Hotarari Consiliul Local Bicaz, contractare credit bancar

HCL nr.155/29.11.2017 – privind aprobarea contractarii unui imprumut intern in valoare de 7.202.500

HCL nr. 84/28.06.2018  – pentru modificarea si inlocuirea anexei la H.C.L. nr. 155 din 29.11.2017 privind aprobarea contractarii unui imprumut intern in valoare de

HCL nr.80/29.07.2019 – privind modificarea si inlocuirea Anexei la HCL 155/29.11.2017 privind aprobarea contractarii unui imprumut intern in valoare de 7.202.500 lei, astfel modificata prin HCL nr. 84 din 28.06.2018

HCL nr.128/31.10.2019 – pentru modificarea anexei la HCL nr. 80 din 29.07.2019 prinvind “Lista proiectelor de lucrari ce urmeaza a fi finantate din imprumut”

HCL nr.5/28.01.2020 – privind incheierea unui act aditional la contractul de credit de investitii nr. RQ18081517955993 din 31.08.2018 incheiat cu CEC BANK SA