Comisii de specialitate

1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finante, servicii publice, comert, administrarea domeniului publica si privat al orasului, agricultura, organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, ecologice, protectia mediului inconjurator, conervarea monumentelor istorice si de arhitectura.

Butnaru Nicu

Istrate Mihaita

Zafton Dumitru-Cristian

Matasa Iulian Traian

Bulai Daniel

2. Comisia pentru invatamant, activitati stiintifice, cultura, sanatate, protectie sociala, protectia copilului, culte, sport, agrement, turism.:

Popescu Maria-Iulia

Oprea Dragomir

Matei Neculai Victor

Marascu Claudiu-Constantin

Florea Constantin

3. Comisia   juridica, pentru administratie publica locala, relatii cu publicul, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor si de disciplina :

Budaca Florica

Apopei Mihai

Apostolescu Dumitru-Daniel

Ursu Viorel

Braniste Bogdan