Dispozi╚Ťii 2021

*Dispozi╚Ťie nr. 2/12.01.2021 (publicat 15.01.2021) privind delegarea exercit─ârii cu caracter temporar a atribu╚Ťiilor func╚Ťiei publice de secretar general al unit─â╚Ťii administrativ teritoriale al ora╚Öului Bicaz.

*Dispozi╚Ťie nr. 3/12.01.2021 (publicat 15.01.2021) privind men╚Ťinerea drepturilor salariale la nivelul aferent lunii decembrie 2020 pentru activitatea prestat─â ├«n proiecte finan╚Ťate din fonduri europene nerambursabile

*Dispozi╚Ťie nr. 4/12.01.2021 (publicat 15.01.2021) privind activitatea desf─â╚Öurat─â de personalul medical ╚Öcolar ├«n cadrul Centrului de vaccinare Bicaz, ├«n perioada cursurilor ╚Öcolare ├«n sistem online

*Dispozi╚Ťie nr. 5/12.01.2021 (publicat 15.01.2021) privind anularea procedurii de atribuire a contractului de achizi╚Ťie public─â av├ónd ca obiect  Proiectare ╚Öi Execu╚Ťie lucr─âri pentru obiectivul ÔÇŁ Lucr─âri de realizare a infrastructurii de protec╚Ťie ├«mpotriva inunda╚Ťiilor pe p├ór├óul Bisericii ╚Öi p├ór├óul Ba╚Öei, localitatea Bicaz, jude╚Ťul Neam╚ŤÔÇŁ cod CPV principal 45246400-7 Lucr─âri de prevenire a inunda╚Ťiilor (Rev. 2), nr. anun╚Ť de participare :SCN1067445

*Dispozi╚Ťie nr. 6/12.01.2021 (publicat 15.01.2021) privind constituirea Nucleului de coordonare a activit─â╚Ťilor privind vaccinarea ├«mpotriva COVID-19 la nivelul UAT ora╚Ö Bicaz

* Dispozi╚Ťie nr.7/15.01.2021 (publicat 19.01.2021) pentru modificarea comisiei de analiz─â ╚Öi evaluare a ofertelor pentru obiectivul investi╚Ťie ÔÇŁProiectare ╚Öi execu╚Ťie lucr─âri pentru obiectivul -Lucr─âri de realizare a infrastructurii de protec╚Ťie ├«mpotriva inunda╚Ťiilor pe P├ór├óul Ba╚Öei, localitatea Bicaz, jude╚Ťul Neam╚ŤÔÇŁ

* Dispozi╚Ťie nr.8/15.01.2021 (publicat 19.01.2021) privind numirea dirigintelui de ╚Öantier pentru exxecu╚Ťia lucr─ârilor aferent proiectului ÔÇŁLucr─âri de ╚Öarpant─â ╚Öi de ├«nvelitoare ╚Öi lucr─âri conexe la cl─âdirea Policlinica, Ora╚Ö Bicaz ju. Neam╚ŤÔÇŁ

* Dispozi╚Ťie nr.16/28.01.2021 (publicat 04.02.2021) privind recuperarea sumei pl─âtite necuvenit cu titlu de aloca╚Ťie pentru sus╚Ťinerea familiei acordat unui reprezentant al familiei respective

* Dispozi╚Ťie nr.17/29.01.2021 (publicat 04.02.2021) privind stabilirea dreptului la ajutor social ╚Öi cuantumul acestuia, acordat unei persoane singure

* Dispozi╚Ťie nr.18/29.01.2021 (publicat 04.02.2021) privind retransmiterea, c─âtre SPEEH Hidroelectrica SA Bucure╚Öti, a notific─ârii nr. 86N/07.02.2002

* Dispozi╚Ťie nr.19/03.02.2021 (publicat 04.02.2021) privind aprobarea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru v├ónzare, concesiune ╚Öi ├«nchiere a bunurilor, proprietate public─â ╚Öi privat─â a UAT ora╚Ö Bicaz

* Dispozi╚Ťie nr.20/03.02.2021 (publicat 04.02.2021) privind modificarea Dispozi╚Ťiei nr. 149/09.06.2020 referitoare la constituirea Comisiei de renumerotare a imobilelor situate ├«n intravilanul UAT Ora╚Ö Bicaz, de actualizare, denumire ╚Öi delimitare a str─âzilor, ├«n vederea ├«ntocmirii Nomenclatorului Stradal al Ora╚Öului Bicaz, al localit─â╚Ťilor componente ale acestuia ╚Öi al satelor apar╚Ťin─âtoare ora╚Öului

*  Dispozitie nr.22/08.02.2021(publicat 12.02.2021) privind ├«ncetarea dreptului la ajutor social ╚Öi cunatumul acesteia, acordat unei persoane singure

*  Dispozitie nr.23/08.02.2021(publicat 12.02.2021) privind privind desemnarea membrilor Unita╚Ťii Locale de sprijin la nivelul Ora╚Öului Bicaz, jude╚Ťul Neam╚Ť pentru organizarea ac╚Ťiunilor de lupt─â ├«mpotriva bolilor transmisibile ale animalelor ╚Öi a zoonozelor

*  Dispozitie nr.24/09.02.2021(publicat 12.02.2021) privind privind modificarea Dispozi╚Ťiei nr. 6/13.01.2021 referitoare la constituirea Nucleului de coordonare a activit─â╚Ťilor privind vaccinarea ├«mpotriva COVID-19 la nivelul UAT ora╚Ö Bicaz

*  Dispozitie nr.25/10.02.2021(publicat 12.02.2021) privind constituirea unei comisii pentru punerea ├«n aplicae a procedurii cadru privind majorarea impozitului pe cl─âdirile ╚Öi terenurile ne├«ngrijite

*  Dispozitie nr.26/10.02.2021(publicat 12.02.2021) privind acordarea pl─â╚Ťii indemniza╚Ťiei lunare pentru o persoan─â cu handicap grav

Dispozitie nr.27/10.02.2021(publicat 12.02.2021) privind acordarea indemniza╚Ťiilor persoanelor ├«ncadrate cu grad de handicap grav, pentru anul 2021

*  Dispozitie nr.28/10.02.2021(publicat 12.02.2021) privind actualizarea Comisiei de monitorizare, coordonare ╚Öi ├«ndrumare metodologic─â a dezvolt─ârii sistemului de control intern managerial din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Ora╚Öului Bicaz

*  Dispozi╚Ťie nr.29/11.02.2021(publicat 22.02.2021) privind ├«ncetarea Contractului individual de munc─â al unei persoane  carea lucra ca asistent personal pentru o persoana cu certificat de ├«ncadrare ├«n grad de handicap accentuat

*  Dispozi╚Ťie nr.30/11.02.2021(publicat 22.02.2021) privind men╚Ťinerea cuantumului brut al salariilor de baz─â ╚Öi al sporurilor la nivelul aferent lunii decembrie 2020 a func╚Ťionarilor publici ╚Öi a salaria╚Ťilor contractuali din aparatul de specialitate al Primarului ╚Ťi serviciile publice de interes local

*Dispozitie nr.39/03.03.2021(publicat 04.03.2021) privind constituirea Comisiei de disciplin─â la nivelul unit─â╚Ťii administrativ teritoriale a ora╚Öului Bicaz

*Dispozitie nr.40/04.03.2021(publicat 04.03.2021) privind modificarea Dispozi╚Ťiei Primarului ora╚Öului Bicaz nr.18 din 29.01.2021 privind retransmiterea, c─âtre SPEEH  Hidroelectrica SA Bucuresti, a Notificarii nr. 86N/7.02.2002

* Dispozi╚Ťie nr. 41/04.03.2021 (publicat 11.03.2021) privind desemnarea persoanelor responsabile cu completarea ╚Öi actualizarea Formularelor de integritate aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achizi╚Ťie public─â

* Dispozi╚Ťie nr. 42/09.03.2021 (publicat 11.03.2021) privind stabilirea dreptului la ajutor social ╚Öi cuantumul acestuia, acordat unei persoane singure

* Dispozi╚Ťie nr. 43/09.03.2021 (publicat 11.03.2021) privind ├«ncetarea dreptului la aloca╚Ťie pentru sus╚Ťinerea familiei ╚Öi se propune recuperarea sumei ├«ncasate necuvenit cu titlul de aloca╚Ťie pentru sus╚Ťinerea familiei, acordat unei persoane

* Dispozi╚Ťie nr. 44/09.03.2021 (publicat 11.03.2021) privind ├«ncetarea dreptului la aloca╚Ťie pentru sus╚Ťinerea familiei ╚Öi se propune recuperarea sumei ├«ncasate necuvenit cu titlul de aloca╚Ťie pentru sus╚Ťinerea familiei, acordat unei persoane

Dispozi╚Ťie nr. 45/09.03.2021 (publicat 11.03.2021) privind  actualizarea Comisiei pentru Probleme de Ap─ârare

* Dispozi╚Ťie nr 47/11.03.2021 (publicat 19.03.2021) privind acordarea ajutorului de urgen╚Ť─â unei persoane

* Dispozi╚Ťie nr 48/11.03.2021 (publicat 19.03.2021) privind  acordarea ajutorului de urgen╚Ť─â unei persoane

* Dispozi╚Ťie nr 49/16.03.2021 (publicat 19.03.2021) privind privind ├«ncetarea de drept a contractului individual de munc─â al unei persoane av├ónd func╚Ťia de asistent personal din cardul Direc╚Ťiei de Asisten╚Ť─â Social─â, compartiment Asisten╚Ťi personali

* Dispozi╚Ťie nr 50/16.03.2021 (publicat 19.03.2021) privind anularea procedurii de atribuire a contractului de achizi╚Ťie public─â av├ónd ca obiect Proiectare ╚Öi Execu╚Ťie lucr─âri pentru obiectivul ÔÇŁLucr─âri de realizarea a infrastructurii de protec╚Ťie ├«mpotriva inunda╚Ťiilor pe p├ór├óul Bisericii ╚Öi p├ór├óul Ba╚Öei, localitatea Bicaz, jude╚Ťul Neam╚ŤÔÇŁ cod CPV principal 45246400-7 Lucr─âri de prevenire a inunda╚Ťiilot (Rev 2), nr. anun╚Ť de participare simplificat: SCN1082320

* Dispozi╚Ťie nr 51/16.03.2021 (publicat 23.03.2021) privind desemnarea Comisiei pentru stabilirea consumului specific de carburan╚Ťi pentru autovehiculele proprietatea Prim─âriei ora╚Öului Bicaz

* Dispozi╚Ťie nr 53/19.03.2021 (publicat 23.03.2021) privind numirea unui curator special care s─â primeasc─â coresponden╚Ťa ╚Öi s─â asigurea prezentarea intereselor unei persoane.

* Dispozi╚Ťie nr 54/19.03.2021 (publicat 23.03.2021) privind desemnarea Comisiei de recep╚Ťie la terminarea lucrarilor pentru investi╚Ťia ÔÇŁExtinderea re╚Ťea gaze naturale presiune redus─â pe str─âzile Codrului, Aleea Florilor, Aleea Dorului, Plaiului, Ghiocelului, Cap╚Öa, Bistri╚Ťei, Dumbravei ╚Öi Miori╚Ťei din ora╚Öul Bicaz, jude╚Ťul Neam╚ŤÔÇŁ.

* Dispozi╚Ťie nr 55/19.03.2021 (publicat 23.03.2021) privind stabilirea dreptului la ajutor social ╚Öi cuantumul acestuia acordat unei persoane singure.

* Dispozi╚Ťie nr 56/19.03.2021 (publicat 23.03.2021) privind angajarea unei persoane cu contract individual de munc─â pe o perioad─â nedeterminat─â, ├«n func╚Ťia de asistent personal, ├«n cadrul Compartimentului Asisten╚Ťi Personali.

* Dispozi╚Ťie nr 57/19.03.2021 (publicat 23.03.2021) privind acordarea pl─â╚Ťii indemniza╚Ťiei lunare unei persoane cu handicap grav.

* Dispozi╚Ťie nr 58/19.03.2021 (publicat 23.03.2021) privind ├«ncetarea acord─ârii pl─â╚Ťii indemniza╚Ťiei lunare pentru  o persoan─â av├ónd certificat de ├«ncadrare ├«n grad de handicap grav.

* Dispozi╚Ťie nr 59/23.03.2021 (publicat 23.03.2021) privind aprobarea Planului de preg─âtire ├«n domeniul situa╚Ťiilor de urgen╚Ť─â ├«n anul 2021.

*Dispozitie nr 60/25.03.2021 (publicat 09.04.2021) privind desemnarea unui func╚Ťionar public de conducere pentru evaluarea activit─â╚Ťii ╚Öi cuno╚Ötin╚Ťelor unui func╚Ťionar public debutant

*Dispozitie nr 61/30.03.2021 (publicat 09.04.2021) privind aprobarea transferului la cerere a unui func╚Ťionar public din cadrul prim─âriei Oniceni, la prim─âria ora╚Öului Bicaz ├«n func╚Ťia public─â de execu╚Ťie de consilier juridic clasa I grad profesional superior

*Dispozitie nr 62/31.03.2021 (publicat 09.04.2021) privind încetarea dreptului la ajutor social și cunatumului acesteia, acordat unei persoane singure

*Dispozitie nr 63/02.04.202 (publicat 09.04.2021) privind desemnarea Comisiei de dezbatere publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului local al orașului Bicaz, aferent anului 2021

*Dispozitie nr 64/06.04.2021 (publicat 09.04.2021) privind modificarea dreptului la aloca╚Ťie pentru sus╚Ťinerea familiei, acordat unei doamne

*Dispozitie nr 65/06.04.202 (publicat 09.04.2021) privind modificarea dreptului la ajutor social și cuantumul acestuia, acordat unei persoane

*Dispozitie nr 66/06.04.2021 (publicat 09.04.2021) privind modificarea dreptului la ajutor social și cuantumul acestuia, acordat unei persoane

*Dispozi╚Ťie nr. 67/06.04.2021(publicat 27.04.2021) privind numirea unei persoane ca func╚Ťionar public de execu╚Ťie definitiv, ├«n func╚Ťia public─â de consilier, clasa I, grad profesional asistent ├«n cadrul compartimentului Fond Funciar – Registru Agricol, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului ora╚Öului Bicaz

*Dispozi╚Ťie nr. 68/07.04.2021(publicat 27.04.2021) privind recuperarea sumei pl─âtite necuvenit cu titlu de aloca╚Ťie pentru sus╚Ťinerea familiei acordat unei persoane, reprezentantul familiei

*Dispozi╚Ťie nr. 69/06.04.2021(publicat 27.04.2021) privind recuperarea unei sume pl─âtite necuvenit cu titlu de aloca╚Ťie pentru sus╚Ťinerea familiei acordat unei persoane, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr 70/13.04.2021 (publicat 20.04.2021) privind modificarea dreptului la aloca╚Ťie pentru sus╚Ťinerea familiei, acordat unei doamne, persoan─â singur─â

*Dispozitie nr 71/13.04.2021 (publicat 20.04.2021) privind stabilirea dreptului la ajutor social și cuntumul acestuia, acordat unei doamne, reprezentant al familiei

*Dispozitie nr 73/16.04.2021 (publicat 27.04.2021) privind desemnarea Comisiei de recep╚Ťie la terminarea lucr─ârilor pentru investi╚Ťia ÔÇŁExtindere re╚Ťea de energie electric─â de joas─â tensiune/lungime aprox 0,4 km, ora╚Ö Bicaz, strada P─âltini╚ÖÔÇŁ

*Dispozitie nr 74/20.04.2021 (publicat 27.04.2021) privind acordarea pl─â╚Ťii unei indemniza╚Ťii lunare reprezentantului legal al unei persoane cu handicap grav

*Dispozitie nr 75/20.04.2021 (publicat 27.04.2021) privind ├«ncetarea acord─ârii pl─â╚Ťii indemniza╚Ťiei lunare pentru o persoan─â

*Dispozitie nr 76/20.04.2021 (publicat 27.04.2021)privind ├«ncetarea acord─ârii pl─â╚Ťii indemniza╚Ťiei lunare pentru o persoan─â

*Dispozitie nr 77/22.04.2021 (publicat 27.04.2021) privind consituirea comisiei interne de analiză a notificărilor adresate Pimarului Orașului Bicaz, ptrivit Legii nr. 10/2001, republicată

*Dispozitie nr 78/22.04.2021 (publicat 27.04.2021) privind acordarea pl─â╚Ťii indemniza╚Ťiei lunare unei persoane cu handicap

*Dispozitie nr 79/22.04.2021 (publicat 27.04.2021) privind ├«ncetarea contractului individual de munc─â prin acordul p─âr╚Ťilor a unei persoane av├ónd func╚Ťia de agent paz─â ├«n cadrul Serviciului Poli╚Ťie Local─â, compartiment Ordine ╚Öi Paz─â

*Dispozi╚Ťie nr 80/22.04.2021 (publicat 27.04.2021) privind acordarea ajutorului de urgen╚Ť─â pentru o persoan─â

*Dispozi╚Ťie nr 81/28.04.2021 (publicat 04.05.2021) privind desemnarea Comisiei de recep╚Ťie la terminarea lucr─ârilor de ÔÇŁ├Änchiriere, montare ╚Öi demontare panouri luminoase pentru S─ârb─âtorile Pascale 2021ÔÇŁ

*Dispozi╚Ťie nr 82/28.04.2021 (publicat 04.05.2021) privind desemnarea Comisiei de verificare ╚Öi identificarea a terenurilor infestate cu ambrozia

*Dispozi╚Ťie nr 83/28.04.2021 (publicat 04.05.2021) privind desemnarea Comisiei de verificare ╚Öi respectare a obliga╚Ťiilor ce le revin cresc─âtorilor de animale de pe raza ora╚Öului Bicaz jude╚Ťul Neam╚Ť

*Dispozi╚Ťie nr 84/29.04.2021 (publicat 04.05.2021) privind ├«ndreptarea erorii materiale survenite ├«n con╚Ťinutul Autoriza╚Ťiei de Construire nr.1/25.01.2021 privind realizarea investi╚Ťiei ÔÇŁReabilitatea ╚Öi compartimentarea laboratorului de radiologie ╚Öi imagistic─â medical─â din cadrul Spitalului Or─â╚Öenesc Sf. Ierarh Nicolae BicazÔÇŁ

*Dispozitie nr. 85/10.05.2021(publicat 17.05.2021) privind ├«ncetarea pl─â╚Ťii indemniza╚Ťiei lunare pentru o persoan─â cu handicap grav

*Dispozitie nr. 86/10.05.2021(publicat 17.05.2021) privind angajarea unei persoane, cu contract individual de munc─â pe o perioad─â nedeterminatr─â, ├«n func╚Ťia de asistent personal, ├«n cadrul Compartimentului Asisten╚Ťi Personali

*Dispozitie nr. 87/10.05.2021(publicat 17.05.2021) privind modificarea rapoartului de serviciu pentru un func╚Ťionar public, prin mutarea ├«n cadrul institu╚Ťiei, respectiv mutarea definitov─â din cadrul compartimentului fond Funciar-Registru Agricol ├«n cadrul compartimentului Protec╚Ťia Familiei, persoanelor v├órstnice, persoanelor cu dizabilit─â╚Ťi, ├«ncep├ónd cu data de 12.05.2021.

*Dispozitie nr. 88/10.05.2021(publicat 17.05.2021) privind încetarea dreptului la ajutor social și cuantumul acestuia, acordat unei persoane, reprezentat al familiei

*Dispozitie nr. 89/10.05.2021(publicat 17.05.2021) privind desemnarea responsabilului pentru protecșia datelor cu caracter personal

*Dispozitie nr. 90/11.05.2021(publicat 17.05.2021) privind desemnarea persoanelor c─ârora le revin sarcini cu privire la ├«nscrierea, completarea, ╚Ťinerea la zi a Registrului Agricol at├ót pe suport de h├órtie, c├ót ╚Öi ├«n format electronic, precum ╚Öi a centraliz─ârii ╚Öi transmiterii datelor c─âtre Registrul Agricol Na╚Ťional(RAN)

*Dispozitie nr.91/12.05.2021(publicat 17.05.2021) privind desemnarea Comisiei de recep╚Ťie la terminarea lucr─ârilor pentru investi╚Ťia ÔÇŁBran╚Öament camere video-extindere sistem de supraveghere video-pentru ora╚Ö Bicaz, jude╚Ťul Neam╚ŤÔÇŁ

*Dispozi╚Ťie nr. 92/17.05.2021 privind modificarea Dispozi╚Ťiei nr. 19/03.02.2021 de aprobare a Comisiei de evaluare a ofertelor pentru v├ónzare, concesiune ╚Öi ├«nchiriere a bunurilor, proprietate public─â ╚Öi privat─â a UAT ora╚Ö Bicaz

*Dispozi╚Ťie nr. 93/17.05.2021 privind stabilirea dreptului la ajutor social ╚Öi cunatumul acestuia acordat unei persoane singure

*Dispozi╚Ťie nr. 95/21.05.2021 privind ├«ncetarea pl─â╚Ťii indemniza╚Ťiei lunare unei persoane cu handicap grav

*Dispozi╚Ťie nr. 96/21.05.2021 privind modificarea dreptului la aloca╚Ťie pentru sus╚Ťinerea familiei acordat unei persoane, reprezentant al familiei

*Dispozi╚Ťie nr. 97/21.05.2021 privind ├«ncetarea dreptului la ajutor social ╚Öi cuantumul acesteia, acordat unei persoane singure

*Dispozi╚Ťie nr. 98/21.05.2021 privind acordarea ajutorului de urgen╚Ť─â c─âtre o persoan─â

*Dispozi╚Ťie nr. 99/21.05.2021 privind desemnarea unei persoane cu atribu╚Ťii de organizare ╚Öi publicare a Monitorului Oficial al UAT Ora╚Ö Bicaz

*Dispozi╚Ťie nr. 100/25.05.2021 privind desemnarea Comisiei pentru ├«ntocmirea planului de m─âsuri privind asigurarea accesului ne├«ngr─âdit al persoanelor cu dizabilit─â╚Ťi la mediul fizic, informa╚Ťional ╚Öi comuca╚Ťional pe raza UAT ora╚Ö Bicaz, jude╚Ťul Neam╚Ť

*Dispozi╚Ťie nr.101 din 07.06.2021 privind de semnarea unei persoane responsabile pentru completarea ╚Öi transmiterea Registrului General de Eviden╚Ť─â a Persoanelor a Ora╚Öului Bicaz.

*Dispozi╚Ťie nr. 103 privind ├«ncetarea Contractului individual de munc─â al unei persoane, asistent personal ├«n cadrul Direc╚Ťiei de Asisten╚Ť─â Social─â

*Dispozi╚Ťie nr. 104/10.06.2021 (publicat 22.06.2021) privind desemnarea Comisiei de recep╚Ťie la terminarea lucr─ârilor  ÔÇŁAmenajarea scuarului din zona central─â a ora╚Öului  BicazÔÇŁ

*Dispozi╚Ťie nr. 105/11.06.2021 (publicat 22.06.2021) privind ├«ncetarea deleg─ârii exercit─ârii cu caracter temporar a atribu╚Ťiilor func╚Ťiei publice de conducere de secretar general  al unit─â╚Ťii administrativ-teritoriale al ora╚Öului Bicaz, c─âtre un func╚Ťionar public

*Dispozi╚Ťie nr. 106/11.06.2021 (publicat 22.06.2021) privind delegarea exercit─ârii cu caracter temporar a atribu╚Ťiilor func╚Ťiei publice de conducere de secretar general  al unit─â╚Ťii administrativ-teritoriale al ora╚Öului Bicaz, c─âtre un func╚Ťionar public

*Dispozi╚Ťie nr. 107/11.06.2021 (publicat 22.06.2021) privind acordarea pl─â╚Ťii indemniza╚Ťiei  lunare unei persoane cu handicap grav

*Dispozi╚Ťie nr. 108/11.06.2021 (publicat 22.06.2021) privind acordarea pl─â╚Ťii indemniza╚Ťiei  lunare unei persoane cu handicap grav

*Dispozi╚Ťie nr. 109/11.06.2021 (publicat 22.06.2021) privind ├«ndreptarea erorii materiale survenite ├«n con╚Ťinutul Autoriza╚Ťiei de Construire nr. 29/16.07.2020 – ÔÇŁDesfiin╚Ťare lucuin╚Ťa P, construire locuin╚Ťe P+E, garaj P, un loc de parcare ╚Öi bran╚Öament ap─â ╚Öi canalizareÔÇŁ,  a unui  investitor

*Dispozi╚Ťie nr. 110/11.06.2021 (publicat 22.06.2021) privind desemmnarea  Comisiei de recep╚Ťie la terminarea lucr─ârilor de arhivare a documentelor create ╚Öi de╚Ťinute de Prim─âria ╚Öi Consiliul Local Bicaz

*Dispozi╚Ťie nr.112/18.06.2021 (publicat 22.06.2021) privind ├«ncetarea dreptului la aloca╚Ťie pentru sus╚Ťinerea familiei acordat unei persoane, reprezentant al familiei

*Dispozitie nr. 113/23.06.2021 (publicat 09.07.2021) privind desemnarea comisiei de analiz─â ╚Öi evaluarea ofertelor pentru lucrarea ÔÇŁRefacere drumuri comunale, urmarea a calamit─â╚Ťilor naturale, din satul Izvorul Alb, ora╚Ö Bicaz, jude╚Ťul Neam╚ŤÔÇŁ

*Dispozitie nr. 114/28.06.2021 (publicat 09.07.2021) privind ├«ncetarea dreptului la aloca╚Ťie pentru sus╚Ťinerea familiei acordat unor beneficiari

*Dispozitie nr. 115/30.06.2021 (publicat 09.07.2021) privind ├«ncetarea dreptului la aloca╚Ťie pentru sus╚Ťinerea familiei, acordat unei familii 

*Dispozitie nr. 116/30.06.2021 (publicat 09.07.2021) privind ├«ncetarea dreptului la aloca╚Ťie pentru sus╚Ťinerea familiei, acordat unei familii

*Dispozi╚Ťie privind nr.117/07.07.2021(publicat 07.07.2021) constituirea Comisiei de verificare ╚Öi constatare a sesizarilor f─âcute de o persoan─â

*Dispozi╚Ťie privind nr.118/07.07.2021(publicat 07.07.2021) constituire a Comisiei de  constatare si consemnare a deterior─ârilor produse la blocurile ANL din orasul Bicaz, jude╚Ťul Neam╚Ť

*Dispozitie nr. 119/07.07.2021 (publicat 09.07.2021) privind acordarea ajutorului de urgen╚Ť─â unei doamne

*Dispozitie nr. 120/09.07.2021 (publicat 09.07.2021) privind ├«ncetarea dreptului la aloca╚Ťie pentru sus╚Ťinerea familiei acordat unei doamne

*Dispozitie nr. 121/12.07.2021 (publicat 13.07.2021) privind ├«ncetarea acord─ârii pl─â╚Ťii indemniza╚Ťiei lunare pentru o persoana

*Dispozitie nr. 122/13.07.2021 (publicat 13.07.2021) privind Constituirea Comisiei pentru procedura de achizi╚Ťie public─â ÔÇŁNegocierea f─âr─â publicarea prealabil─â a unui anun╚Ť de participareÔÇŁ, pentru furnizarea de energie electric─â

*Dispozitie nr. 123/13.07.2021 (publicat 13.07.2021) privind desemnarea Comisiei de recep╚Ťie la terminarea lucr─ârilor la ÔÇŁLucr─âri de urgen╚Ť─â pentru refacerea unor drumuri comunale ca urmare a calamit─â╚Ťilor naturale ├«n sat Izvorul Alb, ora╚Ö Bicaz, jude╚Ťul Neam╚ŤÔÇŁ

*Dispozitie nr. 124/13.07.2021 (publicat 13.07.2021) privind constituirea Comisiei de preselec╚Ťie a ofertelor ╚Öi de licita╚Ťie/negociere, ├«n vederea valorific─ârii masei lemnoase din fondul forestier, proprietate public─â a ora╚Öului Bicaz

*Dispozitie nr. 126/14.07.2021 (publicat 16.07.2021)privind desemnarea comisiei de receptie la finalizarea lucrarilor de deratizare si dezinsectie pe raza UAT Bicaz

*Dispozitie nr.127/14.07.2021 (publicat 16.07.2021) privind desemnarea comisiei de identificare si iventariere a terenurilor disponibile si libere de sarcina in scopul aplicarii Legii nr.15/2003

*Dispozitie nr.129/16.07.2021 (publicat 21.07.2021) privind modificarea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia acordat unei persoane, reprezentant al familiei

*Dispozitie nr.130/16.07.2021 (publicat 21.07.2021) privind angajarea unei persoane cu contract individual de munc─â pe o perioad─â nedeterminat─â, ├«n func╚Ťia de asistent personal, ├«n cadrul Compartimentului Asisten╚Ťi Personali

*Dispozitie nr.131/20.07.2021 (publicat 21.07.2021) privind exercitarea cu caracter temporar a func╚Ťiei publice de conducere specifice de secretar general a unitatii administrativ-teritoriale a orasului Bicaz, jude╚Ťul Neam╚Ť

*Dispozitie nr.132/20.07.2021 (publicat 21.07.2021) privind delegarea exercit─ârii cu caracter temporar a atribu╚Ťiilor func╚Ťiei publice de secretar al unit─â╚Ťii administrativ-teritoriale┬á

*Dispozitie nr.133/21.07.2021 (publicat 21.07.2021) privind rectificarea unui act de naștere

*Dispozi╚Ťie nr. 135/21.07.2021(publicat 22.07.2021) privind rectificarea Bugetului Local, Bugetului Institu╚Ťiilor fian╚Ťate par╚Ťial sau integral din venituri proprii – Ora╚Ťul Bicaz – iulie 2021

*Dispozi╚Ťie nr. 142/05.08.2021(publicat 05.08.2021) privind desemnarea persoanei din cadrul Prim─âriei Ora╚Öului Bicaz, jude╚Ťul Neam╚Ť, care va face parte din comisia de recep╚Ťie la terminarea lucr─ârilor pentru obiectivul de investi╚Ťii ÔÇŁReabilitarea ╚Öi Recompartimentarea Laboratorului de Radiologie ╚Öi Imagistic─â Medical─âÔÇŁ din cadrul Spitalului Or─â╚Öenesc┬á ÔÇŁSf. Ierarh NicolaeÔÇŁ Bicaz

*Dispozi╚Ťie nr. 143/05.08.2021 (publicat 10.08.2021) privind actualizarea Regulamentului privind stabilirea condi╚Ťiilor de organizare ╚Öi a modului de desf─â╚Öurare a concursului/examenului de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante corespunz─âtoare func╚Ťiilor caontractuale ╚Öi a criteriilor de promovare ├«n grade sau trepe profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar pl─âtit din fonduri publice, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Ora╚Öului Bicaz

*Dispozi╚Ťie nr. 144/06.08.2021 (publicat 10.08.2021) privind ├«ndreptarea erorii materiale survenite ├«n con╚Ťinutul Autoriza╚Ťiei de Construire nr. 21/07.08.2021 – ÔÇ×Locuin╚Ť─â unifamilial─â cu regim de ├«n─âl╚Ťime P+MÔÇŁ a unui investitor

*Dispozi╚Ťie nr. 145/09.08.2021 (publicat 10.08.2021) privind desemnarea persoanei responsabile cu m─âsurile de securitate ╚Öi verificare zilnic─â pentru o bun─â func╚Ťionare a echipamentelor de joac─â a copiilor precum ╚Öi supravegherea dezinfec╚Ťiei spa╚Ťiilor de joac─â special amenajate ├«n aer liber din ora╚Öul Bicaz, cartierele Dodeni, Ciment, Centru ╚Öi M─ârceni.

*Dispozi╚Ťie nr.146/09.08.2021 (publicat 12.08.2021) privind modificarea comisiilor de concurs ╚Öi de solu╚Ťionare a contesta╚Ťiilor ├«n vederea organiz─ârii ╚Öi desf─â╚Öur─ârii concursului/examenului pentru ocuparea a dou─â func╚Ťii contractuale vacante de agent de paz─â, din cadrul compartimentului Ordine ╚Öi Paz─â

*Dispozi╚Ťie nr.147/10.08.2021 (publicat 12.08.2021) privind ├«ncetarea dreptului la aloca╚Ťie pentru sus╚Ťinerea familiei acordat unei persoane

*Dispozi╚Ťie nr.148/10.08.2021 (publicat 12.08.2021) privind ├«ncetarea dreptului la aloca╚Ťie pentru sus╚Ťinerea familiei acordat unei persoane

*Dispozitie nr.149/17.08.2021 (publicat 18.08.2021) privind ├«ncetarea dreptului la aloca╚Ťie pentru sus╚Ťinerea familiei acordat unei persoane

*Dispozitie nr.150/17.08.2021 (publicat 18.08.2021) privind stabilirea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei si cuantumul acesteia acordat unei persoane

*Dispozitie nr.151/18.08.2021 (publicat 18.08.2021) privind desemnarea persoanei responsabile cu primirea ╚Öi gestionarea peti╚Ťiilor ├«n cadrul Prim─âriei ora╚Öului Bicaz, jude╚Ťul Neam╚Ť

*Dispozi╚Ťie nr.152/18.08.2021 (publicat 18.08.2021) de completare a dispozi╚Ťiei nr.145/09.08.2021 privind atribu╚Ťiile persoanei responsabile cu m─âsurile de securitate ╚Öi verificare zilnic─â pentru o bun─â func╚Ťionare a echipamentelor de joac─â a copiilor precum ╚Öi supravegherea dezinfec╚Ťiei spa╚Ťiilor de joac─â special amenajate ├«n aer liber din ora╚Öul Bicaz, cartierele Dodeni, Ciment, Centru ╚Öi M─ârceni

*Dispozi╚Ťia nr. 153/18.08.2021 (publicat 18.08.2021) privind ├«ncetarea dreptului la aloca╚Ťie pentru sus╚Ťinerea familiei acordat unei persoane

*Dispozi╚Ťie nr. 154/18.08.2021 (publicat 18.08.2021)privind ├«ncetarea dreptului la ajutor social ╚Öi cuantumul acestuia, acordat unei persoane

*Dispozi╚Ťie nr. 156/20/08.2021 privind stabilirea dreptului la ajutor social ╚Öi cuantumul acestuia acordat unei persoane singure

*Dispozi╚Ťie privind aprobarea Comisiei de evaluare a a ofertelor de v├ónzare , concesiune ╚Öi ├«nchiriere a bunurilor, proprietate public─â ╚Öiprivat─â a UAT Bicaz, jude╚Ťul Neam╚Ť

*Dispozi╚Ťie nr.158/27.08.2021 privind ├«ncetarea dreptului la ajutor social ╚Öi cuantumul acestuia, acordat unei persoane reprezentant al familiei.

*Dispozi╚Ťie nr.159/27.08.202 stabilirea dreptului dreptului la ajutor social ╚Öi cuantumul acestuia, acordat unei persoane reprezentant al familiei.

*Dispozi╚Ťie nr.160/31.08.202 privind angajarea cu contract individual de munc─â pe o perioad─â nedeterminat─â a unei persoane, ├«n func╚Ťia de agent de paz─â, grada╚Ťie 5, ├«n cadrul compartimentului Ordine ╚Öi Paz─â – Serviciul Poli╚Ťie Local─â

*Dispozi╚Ťie nr.161/31.08.202 privind angajarea cu contract individual de munc─â pe o perioad─â nedeterminat─â a unei persoane, ├«n func╚Ťia de agent de paz─â, grada╚Ťie 5, ├«n cadrul compartimentului Ordine ╚Öi Paz─â – Serviciul Poli╚Ťie Local─â

*Dispozi╚Ťie nr.162/31.08.202 privind ├«ncetarea de drept a contractului individual de munc─â al unei persoane av├ónd func╚Ťia de referent IA┬á ├«n cadrul compartimentului Beneficiilor de asisten╚Ť─â social─â – Direc╚Ťia de Asisten╚Ť─â Social─â

*Dispozi╚Ťie nr.163/31.08.202 privind desemnarea Comisiei de recep╚Ťie la finalizarea lucr─ârilor pentru ÔÇŁLucr─âri de schimbare a coloanei de ├«nc─âlzire din s─âlile de clas─â de la etajul Cre╚Öei M─ârceniÔÇŁ – UAT Bicaz

*Dispozi╚Ťie nr. 67/03.09.2021 privind ├«ncetarea dreptului la aloca╚Ťie pentru sus╚Ťinerea familiei ╚Öi se propune recuperarea sumei ├«ncasate necuvenit cu titlul de aloca╚Ťie pentru sus╚Ťinerea familiei, acordat unei persoane.

*Dispozi╚Ťie nr 179/24.09.2021 privin anularea procedurii simplificate pentru atribuirea contractului de achizi╚Ťie public─â av├ónd ca obiect Proiectare ╚Öi execu╚Ťie lucr─âri pentru obiectivul ÔÇŁLucr─âri de realizare a infrastructurii de protec╚Ťie ├«mpotriva inunda╚Ťiilor pe p├ór├óul Bisericii ╚Öi p├«r├«ul Ba╚Öei, localitatea Bicaz Jude╚Ťul Neam╚ŤÔÇŁ

*Dispozi╚Ťie nr. 181/27.09.2021 privind desemnarea reprezentantului Primarului Ora╚Öului Bicaz ├«n Consiliul de Administra╚Ťie al Liceului ÔÇŁCarol IÔÇŁ Bicaz

*Dispozi╚Ťie nr. 182/27.09.2021┬á privind aprobarea comisiilor de concurs ╚Öi de solu╚Ťionare a contesta╚Ťiilor, propuse de c─âtre conduc─âtorul unit─â╚Ťii sanitare, ├«n vederea organiz─ârii ╚Öi desf─â╚Öur─ârii concursului examenului pentru ocuparea func╚Ťiei contractuale vacante de conducere de farmacist ╚Öef la Farmacia Spitalului Or─â╚Öenesc ÔÇŁSf, Ierarh NicolaeÔÇŁ Bicaz

*Dispozi╚Ťie nr. 183/28.09.2021┬á privind desemnarea Comisiei de recep╚Ťie la terminarea lucr─ârilor pentru ÔÇŁLucr─âri de accesibilizare a drumului ÔÇŁUli╚Ťa VeselieiÔÇŁ artera a DC211 – localitatea Izvoru Alb, ora╚Ö Bicaz, jude╚Ťul Neam╚Ť

*Dispozi╚Ťie nr. 184/28.09.2021┬á privind desemnarea Comisiei de recep╚Ťie la terminarea lucr─ârilor pentru ÔÇŁ├Ämprejmuire cu gard a Gr─âdini╚Ťei cu Program Normal M─ârceni, ora╚Ö Bicaz, jude╚Ťul Neam╚Ť

*Dispozi╚Ťie nr. 185/28.09.2021┬á privind desemnarea Comisiei de recep╚Ťie la terminarea lucr─ârilor pentru ÔÇŁRepara╚Ťii st├ólpi metalici de iluminat zona ANL, str. Piatra Corbului, ora╚Ö Bicaz, jude╚Ťul Neam╚ŤÔÇŁ

*Dispozi╚Ťie nr. 186/28.09.2021┬á privind stabilirea dreptului la aloca╚Ťie pentru sus╚Ťinerea familiei ╚Öi cuantumul acesteia, acordat unei persoane singure

*Dispozi╚Ťie nr. 187/28.09.2021┬á privind modificarea dreptului la ajutor social ╚Öi cuantumul acesteia, acordat unei persoane reprezentant al familiei

*Dispozi╚Ťie nr. 188/28.09.2021┬á privind acordarea pl─â╚Ťii indemniza╚Ťiei lunare unei persoane cu handicap grav

*Dispozi╚Ťie nr. 189/28.09.2021┬á privind acordarea pl─â╚Ťii indemniza╚Ťiei lunare unei persoane cu handicap grav

*Dispozi╚Ťie nr. 190/28.09.2021┬á privind constituirea Comisiei de dezbatere public─â a proiectului de hot─âr├óre privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea metodologiei cadru de repartizare ╚Öi atribuire a terenurilor ├«n baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuin╚Ťe proprietate personal─â, republicat─â, cu modific─ârile ╚Öi complet─ârile ulterioare, precum ╚Öi a Criteriilor de selec╚Ťie a solicitan╚Ťilor de terenuri pentru construire locuin╚Ťe ├«n baza Legii nr. 15/2003.

*Dispozi╚Ťie nr. 191/30.09.2021┬á privind ├«ncetarea contractului individual de munc─â al unei persoane av├ónd func╚Ťia de ├«ngrijitor din cadrul compartimentului ├Äntre╚Ťinere, Gospod─ârire

*Dispozi╚Ťie nr. 192/01.10.2021 privind acordare pl─â╚Ťii indemniza╚Ťiei lunare unei persdoane cu handicap grav

*Dispozi╚Ťie nr. 193/01.10.2021 privind ├«ncetarea contractului individual de munc─â al doamnei Amarinei Fr─âsina, asistent personal

*Dispozi╚Ťie nr. 194/06.10.2021 privind modificarea delimit─ârii sec╚Ťiilor de votare nr. 119, nr. 122, nr. 123, nr. 124 ╚Öi nr. 125, ora╚Ö Bicaz, jude╚Ťul Neam╚Ť

*Dispozi╚Ťie privind constituirea Comandamentului Local pentru perioada de iarn─â ├«n vederea prevenirii ╚Öi organiz─ârii interven╚Ťiilor care au scop combaterea poleiului ╚Öi ├«nz─âpezirilor pr drumurilor publice de pe raza UAT Bicaz, aflate ├«n administrarea Consiliului Local al Ora╚Öului Bicaz, jude╚Ťul Neam╚Ť.

*Dispozi╚Ťie nr. 197/08.10.2021 privind acordarea stimulentului educa╚Ťional(tichet social) unei persoane reprezentant legal pentru un copil

*Dispozi╚Ťie nr. 198/08.10.2021 privind acordarea stimulentului educa╚Ťional(tichet social) unei persoaner eprezentant legal pentru┬á copii

*Dispozi╚Ťie nr. 199/08.10.2021 privind acordarea stimulentului educa╚Ťional(tichet social) unei persoane reprezentant legal pentru un copil

*Dispozi╚Ťie nr. 200/08.10.2021 privind acordarea stimulentului educa╚Ťional(tichet social) unei persoane reprezentant legal pentru un copil

*Dispozi╚Ťie nr. 201/08.10.2021 privind acordarea stimulentului educa╚Ťional(tichet social pentru gr─âdini╚Ť─â) unei persoane reprezentant legal pentru copii

*Dispozi╚Ťie nr. 202/08.10.2021 privind stabilirea dreptului la ajutor social ╚Öi cuantumului acestuia acordat unei persoane singure

*Dispozi╚Ťie nr. 203/12.10.2021 privind unele m─âsuri pentru prevenirea ╚Öi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 la nivelul prim─âriei ora╚Öului Bicaz, jude╚Ťul Neam╚Ť

*Dispozi╚Ťie nr. 204/12.10.2021 privind ├«ndreptarea erorii materiale survenite ├«n con╚Ťinutul Autoriza╚Ťiei de Desfiin╚Ťare nr. 15/27.05.2021 – Executarea lucr─ârilor de ÔÇŁDesfiin╚Ťare construc╚ŤiiÔÇŁ pentru: C1 – caban─â+spa╚Ťii depozitare P+2, investitor SC P─âstr─âv─âriile Ceahl─âului SRL.┬á

*Dispozi╚Ťie nr. 205/14.10.2021 privind acordarea pl─â╚Ťii indemniza╚Öiei lunare unei persoane cu handicap grav

*Dispozi╚Ťie nr. 207/14.10.2021 privind modificarea Dispozi╚Ťiei Primarului Ora╚Öului Bicaz nr. 267/05.11.2020 pentru desemnarea Comisiei de recep╚Ťie a lucr─ârilor aferente investi╚Ťiei ÔÇŁ├Ämbr─âc─âminte asfaltic─â u╚Öoar─â, strada Bistri╚Ťei, ora╚Ö Bicaz, jude╚Ťul Neam╚ŤÔÇŁ

*Dispozi╚Ťie nr. 208/19.10.2021 privind constituirea comisiilor de concurs ╚Öi de solu╚Ťionare a contesta╚Ťiilor ├«n vederea organiz─ârii ╚Öi desf─â╚Öur─ârii concursului/examenului pentru ocuparea unei func╚Ťii contractuale de mediator sanitar, din cadrul compartimentului Asisten╚Ť─â Medical─â-Direc╚Ťia de Asisten╚Ť─â Social─â

*Dispozi╚Ťie nr. 210/19.10.2021 privind acordarea stimulentului educa╚Ťional(tichet social)

*Dispozi╚Ťie nr. 209/19.10.2021 privind acordarea pl─â╚Ťii indemniza╚Ťiei lunare unei persoane cu handicap grav

*Dispozi╚Ťie nr. 211/19.10.2021 privind stabilirea dreptului la ajutor social ╚Öi cuantumul acestuia acordat unei persoane singure

*Dispozi╚Ťie nr. 212/20.10.2021 privind desemnarea ÔÇŁComisiei de recep╚Ťie la terminarea obiectivului ÔÇŁLucr─âri de urgen╚Ť─â pentru accesibilizarea drumului DC 208 Potoci, punct Andonescu, Bicaz, jud. Neam╚ŤÔÇŁ

*Dispozi╚Ťie nr. 215/21.10.2021 privind ├«ndreptarea erorilor materiale survenite ├«n con╚Ťinutul Autoriza╚Ťiei de Construire nr. 60/14.12.1999 – Executarea lucr─ârilor de ÔÇŁConstruire garaj autoÔÇŁ, pentru un investitor

*Dispozi╚Ťie nr. 216/26.10.2021┬á privind desemnarea salaria╚Ťilor care vor efectua triajul epidemiologic al cet─â╚Ťenilor la accesul ├«n cl─âdirea prim─âriei ora╚Öului Bicaz

*Dispozi╚Ťie nr. 218/01.11.2021 privind constituirea comisiilor de examinare ╚Öi de solu╚Ťionare a contesta╚Ťiilor, ├«n vederea organiz─ârii ╚Öi desf─â╚Öur─ârii concursului/examenului de recrutare, pentru func╚Ťia public─â de execu╚Ťie vacant─â de consilier clasa I grad profesional asistent, din cadrul compartimentului Disciplina ├«n construc╚Ťii-Serviciul Urbanism ╚Öi Amenajarea Teritoriului.

*Dispozi╚Ťie nr. 219/01.11.2021 privind desemnarea Comisiei de preselec╚Ťie a ofertelor ╚Öi de licita╚Ťie/negociere, ├«n vederea valorific─ârii masei lemnoase din fondul forestier, proprietate public─â a ora╚Öului Bicaz, jude╚Ťul Neam╚Ť.

*Dispozi╚Ťie nr. 220/05.11.2021 privind acordarea pl─â╚Ťii indemniza╚Ťiei lunare unei persoane cu handicap grav

*Dispozi╚Ťie nr. 221/08.11.2021 privind ├«ncetarea dreptului la ajutor social ╚Öi cuantumul acesteia, acordat unei persoane singure

*Dispozi╚Ťie nr.222/08.11.2021 privind desemnarea Comisiei de recep╚Ťie la finalizarea lucr─ârilor pentru ÔÇŁLucr─âri de repara╚Ťii curente de ├«ntre╚Ťinere ╚Öi igienizare Cre╚Öa M─ârceniÔÇŁ – UAT Bicaz

*Dispozi╚Ťie nr. 223/12.11.2021 pentru reactualizarea componen╚Ťei Comisiei pentru probleme de Ap─ârare

*Dispozi╚Ťie nr. 224/12.11.2021 privind deemnarea Comisiei de dezbatere public─â a proiectului de hot─âr├óre privind stabilire ╚Ťi aprobarea impozitelor ╚Öi taxelor locale aferente anului 2022

*Dispozi╚Ťie nr. 225/12.11 2021 privind recuperarea sumelor ├«ncasate necuvenit pentrulunile: iulie, august ╚Öi septembrie 2021, ├«n dou─â tran╚Öe, ├«ncep├ónd cu luna noiembrie 2021, de la o persoan─â, care a fost angajat─â ca asistent personal pentru o persoan─â ce de╚Ťinea certificat de ├«ncadrare ├«n grad de handicap grav

*Dispozi╚Ťie nr.226/12.11.2021 privind constituirea comisiilor de examinare ╚Öi de solu╚Ťionare a contesta╚Ťiilor ├«n vederea organiz─ârii ╚Öi desf─â╚Öur─ârii concursului/examenului de promovare pentru func╚Ťia public─â specific─â de conducere vacant─â de secretar general al UAT Bicaz

*Dispozi╚Ťie nr. 227/16.11.2021 privind transformare unei func╚Ťii publice vacante de inspector clasa I grad profesional principal ├«ntr-o func╚Ťie cu o alt─â denumire de consilier clasa I grad profesional principal, cu ├«ncadrarea ├«n num─ârul maxim de posturi aprobat potrivit institu╚Ťiei publice ╚Öi ├«n fondurile bugetare anuale alocate.

*Dispozi╚Ťie nr. 228/16.11.2021 privind aprobarea comisiilor de concurs ╚Öi de solu╚Ťionare a contesta╚Ťiilor, propuse de c─âtre conduc─âtorul unit─â╚Ťii sanitare, ├«n vederea organiz─ârii ╚Öi desf─â╚Öur─ârii concursului/examenului pentru ocuparea func╚Ťiei de medic specialist geriatrie gerontologie, din cadrul compartimentului Geriatrie Gerontologi la Spitalul Or─â╚Öenesc ÔÇŁSf. Ierarh NicolaeÔÇŁ Bicaz

*Dispozi╚Ťie nr. 229/18.11.2021 privind modificarea dreptului la ajutor social ╚Öi cuantumul acestuia acordat unei persoane, reprezentant al familiei

*Dispozi╚Ťie nr. 231/22.11.2021 privind ├«ncetarea dreptului la aloca╚Ťie pentru sus╚Ťinerea familiei acoardat unei persoane, reprezentant al familiei

*Dispozi╚Ťie nr. 232/22.11.2021 privind acordarea pl─â╚Ťii indemniza╚Ťiei lunare unei persoane reprezentant legal al unui minor av├ónd certificat de ├«ncadrare ├«n grad de handicap grav

Dispozi╚Ťie nr. 233/22.11.2021 privind ├«ncetarea acord─ârii pl─â╚Ťii indemniza╚Ťiei lunare pentru o persoan─â av├ónd certificat de ├«ncadrare ├«n grad de handicap grav

*Dispozi╚Ťie nr. 234/22.11.2021 privind acordarea pl─â╚Ťii indemniza╚Ťiei lunare unei persoane cu handicap grav

*Dispozi╚Ťie nr.234 /1 din 24.11.2021 privind rectificarea bugetului local al Ora╚Öului Bicaz pe anul 2021 – Noiembrie

*Dispozi╚Ťie nr.235 /24.11.2021┬á ┬áprivind stabilirea dreptului la aloca╚Ťie pentru sus╚Ťinerea familiei ╚Öi cuantumul acesteia, acordat unei persoane singure

*Dispozi╚Ťie nr. 236/25.11.2021 privind aprobarea comisiilor de conurs ╚Öi de solu╚Ťionare a contesta╚Ťiilor, propuse de c─âtre conduc─âtorul unit─â╚Ťii sanitare, ├«n vederea organiz─ârii ╚Öi desf─â╚Öur─ârii concursului/examenului pentru ocuparea func╚Ťiei de medic medicin─â general─â cu atestat ├«n ├«ngrijiri paliative, la Spitalul Or─â╚Öenesc Bicaz

*Dispozi╚Ťie nr. 237/29.11.2021 privind modificarea raportului de serviciu prin transferul ├«n interesul serviciului al unui func╚Ťionar public din cadrul Agen╚Ťiei Na╚Ťionale de Pl─â╚Ťi ╚Öi Interven╚Ťie pentru Agricultur─â Neam╚Ť, Centrul Jude╚Ťean Neam╚Ť, la prim─âria Ora╚Öului Bicaz ├«n func╚Ťia public─â de execu╚Ťie de consilier clasa I grad profesional principal, compartimentul Urbanism ╚Öi Amenajarea teritoriului

*Dispozi╚Ťie nr. 238/02.12.2021 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru ├«nc─âlzirea locuin╚Ťei cu combustibili solizi ╚Öi/sau petrolieri

*Dispozi╚Ťie nr. 239/02.12.2021 privind stabilirea ╚Öi acordarea suplimentului pentru beneficiarii, ce au ca surs─â de furnizare,consumul de combustibili solizi ╚Öi/sau petrolieri

*Dispozi╚Ťie nr.240/02.12.2021 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru ├«nc─âlzirea locuin╚Ťei cu gaze naturale

*Dispozi╚Ťie nr. 241/02.12.2021 privind stabilirea ╚Öi acordarea suplimentului pentru beneficiarii ce au ca surs─â de furnizare,consumul de gaze naturale

*Dispozi╚Ťie nr. 242/02.12.2021 privind stabilirea ╚Öi acordarea suplimentului pentru beneficiarii ce au ca surs─â de furnizare,consumul de energie electrica

*Dispozi╚Ťie nr. 243/02.12.2021 privind stabilirea modului de recuperare a timpului de lucru aferent zilei libere de 29 noiembrie 2021, la nivelul Prim─âriei Ora╚Öului Bicaz, jude╚Ťul Neam╚Ť

*Dispozi╚Ťie nr. 245/06.12.2021 privind organizarea ╚Öi efectuare inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor ╚Öi capitalurilor proprii ├«n concordan╚Ť─â cu prevederile Legii nr. 82/1991 ╚Öi a Ordinului nr. 2.861/2009

*Dispozi╚Ťie nr. 246/06.12.2021 privind modificarea Dispozi╚Ťiei primarului ora╚Öului Bicaz nr. 157/24/08.2021 privind aprobarea Comisiei de evaluare a ofertelor de v├ónzare, concesiune ╚Öi ├«nchiriere a bunurilor, proprietate public─â ╚Öi privat─â a UAT ora╚Ö Bicaz, jude╚Ťul Neam╚Ť

*Dispozi╚Ťie nr.247/06.12.2021 privind ├«ncetarea pl─â╚Ťii indemniza╚Ťiei lunare, pentru o persoan─â av├ónd certificat de ├«ncadrare ├«n grad de handicap grav

*Dispozi╚Ťie nr. 248/08.12.2021 privind aprobarea comisiilor de concurs ╚Öi de solu╚Ťionare a contesta╚Ťiilor, propuse de c─âtre conduc─âtorul unit─â╚Ťii sanitare, ├«n vederea organiz─ârii ╚Öi desf─â╚Öur─ârii concursului/examenului pentru ocuparea func╚Ťiei contractuale vacante de conducere de farmacist ╚Öef la Farmacia Spitalului Or─â╚Öenesc ÔÇŁSf Ierarh NicolaeÔÇŁ Bicaz

*Dispozi╚Ťie nr. 249/08.12.2021 privind desemnarea Comisiei de recep╚Ťie la finalizarea lucr─ârilor pentru ÔÇŁLivrarea, instalarea, punerea ├«n func╚Ťie ╚Öi dezinstalarea produselor, cnst├ónd ├«n instala╚Ťii de iluminat ornamental festiv 2021-2022ÔÇŁ pe raza UAT Bicaz

*Dispozi╚Ťie nr. 251/13.12.2021 privind numirea ├«n func╚Ťie public─â de execu╚Ťie de consilier clasa I, grad profesional asisten, grada╚Ťie 1, ├«n cadrul compartimentului Disciplina ├«n construc╚Ťii – Serviciul Urbanism ╚Öi amenajarea Teritoriului

*Dispozi╚Ťie nr. 252/15.12.2021 privind desemnarea persoanei responsabil─â cu urm─ârirea comport─ârii ├«n timp a construc╚Ťiilor aferente proiectului ÔÇŁ├Ämbr─âc─âminte asfaltic─â u╚Öoar─â strada Bistri╚Ťei, ora╚Ö Bicaz, jude╚Ťul Neam╚ŤÔÇŁ

*Dispozi╚Ťie nr. 254/17.12.2021 privind desemnarea Comisiei de recep╚Ťie la terminarea lucr─ârilor la ÔÇŁRefacere platform─â DC 208, km 0+000+5+500, pe L=5,5 km, sat Potoci,ora╚Ö Bicaz,jude╚Ťul Neam╚ŤÔÇŁ

*Dispozi╚Ťie nr. 255/17.12.2021 privind abrogarea Dispozi╚Ťiei nr. 181/27.09.2021 ╚Öi desemnarea unui membru ├«n Consilul de Administra╚Ťie al Liceului ÔÇŁCarol IÔÇŁ Bicaz

*Dispozi╚Ťie nr. 256/20.12.2021 privind┬á ├«ncetarea exercit─ârii cu caracter temporar a func╚Ťiei publice specifice de conducere de secretar general al unita╚Ťii administrativ-teritoriale al ora╚Öului Bicaz, de c─âtre func╚Ťionarul public

*Dispozi╚Ťie nr. 257/20.12.2021 privind promovarea ├«n fucn╚Ťia public─â specific─â de conducere vacant─â de secretar general al unit─â╚Ťii administrativ -teritoriale al ora╚Öului Bicaz, de c─âtre func╚Ťionarul public

*Dispozi╚Ťie nr. 258/20.12.2021 privind desemnarea Comisiei de recep╚Ťie pentru ÔÇŁCabin─â WC dubl─âÔÇŁ

*Dispozi╚Ťie nr. 259/20.12.2021 privind acordarea pl─â╚Ťii indemniza╚Ťiei lunare unei persoane cu handicap grav

*Dispozi╚Ťie nr. 260/21.12.2021 privind ├«ncetarea dreptului laajutor social ╚Öi cunatumul acestuia, acordat unei persoane reprezentant al familiei

*Dispozi╚Ťie nr. 261/21.12.2021 privind ├«ncetarea dreptului la aloca╚Ťie pentru sus╚Ťinerea familiei acordat unei persoane reprezentant al familiei

*Dispozi╚Ťie nr. 262/21.12.2021 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru ├«nc─âlzirea locuin╚Ťei cu gaze naturale

*Dispozi╚Ťie nr. 263/21.12.2021 privind stabilirea ╚Öi acordarea suplimentului pentru beneficiarii, ce au ca surs─â de furnizare, consumul de gaze naturale

*Dispozi╚Ťie nr. 264/21.12.2021 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru ├«nc─âlzirea locuin╚Ťei cu combustibili solizi ╚Öi/sau petrolieri

*Dispozi╚Ťie nr. 265/21.12.2021 privind stabilirea ╚Öi acordarea suplimentului pentru beneficiarii, ce au ca surs─â de furnizare, consumul de combustibili solizi ╚Öi /sau petrolieri

*Dispozi╚Ťie nr. 266/22.12.2021 privind acordarea pl─â╚Ťii indemniza╚Ťiei lunare unei persoane cu handicap grav

*Dispozi╚Ťie nr. 268/29.12.2021 privind acordarea cotei procentuale de 5% corespunz─âtor grada╚Ťie 3 a unui func╚Ťionar public ├«n func╚Ťia de consilier I grad profesional principal, din cadrul compartimentului Consiliere romi

*Dispozi╚Ťie nr. 269/29.12.2021 privind desemnarea Comisiei de dezbatere public─â privind acordarea bui stimulent pentru cre╚Öterea natalitp╚Ťii ╚Öi a popula╚Ťiei tinere ├«n ora╚Öul Bicaz ╚Öi a Metodologiei privind acordarea Stimulentului pentru Cre╚Öterea Natalit─â╚Ťii ╚Öi a Popula╚Ťiei Tinere ├«n Ora╚Öul Bicaz, jude╚Ťul Neam╚Ť

*Dispozi╚Ťie nr. 270/31.12.2021 privind men╚Ťinerea raportului de serviciu al unui func╚Ťionar public consilier superior ├«n cadrul compartimentului Buget, Finan╚Ťe Contabilitate-Serviciul Financiar Contabilitate, peste v├órsta standard de pennsionare, pe o perioad─â de un an de zile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÔÇŁ