Hotarari Consiliu Local octombrie 2014

Data sedintaNr. documentTip document
23.10.2014104Hotarare privind privind rectificarea bugetului local al orasului Bicaz pe anul 2014.
30.10.2014105 Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta.
30.10.2014106Hotarare privind incetarea de drtept a mandatului de consilier local a domnului Amariuta Romeo
30.10.2014107Hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale nr.1 Bicaz.
30.10.2014108Hotarare privind atribuirea denumirii de Biblioteca oraseneasca "Mihai Eminescu Bicaz", pentru biblioteca publica locala.
30.10.2014109Hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
30.10.2014110Hotarare privind aprobarea listei solicitantilor care au acces la locuinte, construite de ANL pentru tineri, destinate inchirierii, a Ordinii de prioritate in solutionarea cererilor pentru locuinte construite prin ANL pentru tineri, destinate inchirierii, si a Listei de repartizare a apartamentelor nr. 13 din str. Paltinis, Tronson A si nr. 15 din str. Piatra Corbului bl.13.
30.10.2014111Hotarare privind aprobarea inregistrarii unui imobil in domeniul privat al orasului Bicaz.
30.10.2014112Hotarare privind aprobarea dezlipirii, in doua loturi, a unui teren din domeniul privat al orasului Bicaz.
30.10.2014113Hotarare privind insusirea unui raport de evaluare si aprobarea concesionarii directe a unui teren din domeniul privat al orasului Bicaz.
30.10.2014114Hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie pentru obiectivul de investitie "Reabilitarea str. Izvorul Muntelui (L=1364 ml) si a indicatorilor tehnico economici.