Dispozi╚Ťii primar 2022

Dispozi╚Ťie nr.2/05.01.2022privind acordarea indemniza╚Ťiilor persoanelor ├«ncadrate ├«n grad de handicap grav, pentru anul 2022

Dispozi╚Ťie nr.3/05.01.2011 privind privind ├«ncetarea acord─ârii pl─â╚Ťii indemniza╚Ťiei lunare pentru o persoan─â av├ónd certificat de ├«ncadrare ├«n grad deosebit de grav

Dispozi╚Ťie nr.4/05.01.2022 privind acordarea pl─â╚Ťii indemniza╚Ťiei lunare unei persoane cu handicap grav

Dispozi╚Ťie nr.5/05.01.2022 privind activitatea desf─â╚Öurat─â de c─âtre asistentele medicale ╚Öcolare ├«n perioada ├«n care cursurile ╚Öcolare sunt ├«n sistem online ╚Öi ├«n vacan╚Ťele elevilor

Dispozi╚Ťie nr. 06/01.2022 privind sistarea re╚Ťinerii cotiza╚Ťiei de sindicat de 1% din venitul brut realizat personalului din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situa╚Ťii de Urgen╚Ť─â

Dispozi╚Ťie nr. 07/01.2022 privind desemnarea Comisiei de dezbatere public─â a Proiectului de hot─âr├óre privind Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Sociale a Ora╚Öului Bicaz, pentru perioada 2022-2026-2031

Dispozi╚Ťie nr. 08/11.01.2022 privind┬á stabilirea salariilor de baz─â a salaria╚Ťilor contractuali din cadrul compartimentului Asisten╚Ť─â Personali – Direc╚Ťia de Asisten╚Ť─â Social─â

Dispozi╚Ťie nr. 09/11.01.2022 privind majorarea salariilor de baz─â a salaria╚Ťilor contractuali din cadrul compartimentului Cre╚Ö─â – Direc╚Ťia de Asisten╚Ť─â Social─â

Dispozi╚Ťie nr. 11/18.01.2022 privind reactualizare componen╚Ťei Comitetului Local pentru Situa╚Ťiide Urgen╚Ť─â ╚Öi a Centrului Operativ cu Activitate Temporar─â de pe raza UAT Bicaz, jude╚Ťul Neam╚Ť

Dispozi╚Ťie nr. 165/08.07.2022 privind numirea dirigintelui de ╚Öantier pentru execu╚Ťia lucr─ârilor aferente proiectului ÔÇŁ Extindere iluminat public str. P─âltini╚Ö ╚Öi str. Muncii, ora╚Ö Bicaz, jud Neam╚ŤÔÇŁ

Dispozi╚Ťie nr. 166/08.07.2022 privind desemnarea Comisiei pentru confirmarea num─ârului de c├óini f─âr─â st─âp├ón captura╚Ťi pe raza UAT Bicaz

Dispozi╚Ťie nr. 167/08.07.2022 privind desemnarea persoanei din cadrul Prim─âriei Ora╚Öului Bicaz, jude╚Ťul Neam╚Ť care va face parte din comisia de recep╚Ťie la terminarea lucr─ârilor de montare covor PVC Tarket ╚Öi tapet PVC execitate ├«n pavilionul II al Spitalului Or─â╚Öenesc ÔÇŁSf. Ierarh NicolaeÔÇŁ Bicaz

 

Dispozi╚Ťie nr. 12/18.01.2022 privind acordarea pl─â╚Ťii indemniza╚Ťiei lunare unei persoane cu handicap grav

Dispozi╚Ťie nr. 13/20.01.2022 privind ├«ncetarea dreptului la ajutor social ╚Öi cuantumul acestuia, acordat unei persoane singure

Dispozi╚Ťie nr. 14/20.01.2021 privind ├«ncetarea dreptului la ajutor social ╚Öi cunatumul acestuia, acordat unei persoane reprezentant al familiei

Dispozi╚Ťie nr. 15/20.01.2022 privind acordarea unui ajutor ce reprezint─â o parte din cheltuielile de ├«nmorm├óntare acordat unei persoane

Dispozi╚Ťie nr. 16/20.01.2021 privind acordarea ajutorului de urgen╚Ť─â unei persoane

Dispozi╚Ťie nr. 18/21.01.2022m privind stabilirea ╚Öi acordarea suplimentului pentru beneficiarii, ce au ca surs─â de furnizare, consumul de energie electric─â

Dispozi╚Ťie nr. 19/21.01.2022 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru ├«nc─âlzirea locuin╚Ťei cu combustibili solizi ╚Öi /sau petrolieri

Dispozi╚Ťie nr. 20/21.01.2022 privind stabilirea ╚Öi acordarea suplimentului pentru beneficiarii ce au ca surs─â de furnizare, comsumul de combustibili solizi ╚Öi sau petrolieri

Dispozi╚Ťie nr. 21/21.01.2022 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru ├«nc─âlzirea locuin╚Ťei cu gaze naturale

Dispozi╚Ťie nr. 22/21.01/2022 privind stabilirea ╚Öi acordarea suplimentului pentru beneficiarii ce au ca surs─â de furnizare, consumul de gaze naturale

Dispozi╚Ťie nr. 23/26.01.2022 privind desemnarea Comisiei de dezbatere public─â a proiectului de hot─âr├óre privind aprobarea bugetului local al ora╚Öului Bicaz, aferent anului 2022

Dispozi╚Ťie nr. 24/31.01.2022 privind stabilirea dreptului la ajutor social ╚Öi cuantumul acestuia, acordat unei persoane singure

Dispozi╚Ťie nr. 25/31.01.2022 privind stabilirea dreptului la aloca╚Ťie ╚Öi cuantumul acesteia, acordat unei persoane, reprezentant al familiei

Dispozi╚Ťie nr. 26/31.01.2022 privind exercitarea func╚Ťiei de conducere de director medical interimar, pe o perioad─â de 6 luni la Spitalul Or─â╚Öenesc ÔÇŁSf. Ierarh NicolaeÔÇŁ Bicaz

Dispozi╚Ťie nr. 27/03.02.2022 privind exercitarea unpr atribu╚Ťii suplimentare ├«n cadrul compartimentului Impozite ╚Öi Taxe

Dispozi╚Ťie nr. 28/03.02.2022 privind desemnarea persoanei responsabile cu atribu├óii specifice ├«n domeniul ap─âr─ârii ├«mpotriva incendiilor, ├«n cadrul Prim─âriei ora╚Öului Bicaz

Dispozi╚Ťie nr 29/07.02.2022 privind aprobarea Planuluide Preg─âtire ├«n domeniul Situa╚Ťiilor de Urgen╚Ť─â ├«n anul 2022 pe raza UAT Bicaz, jude╚Ťul Neam╚Ť

Dispozi╚Ťie nr 30/07.02.2022 privind modificarea delimit─ârii sec╚Ťiilor de votare nr. 119 ╚Öi nr.121 ora╚Ö Bicaz, jude╚Ťul Neam╚Ť

Dispozi╚Ťie nr 31/08.02.2022 privind completarea Dispozi╚Ťiei nr. 28/03.02.2022 privind desemnarea persoanei responsabile cu atribu╚Ťii specifice ├«n domeniul ap─âr─ârii ├«mpotriva incendiilor, ├«n cadrul Prim─âriei ora╚Öului Bicaz, jude╚Ťul Neam╚Ť

Dispozi╚Ťie nr. 31/08.02.2022 privind completarea Dispozi╚Ťiei nr. 28/03.02.2022 privind desemnarea persoanei responsabile cu atribu╚Ťii specifice ├«n domeniul ap─âr─ârii ├«mpotriva incendiilor, ├«n cadrul prim─âriei ora╚Öului Bicaz, jude╚Ťul Neam╚Ť.

Dispozi╚Ťie nr. 34/17.02.2022 privind stabilirea posturilor de lucru amenajat ─ân scopul realiz─ârii autocenzur─ârii asistate a popula╚Ťiei pe raza ora╚Öului Bicaz, jude╚Ťul Neam╚Ť

Dispozi╚Ťie nr.35/17.02.2022 privind desemnarea comisiei de de analiz─â ╚Öi evaluare a ofertelor pentru obiectivul de investi╚Ťie ÔÇŁModernizare re╚Ťea stradal─â┬á ╚Öi pod din beton armat peste r├óul Bicaz, ora╚Ö Bicaz, jude╚Ťul Neam╚ŤÔÇŁ

Dispozi╚Ťie nr.37/18.02.2022 privind ├«ncetarea acord─ârii pl─â╚Ťii indemniza╚Ťiei lunare pentru o persoan─â av├ónd certificat de ├«ncadrare ├«n grad de handicap grav

Dispozi╚Ťie nr.38/18.02.2022 privind ├«ncetarea acord─ârii pl─â╚Ťii indemniza╚Ťiei lunare pentru o persoan─â av├ónd certificat de ├«ncadrare ├«n grad de handicap grav

Dispozi╚Ťie nr. 39/22.02.2022 privind modificarea dreptului la aloca╚Ťie pentru sus╚Ťinerea familiei acordat unei persoane, reprezentant al familiei

Dispozi╚Ťie nr. 40/22.02.2022 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru ├«nc─âlzirea locuin╚Ťei cu gaze naturale

Dispozi╚Ťie nr. 41/22.02.2022 privind stabilirea ╚Öi acordarea suplimentului pentru beneficiarii, ce au ca surs─â de furnizare, consumul de gaze naturale

Dispozi╚Ťie nr. 42/22.02.2022 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru ├«nc─âlzirea locuin╚Ťei cu combustibili solizi ╚Öi/sau petrolieri

Dispozi╚Ťie nr. 43/22.02.2022 privind stabilirea ╚Öi acordarea suplimentului pentru beneficiarii, ce au ca surs─â de furnizare, consumul de combustibili solizi ╚Öi/sau petrolieri

Dispozi╚Ťie nr. 44/22.02.2022 privind stabilirea ╚Öi acordarea suplimentului pentru beneficiarii, ce au ca surs─â de furnizare, consumul de energie electric─â

Dispozi╚Ťie nr. 45/23.02.2022 privind desemnarea reprezentantului Primarului Ora╚Öului Bicaz, jude╚Ťul Neam╚Ť ├«n cadrul Consiliului nde Administra╚Ťie al Spitalului Or─â╚Öenesc ÔÇŁSf├óntul Ierarh NicolaeÔÇŁ Bicaz

Dispozi╚Ťie nr. 46/23.02.2022 privind aprobarea Planului de integritate, desemnarea coordonatorului ╚Öi a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Na╚Ťionale Anticorup╚Ťie 2021-2025 la nivelul UAT ora╚Ö Bicaz, jude╚Ťul Neam╚Ť

Dispozi╚Ťie nr. 47/28.02.2022 privind constituirea Unita╚Ťii Locale de Sprijin, la nivelul ora╚Öului Bicaz, jude╚Ťul Neam╚Ť

Dispozi╚Ťie nr. 49/03.03.2022 privind acordarea pl─â╚Ťii indemniza╚Ťiei lunare unei persoane cu handicap grav

Dispozi╚Ťie nr. 50/08.03.2022 privind desemnarea Comisiei de alaliz─â ╚Öi evaluarea calitativ─â a documenta╚Ťiei de proiectare aferent─â investi╚Ťiei ÔÇŁLucr─âri de realizare a infrastructurii de protec╚Ťie ├«mpotriva inunda╚Ťiilor pe P├ór├óul Bisericii ╚Öi P├ór├óul Ba╚Öei, localitatea Bicaz, jude╚Ťul Neam╚ŤÔÇŁ

Dispozi╚Ťie nr. 51/09.03.2022 privind constituirea comisiilor de examinare ╚Öi de solu╚Ťionare a contesta╚Ťiilor ├«n vederea organiz─ârii ╚Öi desf─â╚Öur─ârii concursului/examenului de recrutare pentru func╚Ťia public─â de execu╚Ťie vacant─â de consilier juridic clasa I grad profesional superior ├«n cadrul compartimentului juridic, Asisten╚Ť─â, Asocia╚Ťii Proprietari

Dispozi╚Ťie nr. 52/10.03.2022 privind constituirea Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuin╚Ťe proprietate pesonal─â (Comisia de atribuire) pe raza ora╚Öului Bicaz, jude╚Ťul Neam╚Ť

Dispozi╚Ťie nr.53/16.03.2022 privind ├«ncetarea dreptului la ajutor social ╚Öi cuantumul acestuia, acordat unei persoane, reprezentant al familiei

Dispozi╚Ťie nr.54/16.03.2022 privind modificarea dreptului la aloca╚Ťie pentru sus╚Ťinerea familiei, acordat unei persoane, reprezentant al familiei

Dispozi╚Ťie nr.55/16.03.2022 privind stabilirea dreptului la aloca╚Ťie pentru sus╚Ťinerea familiei ╚Öi cuantumul acestuia, acordat unei persoane singure

Dispozi╚Ťie nr.56/16.03.2022 privind stabilirea dreptului la ajutor social ╚Öi cuantumul acestuia acordat unei persoane

Dispozi╚Ťie nr.57/16.03.2022 privind ├«ncetarea dreptului la aloca╚Ťie pentru sus╚Ťinerea familiei acordat unei persoane, reprezentant al familiei

Dispozi╚Ťie nr.58/16.03.2022 privind ├«ncetarea dreptului la ajutor social ╚Öi cuantumul acestuia, acordat unei persoane singure

Dispozi╚Ťie nr.59/16.03.2022 privind ├«ncetarea dreptului la ajutor social ╚Öi cuantumul acestuia, acordat unei persoane, reprezentant al familiei

Dispozi╚Ťie nr.60/16.03.2022 privind privind acordarea stimulentului educa╚Ťional(tichet social)

Dispozi╚Ťie nr.61/16.03.2022 privind modificarea dreptului la ajutor social┬á ╚Öi cuantumul acestuia, acordat unei persoane, reprezentant al familiei

Dispozi╚Ťie nr.62/16.03.2022 privind aprobarea planului de protec╚Ťie pentru 3 minori

Dispozi╚Ťie nr.63/16.03.2022 privind modificarea dreptului la aloca╚Ťie pentru sus╚Ťinerea familiei, acordat unei persoane singure

Dispozi╚Ťie nr. 64/22.03.2022 privind acordarea pl─â╚Ťii indemniza╚Ťiei lunare pentru o┬á persoan─â cu handicap grav

Dispozi╚Ťie nr. 66/22.03.2022 privind modificarea cuntumului aloca╚Ťiei pentru sus╚Ťinerea familiei

Dispozi╚Ťie nr. 67/22.03.2022 privind modificarea cunatumului ajutorului social

Dispozi╚Ťie nr. 68/22.03.2022 privind ├«ncetarea acord─ârii pl─â╚Ťii indemniza╚Ťiei lunare pentru o persoan─â cu certificat de ├«ncadrare ├«n grad de handicap grav

Dispozi╚Ťie nr. 69/23.03.2022 privind rectificarea actului de na╚Ötere nr. 19/29.01.1957

Dispozi╚Ťie nr. 70/23.03.2022 privind rectificarea actului de na╚Ötere nr. 22/02.03.1962

Dispozi╚Ťie nr. 71/23.03.2022 privind rectificarea actului de na╚Ötere nr. 12/05.01.1965

Dispozi╚Ťie nr. 72/23.03.2022 pentru modificarea ╚Öi completarea dispozi╚Ťiei nr. 101/09.04.2020 privind constituirea echipei de proiect care s─â asigurea derularea ╚Öi implementarea proiectului denumit ÔÇŁLucrpri de realizare a infrastructurii de protec╚Ťie ├«mpotriva inunda╚Ťiilor pe P├ór├óul Bisericii ╚Öi P├ór├óul Ba╚ÖeiÔÇŁ

Dispozi╚Ťie nr. 73/23.03.2022 privind numirea unui curator special pentru doi minori

Dispozi╚Ťie nr. 74/24.03.2022 privind constituirea comisiei de evaluare a performan╚Ťelor individuale ale secretarului general UAT al ora╚Öului Bicaz, jude╚Ťul Neam╚Ť

Dispozi╚Ťie nr. 75/24.03.2022 privind stabilirea perioadei ├«n care se desemneaz─â reprezentan╚Ťii func╚Ťionarilor publici ├«n comisia paritar─â

Dispozi╚Ťie nr. 76/24.03.2022 privind desemnarea responsabilului pentru protec╚Ťia datelor cu caracter personal

Dispozi╚Ťie nr. 77/24.03.2022 pentru desemnarea persoanei responsabile cu implementarea prevederilor legale privind declara╚Ťiile de avere ╚Öi de interese

Dispozi╚Ťie nr. 79/29.03.2022 privind constituirea comisiilor de concurs ╚Öi de solu╚Ťionare a contesta╚Ťiilor ├«n vederea organiz─ârii ╚Ťi desf─â╚Öur─ârii concursului/examenului pentru ocuparea unei func├óii contractuale vacante de mediator sanitar, din cadrul compartimentului Asisten╚Ť─â Medical─â

Dispozi╚Ťie nr. 80/07.04.2022 privind desemnarea Comisiei de Ap─ârare ├«n Domeniul Situa╚Ťiilor┬á de Urgen╚Ť─â ─ân cadrul Prim─âriei Bicaz, jude╚Ťul Neam╚Ť.

Dispozi╚Ťie nr. 81/07.04.2022 pentru Organizarea Ap─âr─ârii ├Ämpotriva Incendiilor ├«n cadrul Prim─âriei Bicaz, jude╚Ťul Neam╚Ť

Dispozi╚Ťie nr. 82/07.04.2022 privind instruirea salaria╚Ťilor ├«n domeniul prevenirii ╚Öi stingerii incendiilor ├«n cadrul prim─âriei Bicaz, jude╚Ťul Neam╚Ť

Dispozi╚Ťie nr. 83/07.04.2022 privind instruirea salaria╚Ťilor ├«n domeniul situa╚Ťiilor de urgen╚Ť─â ├«n cadrul prim─âriei Bicaz, jude╚Ťul Neam╚Ť

Dispozi╚Ťie nr. 84/07.04.2022 privind reglementarea fumatului, ├«n cadrul prim─âriei Bicaz, jude╚Ťul Neam╚Ť

Dispozi╚Ťie nr. 85/07.04.2022 privind stabilirea obliga╚Ťiilor conduc─âtorilor locurilor de munc─â ├«n domeniul prevenirii ╚Öi stingerii incendiilor ├«n cadrul prim─âriei Bicaz, jude╚Ťul Neam╚Ť

Dispozi╚Ťie nr. 86/07.04.2022 privind stabilirea obliga╚Ťiilor salaria╚Ťilor ├«n domeniul prevenirii ╚Öi stingerii incendiilor ├«n cadrul prim─âriei Bicaz, jude╚Ťul Neam╚Ť

Dispozi╚Ťie nr. 87/07.04.2022, prevederi specifice c─âi de evacuare ╚Öi de interven╚Ťie ├«n cadrul prim─âriei Bicaz, jude╚Ťul Neam╚Ť

Dispozi╚Ťie nr. 88/07.04.2022 privind utilizarea focului deschis ╚Öi reglementarea execut─ârii lucr─ârilor periculoase, ├«n cadrul prim─âriei Bicaz, jude╚Ťul Neam╚Ť

Dispozi╚Ťie nr. 89/07.04.2022 privind utilizarea, manipularea, transportul ╚Öi depozitarea substan╚Ťelor periculoase┬á├«n cadrul prim─âriei Bicaz, jude╚Ťul Neam╚Ť

Dispozi╚Ťie nr. 90/07.04.2022 privind stabilirea m─âsurilor speciale de ap─ârare ├«m potriv incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase ├«n cadrul prim─âriei Bicaz, jude╚Ťul Neam╚Ť

Dispozi╚Ťie nr. 91/07.04.2022 privind r─âspunderile ce revin p─âr╚Ťilor pe linia ap─âr─ârii ├«mpotriva incendiilor ├«n cazul transmiterii temporare a dreptului de folosin╚Ť─â asupra bunurilor imobile/antrepriz─â ├«n cadrul prim─âriei Bicaz, jude╚Ťul Neam╚Ť

Dispozi╚Ťie nr. 92/12.04.2022 privind constituirea ╚Öi componen╚Ťa Comisiei paritare

Dispozi╚Ťie nr. 93/12.04.2022 privind desemnarea Comisiei de dezbatere public─â a Proiectului de hot─âr├óre privind indexarea impozitelor ╚Öi taxelor locale pentru anul fiscal 2023 la nivelul UAT Ora╚Ť Bicaz, jude╚Ťul Neam╚Ť

Dispozi╚Ťie nr. 94/12.04.2022 privind ├«ncetarea acord─ârii pl─â╚Ťii indemniza╚Ťiei lunare pentru o persoan─â av├ónd certificat de ├«ncadrare ├«n grad de handicap grav

Dispozi╚Ťie nr. 95/12.04.2022 privind acordarea pl─â╚Ťii indemniza╚Ťiei lunare pentru o persoan─â cu handicap grav

Dispozi╚Ťie nr. 96/12.04.2022 privind ├«ncetarea dreptului la aloca╚Ťie pentru sus╚Ťinerea familiei ╚Öi se propune recuperarea sumei ├«ncasate necuvenit cu titlul de aloca╚Ťie pentru sus╚Ťinerea familiei, acordat unei persoane

Dispozi╚Ťie nr. 97/12.04.2022 privind modificarea dreptului la ajutor social ╚Öi cuantumul acestuia acordat unei persoane, reprezentant al familiei

Dispozi╚Ťie nr. 98/13.04.2022 privind ├«ncetarea contractului individual de munc─â ca urmare a acordului p─âr╚Ťilor

Dispozi╚Ťie nr. 99/13.04.2022 privind aprobarea Regulamentului Intern pentru acordarea voucherelor de vacan╚Ť─â salaria╚Ťilor din cadrul Prim─âriei ora╚Öului Bicaz

Dispozi╚Ťie nr. 101/14.04.2022 privind angajarea pe o perioad─â nedeterminat─â, a unei persoane, ├«n func╚Ťia de asistent personal, ├«n cadrul Compartimentului Asisten╚Ťi Personali

Dispozi╚Ťia nr. 102/14.02.2022 privind acordarea continuit─â╚Ťii sporului condi╚Ťii deosebite de munc─â ├«n procent de 15% din salariul de baz─â, salaria╚Ťilor din cadrul compartimentului Bibliotec─â

Dispozi╚Ťie nr. 103/14.04.2022 privind numirea comitetului de securitate ╚Öi s─ân─âtate ├«n munc─â

Dispozi╚Ťie nr. 104/14.04.2022 privind sanc╚Ťionarea unui salariat av├ónd func╚Ťia de ╚Öofer ├«n cadrul Serviciului Voluntar pentru Situa╚Ťii de Urgen╚Ť─â

Dispozi╚Ťie nr. 105/18.04.2022 privind desemnarea Comisiei de dezbatere public─â┬á a Proiectului de hot─âr├óre privind aprobarea Regulamentului de organizare ╚Öi func╚Öionare a spa╚Ťiilor de joac─â pentru copii situate pe domeniul public al ora╚Öului Bicaz

Dispozitie nr.108/27.04.2022 privind acordarea pl─â╚Ťii indemniza╚Ťiei lunare reprezentantului legal al unui minor ce de╚Ťine Certificat de ├«ncadrare ├«n grad de handicap grav

Dispozitie nr.109/28.04.2022 privind ├«ncetarea dreptului la aloca╚Ťie pentru sus╚Ťinerea familiei ╚Öi se propune recuperarea sumei ├«ncasate necuvenit cu titlul de aloca╚Ťie pentru sus╚Ťinerea familiei

Dispozi╚Ťie nr.110/28.04.2022 privind recuperarea sumei ├«ncasate necuvenit cu titlul de ajutor social

Dispozitie nr. 111/28.04.2022 privind recuperarea sumei ├«ncasate necuvenit cu titlul de aloca╚Ťie pentru sus╚Ťinerea familiei

Dispozi╚Ťie nr. 112/28.04.2022 privind recuperarea sumei ├«ncasate necuvenit cu titlul de aloca╚Ťie pentru sus╚Ťinerea familiei

Dispozi╚Ťie nr.113/02.05.2022 privind angajarea cu contract individual de munc─â pe o perioada nedeterminat─â, ├«n func╚Ťia de mediator sanitar, ├«n cadrul Compartimentului Asisten╚Ť─â Medical─â

Dispozi╚Ťie nr.114/03.05.2022 privind desemnarea Comisiei de dezbatere public─â a Proiectului de hot─âr├óre privind ├«nfiin╚Ťarea ╚Öi delegarea prin concesiune a Serviciului public pentru gestionarea c├óinilor f─âr─â st─âp├ón din ora╚Öul Bicaz, jude╚Ťul Neam╚Ť

Dispozitie nr.115/03.05.2022 privind men╚Ťinerea raportului de serviciu al func╚Ťionarului public consilier superior ├«n cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Eviden╚Ť─â a Persoanelor – Bicaz, peste v├órsta standard de pensionare, pentru o perioad─â de un an de zile

Dispozi╚Ťie nr.116/06.05.2022 privind men╚Ťinerea cuantumului brut al salariilor de baza si al sporurilor la nivelul aferent lunii decembrie 2021 a func╚Ťionarilor publici ╚Öi a salaria╚Ťilor contractuali din aparatul de specialitate al Primarului ╚Öi serviciile publice de interes local

Dispozi╚Ťie nr.118/11.05.2022 privind ├«ndreptarea erorii materiale survenite ├«n con╚Ťinutul Autoriza╚Ťiei de construire nr. 59/13.12.1999- Executarea lucr─ârilor de ÔÇŁConstruire garaj autoÔÇŁ, investitor Puiu Neculai

Dispozi╚Ťie nr.119/11.05.2022 privind desemnarea Comisiei de dezbatere public─â a Proiectului de hot─âr├óre privind modificarea Regulamentului privind normele de gospod─ârire, ├«ntre╚Ťinere, cur─â╚Ťenie ╚Öi estetic─â ├«n ora╚Öul Bicaz, jude╚Ťul Neam╚Ť, aprobat prin HCL nr. 35/22.04.2021

Dispozi╚Ťie nr.121/17.05.2022 privind acordarea pl─â╚Ťii indemniza╚Ťiei lunare unei persoane cu handicap grav

Dispozi╚Ťie nr.122/18.05.2022 privind stabilirea dreptului la aloca╚Ťie pentru sus╚Ťinerea familiei ╚Öi cuantumul acesteia, acordat unei persoane singure

Dispozi╚Ťie nr.123/18.05.2022 privind stabilirea dreptului la aloca╚Ťie pentru sus╚Ťinerea familiei ╚Öi cuantumul acesteia, acordat unei persoane reprezentant al familiei

Dispozi╚Ťie nr.125/20.05.2022 privind constituirea comisiilor de examinare ╚Öi de solu╚Ťionare a contesta╚Ťiilor ├«n vederea organiz─ârii ╚Öi desf─â╚Öur─ârii concursului/examenului de recrutare pentru func╚Ťia public─â de execu╚Ťie vacant─â de consilier juridic clasa I grad profesional superior din cadrul compartimentului Juridic, Asisten╚Ť─â, Asocia╚Ťii Proprietari

Dispozi╚Ťie nr.126/24.05.2022 privind acordarea pl─â╚Ťii indemniza╚Ťiei lunare unei persoane cu handicap grav

Dispozi╚Ťie nr.127/24.05.2022 privind ├«ncetarea acord─ârii pl─â╚Ťii indemniza╚Ťiei lunare pentru o persoan─â av├ónd certificat de ├«ncadrare ├«n grad de handicap grav

Dispozi╚Ťie nr.128/24.05.2022 privind continuitatea sporului pentru personalul contractual care ├«╚Öi desf─â╚Öoar─â activitatea ├«n condi╚Ťii deosebite cum ar fi de stres sau risc, din cadrul compartimentului Asisten╚Ö─â Medical─â

Dispozi╚Ťie nr. 129/24.05.2022 privind rectificarea actului de na╚Ötere nr. 414/21.11.1978

Dispozi╚Ťie nr. 130/24.05.2022 privind desemnarea unei persoane care are obliga╚Ťia s─â ╚Ťin─â eviden╚Ťa spa╚Ťiilor verzi de pe teritoriul UAT Bicaz prin constituirea registrului local a spa╚Ťiilor verzi pe care le actualizeaz─â ori de c├óte ori intervin modific─âri

Dispozi╚Ťie nr. 131/24.05.2022 privind numirea Comisiei speciale de inventariere a domeniului public ╚Öi privat al UAT Bicaz, jude╚Ťul Neam╚Ť

Dispozi╚Ťie nr. 132/30.05.2022 privind desemnarea Comisiei de analiz─â ╚Öi evaluare a ofertelor pentru Delegarea prin Concesiune a Serviciului public pentru gestionarea c├óinilor f─âr─â st─âp├ón din ora╚Öul Bicaz, jude╚Ťul Neam╚Ť

Dispozi╚Ťie nr. 133/31.05.2022 privind acordarea indemniza╚Ťiei lunare unei persoane cu handicap grav

Dispozi╚Ťie nr. 134/03.06.2022 privind ├«ncetarea acord─ârii indemniza╚Ťiei lunare pentru o persoan─â av├ónd certificat de ├«ncadrare ├«n grad de handicap grav

Dispozi╚Ťie nr. 135/03.06.2022 privind angajarea unei persoane cu contract individual de munc─â pe o perioad─â nedeterminat─â, ├«n func╚Ťia de asistent personal

Dispozi╚Ťie nr. 136/08.06.2022 privind acordare ajutorului de urgen╚Ť─â unei persoane

Dispozi╚Ťie nr. 137/08.06.2022 privind modificarea ╚Öi completarea dispozi╚Ťiei nr. 131/24.05.2022, privind numirea Comisiei speciale de inventariere a domeniului public ╚Öi privat al UAT Bicaz, jude╚Ťul Neam╚Ť

Dispozi╚Ťie nr. 138/10.06.2022 privind ├«ncetarea dreptului la ajutor social ╚Öi cuantumul acesteia, acordat unei persoane singure

Dispozi╚Ťie nr.139/17.06.2022 privind ├«ncetarea acord─ârii indemniza╚Ťiei lunare pentru o persoan─â av├ónd certificat de ├«ncadrare ├«n grad de handicap grav

Dispozi╚Ťie nr. 140/17.06.2022 prind ├«ncetarea acord─ârii indemniza╚Ťiei lunare pentru o persoan─â av├ónd certificat de ├«ncadrare ├«n grad de handicap grav

Dispozi╚Ťie nr.142/23.06.2022 privind ├«mputernicirea unor persoane care s─â supravegheze executarea┬á prest─ârii unor activit─â╚Ťi ├«n folosul comunit─â╚Ťii

Dispozi╚Ťie nr. 143/23.06.2022 privind ├«ncetarea dreptului la ajutor social ╚Öi cuantumul acestuia, acordat unei persoane singure

Dispozi╚Ťie nr. 144/23.06.2022 privind stabilirea dreptului la aloca╚Ťie pentru sus╚Ťinerea familiei ╚Öi cuntumul acesteia, acordat unei persoane singure

Dispozi╚Ťie nr. 145/23.06.2022 privind constituire Comisiei pentru procedura de achizi╚Ťie public─â ÔÇŁNegocierea f─âr─â publicarea prealabil─â a unui anun╚Ť de participareÔÇŁ, pentru furnizarea de energie electric─â

Dispozitie nr.147/24.06.2022 privind ├«ncadrarea la┬á Serviciul Voluntar pentru Situa╚Ťii de Urgen╚Ť─â Bicaz al personalului angajat/voluntar

Dispozi╚Ťie nr. 148/27.06.2022 privind numirea ├«n func╚Ťie public─â de execu╚Ťie de consilier juridic clasa I, grad profesional superior, grada╚Ťie 5, ├«n cadrul Compartimentului Juridic, Asisten╚Ť─â, Asocia╚Ťii Proprietari

Dispozi╚Ťie nr. 149/28.06.2022 privind desemnarea Comisiei de recep╚Ťie la finalizarea lucr─ârilor de deratizare ╚Öi dezinsec╚Ťie pe raza UAT Bicaz

Dispozi╚Ťie nr.150/29.06.2022 privind stabilirea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia

Dispozi╚Ťie nr.151/29.06.2022 privind ├«ncetarea contractului individual de munc─â prin acordul p─âr╚Ťilor

Dispozi╚Ťie nr.152/29.06.2022 privind desemnarea Comisiei permanente de verificare ╚Öi evaluare calitativ─â ╚Öi cantitativ─â a documenta╚Ťiilor tehnice ├«ntocmite pentru proiectele de investi╚Ťii de pe raza UAT Ora╚Ö Bicaz, jude╚Ťul Neam╚Ť

Dispozi╚Ťie nr.153/30.06.2022 privind acordarea unui ajutor de urgen╚Ť─â.

Dispozi╚Ťie nr.154/04.07.2022 privind desemnarea Comisiei de recep╚Ťie pentru ÔÇŁCabina WC dubl─âÔÇŁ

Dispozi╚Ťie nr.155/04.07.2022 privind angajarea cu contract individual de munc─â pe durata mandatului Primarului ora╚Öului Bicaz.

Dispozi╚Ťie nr.156/06.07.2022 privind aprobarea transferului la cerere din cadrul Prim─âriei comunei Farca╚Öa, la Prim─âria ora╚Öului Bicaz ├«n func╚Ťia public─â de consilier clasa I grad profesional principal la Serviciul Public Comunitar Local de Eviden╚Ťa a Persoanelor.

Dispozi╚Ťie nr.157/06.07.2022 privind ├«ncetarea cord─ârii indemniza╚Ťiei lunare

Dispozi╚Ťie nr.158/07.07.2022 privind delegarea exercit─ârii cu caracter temporar a atribu╚Ťiilor func╚Ťiei publice de conducere de arhitect ╚Öef al ora╚Öului Bicaz.

Dispozi╚Ťie nr.159/07.07.2022 privind delegarea exercit─ârii cu caracter temporar a atribu╚Ťiilor func╚Ťiilor publice de conducere de secretar general al unit─â╚Ťii administrativ-teritoriale al ora╚Öului Bicaz.

Dispozi╚Ťie nr.160/11.07.2022 privind ├«ndreptarea erorii material survenit─â ├«n dispozi╚Ťia primarului ora╚Öului Bicaz nr.156/06.07.2022

Dispozi╚Ťie nr.161/11.07.2022 privind stabilirea dreptului la ajutor social ╚Öi cuantumul acestuia acordat unei perosane singure.

Dispozi╚Ťie nr.162/11.07.2022 privind stabilirea dreptului la aloca╚Ťie pentru sus╚Ťinerea familiei ╚Öi cuantumul acesteia, acordat unei persoane singure.

Dispozi╚Ťie nr.163/11.07.2022 privind stabilirea dreptului la ajutor social ╚Öi cuantumul acestuia acordat unei persoane singure.

Dispozi╚Ťie nr.164/11.07.2022 privind stabilirea dreptului la ajutor social ╚Öi cuantumul acestuia acordat unei persoane singure.

Dispozi╚Ťie nr. 169/27.07.2022 privind actualizarea componen╚Ťei Comisiei de evaluare a ofertelor de v├ónzare, concesiune ╚Öi ├«nchiriere a bunurilor, proprietate public─â ╚Öi privat─â a UAT ora╚Ö Bicaz, jude╚Ťul Neam╚Ť

Dispozi╚Ťie nr. 170/28.07.2022 privind stabilirea dreptului la ajutor social ╚Öi cuantumul acestuia pentru o persoan─â singur─â

Dispozi╚Ťie nr. 171/28.07.2022 privind desemnarea persdoanei responsabile cu implementarea instruc╚Ťiunilor de completare a formatelor-standard ╚Öi de transmitere a datelor ╚Öi informa╚Ťiilor cu privire la eviden╚Ťa func╚Ťiilor publice ╚Öi a func╚Ťionarilor publici, completarea formatelor-standard de raportare prev─âzute ├«n anexele 1 ╚Öi 2 la Hot─âr├órea nr. 533/2009, precum ╚Öi de transmiterea acestora ├«n condi╚Ťiile ╚Öi termenele reglementate ├«n Portalul de management al func╚Ťiilor publice A.N.F.P.

Dispozi╚Ťie nr. 172/29.07.2022 privind ├«ncetarea acord─ârii indemniza╚Ťiei lunare pentru o persoan─â av├ónd certificate de ├«ncadrare ├«n grad de handicap grav

Dispozi╚Ťie nr. 173/29.07.2022 privind constituirea comisiei de disciplin─â pentru efectuarea cercet─ârii disciplinare prealabile a unui salariat contractual din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situa╚Ťii de Urgen╚Ť─â Bicaz

Dispozi╚Ťie nr. 174/29.07.2022 privind desemnarea Comisiei de dezbatere public─â a Proiectului de hot─âr├óre privind modificarea ╚Öi completarea lucr─ârii de actualizarea Plan Urbanistic General al ora╚Öului Bicaz aprobat prin HCL nr. 91/30.09.2021

Dispozi╚Ťie nr. 175/29.07.2022 privind rectificarea bugetului local al Ora╚Öului Bicaz pe anul 2022 – iulie

Dispozi╚Ťie nr. 176/29.07.2022 privind angajarea unei persoane, cu contract individual de munc─â pe o perioad─â nedeterminat─â, ├«n func╚Ťia de asistent personal, ├«n cadrul Compartimentului Asisten╚Ťi personali

Dispozi╚Ťie nr. 177/01.08.2022 privind aprobarea transferului la cerere a unui┬á func╚Ťionar public din cadrul Prim─âriei comunei Tarc─âu, la Prim─âria ora╚Öului BIcaz ├«n func╚Ťia public─â de consilier clasa I grad profesional superior la compartimentul Finan╚Ťe, Buget, Contabilitate – Serviciul Financiar Contabilitate

Dispozi╚Ťie nr. 178/01.08.2022 privind┬á angajarea cu contract individual de munc─â pe o perioad─â nedeterminat─â, ├«n func╚Ťia de asistent personal, ├«n cadrul compartimentului Asisten╚Ťi personali

Dispozi╚Ťie nr. 179/01.08.2022 privind acordarea indemniza╚Ťiei lunare unei persoane cu handicap grav

Dispozi╚Ťie nr. 180/03.08.2022 privind delegarea exercit─ârii atribu╚Ťiilor de Ofi╚Ťer de Stare Civil─â ├«n cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Eviden╚Ť─â a Persoanelor Bicaz, unei persoane.

Dispozi╚Ťie nr. 181/03.08.2022 privind acordarea ajutorului de ├«nmorm├óntare

Dispozi╚Ťie nr. 182/03.08.2022 privind stabilirea dreptului la ajutor social ╚Öi cunatumul acestuia acordat unei persoane reprezentant al familiei.

Dispozi╚Ťie nr. 183/05.08.2022 privind sanc╚Ťionarea disciplinar─â a unui salariat av├ónd func╚Ťia de ╚Öofer ├«n cadrul Serviciului Voluntar pentru Situa╚Ťii de Urgen╚Ť─â.

Dispozi╚Ťie nr. 184/05.08.2022 privind numirea dirigintelui de ╚Öantier pentru execu╚Ťia lucr─ârilor aferente proiectului ÔÇŁAMENAJARE ╚śI SCHIMBARE DE DESTINA╚ÜIE DIN DEPOZIT ├ÄN CENTRAL─é TERMIC─é-POMPE DE C─éLDUR─é, A UNEI CL─éDIRI SITUATE ├ÄN INCINTA LICEULUI CAROL IÔÇŁ.

Dispozi╚Ťie nr. 185/05.08.2022 privind ├«ncetarea acord─ârii indemniza╚Ťiei lunare pentru o persoan─â av├ónd certificat de ├«ncadrare ├«n grad de handicap grav.

Dispozi╚Ťie nr. 187/11.08.2022 privind restric╚Ťionarea temporar─â a circula╚Ťiei rutiere.

Dispozi╚Ťie nr. 189/16.08.2022 privind majorarea salariului de baza prin acordarea gra╚Ťiei 3 de salarizare unei salariate, av├ónd func╚Ťia contractual─â de mediator sanitar ├«n cadrul compartimentului Asisten╚Ť─â Medical─â.

Dispozi╚Ťie nr. 190/16.08.2022 privind majorarea salariului de baza prin acordarea grada╚Ťiei 3 de salarizare unei salariate, av├ónd func╚Ťia contractual─â de infirmier─â ├«n cadrul compartimentului Cre╚Ö─â – Direc╚Ťia de Asisten╚Ť─â Social─â.

Dispozi╚Ťie nr. 191/16.08.2022 privind majorarea salariului de baz─â prin acordarea grada╚Ťiei 5 de salarizare unei salariate, av├ónd func╚Ťia contractual─â de infirmier─â ├«n cadrul compartimentului Cre╚Ö─â – Direc╚Ťia de Asisten╚Ť─â Social─â.

Dispozi╚Ťie nr. 193/22.08.2022 privind stabilirea dreptului la ajutor social ╚Öi cuantumul acestuia acordat unei persoane singure.

Dispozi╚Ťie nr. 194/22.08.2022 privind modificarea dreptului la ajutor social ╚Öi cuantumul acestuia acordat unei persoane singure.

Dispozi╚Ťie nr. 195/22.08.2022 privind desemnarea Comisiei de distrugere a col╚Ťurilor actelor de identitate anuale, conform art.81, alin.1 din H.G. nr.295/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitar─â a dispozi╚Ťiilor Ordonan╚Ťei de urgen╚Ť─â a Guvernului nr.97/2005 privind eviden╚Ťa, domiciliul, re╚Öedin╚Ťa ╚Öi actele de identitate ale cet─â╚Ťenilor rom├óni, precum ╚Ťi pentru stabilirea formei ╚Öi con╚Ťinutului actelor de identitate, ale dovezii de re╚Öedin╚Ť─â ╚Öi ale c─âr╚Ťii de imobil.

Dispozi╚Ťie nr. 196/24.08.2022 privind desemnarea Comisiei de recep╚Ťiei la terminarea lucr─ârilor la investi╚Ťia ÔÇŁExtindere iluminat public strada P─âltini╚Ö ╚Öi strada Muncii, ora╚Ö Bicaz, jude╚Ťul Neam╚ŤÔÇŁ.┬á

Dispozi╚Ťie nr. 197/24.08.2022 privind acordarea unui ajutor de ├«nmorm├óntare.

Dispozi╚Ťie nr. 198/24.08.2022 privind desemnarea Comisiei de recep╚Ťie la finalizarea lucr─ârilor pentru ÔÇŁBran╚Öament ap─â-canal pentr dou─â containere WC, amplasate ├«n Pia╚Ťa Argoalimentar─â din ora╚Öul Bicaz, jude╚Ťul Neam╚ŤÔÇŁ.

Dispozi╚Ťie nr. 199/24.08.2022 privind desemnarea Comisiei de verificare ╚Öi evaluare calitativ─â ╚Öi cantitativ─â a presta╚Ťiilor executate de PUBLISERV BICAZ SRL pe raza UAT Ora╚Ö Bicaz, jude╚Ťul Neam╚Ť.

Dispozi╚Ťie nr. 200/25.08.2022 privind constituirea Comisiei de disciplin─â ├«mputernicit─â s─â realizeze cercetarea disciplinar─â prealabil─â, ├«n cazul s─âv├ór╚Öirii abaterilor disciplinare de c─âtre personalul contractual din casdrul unit─â╚Ťii administrativ teritoriale a Prim─âriei Ora╚Öului Bicaz.

Dispozi╚Ťie nr. 201/26.08.2022 privind acordarea concediului f─âr─â plat─â unui agent de paz─â ├«n cadrul Prim─âriei Ora╚Öului Bicaz.

Dispozi╚Ťie nr. 202/30.08.2022 privind desemnare persoanelor din cadrul Prim─âriei Ora╚Öului Bicaz, jude╚Ťul Neam╚Ť, jude╚Ťul Neam╚Ť care vor face parte din Comisia de recep╚Ťie la terminarea lucr─ârilor de rapara╚Ťii ╚Öi igienizare executate ├«n cadrul LIceului ÔÇŁCarol IÔÇŁ –┬á Bicaz

Dispozi╚Ťie nr. 203/01.09.2022 privind modificarea dispozi╚Ťiei nr. 195/22.08.2022 privind desemnarea Comisiei de distrugere a col╚Ťurilor┬á actelor de identitate anulate, conform art. 81, alin. 1 din H.G. nr. 295/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitar─â a dispozi╚Ťiilor Ordonan╚Ťei de urgen╚Ť─â a Guvernului nr. 97/2005 privind eviden╚Ťa, domiciliul, re╚Öedin╚Ťa ╚Öi actele de identitate ale cet─â╚Ťenilor rom├óni, precum ╚Öi pentru stabilirea formei ╚Öi con╚Ťinutului actelor de identitate, ale dovezii de re╚Öedin╚Ť─â ╚Öi ale c─âr╚Ťii de imobil

Dispozi╚Ťie nr. 204/01.09.2022 privind desemnarea persoanei responsabile┬á cu monitorizarea activit─â╚Ťii beneficiarilor de venit mediu garantat conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modific─ârile ╚Öi complet─ârile ulterioare

Dispozi╚Ťie nr. 205/01.09.2022 privind ├«ndreptarea erorii materiale survenite ├«n con╚Ťinutul Autoriza╚Ťiei de Construire nr. 10/07.05.2013 – executarea lucr─ârilor de ÔÇŁReconstruire ╚Ösarpant─â peste parter ╚Ťi intrare ├«n legalitate spa╚Ťii de locuitÔÇŁ

Dispozi╚Ťie nr. 213/12.09.2022 privind desemnarea Comisiei de recep╚Ťie final─â pentru ÔÇ×Lucr─âri de urgen╚Ť─â pentru refacerea unor drumuri comunale ca urmare a calamit─â╚Ťilor naturale ├«n sat Izvorul Alb, ora╚Ö Bicaz, jude╚Ťul Neam╚Ť.

Dispozi╚Ťie nr. 215/14.09.2022 privind desemnarea Comisiei de recep╚Ťie final─â pentru ÔÇ×Lucr─âri de reabilitare spa╚Ťii verzi ├«n zona central─â a ora╚Öului Bicaz, jude╚Ťul Neam╚ŤÔÇŁ.

Dispozi╚Ťie nr. 216/14.09.2022 privind desemnarea Comisiei de dezbatere public─â a Proiectului de hot─âr├óre privind aprobarea impozitelor ╚Öi taxelor locale aferente anului 2023 la nivelul UAT ora╚Ö Bicaz.

Dispozi╚Ťie nr.217/19.09.2022 privind stabilirea dreptului la ajutor social ╚Öi cuantumul acestuia acordat unui reprezentant al familiei.

Dispozi╚Ťie nr.218/19.09.2022 privind dreptul la aloca╚Ťie pentru sus╚Ťinerea familiei ╚Öi cuantumul acesteia, acordat unei persoane singur─â.

Dispozi╚Ťie nr.219/19.09.2022 privind ├«ncetarea dreptului la ajutor social acordat unui reprezentant al familiei.

Dispozi╚Ťie nr.220/21.09.2022 privind acordarea stimulentului educa╚Ťional (tichet social pentru gr─âdini╚Ť─â).

Dispozi╚Ťie nr.221/21.09.2022 privind acordarea stimulentului educa╚Ťional (tichet social pentru gr─âdini╚Ť─â).

Dispozi╚Ťie nr.222/21.09.2022 privind acordarea stimulentului educa╚Ťional (tichet social pentru gr─âdini╚Ť─â).

Dispozi╚Ťie nr.223/21.09.2022 privind acordarea stimulentului educa╚Ťional (tichet social pentru gr─âdini╚Ť─â).

Dispozi╚Ťie nr.224/21.09.2022 privind acordarea stimulentului educa╚Ťional (tichet social pentru gr─âdini╚Ť─â).

Dispozi╚Ťie nr.225/21.09.2022 privind acordarea stimulentului educa╚Ťional (tichet social pentru gr─âdini╚Ť─â).

Dispozi╚Ťie nr.226/21.09.2022 privind acordarea stimulentului educa╚Ťional (tichet social pentru gr─âdini╚Ť─â).

Dispozi╚Ťie nr.227/21.09.2022 privind acordarea stimulentului educa╚Ťional (tichet social pentru gr─âdini╚Ť─â).

Dispozi╚Ťie nr.229/26.09.2022 privind ├«ncetarea dreptului la ajutor social ╚Öi cuantumul acestuia, acordat unei persoane ╚Öi recuperarea sumei ├«ncasate necuvenit, cu titlu de ajutor social.

Dispozi╚Ťie nr.230/26.09.2022 privind modificarea dreptului la aloca╚Ťia pentru sus╚Ťinerea familiei acordat unei persoane singur─â.

Dispozi╚Ťie nr.231/26.09.2022 privind dreptul la aloca╚Ťie pentru sus╚Ťinerea familiei ╚Öi cuantumul acesteia, acordat unei persoane singur─â.

Dispozi╚Ťie nr.232/26.09.2022 privind stabilirea dreptului la ajutor social ╚Öi cuantumul acestuia acordat unui reprezentant al familiei.

Dispozi╚Ťie nr.233/26.09.2022 privind stabilirea dreptului la ajutor social ╚Öi cuantumul acestuia acordat unui reprezentant al familiei.

Dispozi╚Ťie nr.234/26.09.2022 privind ├«ndreptarea erorii materiale survenite ├«n con╚Ťinutul Autoriza╚Ťiei de Construire nr. 61 din 21.12.2006 – executarea lucr─ârilor de ÔÇ×Construire locuin╚Ť─â ╚Öi garajÔÇŁ.

Dispozi╚Ťie nr.235/26.09.2022 privind acordarea indemniza╚Ťiei lunare unei persoane cu handicap grav.

Dispozi╚Ťie nr.236/26.09.2022 privind ├«ncetarea de drept a raportului de serviciu al unui func╚Ťionar public, consilier juridic clasa I grad profesional superior din cadrul compartimentului Juridic ╚Öi asisten╚Ť─â, asocia╚Ťii de proprietari.

Dispozi╚Ťie nr.237/26.09.2022 privind delegarea exercit─ârii cu caracter temporar a atribu╚Ťiilor func╚Ťiei publice de conducere de secretar general al unit─â╚Ťii administrativ-teritoriale al ora╚Öului Bicaz, de c─âtre un func╚Ťionar public, consilier clasa I grad profesional superior.

Dispozi╚Ťie nr.238/26.09.2022 privind ├«ncetarea dreptului la aloca╚Ťie pentru sus╚Ťinerea familiei acordat unui reprezentant al familiei.

Dispozi╚Ťie nr.239/26.09.2022 privind desemnarea Comisiei de recep╚Ťiei la terminarea lucr─ârilor la ÔÇ×Repara╚Ťia pode╚Ťului situat la intersec╚Ťia str─âzii M─ârceni cu strada Cozmi╚ŤeiÔÇŁ, ora╚Ö Bicaz, jude╚Ťul Neam╚Ť.

Dispozi╚Ťie nr.240/27.09.2022 privind modificarea dreptului la aloca╚Ťia pentru sus╚Ťinerea familiei acordat unui reprezentant al familiei.

Dispozi╚Ťie nr.241/28.09.2022 privind prelungirea contractului individual de munc─â a unui salariat ─ân func╚Ťia de agent paz─â, grada╚Ťie 5, din cadrul Serviciului Administrativ.

Dispozi╚Ťie nr.242/30.09.2022 privind desemnarea Comisiei de analiz─â ╚Öi evaloare a ofertelor pentru obiectivul de investi╚Ťii ÔÇ×Lucr─âri de repara╚Ťii curente pe strada Apusului, ora╚Ö Bicaz, jude╚Ťul Neam╚ŤÔÇŁ.

Dispozi╚Ťie nr.243/05.10.2022 privind aprobarea planului de protec╚Ťie pentru un minor.

Dispozi╚Ťie nr.244/07.10.2022 privind ├«ncetarea dreptului la aloca╚Ťie pentru sus╚Ťinerea familiei acordat unei persoane singur─â.

Dispozi╚Ťie nr.245/07.10.2022 privind stabilirea dreptului la aloca╚Ťie pentru sus╚Ťinerea familiei ╚Öi cuantumul acesteia, acordat unei persoane singur─â.

Dispozi╚Ťie nr.246/07.10.2022 privind stabilirea dreptului la aloca╚Ťie pentru sus╚Ťinerea familiei ╚Öi cuantumul acesteia, acordat reprezentantului familiei.

Dispozi╚Ťie nr.247/07.10.2022 privind constituirea comisiilor de examinare ╚Öi de solu╚Ťionare a contesta╚Ťiilor ├«n vederea organiz─ârii ╚Öi desf─â╚Öur─ârii concursului pentru func╚Ťia contractual─â vacant─â de medic medicin─â general─â din cadrul compartimentului Asisten╚Ť─â Medical─â.

Dispozi╚Ťie nr.248/11.10.2022 privind acordarea pl─â╚Ťii indemniza╚Ťiei lunare reprezentantului legal pentru un minor ce de╚Ťine Certificat de ├«ncadrare ├«n grad de handicap grav.

Dispozi╚Ťie nr.249/12.10.2022 privind constituirea echipei de proiect care va asigura derularea ╚Öi implementarea proiectului de investi╚Ťii ÔÇ×Extindere sistem de alimentare cu ap─â ╚Öi canalizare strada Izvoru Muntelui, localitatea Izvoru Muntelui, UAT Bicaz, jude╚Ťul Neam╚ŤÔÇŁ.

Dispozi╚Ťie nr.250/12.10.2022 privind constituirea echipei de proiect care va asigura derularea ╚Öi implementarea proiectului de investi╚Ťii ÔÇ×Construire pod pietonal peste r├óul Bistri╚Ťa, din zona Spitalului Sf├óntul Ierarh Nicolae ╚Öi amenajarea unei alei pietonale ├«n ora╚Öul Bicaz, jude╚Ťul Neam╚ŤÔÇŁ.

Dispozi╚Ťie nr.251/12.10.2022 privind constituirea echipei de proiect care va asigura derularea ╚Öi implementarea proiectului de investi╚Ťii ÔÇ×Modernizarea DC 208 ╚Öi DC 209 ├«n satul Potoci, ora╚Ö Bicaz, jude╚Ťul Neam╚Ť.

Dispozi╚Ťie nr.252/14.10.2022 privind desemnarea Comisiei de recept╚Ťie la terminarea lucr─ârilor la obiectivul de investi╚Ťii ÔÇ×Amenajare ╚Öi schimbare de destina╚Ťie din depozit ├«n central─â termic─â – pompe de c─âldur─â a unei cl─âdiri situate ├«n incinta Liceului ÔÇ×Carol IÔÇŁ Bicaz, jude╚Ťul Neam╚ŤÔÇŁ

Dispozi╚Ťie nr.253/17.10.2022 privind stabilirea unor sarcini de serviciu suplimentare unui salariat, cu acordul s─âu.

Dispozi╚Ťie nr.254/18.10.2022 privind desemnarea Comisiei permanente de coordonare a ac╚Ťiunilor de desfiin╚Ťare pe cale administrativ─â a construc╚Ťiilor executate f─âr─â autoriza╚Ťie de construire pe terenurile apar╚Ťin├ónd domeniului public sau privat al ora╚Öului Bicaz, jude╚Ťul Neam╚Ť.

Dispozi╚Ťie nr.255/20.10.2022 privind constituirea Comandamentului Local pentru perioada de iarn─â ├«n vederea prevenirii ╚Öi organiz─ârii interven╚Ťiilor care au scop combaterea poleiului ╚Öi ├«nz─âpezirilor pe drumurile publice de pe raza UAT Bicaz, aflate ├«n administrarea Consiliului Local al Ora╚Öului Bicaz, jude╚Ťul Neam╚Ť.

Dispozi╚Ťie nr.257/21.10.2022 privind stabilirea dreptului la ajutor social ╚Öi cuantumul acestuia acordat unui reprezentant al familiei.

Dispozi╚Ťie nr.258/25.10.2022 privind rectificarea actului de na╚Ötere nr.116 din 08.05.1976.

Dispozi╚Ťie nr.259/25.10.2022 privind rectificarea actului de na╚Ötere nr.16 din 26.03.1977.

Dispozi╚Ťie nr.260/26.10.2022 privind desemnarea Comisiei permanente de verificare ╚Öi evaluare calitativ─â ╚Öi cantitativ─â a lucr─ârilor ╚Öi serviciilor executate pe raza UAT ora╚Ö Bicaz, jude╚Ťul Neam╚Ť.

Dispozi╚Ťie nr.261/28.10.2022 privind ├«ncetarea acord─ârii ├«ndemniza╚Ťiei lunare pentru o persoan─â av├ónd certificat de ├«ncadrare ├«n grad de handicap grav.

Dispozi╚Ťie nr. 262/01.11.2022 privind stabilirea salariului de baz─â a unei salariat, Bibliotecar I, studii postliceale, grada╚Ťie 5, din cadrul compartimentului Bibliotec─â

Dispozi╚Ťie nr. 263/01.11.2022 privind ├«ncetarea acord─ârii pl─â╚Ťii indemniza╚Ťiei lunare pentru o persoan─â reprezentant legal pentru un minor av├ónd certificat de ├«ncadrare ├«n grad de handicap grav

Dispozi╚Ťie nr. 264/01.11.2022 privind acordarea pl─â╚Ťii indemniza╚Ťiei lunare reprezentantului legal pentru un minor ce de╚Ťine Certificat de ├«ncadrare a copilului cu dizabilit─â╚Ťi ├«n grad de handicap grav

Dispozi╚Ťie nr. 265/04.11.2022 privind desemnarea Comisiei de recep╚Ťie la terminarea lucr─ârilor pentru ÔÇŁDemontare st├ólp de iluminat public avariat ╚Öi montarea unui st├ólp nou – Dosar daun─â EJ01031475ÔÇŁ

Dispozi╚Ťie nr. 266/07.11.2022 privind stabilirea dreptului la aloca╚Ťie pentru sus╚Ťinerea familiei ╚Öi cuntumul acesteia, acordat unei persoane reprezentant al familiei

Dispozi╚Ťie nr. 273/15.11.2022 privind stabilirea dreptului la aloca╚Ťie pentru sus╚Ťinerea familiei ╚Öi cuantumul acesteia, acordat unei persoane singur─â.

Dispozi╚Ťie nr. 275/21.11.2022 privind acordarea pl─â╚Ťii indemniza╚Ťiei lunare unei persoane cu handicap grav ce de╚Ťine certificat de ├«ncadrare ├«n grad de handicap nerevizuibil.

Dispozi╚Ťie nr. 276/21.11.2022 privind acordarea pl─â╚Ťii indemniza╚Ťiei lunare unei persoane cu handicap grav ce de╚Ťine certificat de ├«ncadrare ├«n grad de handicap nerevizuibil.

Dispozi╚Ťie nr. 277/21.11.2022 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru ├«nc─âlzirea locuin╚Ťei cu combustibili solizi ╚Öi / sau petrolieri.

Dispozi╚Ťie nr. 278/21.11.2022 privind stabilirea ╚Öi acordarea suplimentului pentru beneficiarii, ce au ca surs─â de furnizare, consumul de combustibili solizi ╚Öi / sau petrolieri.

Dispozi╚Ťie nr. 279/21.11.2022 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru ├«nc─âlzirea locuin╚Ťei cu gaze naturale.

Dispozi╚Ťie nr. 280/21.11.2022 privind stabilirea ╚Öi acordarea suplimentului pentru beneficiarii, ce au ca surs─â de furnizare, consumul de gaze naturale.

Dispozi╚Ťie nr. 281/21.11.2022 privind stabilirea ╚Öi acordarea suplimentului pentru beneficiarii, ce au ca surs─â de furnizare, consumul de energie electric─â.

Dispozi╚Ťie nr. 282/21.11.2022 privind acordarea concediului f─âr─â plat─â unui agent de paz─â ├«n cadrul Prim─âriei Oa╚Öului Bicaz.

Dispozi╚Ťie nr. 283/24.11.2022 privind desemnarea Comisiei de recep╚Ťie la terminarea lucr─ârilor la obiectivul ÔÇ×Lucr─âri de repara╚Ťie curente pe strada Apusului, ora╚Öul Bicaz, jude╚Ťul Neam╚ŤÔÇŁ.

Dispozi╚Ťie nr. 284/25.11.2022 privind modificarea delimit─ârii sec╚Ťiilor de votare nr. 119, nr.120, nr.121, nr.122, nr.124 ╚Öi nr.125, ora╚Öul Bicaz, jude╚Ťul Neam╚Ť.

Dispozi╚Ťie nr. 285/28.11.2022 privind stabilirea modului de recuperare a timpului de lucru aferent zilei libere de 2 decembrie 2022, la nivelul Prim─âriei ora╚Öului Bicaz, jude╚Ťul Neam╚Ť.