IA din cadrul compartimentului Contabilitatea eniturilor si Cheltuielilor

*Dispozitie nr.51/28.02.2020 privind anularea procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica avand ca obiect Proiectare si Executie lucrari pentru obiectivul “Lucrari de realizare a infrastructurii de protectie impotriva inundatiilor pe Paraul Bisericii si Paraul Basei, localitatea Bicaz, judetul Neamt” cod CPV principal 45246400-7 Lucrari de prevenire a inundatiilor (Rev.2), nr. anunt de participare simplificat: SCN1062199┬á

*Dispozitie nr. 53/28.02.2020 privind transformarea unei functii contractuale vacante de nivel inferior, intr-o functie contractuale de nivel superior, cu incadrarea in numarul maxim de posturi aprobate potrivit institutiei publice si in fondurile bugetare anuale alocate

*Dispozitie nr. 55/03.03.2020 privind desemnarea unei persoane responsabile in coordonarea activitatii din cadrul compartimentului Impozite si Taxe

*Dispozitie nr.56/03.03.2020 privind aprobarea Regulamentului Intern pentru acordarea voucherelor de vacanta

*Dispozitie nr.57/04.03.2020 privind numirea dirigintelui de santier pentru executia lucrarilor aferente proiectului ,,Executia lucrarilor aferente obiectivului EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRILOR SPITALULUI ORASENESC “SFANTUL IERARH NICOLAE” BICAZ, JUDETUL NEAMT”

*Dispozitie nr. 58/05.02.2020 privind constituirea comisiei de predare bunuri de retur catre C.J. APA SERV S.A. realizate prin implementarea proiectului ,,Extinderea si reabilitarea Infrastructurii de apa si apa uzata, in judetul Neamt”

*Dispozitie nr.59/05.02.2020 privind constituirea comisiei de rereptie a autoturismului Skoda Octavia cu nr. de inmatriculare NT13 MJR, preluat de Tribunalul Judetean Neamt

*Dispozitie nr. 60/06.03.2020 privind incetarea exercitarii cu caracter temporar a functiei publice specifice de conducere vacante de secretar general al unitatii administrativ-teritoriale al orasului Bicaz, de catre doamna Pop-Razbuc Adriana-Marinela

*Dispozitie nr.63/11.03.2020 privind desemnarea unui reprezentant al Primariei Orasului Bicaz care sa participe la receptia constructiei ca urmare a finalizarii lucrarilor la obiectivul de investitii ,,Infiintarea unitatii de procesare Pastravariile Ceahlaului”

*Dispozitie nr.64/13.03.2020 privind nominalizarea persoanei desemnate pentru primirea alertelor SMS de la Institutia Prefectului judetul Neamt

*Dispozitie nr.65/13.03.2020 privind modificarea raportului de serviciu prin transfer in interes de serviciu a doamnei Pop-Razbuc Adriana Marinela, consilier juridic clasa I grad profesional superior, din aparatul de specialitate al Primarului orasului Bicaz

*Dispozitie nr.66/13.03.2020 privind suspendarea temporara a activitatii la CRESA ORASULUI BICAZ judetul Neamt

* Dispozitie(nr. 67/13.03.2020) privind suspendarea activitatii de audiente, relatii cu publicul si registratura generala in cadrul Primariei Orasului Bicaz

* Dispozitie(nr. 68/16.03.2020) privind suspendarea temporara a activitatii la S.P.C.L.E.P oras Bicaz, judetul Neamt

* Dispozitie(nr. 69/16.03.2020) privind suspendarea temporara a activitatii Bibliotecii UAT Bicaz

* Dispozitie(nr. 70/16.03.2020) privind suspendarea activitatii de audiente, relatii cu publicul, registratura generala, urbanism si amenajarea teritoriului si registru agricol in cadrul Primariei Orasului Bicaz

* Dispozitie(nr. 71/16.03.2020) privind reducerea programului la Starea Civila din cadrul S.C.L.E.P. a orasului Bicaz, judetul Neamt

*Dispozitie nr.72/16.03.2020 privind concedierea pentru motive ce tin de persoana salariatului a domnului Bordea Gheorghita avand functia de sofer PSI din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatia de Urgenta

*Dispozitie nr.73/18.03.2020 privind convocarea Consiliului Local Orasului Bicaz, in sedinta de indata pentru ziua de 19.03.2020 ora 15,00

*Dispozitie nr. 74/18.03.2020 privind convocarea Consiliului Local al Orasului Bicaz, in sedinta ordinara pentru ziua de 26.03.2020

*Dispozitie nr. 75/18.03.2020 privind convocarea Consiliului Local al Orasului Bicaz, in sedinta ordinara pentru ziua de 26.03.2020 si suplimentarea ordinii de zi cu doua proiecte de hotarare

*Dispozitie nr. 78 /19.03.2020 privind stabilirea unui program de lucru a asistentelor medicale din cadrul compartimentului Asistenta medicala a orasului Bicaz

*Dispozitie nr. 79/23.03.2020 privind delegarea unor atributii de serviciu functionarului public Paun Mihai Alfred

*Dispozitie nr. 80/23.03.2020 privind suspendarea temporara a unor activitati si instituirea unor masuri pe teritoriul UAT Oras Bicaz, judetul Neamt

*Dispozitie nr. 81/24.03.2020 privind masura inchiderii parcurilor pe raza UAT, oras Bicaz, precum si alte masuri de siguranta pentru stoparea raspandirii COVID-19

*Dispozitie nr.82/24.03.2020 privind numirea comisiei de receptie pentru achizitionarea unor bunuri de inventar

*Dispozitie nr. 83/24.03.2020 privind reactualizarea componentei Comitetului Local pentru situatii de Urgenta si a Centrului Operativ cu Activitate Temporara Bicaz

*Dispozitie nr.87/31.03.2020 privind constituirea Comisiei locale a Orasului Bicaz, pentru recensamantul general agricol

*Dispozitie nr.88/31.03.2020 privind actualizarea Regulamentului Intern la nivelul aparatului de specialitate al primarului si a serviciilor publice de interes local

*Dispozitie nr.89/31.03.2020 privind prelungirea suspendarii activitatii cu publicul pentru unele compartimente si servicii din cadrul primariei UAT Bicaz precum si a Cresei orasului Bicaz

*Dispozitie nr. 90/31.03.2020 privind modificarea Dispozitiei nr.27/01.02.2017, in ce priveste desemnarea persoanei responsabile cu implementarea S.N.A la nivelul Autoritatilor administratiei publice locale si a structurilor subordonate ale orasului Bicaz

*Dispozitie nr.92/01.04.2020 privind constituirea unei Comisii in vederea prepararii solutiei dezinfectante pentru maini si distribuirea recipientelor (pe baza de semnatura), catre toate asociatiile de locatari de pe raza UAT Oras Bicaz

*Dispozitie nr.93/01.04.2020 privind constituirea unei Comisii de Receptie pentru lucrari de dezinfectie realizate atat pe domeniul public cat si in scarile blocurilor de locuinte de pe raza UAT Oras Bicaz

*Dispozitie nr.94/06.04.2020 privind aprobarea Codului de Conduita Etica si Profesionala a functionarilor publici si personalului contractual din cadrul U.A.T. al orasului Bicaz

*Dispozitie nr. 95/08.04.2020 privind numirea Comisiei de solutionare a contestatiilor pentru vanzarea bunurilor imobile apartinand domeniului privat al Orasului Bicaz

*Dispozitie nr. 96/06.04.2020 privind aprobarea completarii Statului de functii in cadrul Directiei de Asistenta Sociala din subordinea Consiliului Local

*Dispozitie nr. 101/09.04.2020 privind constituirea echipei de proiect care sa asigure derularea si implementarea proiectului denumit “Lucrari de realizare a infrastructurii de protectie impotriva inundatiilor pe Paraul Bisericii si Paraul Basei”

*Dispozitie nr.102/09.04.2020 privind nominalizarea persoanei desemnate pentru verificarea si semnarea bonurilor de cantar, la preluarea gunoiului menajer de pe raza U.A.T Oras Bicaz, de catre SC EDIL INDUSTRY SRL

*Dispozitie nr.103/14.04.2020 privind actualizarea Comisiei de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control intern managerial din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orasului Bicaz

*Dispozitie (nr.104/15.04.2020) privind prelungirea suspendarii activitatii pentru unele compartimente si servicii din cadrul Primariei Bicaz precum si a Cresei orasului Bicaz

*Dispozitie nr. 105/16.04.2020 privind aprobarea Comisiei de dezbatere publica a proiectului de hotarare privind aprobarea ,,Strategiei locale cu privire la dezvoltarea si functionarea pe termen mediu si lung a serviciului de iluminat public al orasului Bicaz”, Indicatorii de performanta pentru serviciul de iluminat public si modalitatea de gestiune a serviciului de iluminat public

*Dispozitie nr. 106/16.04.2020 privind constituirea comisiilor de examinare si de solutionare a contestatiilor in vederea organizarii si desfasurarii concursului/examenului pentru promovare in grad/treapta, din functia contractuala de consilier I, in functia de consilier IA

*Dispozitie nr.107/21.04.2020 privind solutionarea contestatiei depusa de domnul Buzamat Dorel Vasilen in data de 08.04.2020, la vanzarea prin licitatie publica a unei suprafete de 214 mp., aflata in domeniul privat al localitatii

*Dispozitie nr.111 din 21.04.2020 privind acceptarea ofertei de donatie a unui autoturism Skoda Octavia berlina, conform Procesului verbal de predare-preluare incheiat intre Tribunalul Neamt si Primaria Orasului Bicaz

*Dispozitie nr.112 din 22.04.2020 privind convocarea Consiliului Local al Orasului Bicaz, in sedinta ordinara pentru ziua de 30.04.2020

*Dispozitie nr.115 /09.04.2020 privind desemnarea unui functionar public pentru consiliere etica si monitorizarea respectarii normelor de conduita al personalului din cadrul Primariei orasului Bicaz

*Dispozitie nr.119/27.04.2020 privind Constituirea comisiei de preselectie a ofertelor si de licitatie/negociere, in vederea valorificarii masei lemnoase din fondul forestier, proprietate publica a orasului Bicaz

*Dispozitie nr. 120/27.04.2020 privind stabilirea perioadei in care se desemneaza reprezentantii functionarilor publici in comisia paritara

*Dispozitie nr. 121/22.04.2020 privind incetarea acordarii unor drepturi salariale pentru salariatii contractuali din cadrul compartimentului Cresa din data de 01.04.2020 pana pe data de 15.05.2020

 *Dispozitie nr. 122/27.04.2020 privind constituirea comisiei de disciplina pentru salariatii contractuali din cadrul Primariei orasului Bicaz

*Dispozitie nr. 123/22.04.2020 privind aprobarea Comisiei de dezbatere publica a proiectului de hotarare privind aprobarea <Indexarii, incepand cu anul 2021, a impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, aplicabile in anul fiscal 2021, cu rata inflatiei dec 3,8%>

*Dispozitie nr. 124/05.05.2020 privind desemnarea reprezentantului U.A.T. oras Bicaz in Comisia nr.4, de constatare si evaluare a pagubelor la culturile agricole, produse ca urmare a secetei pedologice, stabilit prin Ordinul Prefectului nr.185/2020

* Dispozitie nr.125/05.05.2020 privind constituirea Comisiei de disciplina la nivelul unitatii administrativ teritoriale a orasului Bicaz

*Dispozitie nr.127/06.05.2020 privind sanctionarea salariatului Ungureanu Mihai, sofer in cadrul compartimentului Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta

*Dispozitie nr.128/06.05.2020 privind desemnarea unui functionar public raspunzator cu operarea in aplicatia Registrul Electoral, la nivelul U.A.T. Oras Bicaz, judetul Neamt

*Dispozitie nr. 129/06.05.2020 privind desemnarea Comisiei pentru analiza ofertelor si stabilirea variantei optime pentru identificarea si achizitionarea bunului ”CAMIONETA” care raspunde la necesitatile Primariei Bicaz

*Dispozitie nr.130/11.05.2020 privind numirea dirigintelui de santier pentru executia lucrarilor aferente proiectului ”Eficientizarea energetica a cladirilor Liceului Carol I-Bicaz, judetul Neamt”

*Dispozitie nr. 131/11.05.2020 privind constituirea si componenta Comisiei paritare

*Dispozitie nr.132/14.05.2020 privind desemnarea Comisiei pentru supravegherea si receptia serviciilor prestate de SC COCKTAIL SERVICE SRL

*Dispozitie nr.133/14.05.2020 privind constituirea comisiilor de examinare si de solutionare a contestatiilor in vederea organizarii si desfasurarii concursului de recrutare pentru functia publica de executie vacanta de consilier clasa I, grad profesional asistent din cadrul compartimentului Monitorizarea procedurilor admiistrative, coordonare IT

*Dispozitie nr.134/14.05.2020 privind constituirea comisiilor de examinare si de solutionare a contestatiilor in vederea organizarii si desfasurarii concursului de recrutare pentru functia publica de executie vacanta de consilier clasa I, grad profesional debutant din cadrul compartimentului Beneficiilor de asistenta sociala-Directia de asistenta sociala

*Dispozitie nr.135/14.05.2020 privind constituirea comisiilor de examinare si de solutionare a contestatiilor in vederea organizarii si desfasurarii concursului de recrutare pentru functia publica de executie vacanta de consilier juridic clasa I, grad profesional superior  din cadrul compartimentului Juridic, asistenta , asociatii proprietari

* Dispozitie nr.136/15.05.2020 privind stabilirea unor masuri cu aplicabilitate dupa incetarea starii de urgenta pe raza UAT, oras Bicaz, a activitatii compartimentelor din cadrul Primariei Orasului Bicaz, prercum si alte masuri de siguranta pentru stoparea raspandirii COVID-19

* Dispozitie nr.137/19.05.2020 privind convocarea Consiliului Local Bicaz, in sedinta ordinara, pentru ziua de 28.05.2020

*Dispozitie nr.142/ privind desemnarea persoanei responsabile cu atributii in domeniul aplicarii legii nr. 544/2001, actualizata privind liberul acces la informaliile de interes public si a legii nr.52/2003***republicata privind transparenta decizionala in administratia publica

*Dispozitie nr.143/25.05.2020  de completare a HCL nr.102/09.04.2020 privind nominalizarea persoanei desemnate pentru verificarea si semnarea bonurilor de cantar la preluarea gunoiului menajer de pe raza U.A.T Oras Bicaz, de catre SC EDIL INDUSTRY SRL

*Dispozitie nr.144/27.05.2020 privind numirea Comisiei de receptie  pentru lucrarile de igienizare si curatenie care s-au efectuat la birourile Stare Civila si Registratura din cadrul Primariei orasului Bicaz

 *Dispozitia nr.146/03.06.2020  de numire a Comisiei de verificare, constatare si propunere masuri de rezolvare a ilegalitalilor privind pasunatul pe raza UAT Oras Bicaz 

*Dispozitie nr.147/03.06.2020  privind constituirea Comisiei locale a Orasului Bicaz, pentru rercensamantul general agricol din Romania runda 2020

*Dispozitie nr.148/09.06.2020  privind imputernicirea doamnei Verdes Anca-Raluca din cadrul Primiriei Orasului
Bicaz, ca agent constatator pentru controlul disciplinei in domeniul autoriizarii si executarii lucrarilor de constructii pe raza UAT Oras Bicaz, jud.Neamt

*Dispozitie nr.149/ privind constituirea Comisiei de renumerotare a imobitelor situate in intravilanul UAT Oras Bicaz, de actualizare,denumire si detimitare a strazilor, in vederea intocmirii Nomenclatorului stradal al orasului Bircaz, al localitatilor componente ale acestuia si al satelor apartinatoare orasului

* Dispozitie nr. 155 din 17.06.2020 privind convocarea Consiliului Local al Orasului Bicaz, in sedinta ordinara pentru ziua de 25.06.2020 

*Dispozitie nr.158 din 22.06.2020  privind incetarea acordarii platii indemnizatiei lunare pentru doamna losub Elena, avand certificat de incadrare in grad de handicap grav

*Dispozitie nr.161 din 23.06.2020  privind suplimentarea ordinii de zi, a sedinteri ordinare din data de 25.04.2020

*Dispozitie nr. 162 din 23.06.2020  de modilficare a Dispozitiei nr.102/09.04.2020 privind nominalizarea persoanei desemnate pentru verificarea si semnarea bonurilor de cantar, la preluarea gunoiului menajer si a celui selectiv (reciclabil) de pe raza U.A.T oras Bicaz, de catre SC EDIL INDUSTRI SRL

*Dispozitie nr.163 din 23.06.2020  privind constituirea Comisiei locale a Orasului Bicaz, pentru recensamantul populatiei si al locuintelor din Romania pentru anul 2021

*Dispozitie nr. 165 din 29.06.2020 de modificare a dispozitiei nr.27/21.02.2019, privind numirea unei Comisii care sa verifice indeplinirea conditiilor prevazute de OUG nr.34/2013 si cele prevazute in caietul de sarcini aprobat prin HCL nr.10/31.01.2019, si sa faca propuneri cu privire la atribuirea directa prin contract de inchiriere a unor suprafete de pasune aflate in domeniul privat al orasului Bicaz

*Dispozitie nr. 170 din 01.07.2020 privind aprobarea Comisiei pentru procedura de achizitie publica “Negocierea fara publicarea prealabila a unui anunt de participare”, pentru furnizarea de energie electrica

*Dispozitie nr.171 din 03.07.2020 privind convocarea Consiliului Local al Orasului Bicaz, in sedinta extraordinara pentru ziua de 10.07.2020

*Dispozitie nr. 172 din 03.07.2020 privind delegarea exercitarii cu caracter temporar a atributiilor functiei publice de secretar al unitatii administrativ-teritoriale de catre functionarul public Croitoru Elena Alina

*Dispozitie nr.173 din 01.07.2020 privind convocarea Cimisiei Locale de Fond Funciar oras Bicaz

*Dispozitie nr. 175 din 16.07.2020 privind revocarea Dispozitiilor primarului numerele 95/08.04.2020 si 107/21.04.2020

*Dispozitie nr.176 din 16.07.2020 privind aprobarea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru vanzare, concesiune si inchiriere a bunurilor, proprietate publica si privata a UAT oras Bicaz

*Dispozitie nr.177 din 17.07.2020 privind desemnarea C omisiei pentru stabilirea consumului specific de carburanti pentru autoturismul “Skoda Octavia Berlina” primit prin transfer de la Tribunalul Neamt, folosit pentru necesitatile Primariei Bicaz

*Dispozitie nr. 178 din 22.07.2020 pentru convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Bicaz pentru ziua de 30.07.2020

*Dispozitie nr. 179 din 22.07.2020 privind punerea in aplicare a Contractului Colectiv de munca al personalului contractual din cadrul Primariei orasului Bicaz

*Dispozitie nr.181 din 30.08.2020 privind rectificara actului de nastere nr.9 din data de 30.08/.2019

*Dispozitie nr.183 din 05.08.2020 de infiintare a comisiei de avizare a cererilor privind organizarea adunarilor publice la nivelul U.A.T. oras Bicaz

*Dispozitie nr.184 din 07.08.2020 privind restrictia circulatiei rutiere pe DC 140 oras Bicaz, in data de 08.08.2020, orele 14,00

*Dispozitie nr.185 din 07.08.2020 privind desemnarea personalului tehnic auxiliar, in Biroul electoral de circumscrptie nr.3 Bicaz

*Dispozitie nr.186/11.08.2020 privind convocarea Consiliului Local al Orasului Bicaz, in sedinta extraordinara pentru ziua de 17.08.2020

*Dispozitie nr. 187/11.08.2020 pentru constituirea Comisiei de disciplina la nivelul unitatii administrativ teritoriale a orasului Bicaz

*Dispozitie nr.188/11.08.2020 privind prelungirea contractului individual de munca al doamnei Soponaru Adriana, in functia de referent IA, gradatie 5, din cadrul compartimentului Beneficiilor de Asistenta Sociala

*Dispozitie nr.189/12.08.2020 privind completarea personalului tehnic auxiliar in Biroul Electoral de Circumscriptie nr.3 Bicaz

*Dispozitie nr.190/18.08.2020 privind incadrarea pe peropada determinata a doamnei Dr. Ivascu Ioana, specialist in Geriatrie si Gerontologie, in cadrul Spitalului orasenesc “Sf. Ierarh Nicolae” Bicaz

*Dispozitie nr. 191/20.08.2020 de modificare si completare a Dispozitiei nr.143/25.05.2020 privind completarea Dispozitiei 102/09.04.2020 de nominalizare a persoanei desemnate pentru verificarea si semnarea bonurilor de cantar, la preluarea gunoiului menajer si a celui selectiv (reciclabil) de pe raza UAT Oras Bicaz, de catre SC EDIL INDUSTRY SRL

*Dispozitie nr.192/21.08.2020 privind convocarea Consiliului Local al Orasului Bicaz, in sedinta ordinara pentru ziua de 31.08.2020

*Dispozitie nr.193/21.08.2020 privind numirea Comisiei de analiza si evaluare a ofertelor ce vor fi depuse de potentielii ofertanti pentru achizitia “Camioneta 3.5 tone cu bena basculabila”

*Dispozitie nr.194/24.08.2020 privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral in vederea desfasurarii campaniei electorale pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale din anul 2020

*Dispozitie nr.196/31.08.2020 privind indexarea impozitelor si taxelor locale, pentru anul 2021

*Dispozitie nr.197/31.08.2020 privind numirea unui curator special pentru paratul Florea Ion in pesoana doamnei Florea Paraschiva

*Dispozitie nr. 198/02.09.2020 privind desemnarea Comisiei de receptie a trei module din lemn amplasate in Piata Agroalimentara Bicaz

*Dispozitie nr.199/02.09.2020 privind desemnarea Comisiei pentru receptia lucrarilor de refacere paviment din lemn de la podul din satul POTOCI

*Dispozitie nr.200/02.09.2020 privind prelungirea contractului individual de munca al doamnei Strambu Rodica, in functia de agent paza, gradatie 5, din cadrul Serviciului Administrativ

*Dispozitie nr.201/02.09.2020 privind incetarea acordarii platii indemnizatiei lunare pentru doamna Paun Alexandrina, avand certificat de incadrare in grad de handicap grav

*Dispozitie nr. 202/03.09.2020 privind convocarea Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta in data de 09.09.2020

*Dispozitie nr.203/09.09.2020 privind desemnarea Comisiei pentru receptia mobilierului achizitionat si amplasat in locurile de joaca special amenajate in aer liber pe raza UAT Bicaz

*Dispozitie nr. 204/09.09.2020 privind desemnarea persoanei responsabile cu masurile de securitate si comfort precum si supravegherea dezimfectiei spatiilor de joaca special amenajate in aer liber din locatiile Dodeni, Ciment, Centru si Marceni

*Dispozitie nr. 205/09.09.2020 privind aducerea la cunostinta publica a delimitarii si numerotarii sectiilor de votare si a sediilor acestora

*Dispozitie nr. 206/11.09.2020 privind numirea Comisiei insarcinate cu eliminarea chioscului si eliberarea terenului situat in str. Pietei, pct. “Piata Agroalimentara”, oras Bicaz

*Dispozitie nr. 207/11.09.2020 privind convocarea Consiliului Local al Orasului Bicaz, in sedinata ordinara pentru ziua de 22.09.2020

*Dispozitie nr. 208/11.09.2020 privind prelungirea contractului individual de munca al doamnei Nedelcu Elena, in functia de ingrijitor, gradatie 5, din cadrul Serviciului Administrativ

*Dispozitie nr. 209/11.09.2020 privind constituirea comisiilor de examinare si de solutionare a contestatiilor in vederea organizarii si desfasurarii concursului/examenului de promovare in grad profesional pentru functia publica de Politist Local clasa III grad profesional principal

*Dispozitie nr.210/11.09.2020 privind constituirea comisiilor de examinare si de solutionare a contestatiilor in vederea organizarii si desfasurarii concursului/examenului de promovare in grad profesinal pentru functia publica de consilier clasa I grad profesional principal

*Dispozitie nr. 211/11.09.2020 privind aprobarea Procedurii Operationale pentru modalitatile de identificare si verificare a destinatarilor finali in cadrul Schemei nationale de sprijin pentru elevii cei mai defavorizati care beneficiaza de sprijin in cadrul POAD

*Dispozitie nr. 212/11.09.2020 privind incetarea acordarii platii indemnizatiei lunare pentru domnul Mardale Alecu, avand certificat de incadrare in grad de handicap grav

*Dispozitie nr.213/11.09.2020 privind incetarea acordarii platii indemnizatiei lunare pentru doamna Gherasim Elena, avand certificat de incadrare in grad de handicap accentuat

*Dispozitie nr. 214/16.09.2020 de modificare si completare a Dispozitiei nr.198/2020 privind desemnarea Comisiei pentru receptia a trei module din lemn amplasate in Piata Agroalimentara Bicaz

*Dispozitie nr.215/17.09.2020 privind desemnarea personalului tehnic auxiliar, in biroul electoral al sectiilor de votare de pe raza UAT oras Bicaz

*Dispozitie nr. 224/21.09.2020 de modificare si completare a Dispozitiei nr.207 privind convocarea Consiliului Local al Orasului Bicaz, in sedinta ordinara pentru ziua de 22.09.2020

*Dispozitie nr.226/22.09.2020 privind convocarea Consiliului Local al Orasului Bicaz, in sedinta ordinara pentru ziua de 30.09.2020

*Dispozitie nr.255/23.10.2020 privind rectificarea actului de Casatorie nr.39/15.05.1980

*Dispozitie nr.260/28.10.2020 privind desemnarea Comisiei de receptie finala a investitiei “Constituire Centru National de Informare si Promovare Turistica Bicaz”

*Dispozitie nr. 263/30.10.2020 privind Delegarea atributiilor de ofiter de stare civila de catre doamna Tapuc Magdalena

*Dispozitie nr. 264/30.10.2020 privind numirea dirigintelu de santier pentru executia lucrarilor aferente proiectului ,,Inlaturarea efectelor inundatiilor in punctul Olaru Safta, conform Procesului-verbal I.J.S.U. nr.120/29.06.2020, localitatea Izvorul Muntelui, oras Bicaz, judetul Neamt”

*Dispozitie nr. 265/30.10.2020 privind aprobarea Procedurii Operationale pentru modalitatile de identificare si verificare a destinatarilor finali in cadrul S.N.S.P.V.A. pentru persoanele cele mai defavorizate care beneficiaza de mese calde pe baza de tichete sociale pe suport electronic, acordate din externe nerambursabila

*Dispozitie nr. 268/05.11.2020 privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral in vederea desfasurarii campaniei electorale pentru alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor din anul 2020

*Dispozitie nr. 269/05.11.2020 privind aducerea la cunostinta publica a delimitarii si numerotarii sectiilor de votare si a sediilor acestora

*Dispozitie nr. 267/05.11.2020 privind desemnarea Comisiei de receptie a lucrarilor aferente investitiei “Imbracaminte asfaltica usoara, str. Bistritei oras Bicaz, jud. Neamt”

*Dispozitie nr.272/12.11.2020 privind convocarea Consiliului Local al Orasului Bicaz, in sedinta de completare a Consiliului Local, pentru ziua de 19.11.2020

*Dispozitie nr.273/12.11.2020 privind rectificarea bugetului local al orasului Bicaz pentru anul 2020-luna noiembrie

*Dispozitie nr.277/18.11.2020 privind acordarea stimulentului educational, (tichet social pentru gradinita)

*Dispozitie nr. 278/18.11.2020 privind indreptarea erorii materiale survenite in continutul Autorizatiei de Construire nr.42/31.08.2020 privind realizarea investitiei “Consolidare drum judetean DJ 155 F km.32+000, 40+880, judetul Neamt” – beneficiar UAT Judetul Neamt prin Consiliul Judetean

*Dispozitie nr.281/20.11.2020 privind desemnarea personalului tehnic auxiliar, necesar pentru sprijinirea activitatii birourilor electorale ale sectiilor de votare pe raza U.A.T Bicaz

* Dispozitie nr. 285/23.11.2020 privind numirea Comisiei de solutionare a avertizarii de integritate, din cadrul Primariei orasului Bicaz

*Dispozitie nr. 286/25.11.2020 privind convocarea de indata a Consiliului Local al Orasului Bicaz, in sedinta extraordinara pentru ziua de 26.11.2020, ora 16.00

*Dispozitie nr. 291/02.12.2020 privind convocarea  Consiliului Local al Orasului Bicaz, in sedinta extraordinara pentru ziua de 08.12.2020, ora 15.00

*Dispozi╚Ťie nr 295/14.12.2020 privind constituirea comisiei de recep╚Ťie la terminarea lucr─ârilor la obicetivul de investi╚Ťii ÔÇŁ├Änl─âturarea efectelor inunda╚Ťiilor ├«n punctul Olaru Safta, loc. Izvorul Muntelui, ora╚Öul BicazÔÇŁ

*Dispozi╚Ťie nr 296/14.12.2020 privind constituirea comisiilor pentru distribuirea beneficiilor de asisten╚Ť─â social─â

*Dispozi╚Ťie nr 297/14.12.2020 privind constituirea comisiei de recep╚Ťie par╚Ťial─â ╚Öi la terminarea lucr─ârilor de montare ╚Öi instalare a echipamentelor electrice ╚Öi electronice pentru obiectivul ÔÇŁFurnizarea ╚Öi instalarea sistemului de supraveghere video ╚Öi subsisteme de avertizare la efrac╚Ťie la sediul Prim─âriei ora╚Öului BicazÔÇŁ

*Dispozi╚Ťie nr 298/14.12.2020 privind ├«ncetarea acord─ârii pl─â╚Ťii indemniza╚Ťiei lunare pentru domnul Musta╚Ť─â Mircea, av├ónd certificat ├«n grad de handicap accentuat

*Dispozi╚Ťie nr 299/14.12.2020 privind┬á├«ncetarea acord─ârii pl─â╚Ťii indemniza╚Ťiei lunare pentru domnul Ciobani╚Ťa Mihai, av├ónd certificat ├«n grad de handicap┬ágrav

*Dispozi╚Ťie nr 300/14.12.2020 privind constituirea comisiei de recep╚Ťie pentru servicii de ÔÇŁ├Änchiriere, montare ╚Öi demontare a instala╚Ťiilor ornamentale luminoase pentru s─ârb─âtorile de iarn─â 2020 – 2021ÔÇŁ

 *Dispozitie nr. 301/15.12.2020 privind convocarea Consiliului Local al Orasului Bicaz, in sedinta extraordinara pentru ziua de 21.12.2020, ora 12.00

*Dispozi╚Ťie nr. 302 /15.12.2020 privind constituirea comisiei pentru analiza ╚Öi evaluarea ofertelor de achizi╚Ťie pentru investi╚Ťia ÔÇŁLucr─âri de ╚Öarpant─â ╚Öi de ├«nvelitoare ╚Öi lucr─âri conexe la cl─âdirea Policlinica Ora╚Öului Bicaz, jude╚Ťul Neam╚ŤÔÇŁ

*Dispozi╚Ťie nr. 303 /18.12.2020 privind modificarea raportului de serviciu prin transfer la cerere al func╚Ťionarului public V─âtavu Laura-Valentina, la prim─âria comunei Oniceni ├«n func╚Ťia public─â de conducere de secretar general al comunei Oniceni

*Dispozitie nr. 307/18.12.2020 privind convocarea Consiliului Local al Orasului Bicaz, in sedinta ordinara pentru ziua de 29.12 2020

*Dispozi╚Ťie nr. 308 /22.12.2020 privind ├«ncetarea de drept a contractului individual de munc─â al domnului Hirscher Helmut av├ón func╚Ťia de agent de paz─â din cadrul serviciului Poli╚Ťie Local─â, compartimentul Ordine ╚Öi Paz─â

*Dispozi╚Ťie nr. 311/23.12.2020 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru ├«nc─âlzirea locuin╚Ťei cu lemne, c─ârbuni, combustibili petrolieri pentru familie ╚Öi persoanele singure, altele dec├ót cele beneficiare de ajutorul social stabilit ├«n condi╚Ťiile Legii nr. 416/2001, cu modific─ârile ╚Öi complet─ârile ulterioare.

*Dispozi╚Ťie nr. 312/23.12.2020 pentru reactualizarea Comitetului Local pentru Situa╚Ťii de Urgen╚Ť─â ╚Ťi a Centrului Operativ cu Activitate Temporar─â

*Dispozi╚Ťie┬ánr. 313/23.12.2020 privind constituirea Comandamentului Local pentru prevenirea ╚Öi organizarea interven╚Ťiilor ├«n vederea combaterii poleiului ╚Öi ├«nz─âpezirilor pe drumurile publice

*Dispozi╚Ťie nr. 314/23.12.2020 privind organizarea ╚Öi efectuarea inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor ╚Öi capitalurilor proprii ├«n concordan╚Ť─â cu prevederile Legii nr. 82/1991 ╚Öi a Ordinului nr. 2,861/2009

*Dispozi╚Ťie nr. 315/28.12.2020 privind constituirea comisiei de recep╚Ťie la terminarea lucr─ârilor pentru investi╚Ťia ÔÇŁRefcacere consolidare de mal distrus─â pe artera Piatra Corbului, punct Piatra Corbului, ora╚Ö Bicaz, jude╚Ťul Neam╚Ť, pe o lungime de o,1 kmÔÇŁ.

*Dispozi╚Ťie nr. 317/28.12.2020 privind activitatea desf─â╚Öurat─â de personalul medical ╚Öcolar ├«n perioada ├«n care cursurile ╚Öcolare sunt ├«n sistem online.

* Dispozitie nr. 318/30.12.2020 privind ├«ncetarea pl─â╚Ťii indemniza╚Ťiei lunare┬ápentru┬áo persoan─â av├ónd certificat de ├«ncadrare ├«n grad de handicap grav

* Dispozitie nr. 319/30.12.2020 privind angajarea unei persoane cu contract individual de munc─â pe o perioad─â nedeterminat─â, ├«n func╚Ťia de asistent personal, ├«n cadrul Compartimentului Asisten╚Ťi personali

* Dispozitie nr. 320/30.12.2020 privind constituirea comisiei sociale de analiz─â, solu╚Ťionare ╚Öi stabilire a ordinii de prioritate a cererilor de locuin╚Ťe construite prin programe ANL destinate ├«nchirierii ├«n vederea repartiz─ârii pentru tineri.

* Dispozitie nr. 321/30.12.2020 privind desemnarea unui reprezentant in comisia de recep╚Ťie pentru investi╚Ťia ÔÇŁReabilitarea ╚Öi recompartimentarea Laboratorului de radiologie ╚Öi imagistic─â medical─âÔÇŁ din cadrul spitalului or─â╚Öenesc Sf. Ierarh Nicolae┬áBicaz

* Dispozitie nr. 322/30.12.2020 privind desemnarea comisiei pentru stabilirea consumului specific de carburan╚Ťi pentru autoutilitarea Iveco Daily, proprietatea prim─âriei Bicaz

* Dispozitie nr. 323/30.12.2020 privind delegarea unor atribu╚Ťii viceprimarului ora╚Öului Bicaz