Calendar actiuni perioada electorala

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 52/2016 privind aprobarea Calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale din anul 2016 vă aducem la cunoştinţă faptul că Biroul electoral al Circumscripţiei nr. 3 Bicaz are sediul în strada Piatra Corbului, nr. 13 (parter bloc ANL), oraşul Bicaz, judeţul Neamţ. 

Telefonul instalat la birou are nr. 0233/254390. 

     Program de lucru: zilnic între orele 10.00 – 16.00 cu excepţiile prevăzute de lege potrivit cărora programul este prelungit până la ora 24.00

Preşedinte şi locţiitor al  Biroului electoral de Circumscripţie au fost desemnaţe  doamnele: jud. Chirilă Elena Carmen – preşedinte

                  Jurist Pascal Maria – locţiitor