Dispozi╚Ťii 2021

*Dispozi╚Ťie nr. 2/12.01.2021 (publicat 15.01.2021) privind delegarea exercit─ârii cu caracter temporar a atribu╚Ťiilor func╚Ťiei publice de secretar general al unit─â╚Ťii administrativ teritoriale al ora╚Öului Bicaz.

*Dispozi╚Ťie nr. 3/12.01.2021 (publicat 15.01.2021) privind men╚Ťinerea drepturilor salariale la nivelul aferent lunii decembrie 2020 pentru activitatea prestat─â ├«n proiecte finan╚Ťate din fonduri europene nerambursabile

*Dispozi╚Ťie nr. 4/12.01.2021 (publicat 15.01.2021) privind activitatea desf─â╚Öurat─â de personalul medical ╚Öcolar ├«n cadrul Centrului de vaccinare Bicaz, ├«n perioada cursurilor ╚Öcolare ├«n sistem online

*Dispozi╚Ťie nr. 5/12.01.2021 (publicat 15.01.2021) privind anularea procedurii de atribuire a contractului de achizi╚Ťie public─â av├ónd ca┬áobiect┬á Proiectare ╚Öi Execu╚Ťie lucr─âri pentru obiectivul ÔÇŁ Lucr─âri de realizare a infrastructurii de protec╚Ťie ├«mpotriva inunda╚Ťiilor pe p├ór├óul Bisericii ╚Öi p├ór├óul Ba╚Öei, localitatea Bicaz, jude╚Ťul Neam╚ŤÔÇŁ cod CPV principal 45246400-7 Lucr─âri de prevenire a inunda╚Ťiilor (Rev. 2), nr. anun╚Ť de participare :SCN1067445

*Dispozi╚Ťie nr. 6/12.01.2021 (publicat 15.01.2021) privind constituirea Nucleului de coordonare a activit─â╚Ťilor privind vaccinarea ├«mpotriva COVID-19 la nivelul UAT ora╚Ö Bicaz

* Dispozi╚Ťie nr.7/15.01.2021 (publicat 19.01.2021) pentru modificarea comisiei de analiz─â ╚Öi evaluare a ofertelor pentru obiectivul investi╚Ťie ÔÇŁProiectare ╚Öi execu╚Ťie lucr─âri pentru obiectivul -Lucr─âri de realizare a infrastructurii de protec╚Ťie ├«mpotriva inunda╚Ťiilor pe P├ór├óul Ba╚Öei, localitatea Bicaz, jude╚Ťul Neam╚ŤÔÇŁ

*┬áDispozi╚Ťie nr.8/15.01.2021 (publicat 19.01.2021) privind numirea dirigintelui de ╚Öantier pentru exxecu╚Ťia lucr─ârilor aferent proiectului ÔÇŁLucr─âri de ╚Öarpant─â ╚Öi de ├«nvelitoare ╚Öi lucr─âri conexe la cl─âdirea Policlinica, Ora╚Ö Bicaz ju. Neam╚ŤÔÇŁ

* Dispozi╚Ťie nr.16/28.01.2021 (publicat 04.02.2021) privind recuperarea sumei pl─âtite necuvenit cu titlu de aloca╚Ťie pentru sus╚Ťinerea familiei acordat unui reprezentant al familiei respective

* Dispozi╚Ťie nr.17/29.01.2021 (publicat 04.02.2021) privind stabilirea dreptului la ajutor social ╚Öi cuantumul acestuia, acordat unei persoane singure

* Dispozi╚Ťie nr.18/29.01.2021 (publicat 04.02.2021) privind retransmiterea, c─âtre SPEEH Hidroelectrica SA Bucure╚Öti, a notific─ârii nr. 86N/07.02.2002

* Dispozi╚Ťie nr.19/03.02.2021 (publicat 04.02.2021) privind aprobarea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru v├ónzare, concesiune ╚Öi ├«nchiere a bunurilor, proprietate public─â ╚Öi privat─â a UAT ora╚Ö Bicaz

* Dispozi╚Ťie nr.20/03.02.2021 (publicat 04.02.2021) privind modificarea Dispozi╚Ťiei nr. 149/09.06.2020 referitoare la constituirea Comisiei de renumerotare a imobilelor situate ├«n intravilanul UAT Ora╚Ö Bicaz, de actualizare, denumire ╚Öi delimitare a str─âzilor, ├«n vederea ├«ntocmirii Nomenclatorului Stradal al Ora╚Öului Bicaz, al localit─â╚Ťilor componente ale acestuia ╚Öi al satelor apar╚Ťin─âtoare ora╚Öului

*  Dispozitie nr.22/08.02.2021(publicat 12.02.2021) privind încetarea dreptului la ajutor social și cunatumul acesteia, acordat unei persoane singure

*┬á Dispozitie nr.23/08.02.2021(publicat 12.02.2021) privind privind desemnarea membrilor Unita╚Ťii Locale de sprijin la nivelul Ora╚Öului Bicaz, jude╚Ťul Neam╚Ť pentru organizarea ac╚Ťiunilor de lupt─â ├«mpotriva bolilor transmisibile ale animalelor ╚Öi a zoonozelor

*┬á Dispozitie nr.24/09.02.2021(publicat 12.02.2021) privind privind modificarea Dispozi╚Ťiei nr. 6/13.01.2021 referitoare la constituirea Nucleului de coordonare a activit─â╚Ťilor privind vaccinarea ├«mpotriva COVID-19 la nivelul UAT ora╚Ö Bicaz

*  Dispozitie nr.25/10.02.2021(publicat 12.02.2021) privind constituirea unei comisii pentru punerea în aplicae a procedurii cadru privind majorarea impozitului pe clădirile și terenurile neîngrijite

*┬á Dispozitie nr.26/10.02.2021(publicat 12.02.2021) privind acordarea pl─â╚Ťii indemniza╚Ťiei lunare pentru o persoan─â cu handicap grav

*┬á Dispozitie nr.27/10.02.2021(publicat 12.02.2021) privind acordarea indemniza╚Ťiilor persoanelor ├«ncadrate cu grad de handicap grav, pentru anul 2021

*  Dispozitie nr.28/10.02.2021(publicat 12.02.2021) privind actualizarea Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Bicaz

*┬á Dispozi╚Ťie nr.29/11.02.2021(publicat 22.02.2021) privind ├«ncetarea Contractului individual de munc─â al unei┬ápersoane┬á carea lucra ca asistent personal pentru o persoana cu certificat de ├«ncadrare ├«n grad de handicap accentuat

*┬á Dispozi╚Ťie nr.30/11.02.2021(publicat┬á22.02.2021) privind men╚Ťinerea cuantumului brut al salariilor de baz─â ╚Öi al sporurilor la nivelul aferent lunii decembrie 2020 a func╚Ťionarilor publici ╚Öi a salaria╚Ťilor contractuali din aparatul de specialitate al Primarului ╚Ťi serviciile publice de interes local

*Dispozitie nr.39/03.03.2021(publicat 04.03.2021) privind constituirea Comisiei de disciplin─â la nivelul unit─â╚Ťii administrativ teritoriale a ora╚Öului Bicaz

*Dispozitie nr.40/04.03.2021(publicat 04.03.2021) privind modificarea Dispozi╚Ťiei Primarului ora╚Öului Bicaz nr.18 din 29.01.2021 privind retransmiterea, c─âtre SPEEH┬á Hidroelectrica SA Bucuresti, a Notificarii nr. 86N/7.02.2002

* Dispozi╚Ťie nr. 41/04.03.2021 (publicat 11.03.2021) privind desemnarea persoanelor responsabile cu completarea ╚Öi actualizarea Formularelor de integritate aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achizi╚Ťie public─â

* Dispozi╚Ťie nr. 42/09.03.2021 (publicat 11.03.2021) privind┬ástabilirea dreptului la ajutor social ╚Öi cuantumul acestuia, acordat unei persoane singure

* Dispozi╚Ťie nr. 43/09.03.2021 (publicat 11.03.2021) privind ├«ncetarea dreptului la aloca╚Ťie pentru sus╚Ťinerea familiei ╚Öi se propune recuperarea sumei ├«ncasate necuvenit cu titlul de aloca╚Ťie pentru sus╚Ťinerea familiei, acordat unei persoane

* Dispozi╚Ťie nr. 44/09.03.2021 (publicat 11.03.2021)┬áprivind ├«ncetarea dreptului la aloca╚Ťie pentru sus╚Ťinerea familiei ╚Öi se propune recuperarea sumei ├«ncasate necuvenit cu titlul de aloca╚Ťie pentru sus╚Ťinerea familiei, acordat unei persoane

*┬áDispozi╚Ťie nr. 45/09.03.2021 (publicat 11.03.2021)┬áprivind┬á actualizarea Comisiei pentru Probleme de Ap─ârare

* Dispozi╚Ťie nr 47/11.03.2021 (publicat 19.03.2021) privind acordarea ajutorului de urgen╚Ť─â unei persoane

* Dispozi╚Ťie nr 48/11.03.2021 (publicat 19.03.2021) privind ┬áacordarea ajutorului de urgen╚Ť─â unei persoane

* Dispozi╚Ťie nr 49/16.03.2021 (publicat 19.03.2021) privind privind ├«ncetarea de drept a contractului individual de munc─â al unei persoane av├ónd func╚Ťia de asistent personal din cardul Direc╚Ťiei de Asisten╚Ť─â Social─â, compartiment Asisten╚Ťi personali

* Dispozi╚Ťie nr 50/16.03.2021 (publicat 19.03.2021) privind anularea procedurii de atribuire a contractului de achizi╚Ťie public─â av├ónd ca obiect Proiectare ╚Öi Execu╚Ťie lucr─âri pentru obiectivul ÔÇŁLucr─âri de realizarea a infrastructurii de protec╚Ťie ├«mpotriva inunda╚Ťiilor pe p├ór├óul Bisericii ╚Öi p├ór├óul Ba╚Öei, localitatea Bicaz, jude╚Ťul Neam╚ŤÔÇŁ cod CPV principal 45246400-7 Lucr─âri de prevenire a inunda╚Ťiilot (Rev 2), nr. anun╚Ť de participare simplificat: SCN1082320

* Dispozi╚Ťie nr 51/16.03.2021 (publicat 23.03.2021) privind desemnarea Comisiei pentru stabilirea consumului specific de carburan╚Ťi pentru autovehiculele proprietatea Prim─âriei ora╚Öului Bicaz

* Dispozi╚Ťie nr 53/19.03.2021 (publicat 23.03.2021) privind numirea unui curator special care s─â primeasc─â coresponden╚Ťa ╚Öi s─â asigurea prezentarea intereselor unei persoane.

* Dispozi╚Ťie nr 54/19.03.2021 (publicat 23.03.2021) privind desemnarea Comisiei de recep╚Ťie la terminarea lucrarilor pentru investi╚Ťia ÔÇŁExtinderea re╚Ťea gaze naturale presiune redus─â pe str─âzile Codrului, Aleea Florilor, Aleea Dorului, Plaiului, Ghiocelului, Cap╚Öa, Bistri╚Ťei, Dumbravei ╚Öi Miori╚Ťei din ora╚Öul Bicaz, jude╚Ťul Neam╚ŤÔÇŁ.

* Dispozi╚Ťie nr 55/19.03.2021 (publicat 23.03.2021) privind stabilirea dreptului la ajutor social ╚Öi cuantumul acestuia acordat unei persoane singure.

* Dispozi╚Ťie nr 56/19.03.2021 (publicat 23.03.2021) privind angajarea unei persoane cu contract individual de munc─â pe o perioad─â nedeterminat─â, ├«n func╚Ťia de asistent personal, ├«n cadrul Compartimentului Asisten╚Ťi Personali.

* Dispozi╚Ťie nr 57/19.03.2021 (publicat 23.03.2021) privind acordarea pl─â╚Ťii indemniza╚Ťiei lunare unei persoane cu handicap grav.

* Dispozi╚Ťie nr 58/19.03.2021 (publicat 23.03.2021) privind ├«ncetarea acord─ârii pl─â╚Ťii indemniza╚Ťiei lunare pentru┬á o persoan─â av├ónd certificat de ├«ncadrare ├«n grad de handicap grav.

* Dispozi╚Ťie nr 59/23.03.2021 (publicat 23.03.2021) privind aprobarea Planului de preg─âtire ├«n domeniul situa╚Ťiilor de urgen╚Ť─â ├«n anul 2021.

*Dispozitie nr 60/25.03.2021 (publicat 09.04.2021) privind desemnarea unui func╚Ťionar public de conducere pentru evaluarea activit─â╚Ťii ╚Öi cuno╚Ötin╚Ťelor unui func╚Ťionar public debutant

*Dispozitie nr 61/30.03.2021 (publicat 09.04.2021) privind aprobarea transferului la cerere a unui func╚Ťionar public din cadrul prim─âriei Oniceni, la prim─âria ora╚Öului Bicaz ├«n func╚Ťia public─â de execu╚Ťie de consilier juridic clasa I grad profesional superior

*Dispozitie nr 62/31.03.2021 (publicat 09.04.2021) privind încetarea dreptului la ajutor social și cunatumului acesteia, acordat unei persoane singure

*Dispozitie nr 63/02.04.202 (publicat 09.04.2021) privind desemnarea Comisiei de dezbatere publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului local al orașului Bicaz, aferent anului 2021

*Dispozitie nr 64/06.04.2021 (publicat 09.04.2021) privind modificarea dreptului la aloca╚Ťie pentru sus╚Ťinerea familiei, acordat unei doamne

*Dispozitie nr 65/06.04.202 (publicat 09.04.2021) privind modificarea dreptului la ajutor social și cuantumul acestuia, acordat unei persoane

*Dispozitie nr 66/06.04.2021 (publicat 09.04.2021) privind modificarea dreptului la ajutor social și cuantumul acestuia, acordat unei persoane