Dispozi╚Ťii primar 2023

Dispozi╚Ťie nr. 1/04.01.2023 privind desfiin╚Ťarea pe cale administrativ─â a construc╚Ťiilor executate f─âr─â autoriza╚Ťie de construire pe terenul apar╚Ťin├ónd domeniului privat al ora╚Öului Bicaz situat pe strada Dimitrie Leonida, ├«n zona numit─â ÔÇ×La f├ónt├ón─âÔÇŁ – M─ârceni.

Dispozi╚Ťie nr. 2/06.01.2023 privind convocarea ├«n ╚Öedin╚Ť─â extraordinar─â a Consilului Local al Ora╚Öului Bicaz pentru ziua de 06.01.2023, ora 08.30

Dispozi╚Ťie nr. 3/06.01.2023 privind ├«ncetarea dreptului la aloca╚Ťie pentru sus╚Ťinerea familiei acordat unei persoane singur─â.

Dispozi╚Ťie nr. 4/06.01.2023 privind transferul personalului contractual de la Cre╚Öa din cadrul Direc╚Ťiei de Asisten╚Ť─â Social─â Bicaz, unitate de ├«nv─â╚Ť─âm├ónt cu personalitate juridic─â.

Dispozi╚Ťie nr. 5/09.01.2023 privind majorarea salariilor de baz─â cu 10% a salariilor contractuale din cadrul compartimentului Bibliotec─â.

Dispozi╚Ťie nr. 6/09.01.2023 privind majorarea salariilor de baz─â cu 10% a salariilor contractuale din cadrul compartimentului Asisten╚Ť─â Personali – Direc╚Ťia de Asisten╚Ť─â Social─â.

Dispozi╚Ťie nr. 7/09.01.2023 privind ├«ncetarea de drept a raportului de serviciu al unui func╚Ťionar public din cadrul Serviciului Public Local de Eviden╚Ťa Persoanelor Bicaz.

Dispozi╚Ťie nr. 8/10.01.2023 privind ├«ncetarea dreptului la ajutor social ╚Öi cuantumul acestuia acordat unei persoane singur─â.

Dispozi╚Ťie nr. 9/12.01.2023 privind desemnarea reprezentantului Prim─âriei ora╚Öului Bicaz, jude╚Ťul Neam╚Ť ├«n cadrul Consiliului de Administra╚Ťie al Cre╚Öei M─ârceni Bicaz.

Dispozi╚Ťie nr. 10/12.01.2023 privind numirea ca director medical intermar pe o perioad─â de 6 luni la Spitalul ÔÇ×Sf. Ierarh NicolaeÔÇŁ Bicaz.

Dispozi╚Ťie nr. 11/12.01.2023 privind stabilirea modului de recuperare a timpului de lucru aferent zilei libere de 23 ianuarie 2023, la nivelul Prim─âriei ora╚Öului Bicaz, jude╚Ťul Neam╚Ť.

Dispozi╚Ťie nr. 12/13.01.2023 privind stabilirea salariilor de baz─â a func╚Ťiilor publice din cadrul familiei ocupa╚Ťionale ÔÇ×Administra╚ŤieÔÇŁ din aparatul de specialitate al Primarului ╚Öi serviciile publice de interes local.

Dispozi╚Ťie nr. 13/13.01.2023 privind stabilirea salariilor de baz─â ale func╚Ťiilor contractuale din aparatul de specialitate al Primarului ╚Öi serviciilor publice de interes local din cadrul familiei ocupa╚Ťionale ÔÇ×Administra╚ŤieÔÇŁ.

Dispozi╚Ťie nr. 14/16.01.2023 privind acordarea concediului f─âr─â plat─â unui agent de paz─â ├«n cadrul Prim─âriei Ora╚Öului Bicaz.

Dispozi╚Ťie nr. 15/16.01.2023 privind constituirea Comisiei pentru punerea ├«n aplicare a procedurii cadru privind majorarea impozitului pe cl─âdirile ╚Öi terenurile ne├«ngrijite pe raza ora╚Öului Bicaz, jude╚Ťul Neam╚Ť.

Dispozi╚Ťie nr. 16/17.01.2023 privind desemnarea comisiei de analiz─â ╚Öi evaluare a ofertelor┬á pentru obiectivul de investi╚Ťie ÔÇ×├Ämprejmuire cu gard a ╚ścolii Gimnaziale Regina Maria, ora╚Ö Bicaz, jude╚Ťul Neam╚Ť.

Dispozi╚Ťie nr. 17/17.01.2023 privind delegarea unor atribu╚Ťii ale primarului Ora╚Öului Bicaz, jude╚Ťul Neam╚Ť.

Dispozi╚Ťie nr. 18/17.01.2023 privind ├«ncetarea dreptului la aloca╚Ťie pentru sus╚Ťinerea familiei ╚Öi se propune recuperarea sumei ├«ncasate necuvenit cu titlul de aloca╚Ťie pentru sus╚Ťinerea familiei, acordat unei persoane.

Dispozi╚Ťie nr. 19/17.01.2023 privind stabilirea dreptului la ajutor social ╚Öi cuantumul acestuia acordat unei persoane singur─â.

Dispozi╚Ťie nr. 20/17.01.2023 privind ├«ncetarea drptului la ajutor social acordat unei persoane singur─â.

Dispozi╚Ťie nr. 21/19.01.2023 privind acordarea unui ajutor de ├«nmorm├óntare.

Dispozi╚Ťie nr. 22/19.01.2023 privind acordarea indemniza╚Ťiilor persoanelor ├«ncadrate ├«n grad de handicap grav, pentru anul 2023.

Dispozi╚Ťie nr. 23/19.01.2023 privind acordarea indemniza╚Ťiei lunare unei persoane ce de╚Ťine certificat de ├«ncadrare ├«n grad de handicap grav.

Dispozi╚Ťie nr. 24/19.01.2023 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru ├«nc─âlzirea locuin╚Ťei cu combustibili solizi ╚Öi / sau petrolieri.

Dispozi╚Ťie nr. 25/19.01.2023 privind stabilirea ╚Öi acotrdarea suplimentului pentru beneficiarii, ce au ca surs─â de furnizare, consumul de combustibili solizi ╚Öi / sau petrolieri.

Dispozi╚Ťie nr. 26/19.01.2023 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru ├«nc─âlzirea locuin╚Ťei cu gaze naturale.

Dispozi╚Ťie nr. 27/19.01.2023 privind stabilirea ╚Öi acordarea suplimentului pentru beneficiarii, ce au ca surs─â de furnizare, consumul de gaze naturale.

Dispozi╚Ťie nr. 28/19.01.2023 privind stabilirea ╚Öi acordarea suplimentului pentru beneficiarii, ce au ca surs─â de furnizare, consumul de energie electric─â.

Dispozi╚Ťie nr. 30/20.01.2023 privind ├«ncetarea contractului individual de munc─â prin acordul p─âr╚Ťilor al unei persoane, av├ónd func╚Ťia de conduc─âtor autospecial─â din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situa╚Ťii de Urgen╚Ť─â.

Dispozi╚Ťie nr. 31/20.01.2023 privind acordarea deducerii personale suplimentare de 100 lei lunar, pentru fiecare copil cu v├órsta de p├ón─â la 18 ani, dac─â acesta este ├«nscris ├«ntr-o unitate de ├«nv─â╚Ť─âm├ónt, angaja╚Ťilor de la Prim─âria Ora╚Öului Bicaz, care realizeaz─â venituri din salarii, indiferent de nivelul acestora, pentru anul 2023.

Dispozi╚Ťie nr. 32/20.01.2023 privind modificarea contractului individual de munc─â cu acordul ambelor p─âr╚Ťi.

Dispozi╚Ťie nr. 33/27.01.2023 privind acordarea pl─â╚Ťii indemniza╚Ťiei lunare unei persoane ce de╚Ťine certificat de ├«ncadrare ├«n grad de handicap grav.

Dispozi╚Ťie nr. 34/31.01.2023 privind cordarea pl─â╚Ťii indemniza╚Ťiei lunare unei persoane ce de╚Ťine certificat de ├«ncadrare ├«n grad de handicap grav.

Dispozi╚Ťie nr. 35/31.01.2023 privind cordarea pl─â╚Ťii indemniza╚Ťiei lunare unei persoane ce de╚Ťine certificat de ├«ncadrare ├«n grad de handicap grav.

Dispozi╚Ťie nr. 36/01.02.2023 privind desemnarea persoanelor responsabile pentru accesarea aplica╚Ťiei DDAPT (arhiva digital─â pentru titlurile de proprietate).

Dispozi╚Ťie nr. 37/01.02.2023 privind ├«ncetarea acord─ârii pl─â╚Ťii indemniza╚Ťiei lunare unei persoane ce de╚Ťinea certificat de ├«ncadrare ├«n grad de handicap grav.

Dispozi╚Ťie nr. 38/02.02.2023 privind acordarea cotei procentuale de 5% corespunz─âtor grada╚Ťiei 3 unui asistent medical comunitar, din cadrul Direc╚Ťiei de Asisten╚Ť─â Social─â – compartimentul Asisten╚Ť─â medical─â.

Dispozi╚Ťie nr. 39/06.02.2023 privind ├«ncetarea dreptului la ajutor social ╚Öi cuantumul acesteia, acordat unei persoane singur─â.

Dispozi╚Ťie nr. 40/07.02.2023 privind desemnarea unei persoane din cadrul compartimentului Resurse Uname responsabil─â pentru comunicarea informa╚Ťiilor privind raporturile de serviciu ale func╚Ťionarilor publici din cadrul Prim─âriei Ora╚Öului Bicaz, c─âtre Agen╚Ťia Na╚Ťional─â a Func╚Ťionarilor Publici, conform Ordinului nr.72 din 17 ianuarie 2023.

Dispozi╚Ťie nr. 41/07.02.2023 privind ├«ncetarea acord─ârii dreptului de ├«ncadrare ├«n condi╚Ťii speciale de munc─â ├«n procent de 100%, c├ó╚Ötigat ├«n instan╚Ť─â, ─ân urma solicit─ârii unei persoane.

Dispozi╚Ťie nr. 42/07.02.2023 privind desemnarea Comisiei de recep╚Ťie la finalizarea lucr─ârilor av├ónd ca obiect ÔÇ×├Änlocuirea parchetului la Biroul de stare civil─âÔÇŁ din cadrul Prim─âriei ora╚Öului Bicaz, jude╚Ťul Neam╚Ť.

Dispozi╚Ťie nr. 44/09.02.2023 privind acordarea unui ajutor de ├«nmorm├óntare.

Dispozi╚Ťie nr. 45/10.02.2023 privind ├«ncetarea dreptului la aloca╚Ťie pentru sus╚Ťinerea familiei ╚Öi se propune recuperarea sumei ├«ncasate necuvenit cu titlul de aloca╚Ťie pentru sus╚Ťinerea familiei unei persoane.

Dispozi╚Ťie nr. 46/10.02.2023 privind desemnarea Comisiei de dezbatere public─â a Proiectului de hot─âr├óre privind aprobarea Bugetului Local de venituri ╚Öi cheltuieli pentru anul 2023, Sec╚Ťiunea Func╚Ťionare; Sec╚Ťiunea Dezvoltare.

Dispozi╚Ťie nr. 49/17.02.2023 privind desemnarea Comisiei de recep╚Ťie la finalizarea lucr─ârilor pentru ÔÇ×Lucr─âri de repara╚Ťii arhiv─âÔÇŁ – UAT Bicaz.

Dispozi╚Ťie nr. 50/17.02.2023 privind modificarea Dispozi╚Ťiei nr. 240/14.10.2020 privind desemnarea persoanei responsabile cu verificarea la zi a centralelor tremice ╚Öi instala╚Ťiilor de gaz existente ├«n cl─âdirile din subordinea Prim─âriei ora╚Öului Bicaz.

Dispozi╚Ťie nr. 51/17.02.2023 privind aprobarea Planului de Preg─âtire ├«n domeniul Situa╚Ťiilor de Urgen╚Ť─â ├«n anul 2023 pe raza UAT ora╚Ö Bicaz, jude╚Ťul Neam╚Ť

Dispozi╚Ťie nr. 52/21.02.2023 privind ├«ncetarea dreptului la ajutor social ╚Öi cuantumul acesteia, acordat unei persoane singur─â.

Dispozi╚Ťie nr. 53/22.02.2023 privind aprobarea planului de protec╚Ťie pentru un minor.

Dispozi╚Ťie nr. 54/24.02.2023 privind acordarea unui ajutor de ├«nmorm├óntare.

Dispozi╚Ťie nr. 55/24.02.2023 privind constituirea echipei de proiect care va asigura derularea ╚Öi implementarea proiectului de investi╚Ťii ÔÇ×Achizi╚Ťionarea unui utilaj multifunc╚Ťional pentru cur─â╚Ťenie ╚Öi echipamente aferente, pentru servicii publice desf─â╚Öurate ├«n ora╚Öul Bicaz, jude╚Ťul Neam╚ŤÔÇŁ.

Dispozi╚Ťie nr. 56/28.02.2023 privind ├«ncetarea acord─ârii pl─â╚Ťii indemniza╚Ťiei lunare pentru o persoan─â ce de╚Ťinea certificat de ├«ncadrare ├«n grad de handicap grav.

Dispozi╚Ťie nr. 57/28.02.2023 privind ├«ncetarea acord─ârii pl─â╚Ťii indemniza╚Ťiei lunare pentru o persoan─â ce de╚Ťinea certificat de ├«ncadrare ├«n grad de handicap grav.

Dispozi╚Ťie nr. 58/02.03.2023 privind actualizarea componen╚Ťei Comisiei de evaluare a ofertelor de v├ónzare, concesiune ╚Öi ├«nchiriere a bunurilor, proprietate public─â ╚Öi privat─â a UAT ora╚Ö Bucaz, jude╚Ťul Neam╚Ť.

Dispozi╚Ťie nr. 60/06.03.2023 privind solu╚Ťionarea Notific─ârii nr. 87/N din 07.02.2002 prin care Prun─â A. Gheorghe a solicitat m─âsuri reparatorii ca urmare a expropierii ├«n baza Decretului nr.216/1969 al Prezidiului Marii Adun─âri Na╚Ťionale.

Dispozi╚Ťie nr. 61/06.03.2023 privind desfiin╚Ťarea pe cale administrativ─â a contruc╚Ťiilor executate f─âr─â autoriza╚Ťie de contruire pe teritoriul apar╚Ťin├ónd domeniului public al ora╚Öului Bicaz situat pe strada Codrului, localitatea Cap╚Öa, jude╚Ťul Neam╚Ť.

Dispozi╚Ťie nr. 62/06.03.2023 privind desemnarea unei persoane responsabile cu coordonarea activit─â╚Ťii din cadrul compartimentului Bibliotec─â.

Dispozi╚Ťie nr. 63/08.03.2023 privind desemnarea Comisiei de analiz─â ╚Öi evaluare a ofertelor pentru obiectivul de investi╚Ťie – achizi╚Ťionarea unui utilaj multifunc╚Ťional pentru cur─â╚Ťenie ╚Öi echipamente aferente, pentru servicii publice desf─â╚Öurate ├«n ora╚Öul Bicaz, jude╚Ťul Neam╚Ť.

Dispozi╚Ťie nr. 64/06.08.2023 privind constituirea comisiilor de concurs ╚Öi de solu╚Ťionare a contesta╚Ťiilor ├«n vederea organiz─ârii ╚Öi desf─â╚Öur─ârii concursului/examenului pentru ocuparea unei func╚Ťii contractuale vacante de consilier I, perioad─â determinat─â, ├«n cadrul compartimentului Management Proiecte, Integrare European─â ╚Öi Investi╚Ťii.

Dispozi╚Ťie nr. 65/08.03.2023 privind acordarea indemniza╚Ťiei lunare unui representant legal al unui minor, ce de╚Ťine certificat de ├«ncadrare ├«n grad de handicap grav.

Dispozi╚Ťie nr. 66/08.03.2023 privind acordarea indemniza╚Ťiei lunare unui representant legal al unui minor, ce de╚Ťine certificat de ├«ncadrare ├«n grad de handicap grav.

Dispozi╚Ťie nr. 67/13.03.2023 privind modificarea dreptului la ajutor social ╚Öi cuantumul acestuia acordat unui reprezentant al familiei.

Dispozi╚Ťie nr. 68/13.03.2023 privind stabilirea dreptului la ajutor social ╚Öi cuantumul acestuia acordat unei persoane singur─â.

Dispozi╚Ťie nr. 69/13.03.2023 privind stabilirea dreptului la ajutor social ╚Öi cuantumul acestuia acordat unui reprezentant al familiei.

Dispozi╚Ťie nr. 70/13.03.2023 privind stabilirea dreptului la ajutor social ╚Öi cuantumul acestuia acordat unei persoane singur─â.

Dispozi╚Ťie nr. 71/13.03.2023 privind ├«ncetarea dreptului la ajutor social acordat unei peroane singur─â.

Dispozi╚Ťie nr. 72/13.03.2023 privind ├«ncetarea dreptului la aloca╚Ťie pentru sus╚Ťinerea familiei ╚Öi se propune recuperarea sumei ├«ncasate necuvenit cu titlul de aloca╚Ťie pentru sus╚Ťinerea familiei, acordat unei persoane.

Dispozi╚Ťie nr. 73/13.03.2023 privind ├«ncetarea dreptului la aloca╚Ťie pentru sus╚Ťinerea familiei ╚Öi se propune recuperarea sumei ├«ncasate necuvenit cu titlul de aloca╚Ťie pentru sus╚Ťinerea familiei, acordat unei persoane.

Dispozi╚Ťie nr. 74/13.03.2023 privind dreptul la aloca╚Ťie pentru sus╚Ťinerea familiei acordat unui reprezentant al familiei.

Dispozi╚Ťie nr. 75/13.03.2023 privind ├«ncetarea dreptului la aloca╚Ťie pentru sus╚Ťinerea familiei ╚Öi se propune recuperarea sumei ├«ncasate necuvenit cu titlul de aloca╚Ťie pentru sus╚Ťinerea familiei, acordat unei persoane.

Dispozi╚Ťie nr. 76/13.03.2023 privind ├«ncetarea dreptului la aloca╚Ťie pentru sus╚Ťinerea familiei ╚Öi se propune recuperarea sumei ├«ncasate necuvenit cu titlul de aloca╚Ťie pentru sus╚Ťinerea familiei, acordat unei persoane.

Dispozi╚Ťie nr. 77/13.03.2023 privind ├«ncetarea dreptului la aloca╚Ťie pentru sus╚Ťinerea familiei ╚Öi se propune recuperarea sumei ├«ncasate necuvenit cu titlul de aloca╚Ťie pentru sus╚Ťinerea familiei, acordat unei persoane.

Dispozi╚Ťie nr. 78/21.03.2023 privind stabilirea ╚Öi acordarea suplimentului pentru beneficiarii, ce au ca surs─â de furnizare, consumul de energie electric─â.

Dispozi╚Ťie nr. 79/21.03.2023 privind modificarea cuantumului aloca╚Ťiei pentru sus╚Ťinerea familiei.

Dispozi╚Ťie nr. 80/21.03.2023 privind modificarea cuantumului ajutorului social.

Dispozi╚Ťie nr. 81/21.03.2023 privind desemnarea Comisiei de dezbatere public─â a Proiectului de hot─âr├óre privind aprobarea Regulamentului de p─â╚Öunat pentru p─â╚Öunile proprietate a ora╚Öului Bicaz, jude╚Ťul Neam╚Ť.

Dispozi╚Ťie nr. 82/21.03.2023 privind constituirea Grupului de lucru pentru prevenirea actelor de corup╚Ťie.

Dispozi╚Ťie nr. 84/24.03.2023 privind stabilirea dreptului la ajutor social ╚Öi cuantumul acestuia acordat unei persoane singur─â.

Dispozi╚Ťie nr. 85/24.03.2023 privind stabilirea dreptului la ajutor social ╚Öi cuantumul acestuia acordat unei persoane singur─â.

Dispozi╚Ťie nr. 86/28.03.2023 privind ├«ncetarea dreptului la ajutor social acordat unei persoane singur─â.

Dispozi╚Ťie nr. 87/28.03.2023 privind rectificarea unui act de na╚Ötere.

Dispozi╚Ťie nr. 88/29.03.2023 privind numirea dirigintelui de ╚Öantier pentru execu╚Ťia lucr─ârilor aferente obiectivului de investi╚Ťii ├ÄMPREJMUIRE CU GARD A ╚śCOLII GIMNAZIALE ÔÇ×REGINA MARIAÔÇŁ, ora╚Ö Bicaz, jude╚Ťul Neam╚Ť.

Dispozi╚Ťie nr. 89/30.03.2023 privind modificarea dispozi╚Ťiei primarului nr.100/25.05.2011 privind desemnarea Comisiei pentru ├«ntocmirea planului de m─âsuri privind asigurarea accesului ne├«ngr─âdit al persoanelor cu dizabilit─â╚Ťi la mediul fizic, informa╚Ťional ╚Öi comunica╚Ťional pe raza UAT ora╚Ö Bicaz, jude╚Ťul Neam╚Ť.

Dispozi╚Ťie nr. 90/30.03.2023 privind evaluarea activit─â╚Ťii managerului Spitalului Or─â╚Öenesc ÔÇ×Sf├óntul Ierarh NicolaeÔÇŁ Bicaz, pentru anul 2022.

Dispozi╚Ťie nr. 91/03.04.2023 privind constituirea echipei de proiect care va asigura derularea ╚Öi implementarea proiectului de investi╚Ťii ÔÇ×Asigurarea Infrastructurii ITS (Sisteme de Transport Inteligente) pentru transportul public ├«n ora╚Öul Bicaz, jude╚Ťul Neam╚ŤÔÇŁ – C10-I1.2-1568

Dispozi╚Ťie nr. 92/03.04.2023 privind constituirea echipei de proiect care va asigura derularea ╚Öi implementarea proiectului de investi╚Ťii ÔÇ×Eficientizarea energetic─â Cre╚Ö─â M─ârceni, ora╚Öul Bicaz, jude╚Ťul Neam╚ŤÔÇŁ – C10-I3-1595.

Dispozi╚Ťie nr. 93/04.04.2023 privind majorarea salariului de baz─â prin acordarea grada╚Ťiei 4 de salarizare, unui func╚Ťionar public av├ónd func╚Ťia de execu╚Ťie de inspector clasa I grad profesional asistent ├«n cadrul compartimentului Fond Funciar – Registrul Agricol.

Dispozi╚Ťie nr. 94/05.04.2023 privind acordarea pl─â╚Ťii indemniza╚Ťiei lunare penei persoane ce de╚Ťine certificat de ├«ncadrare ├«n grad de handicap grav nerevizuibil.

Dispozi╚Ťie nr. 95/05.04.2023 privind ├«ncetarea dreptului la aloca╚Ťiei pentru sus╚Ťinerea familiei ╚Öi se propune recuperarea sumei ├«ncasate necuvenit cu titlul de aloca╚Ťie pentru sus╚Ťinerea familiei, acordat unei persoane.

Dispozi╚Ťie nr. 97/12.04.2023 privind majorarea salariului de baz─â prin acordarea grada╚Ťiei 4 de salarizare, unui func╚Ťionar public, av├ónd func╚Ťia public─â de execu╚Ťie de inspector clasa I grad profesional superior ├«n cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Eviden╚Ťa a Persoanelor Bicaz.

Dispozi╚Ťie nr. 98/12.04.2023 privind majorarea salariului de baz─â prin acordarea grada╚Ťiei 4 de salarizare, unei persoane, av├ónd func╚Ťia de execu╚Ťie de asistent personal ├«n cadrul Direc╚Ťiei de Asisten╚Ť─â Social─â – compartimentul Asisten╚Ťi Personali.

Dispozi╚Ťie nr. 99/19.04.2023 privind majorarea salariului de baz─â prin acordarea grada╚Ťiei 3 de salarizare, unui func╚Ťionar public, av├ónd func╚Ťia public─â de execu╚Ťie de consilier clasa I grad profesional principal ├«n cadrul serviciului Urbanism ╚Öi Amenajarea Teritoriului.

Dispozi╚Ťie nr. 101/25.04.2023 privind acordarea unui ajutor de ├«nmorm├óntare.

Dispozi╚Ťie nr. 102/25.04.2023 privind acordarea unui ajutor de urgen╚Ť─â.

Dispozi╚Ťie nr. 103/25.04.2023 privind modificarea dreptului la ajutor social ╚Öi cuantumul acestuia acordat unui reprezentant al familiei.

Dispozi╚Ťie nr. 104/25.04.2023 privind modificarea dreptului la aloca╚Ťie pentru sus╚Ťinerea familiei acordat unei persoane singur─â.

Dispozi╚Ťie nr. 105/27.04.2023 privind stabilirea dreptului la ajutor social ╚Öi cuantumul acestuia acordat unei persoane singur─â.

Dispozi╚Ťie nr. 106/28.04.2023 privind prelungirea acord─ârii indemniza╚Ťiei lunare unei persoane ce de╚Ťine certificat de ├«ncadrare ├«n grad de handicap grav.

Dispozi╚Ťie nr. 107/28.04.2023 privind ├«ndreptarea erorii materiale survenite ├«n con╚Ťinutul Autoriza╚Ťiei de Construire nr.29 din 16.07.2020 – executarea lucr─ârilor de ÔÇ×Desfiin╚Ťare locuin╚Ť─â P, construire locuin╚Ť─â P+E, garaj P, un loc de parcare ╚Öi bran╚Öament ap─â ╚Öi canalizareÔÇŁ.

Dispozi╚Ťie nr. 108/28.04.2023 privind majorarea cuantumului brut al indemniza╚Ťiei lunare a viceprimarului ora╚Öului Bicaz, jude╚Ťul Neam╚Ť.

Dispozi╚Ťie nr. 109/28.04.2023 privind majorarea cuantumului brut al indemniza╚Ťiei lunare a primarului ora╚Öului Bicaz, jude╚Ťul Neam╚Ť.

Dispozi╚Ťie nr. 110/03.05.2023 privind aprobarea Regulamentului Intern pentru acordarea voucherelor de vacan╚Ť─â din cadrul Prim─âriei ora╚Öului Bicaz.

Dispozi╚Ťie nr. 112/03.05.2023 privind modificarea Dispozi╚Ťiei primarului ora╚Öului Bicaz nr.101/09.04.2020 privind constituirea echipei de proiect care s─â asigure derularea ╚Öi implementarea proiectului denumit ÔÇ×Lucr─âri de realizare a infrastructurii de protec╚Ťie ├«mpotriva inunda╚Ťiilor pe P├ór├óul Bisericii ╚Öi P├ór├óul Ba╚Öei, localitatea Bicaz, jude╚Ťul Neam╚ŤÔÇŁ.

Dispozi╚Ťie nr. 113/03.05.2023 privind modificarea dreptului la aloca╚Ťie pentru sus╚Ťinerea familiei acordat unei persoan─â singur─â.

Dispozi╚Ťie nr. 114/05.05.2023 privind constituirea comisiilor de concurs ╚Öi de solu╚Ťionare a contesta╚Ťiilor ├«n vederea organiz─ârii ╚Öi desf─â╚Öur─ârii concursului / examenului pentru ocuparea a dou─â func╚Ťii contractuale vacante de conduc─âtor autospecial─â, din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situa╚Ťii de Urgen╚Ť─â.

Dispozi╚Ťie nr. 115/05.05.2023 privind constituirea comisiilor de concurs ╚Öi de solu╚Ťionare a contesta╚Ťiilor ├«n vederea organiz─ârii ╚Öi desf─â╚Öur─ârii concursului / examenului pentru ocuparea unei func╚Ťii contractuale vacante de ├«ngrijitor, din cadrul compartimentului ├Äntre╚Ťinere Gospod─ârire.

Dispozi╚Ťie nr. 116/05.05.2023 privind constituirea comisiilor de concurs ╚Öi de solu╚Ťionare a contesta╚Ťiilor ├«n vederea organiz─ârii┬á examenului pentru promovare ├«n grad profesional din func╚Ťia public─â de consilier clasa I grad profesional principal, ├«n func╚Ťia public─â de consilier clasa I grad profesional superior din cadrul Serviciului Urbanism ╚Öi Amenajarea Teritoriului.

Dispozi╚Ťie nr. 117/05.05.2023 privind constituirea comisiilor de concurs ╚Öi de solu╚Ťionare a contesta╚Ťiilor ├«n vederea organiz─ârii┬á examenului pentru promovare ├«n grad profesional din func╚Ťia public─â de inspector clasa I grad profesional principal, ├«n func╚Ťia public─â de inspector clasa I grad profesional superior din cadrul Compartimentului Investi╚Ťii, Serviciul Urbanism ╚Öi Amenajarea Teritoriului.

Dispozi╚Ťie nr. 118/05.05.2023 privind constituirea comisiilor de concurs ╚Öi de solu╚Ťionare a contesta╚Ťiilor ├«n vederea organiz─ârii┬á examenului pentru promovare ├«n grad profesional din func╚Ťia public─â de referent clasa III grad profesional asistent, ├«n func╚Ťia public─â de referent clasa III grad profesional principal din cadrul Direc╚Ťiei Asisten╚Ť─â Social─â, Compartiment Protec╚Ťia Familiei, Persoanelor v├órstnice, Persoanelor cu Dizabilit─â╚Ťi.

Dispozi╚Ťie nr. 119/05.05.2023 privind constituirea comisiilor de concurs ╚Öi de solu╚Ťionare a contesta╚Ťiilor ├«n vederea organiz─ârii┬á examenului pentru promovare ├«n grad profesional din func╚Ťia public─â de inspector clasa I grad profesional asistent, ├«n func╚Ťia public─â de inspector clasa I grad profesional principal din cadrul Compartimentului Fond Funciar.

Dispozi╚Ťie nr. 120/05.05.2023 privind desemnarea Comisiei de selec╚Ťionare a documentelor p─âstrate ├«n arhiva Prim─âriei ora╚Öului Bicaz, jude╚Ťul Neam╚Ť.

Dispozi╚Ťie nr. 121/09.05.2023 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea ╚Öi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar pl─âtit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului ╚Öi serviciilor f─âr─â personalitate juridic─â din subordinea Consiliului Local al ora╚Öului Bicaz.

Dispozi╚Ťie nr. 122/09.05.2023 privind ├«ncadrarea Serviciului Voluntar pentru Situa╚Ťii de Urgen╚Ť─â Bicaz al personalului angajat / voluntar.

Dispozi╚Ťie nr. 123/09.05.2023 privind constituirea comisiilor de concurs ╚Öi de solu╚Ťionare a contesta╚Ťiilor ├«n vederea organiz─ârii┬á ╚Öi desf─â╚Öur─ârii examenului pentru ocuparea a unei func╚Ťii contractuale vacante de consilier juridic II din cadrul compartimentului Aparatul permanent de lucru al Consiliului Local.

Dispozi╚Ťie nr. 124/11.05.2023 privind acordarea pl─â╚Ťii indemniza╚Ťiei lunare unei persoane ce de╚Ťine certificat de ├«ncadrare ├«n grad de handicap grav.

Dispozi╚Ťie nr. 125/11.05.2023 privind acordarea cotei procentuale de 2,5% corespunz─âtor grada╚Ťie 4, unui consilier IA, din cadrul compartimentului Secretariat, Registratur─â.

Dispozi╚Ťie nr. 126/15.05.2023 privind desemnarea Comisiei de dezbatere public─â a Proiectului de hot─âr├óre privind aprobarea Regulamentului de organizare ╚Öi func╚Ťionare a Comisiei de siguran╚Ť─â a circula╚Ťiei rutiere ├«n ora╚Öul Bicaz, jude╚Ťul Neam╚Ť.

Dispozi╚Ťie nr. 127/15.05.2023 privind constituirea comisiilor de concurs ╚Öi de solu╚Ťionare a contesta╚Ťiilor ├«n vederea organiz─ârii ╚Öi desf─â╚Öur─ârii concursului examenului pentru ocuparea unei func╚Ťii contractuale vacante de cadru tehnic, din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situa╚Ťii de Urgen╚Ť─â.

Dispozi╚Ťie nr. 128/18.05.2023 privind desemnarea Comisiei de analiz─â ╚Öi evaluare a ofertelor pentru obiectivul de investi╚Ťie <Execu╚Ťie lucr─âri pentru obiectivul ÔÇ×Lucr─âri de realizare a infrastructurii de protec╚Ťie ├«mpotriva inunda╚Ťiilor pe P├ór├óul Bisericii ╚Öi P├ór├óul Ba╚Öei, localitatea Bicaz, jude╚Ťul Neam╚ŤÔÇŁ.>

Dispozi╚Ťie nr. 130/19.05.2023 privind acordarea continuit─â╚Ťii indemniza╚Ťiei lunare unei persoane ce de╚Ťine certificat de ├«ncadrare ├«n grad de handicap grav.

Dispozi╚Ťie nr. 131/19.05.2023 privind acordarea pl─â╚Ťii indemniza╚Ťiei lunare unei persoane ce de╚Ťine certificat de ├«ncadrare ├«n grad de handicap grav.

Dispozi╚Ťie nr. 133/23.05.2023 privind ├«ncetarea dreptului la ajutor social ╚Öi cuantumul acesteia, acordat unei persoan─â singur─â.

Dispozi╚Ťie nr. 134/23.05.2023 privind desfiin╚Ťarea pe cale administrativ─â a construc╚Ťiei executat─â f─âr─â autoriza╚Ťie de construire pe terenul apar╚Ťin├ónd domeniului public al ora╚Öului Bicaz situat ├«n Pia╚Ťa Agroalimentar─â, ora╚Öul Bicaz, jude╚Ťul Neam╚Ť.

Dispozi╚Ťie nr. 135/23.05.2023 privind continuitatea exercit─ârii Controlului Financiar Preventiv de c─âtre un consilier clasa I grad profesional superior, compartiment Impozite ╚Öi Taxe.

Dispozi╚Ťie nr. 136/24.05.2023 privind suspendarea concursului/examenului pentru ocuparea a dou─â func╚Ťii contractuale vacante de conduc─âtor autospecial─â din Cadrul Serviciului Voluntar pentru Situa╚Ťii de Urgen╚Ť─â.

Dispozi╚Ťie nr. 137/24.05.2023 privind revenirea din concediu f─âr─â plat─â a unui salariat cu func╚Ťia de agent paz─â din cadrul Serviciului Administrstiv.

Dispozi╚Ťie nr. 138/28.05.2023 privind constituirea Comisiei de atribuire a Islazurilor proprietatea privat─â a ora╚Öului Bicaz, jude╚Ťul Neam╚Ť.

Dispozi╚Ťie nr. 139/25.05.2023 privind desemnarea comisiei care va inventaria bunurile pe care le-au primit persoanele care au calitatea de demnitar public, persoanele cu func╚Ťii de conducere ╚Öi de control, func╚Ťionarii publici din cadrul Prim─âriei Ora╚Öului Bicaz, precum ╚Öi celelalte persoane care au obliga╚Ťia s─â-╚Öi declare averea, cu titlu gratuit ├«n cadrul unor activit─â╚Ťi de protocol ├«n exercitarea mandatului sau a func╚Ťiei.

Dispozi╚Ťie nr. 140/25.05.2023 privind modificarea comisiilor de concurs ╚Öi de solu╚Ťionare a contesta╚Ťiilor ├«n vederea organiz─ârii ╚Öi desf─â╚Öur─ârii concursului/examenului pentru ocuparea unei func╚Ťii contractuale vacante de cadru tehnic, din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situa╚Ťii de Urgen╚Ť─â.

Dispozi╚Ťie nr. 141/29.05.2023 privind stabilirea modului de recuperare a timpului de lucru aferent zilei libere de 2 iunie 2023, la nivelul Prim─âriei ora╚Öului Bicaz, jude╚Ťul Neam╚Ť.

Dispozi╚Ťie nr. 142/30.05.2023 privind ├«mputernicirea unor persoane care s─â supravegheze executarea sanc╚Ťiunii prest─ârii unei activit─â╚Ťi ├«n folosul comunit─â╚Ťii.

Dispozi╚Ťie nr. 143/30.05.2023 privind prelungirea contractului individual de munc─â al unui func╚Ťionar din cadrul Serviciului Administrativ.

Dispozi╚Ťie nr. 144/30.05.2023 privind acordarea tichetului social pe suport electronic pentru cuplul mam─â-nou-n─âscut acordat unei persoane.

Dispozi╚Ťie nr. 145/06.06.2023 privind ├«ncetarea dreptului la aloca╚Ťie pentru sus╚Ťinerea familiei acordat unei persoan─â singur─â.

Dispozi╚Ťie nr. 147/16.06.2023 privind angajarea unei persoane, cu contract individual de munc─â pe o perioad─â nedeterminat─â, ├«n func╚Ťia de ├Ängrijitor, grada╚Ťie 4 ├«n cadrul compartimentului ├Äntre╚Ťinere, Gospod─ârire – Serviciul Administrativ.

Dispozi╚Ťie nr. 148/16.06.2023 privind angajarea unei persoane, cu contract individual de munc─â pe o perioad─â nedeterminat─â, ├«n func╚Ťia de cadru-tehnic, grada╚Ťie 3 ├«n cadrul Serviciului Voluntar pentru Seta╚Ťii de Urgen╚Ť─â.

Dispozi╚Ťie nr. 149/16.06.2023 privind promovarea ├«n grad profesional a unui func╚Ťionar public, din func╚Ťia public─â de consilier clasa 1 grad profesional principal ├«n func╚Ťia public─â de consilier clasa 1 grad profesional superior.

Dispozi╚Ťie nr. 150/16.06.2023 privind promovarea ├«n grad profesional a unui func╚Ťionar public, din func╚Ťia public─â de consilier clasa 1 grad profesional principal ├«n func╚Ťia public─â de consilier clasa 1 grad profesional superior ├«n cadrul compartimentului Investi╚Ťii – Serviciul Urbanism ╚Öi Amenajarea Teritoriului.

Dispozi╚Ťie nr. 151/16.06.2023 privind promovarea ├«n grad profesional a unui func╚Ťionar public, din func╚Ťia public─â de execu╚Ťie de inspector clasa 1 grad profesional asistent ├«n func╚Ťia public─â de inspector clasa 1 grad profesional principal ├«n cadrul compartimentului Fond Funciar – Registrul Agricol.

Dispozi╚Ťie nr. 152/16.06.2023 privind promovarea ├«n grad profesional a unui func╚Ťionar public, din func╚Ťia public─â de referent clasa III grad profesional asistent ├«n func╚Ťia public─â de referent clasa III grad profesional principal ├«n cadrul compartimentului Protec╚Ťia Familiei, Persoanelor V├órstnice, Persoanelor cu Dizabilit─â╚Ťi – Direc╚Ťia de Asisten╚Ť─â Social─â.

Dispozi╚Ťie nr. 153/23.06.2023 privind rectificarea actului de c─âs─âtorie nr.2 / 12.01.1963.

Dispozi╚Ťie nr. 155/27.06.2023 privind ├«ncetarea dreptului la aloca╚Ťie pentru sus╚Ťinerea familiei ╚Öi se propune recuperarea sumei ├«ncasate necuvenit cu titlul de aloca╚Ťie pentru sus╚Ťinerea familiei, acordat unei persoane.

Dispozi╚Ťie nr. 156/29.06.2023 privind stabilirea dreptului la ajutor social ╚Öi cuantumul acestuia acordat unui reprezentant al familiei.

Dispozi╚Ťie nr. 157/30.06.2023 privind modificarea dispozi╚Ťiei nr.70/13.03.2023 privind stabilirea dreptului la ajutor social ╚Öi cuantumul acestuia acordat unei persoane singur─â.

Dispozi╚Ťie nr. 158/03.07.2023 privind constituirea Comisiei pentru procedura de achizi╚Ťie public─â ÔÇ×Negocierea f─âr─â publicarea prealabil─â a unui anun╚Ť de participareÔÇŁ, pentru furnizarea de energie electric─â..

Dispozi╚Ťie nr. 159/04.07.2023 privind ├«ncetarea pl─â╚Ťii indemniza╚Ťiei lunare pentru o persoan─â ce de╚Ťine certificat de ├«ncadrare ├«n grad de handicap accentuat.

Dispozi╚Ťie nr. 160/05.07.2023 privind ├«ncetarea dreptului la ajutor social ╚Öi cuantumul acestuia, acordat unei persoane reprezentant al familiei.

Dispozi╚Ťie nr. 161/05.07.2023 privind ├«ncetarea dreptului la aloca╚Ťie pentru sus╚Ťinerea familiei acordat unei persoane singure.

Dispozi╚Ťie nr. 162/05.07.2023 privind acordarea ajutorului de ├«nmorm├óntare┬á unei persoane.

Dispozi╚Ťie nr. 164/17.07.2023 privind numirea directorului medical interimar pe o perioad─â de 6 luni la Spitalul Or─â╚Öenesc ÔÇ×Sf. Ierarh NicolaeÔÇŁ Bicaz.

Dispozi╚Ťie nr. 165/17.07.2023 privind modificarea dispozi╚Ťiei nr.138/25.05.2023 privind constituirea Comisiei de atribuire a islazurilor proprietatea privat─â a Ora╚Öului Bicaz, jude╚Ťul Neam╚Ť.

Dispozi╚Ťie nr. 166/17.07.2023 privind ├«ndreptarea erorii materiale survenite ├«n con╚Ťinutul Autoriza╚Ťiei de Construire nr.3934 din 30.10.1990 – executarea lucr─ârilor de ÔÇ×Extindere locuin╚Ť─âÔÇŁ.

Dispozi╚Ťie nr. 168/21.07.2023 privind numirea Comisiei de siguran╚Ť─â a circula╚Ťiei rutiere ├«n ora╚Öul Bicaz.

Dispozi╚Ťie nr. 170/28.07.2023 privind desemnarea Comisiei de recep╚Ťie la terminarea lucr─ârilor la obiectivul <├Ämprejmuire cu gard a ╚ścolii Gimnaziale ÔÇŁRegina MariaÔÇŁ Bicaz, jude╚Ťul Neam╚Ť>

Dispozi╚Ťie nr. 172/02.08.2023 privind modificarea unui contract individual de munc─â cu acordul ambelor p─âr╚Ťi

Dispozi╚Ťie nr. 173/02.08.2023 privind desemnarea Comisiei Permanente de recep╚Ťie pentru lucr─ârile de montaj utilaje, instala╚Ťii tehnologice ╚Öi punere ├«n func╚Ťiune

Dispozi╚Ťie nr. 174/02.08.2023 privind ├«ncetarea acord─ârii pl─â╚Ťii indemniza╚Ťiei lunare pentru o persoan─â ce de╚Ťinea certificat de ├«ncadrare ├«n grad de handicap grav

Dispozi╚Ťie nr. 175/02.08.2023 privind constituirea echipei de proiect care va asigura derularea ╚Öi implementarea proiectului de investi╚Ťii ÔÇŁDotarea cu mobilier, materiale didactice ╚Öi echipamente digitale a unit─â╚Ťilor de ├«nv─â╚Ť─âm├ónt preuniversitaer de pe raza ora╚Ťului Bicaz, jude╚Ťul Neam╚ŤÔÇŁ

Dispozi╚Ťie nr. 176/02.08.2023 privind desemnarea Comisiei de recep╚Ťie final─â pentru ÔÇŁRefacere consolidare de mal distrus pe artera str. Piatra Corbului, ora╚Ö Bicaz, jude╚Ťul Neam╚Ť, pe o lungime de 0,1 kmÔÇŁ

Dispozi╚Ťie nr. 177/02.08.2023 privind┬á ├«nchiderea circula╚Ťiei rutiere ├«n unele zone din ora╚Öul Bicaz.

Dispozi╚Ťir nr. 178/03.-8.2023 privind stabilirea modului de recuperare a timpului de lucru aferent zilei libere de 14 august 2023, la nivelul prim─âriei Ora╚Öului Bicaz, jude╚Ťul Neam╚Ť.

Dispozi╚Ťie nr. 179/17.08.2023 privind desemnarea Comisiei de recep╚Ťie ╚Öi punere ├«n func╚Ťiune utilaj multifunc╚Ťional pentru cur─â╚Ťenie ╚Öi echipamente aferente, pentru servicii publice desf─â╚Öurate ├«n ora╚Öul Bicaz, jude╚Ťul Neam╚Ť

Dispozi╚Ťie nr. 180/17.08.2023 privind desemnarea Comisiei de recep╚Ťie la terminarea lucr─ârilor conexe la obiectivul ,,Achizi╚Ťionare ╚Öi punere ├«n func╚Ťiune Container – cabin─â WC dubl─â – Pia╚Ťa Agroalimentar─â, ora╚Ö Bicaz, jude╚Ťul Neam╚Ť

Dispozi╚Ťie nr. 181/17.08.2023 privind desemnarea Comisiei de recep╚Ťie ╚Öi punere ├«n func╚Ťiune utilaj multifunc╚Ťional pentru cur─â╚Ťenie ╚Öi echipamente aferente, pentru servicii publice desf─â╚Öurate ├«n ora╚Öul Bicaz, jude╚Ťul Neam╚Ť

Dispozi╚Ťie nr. 182/17.08.2023 privind stabilirea dreptului la aloca╚Ťie pentru sus╚Ťinerea familiei ╚Öi cuantumul acesteia, acordat unei, persoane singur─â

Dispozi╚Ťie nr. 183/18.08.2023 privind ├«ncetarea contractului individual de munc─â al al unei persoane, asistent personal ├«n cadrul Direc╚Ťiei de Asisten╚Ť─â Social─â

Dispozi╚Ťie nr. 184/18.08.2023 Privind convocarea ├«n ╚Öedin╚Ť─â extraordinar─â a Consiliului Local al Ora╚Öului Bicaz pentru ziua de 22.08.2023, ora 14.0

Dispozi╚Ťie nr. 185/18.08.2023 privind acordarea pl─â╚Ťii indemniza╚Ťiei lunare unei persoane ce de╚Ťine certificat de ├«ncadrare ├«n grad de handicap grav

Dispozi╚Ťie nr. 186/23.08.2023 privind constituirea comisiilor de concurs ╚Öi de solu╚Ťionare a contesta╚Ťiilor ├«n vederea organiz─ârii ╚Öi desf─â╚Öur─ârii concursului/examenului pentru ocuparea unei func╚Ťii contractuale vacante unice de cadru tehnic din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situa╚Ťii de Urgen╚Ť─â

Dispozi╚Ťie nr. 187/23.08.2023 privind modificarea raportului de serviciu prin transfer ├«n interesul serviciului al unui┬á func╚Ťionar av├ónd func╚Ťia public─â de consilier clasa I, grad profesional superior, grada╚Ťie 3, din cadrul Compartimentului Disciplina ├«n construc╚Ťii, Serviciul Urbanism ╚Öi Amenajarea Teritoriului

Dispozi╚Ťie nr. 188/23.08.2023 privind suspendarea raportului de serviciu la ini╚Ťiativa func╚Ťionarului public, av├ónd func╚Ťia de consilier clasa I, grad profesional asistent, grada╚Ťie 1, ├«n cadrul compartimentului Management proiecte, integrare european─â, investi╚Ťii

Dispozi╚Ťie nr. 189/25.08.2023 privind ├«ncetarea dreptului la aloca╚Ťie pentru sus╚Ťinerea familiei ╚Öi se propune recuperarea sumei ├«ncasat─â necuvenit cu titlu de aloca╚Ťie pentru sus╚Ťinerea familiei

Dispozi╚Ťie nr. 190/25.08.2023 privind rectificarea actului de c─âs─âtorie nr. 22/30.07.2016

Dispozi╚Ťie nr. 191/25.08.2023 privind convocarea ├«n ┼čedin┼ú─â ordinar─â a Consiliului Local al Ora┼čului Bicaz pentru ziua de 31.08.2023, ora 15,00

Dispozi╚Ťie nr. 192/29.08.2023 privind desemnarea Comisiei de recep╚Ťie final─â pentru ÔÇŁ├Änl─âturarea efectelor inunda╚Ťiilor ├«n punctul Olaru Safta, conform procesului verbal al CJSU Neam╚Ť nr. 120/29.06.2020ÔÇŁ

Dispozi╚Ťie nr. 193/29.08.2023 privind ├«ncetarea acord─ârii pl─â╚Ťii indemniza╚Ťiei lunare reprezentantului legal pentru minorul ce de╚Ťine certificat de ├«ncadrare ├«n grad de handicap grav

Dispozi╚Ťie nr. 194/29.08.2023 privind angajarea cu contract individual de munc─â pe perioad─â determinat─â, ├«n func╚Ťia de asistent personal ├«n cadrul Compartimentului Asisten╚Ťi Personali – Direc╚Ťia de Asisten╚Ť─â Social─â

Dispozi╚Ťie nr. 195/07.09.2023 privind ├«ncetarea Contractului individual de munc─â al unui asistent personal ├«n cadrul Direc╚Ťiei de Asisten╚Ť─â Social─â

Dispozi╚Ťie nr. 196/07.09.2023 privind modificarea Dispozi╚Ťiei primarului ora╚Öului Bicaz nr. 152 din 29.06.2022 privind desemnarea Comisiei permanente de verificare ╚Öi evaluare calitativ─â ╚Öi cantitativ─â a documenta╚Ťiilor tehnice ├«ntocmite pentru proiectele de investi╚Ťii de pe raza UAT Ora╚Ö Bicaz, jude╚Ťul Neam╚Ť

Dispozi╚Ťie nr. 197/08.09.2023 privind desemnarea reprezentantului Primarului ora╚Öului Bicaz, jude╚Ťul Neam╚Ť ├«n cadrul Consiliului de Administra╚Ťie al Cre╚Öei M─ârceni Bicaz

Dispozi╚Ťie nr. 198/13.09.2023 privind constituirea comisiilor de examinare ╚Öi de solu╚Ťionare a contesta╚Ťiilor ├«n vederea organiz─ârii ╚Öi desf─â╚Öur─ârii concursului/examenului de recrutare pentru func╚Ťia public─â de execu╚Ťie vacant─â de consilier juridic clasa I grad profesional superior din cadrul compartimentului Juridic, Asisten╚Ť─â, Asocia╚Ťii Proprietari

Dispozi╚Ťie nr. 199/13.09.2023 privind abrogarea dispozi╚Ťiilor Primarului Ora╚Öului Bicaz nr. 193 ╚Öi 194 din 29.08.2023 ╚Öi acordarea continuit─â╚Ťii indemniza╚Ťiei lunare reprezentantului legal al minorului care de╚Ťine certificat de ├«ncadrare ├«n grad de handicap

Dispozi╚Ťie nr. 200/13.09.2023 privind rectificarea bugetului local al Ora╚Öului Bicaz pa anul2023 – luna septembrie

Dispozi╚Ťie nr. 201/14.09.2023 privind stabilirea dreptului la ajuor social ╚Öi cuantumul acestuia acordat domnului, persoan─â singur─â

Dispozi╚Ťie nr. 202/14.09.2023 privind ├«ncetarea dreptului la aloca╚Ťie pentru sus╚Ťinerea familiei acordat reprezentantului familiei

Dispozi╚Ťie nr. 203/18.09.2023 privind numirea ├«n func╚Ťia de manager interimar ├«n cadrul Spitalului Or─â╚Öenesc ,,Sf. Ierarh NicolaeÔÇŁ Bicaz p├ón─â la ocuparea locului prin concurs.

Dispozi╚Ťie nr. 204/18.09.2023 privind ├«ncetarea Contractului individual de munc─â al unui asistent personal ├«n cadrul Direc╚Ťiei de Asisten╚Ť─â Social─â

Dispozi╚Ťie nr. 205/26.09.2023 privind numirea ├«n func╚Ťia de manager interimar ├«n cadrul Spitalului Or─â╚Öenesc ,,Sf. Ierarh NicolaeÔÇŁ Bicaz p├ón─â la ocuparea locului prin concurs

Dispozi╚Ťie nr. 206/26.09.2023 privind modificarea raportului de serviciu prin transfer ├«n interesul serviciului al func╚Ťionarului public Dogaru Mihaela av├ónd func╚Ťia public─â de consilier clasa I grad profesional superior, grada╚Ťie 4, din cadrul Compartimentului Investi╚Ťii – Serviciul Urbanism ╚Öi Amenajarea Teritoriului

Dispozi╚Ťie nr. 207/26.09.2023 privind convocarea ├«n ╚Öedin╚Ť─â ordinar─â a Consiliului Local al Ora╚Öului Bicaz pentru ziua de 28.09.2023, ora 15,00

Dispozi╚Ťie nr. 208/26.09.2023 privind stabilirea dreptului la aloca╚Ťie pentru sus╚Ťinerea familiei ╚Öi cuantumul acesteia, acordat reprezentantului familiei

Dispozi╚Ťie nr. 209/02.10.2023 privind ├«ncetarea de drept a contractului individual de munc─â al unui agent de paz─â din cadrul Compartimentului Paz─â – Serviciul Administrativ.

Dispozi╚Ťie nr. 210/02.10.2023 privind ├«ncetarea acord─ârii pl─â╚Ťii indemniza╚Ťiei lunare unei persoane ce de╚Ťine certificat de ├«ncadrare ├«n grad de handicap grav.

Dispozi╚Ťie nr. 211/02.10.2023 privind ├«ncetarea acord─ârii pl─â╚Ťii indemniza╚Ťiei lunare reprezentantului legal al minorului ce de╚Ťine certificat de ├«ncadrare ├«n grad de handicap grav

Dispozi╚Ťie nr. 212/02.10.2023 privind acordarea stimulentului educa╚Ťional (tichet social)

Dispozi╚Ťie nr. 213/02.10.2023 privind acordarea stimulentului educa╚Ťional (tichet social)

Dispozi╚Ťie nr. 214/02.10.2023 privind acordarea stimulentului educa╚Ťional (tichet social)

Dispozi╚Ťie nr. 215/02.10.2023 privind acordarea pl─â╚Ťii indemniza╚Ťiei lunare unei persoane ce de╚Ťine certificat de ├«ncadrare ├«n gard de handicap grav nerevizuibil.

Dispozi╚Ťie nr. 216/02.10.2023 privind angajarea unei persoane cu contract individual de munc─â pe perioad─â nedeterminat─â, ├«n func╚Ťia de asistent personal, ├«n cadrul Compartimentului Asisten╚Ťi Personali – Direc╚Ťia de Asisten╚Ť─â Social─â.

Dispozi╚Ťie nr. 217/02.10.2023 privind acordarea indemniza╚Ťiilor lunare unei persoanelor ├«ncadrate ├«n gard de handicap grav, ├«ncep├ónd cu luna octombrie 2023.

Dispozi╚Ťie nr. 218/02.10.2023 privind acordarea pl─â╚Ťii indemniza╚Ťiei lunare persoanei ├«ncadrate ├«n gard de handicap grav, ├«ncep├ónd cu luna octombrie 2023.

Dispozi╚Ťie nr. 219/02.10.2023 privind majorarea salariilor de baz─â salaria╚Ťilor contractuali din cadrul Compartimentului Asisten╚Ť─â Personali – Direc╚Ťia de Asisten╚Ť─â Social─â.

Dispozi╚Ťie nr. 220/02.10.2023 privind angajarea unei persoane cu contract individual de munc─â pe o perioad─â determinat─â, ├«n func╚Ťia de asistent personal, ├«n cadrul Compartimentului Asisten╚Ťi Personali – Direc╚Ťia de Asisten╚Ť─â Social─â.

Dispozi╚Ťie nr. 221/05.10.2023 privind convocarea ├«n ╚Öedin╚Ť─â extraordinar─â a Consiliului Local al Ora╚Öului Bicaz pentru ziua de 06.10.2023, ora 11,00

Dispozi╚Ťie nr. 222/09.10.2023 privind convocarea ├«n ╚Öedin╚Ť─â extraordinar─â a Consiliului Local al Ora╚Öului Bicaz pentru ziua de 09.10.2023, ora 16,00

Dispozi╚Ťie nr. 223/09.10.2023 privind modificarea dispozi╚Ťiei nr. 222 din 09.10.2023

Dispozi╚Ťie nr. 224/10.10.2023 privind ├«ncetarea dreptului la┬á ajutor social ╚Öi cuantumul acesteia, acordat unei persoane singur─â.

Dispozi╚Ťie nr. 225/10.10.2023 privind stabilirea dreptului la aloca╚Ťie pentru sus╚Ťinerea familiei ╚Öi cuantumul acesteia, acordat unei persoane, reprezentantul familiei.

Dispozi╚Ťie nr. 226/10.10.2023 privind stabilirea dreptului la ajutor social ╚Öi cuantumul acesteia, acordat unei persoane singur─â.

Dispozi╚Ťie nr. 227/10.10.2023 privind stabilirea dreptului la ajutor social ╚Öi cuantumul acesteia, acordat unei persoane singur─â.

Dispozi╚Ťie nr. 228/11.10.2023 privind constituirea Comisiei de monitorizare, coordonare ╚Öi ├«ndrumare metodologic─â a dezvolt─ârii sistemului de control intern managerial din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Ora╚Öului Bicaz.

Dispozi╚Ťie nr. 229/11.10.2023 privind ├«mputernicirea domnului S─âpunaru Cristian de a verifica ╚Öi atesta Lista de sus╚Ťin─âtori ├«nregistrat─â sub nr. 10631/10.10.2023 depus─â ├«n vederea sus╚Ťinerii Propunerii legislative pentru proiectul de lege ÔÇ×Lege pentru instituirea lunii iunie ca Luna identit─â╚Ťii cre╚ÖtineÔÇŁ.

Dispozi╚Ťie nr. 230/11.10.2023 privind acordarea indemniza╚Ťiei lunare persoanelor ├«ncadrate ├«n grad de handicap grav, ├«ncep├ónd cu luna octombrie 2023.

Dispozi╚Ťie nr. 231/13.10.2023 privind ├«mputernicirea domnului S─âpunaru Cristian de a verifica ╚Öi atesta Lista de sus╚Ťin─âtori ├«nregistrat─â sub nr. 10827/13.10.2023 depus─â ├«n vederea sus╚Ťinerii Propunerii legislative pentru proiectul de lege ÔÇ×Lege pentru instituirea lunii iunie ca Luna identit─â╚Ťii cre╚ÖtineÔÇŁ.

Dispozi╚Ťie nr. 232/13.10.2023 privind acordarea continuit─â╚Ťii indemniza╚Ťiei lunare unei persoane ce de╚Ťine certificat de ├«ncadrare ├«n grad de handicap grav nerevizuibil.

Dispozi╚Ťie nr. 233/16.10.2023 privind acordarea stimulentului educa╚Ťional, (tichet social).

Dispozi╚Ťie nr. 234/16.10.2023 privind stabilirea dreptului la aloca╚Ťie pentru sus╚Ťinerea familiei ╚Öi cuantumul acesteia, acordat unei persoane, reprezentant al familiei.

Dispozi╚Ťie nr. 235/16.10.2023 privind constituirea comisiilor de examinare ╚Öi de solu╚Ťionare a contesta╚Ťiilor ├«n vederea organiz─ârii ╚Öi desf─â╚Öur─ârii concursului / examenului de recrutare pentru func╚Ťia public─â de execu╚Ťie vacant─â unic─â de consilier clasa I grad profesional superior din cadrul compartimentului Disciplin─â ├«n construc╚Ťii.

Dispozi╚Ťie nr. 236/19.10.2023 privind convocarea ├«n ╚Öedin╚Ť─â ordinar─â a Consiliului Local al Ora╚Öului Bicaz pentru ziua de 26.10.2023, ora 15.00

Dispozi╚Ťie nr. 237/19.10.2023 privind constituirea comisiilor de examinare ╚Öi de solu╚Ťionare a contesta╚Ťiilor ├«n vederea organiz─ârii ╚Öi desf─â╚Öur─ârii concursului / examenului de recrutare pentru func╚Ťia public─â de conducere unic─â, vacant─â de ╚śef serviciu Poli╚Ťie Local─â.

Dispozi╚Ťie nr. 238/19.10.2023 privind constituirea comisiilor de examinare ╚Öi de solu╚Ťionare a contesta╚Ťiilor ├«n vederea organiz─ârii ╚Öi desf─â╚Öur─ârii concursului / examenului de recrutare pentru func╚Ťia public─â de execu╚Ťie vacant─â unic─â de consilier clasa I grad profesional superior din cadrul compartimentului Protec╚Ťia mediului, Protec╚Ťia muncii.

Dispozi╚Ťie nr. 239/19.10.2023 privind constituirea comisiilor de examinare ╚Öi de solu╚Ťionare a contesta╚Ťiilor ├«n vederea organiz─ârii ╚Öi desf─â╚Öur─ârii concursului / examenului de recrutare pentru func╚Ťia public─â unic─â vacant─â de consilier juridic clasa I grad profesional superior din cadrul compartimentului Juridic, Asisten╚Ť─â, Asocia╚Ťii Proprietari.

Dispozi╚Ťie nr. 240/19.10.2023 privind stabilirea dreptului la ajutor social ╚Öi cuantumul acestuia acordat unei persoane singur─â.

Dispozi╚Ťie nr. 241/26.10.2023 privind acordarea ajutorului de ├«nmorm├óntare

Dispozi╚Ťie nr. 242/26.10.2023 privind acordarea ajutorului de ├«nmorm├óntare

Dispozi╚Ťie nr. 243/26.10.2023 privind acordarea pl─â╚Ťii indemniza╚Ťiei lunare persoanei ce de╚Ťine certificat de ├«ncadrare ├«n grad de handicap grav nerevizuibil

Dispozi╚Ťie nr. 244/26.10.2023 privind┬áacordarea continuit─â╚Ťii indemniza╚Ťiei lunare persoanei ce de╚Ťine certificat de ├«ncadrare ├«n grad de handicap grav

Dispozi╚Ťie nr. 245/26.10.2023 privind ├«ncetarea acord─ârii pl─â╚Ťii indemniza╚Ťiei lunare pentru persoana ce de╚Ťinea certificat de ├«ncadrare ├«n grad de handicap grav

Dispozi╚Ťie nr. 246/26.10.2023 privind acordarea continuit─â╚Ťii indemniza╚Ťiei lunare persoanei ce de╚Ťine certificat de ├«ncadrare ├«n grad de handicap grav nerevizuibil

Dispozi╚Ťie nr. 247/26.10.2023 privind stabilirea dreptului la aloca╚Ťie pentru sus╚Ťinerea familiei ╚Öi cuantumul acesteia, acordat doamnei Rusu Petronela, reprezentantul familiei

Dispozi╚Ťie nr. 248/31.10.2023 privind constituirea comisiilor de concurs ╚Öi de solu╚Ťionare a contesta╚Ťiilor ├«n vederea organiz─ârii ╚Öi desf─â╚Öur─ârii concursului/examenului pentru ocuparea unei func╚Ťii contractuale unice vacante de cadru tehnic din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situa╚Ťii de Urgen╚Ť─â

Dispozi╚Ťie nr. 249/31.10.2023 privind desemnarea Comisiei de recep╚Ťie la terminarea lucr─ârilor la obiectivul de investi╚Ťii ,,Eficientizarea energetic─â a cl─âdirilor Liceului Carol I Bicaz, jude╚Ťul Neam╚ŤÔÇŁ

Dispozi╚Ťie nr. 250/31.10.2023 privind modificarea Dispozi╚Ťiei nr. 128 din 18.05.2023 privind desemnarea Comisiei de analiz─â ╚Öi evaluare a ofertelor pentru obiectivul de investi╚Ťie <Execu╚Ťie lucr─âri pentru obiectivul ÔÇŁLucr─âri de realizare a infrastructurii de protec╚Ťie ├«mpotriva inunda╚Ťiilor pe P├ór├óul Bisericii ╚Öi P├ór├óul Ba╚Öei, localitatea Bicaz, jude╚Ťul Neam╚ŤÔÇŁ>

Dispozi╚Ťie nr. 251/01.11.2023 privind acordarea indemniza╚Ťiilor lunare ├«n cuantum de 500 lei asistentei medicale ╚Öi mediatorului sanitar din cadrul Direc╚Ťiei de Asisten╚Ť─â Social─â – compartiment Asisten╚Ť─â Medical─â

Dispozi╚Ťie nr. 252/01.11.2023 privind acordarea indemniza╚Ťiilor lunare ├«n cuantum de 500 lei asistentelor medicale din cadrul Direc╚Ťiei de Asisten╚Ť─â Social─â – compartiment Asisten╚Ť─â Medical─â

Dispozi╚Ťie nr. 253/03.11.2023 privind stabilirea salariilor de baza ale func╚Ťiilor contractuale din aparatul de specialitate al primarului ╚Öi serviciilor publice de interes local din cadrul familiei ocupa╚Ťionale ,,Administra╚ŤieÔÇŁ

Dispozi╚Ťie nr. 254/03.11.2023 privind stabilirea salariilor de baza ale func╚Ťiilor publice din aparatul de specialitate al primarului ╚Öi serviciilor publice de interes local din cadrul familiei ocupa╚Ťionale ,,Administra╚ŤieÔÇŁ

Dispozi╚Ťie nr. 255/03.11.2023 privind stabilirea salariilor de baza ale func╚Ťiilor publice din aparatul de specialitate al primarului ╚Öi serviciilor publice de interes local din cadrul familiei ocupa╚Ťionale ,,Administra╚ŤieÔÇŁ

Dispozi╚Ťie nr. 256/03.11.2023 privind desemnarea persoanelor responsabile pentru utilizarea aplica╚Ťiei IT pentru gestionarea cererilor depuse pentru acordarea venitului minim de incluziune (VMI)

Dispozi╚Ťie nr. 257/07.11.2023 privind desemnarea unei persoane din cadrul UAT Bicaz, ├«n Comisia de constatare ╚Öi evaluarea pagubelor produse culturilor agricole, silvice, animalelor domestice ╚Öi autovehiculelor ╚Öi stabilirea r─âspunderii civile, a desp─âgubirilor conform HG nr. 3/2023

Dispozi╚Ťie nr. 258/08.11.2023 privind modificarea art. 2 din Dispozi╚Ťia nr. 237/19.10.2023 privind constituirea comisiilor de examinare ╚Öi de solu╚Ťionare a contesta╚Ťiilor ├«n vederea organiz─ârii ╚Öi desf─â╚Öur─ârii concursului de recrutare pentru func╚Ťia public─â de conducere vacant─â de ╚śef serviciu Poli╚Ťie Local─â

Dispozi╚Ťie nr. 259/13.11.2023 privind ├«ndreptarea erorii materiale survenit─â ├«n unele dispozi╚Ťii ale primarului ora╚Öului Bicaz privind desemnarea Comisiei de analiz─â ╚Öi evaluare a ofertelor pentru obiectivul de investi╚Ťie ÔÇ×Execu╚Ťie lucr─âri pentru obiectivul ÔÇŁLucr─âri de realizare a infrastructurii de protec╚Ťie ├«mpotriva inunda╚Ťiilor pe P├ór├óul Bisericii ╚Öi P├ór├óul Ba╚Öei, localitatea Bicaz, jude╚Ťul Neam╚ŤÔÇŁ

Dispozi╚Ťie nr. 260/13.11.2023 privind transformarea unei func╚Ťii publice vacante de consilier juridic clasa I grad profesional superior ├«ntr-o func╚Ťie public─â de nivel inferior de consilier juridic clasa I grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Juridic, Asisten╚Ť─â, Asocia╚Ťii, proprietari

Dispozi╚Ťie nr. 261/13.11.2023 privind transformarea unei func╚Ťii publice vacante de consilier clasa I grad profesional debutant ├«ntr-o func╚Ťie public─â de nivel superior de consilier clasa I grad profesional superior din cadrul compartimentului Investi╚Ťii-Serviciul Urbanism ╚Öi Amenajarea Teritoriului

Dispozi╚Ťie nr. 262/13.11.2023 privind numirea ├«n func╚Ťia public─â de consilier clasa I grad profesional superior ├«n cadrul Compartimentului Urbanism ╚Öi Amenajarea Teritoriului

Dispozi╚Ťie nr. 263/13.11.2023 privind numirea ├«n func╚Ťia public─â de consilier clasa I grad profesional superior ca urmare a reorganiz─ârii institu╚Ťiei ├«n cadrul compartimentului Protec╚Ťia Copilului ╚Öi Autoritate Tutelar─â ÔÇô Direc╚Ťia de Asisten╚Ť─â Social─â

Dispozi╚Ťie nr. 264/13.11.2023 privind numirea ├«n func╚Ťia public─â de consilier clasa I grad profesional superior ├«n cadrul Compartimentului Impozite ╚Öi taxe ÔÇô Serviciul Financiar Contabilitate ca urmare a reorganiz─ârii institu╚Ťiei

Dispozi╚Ťie nr. 265/13.11.2023 privind modificarea Comisiei speciale de inventariere a domeniului public ╚Öi privat al U.A.T. Bicaz, jude╚Ťul Neam╚Ť

Dispozi╚Ťie nr. 266/13.11.2023 privind desemnarea Comisiei de dezbatere public─â a Proiectului de hot─âr├óre privind Stabilirea ╚Öi aprobarea impozitelor ╚Öi taxelor locale aferente anului 2024 la nivelul UAT Ora╚Ö Bicaz, jude╚Ťul Neam╚Ť

Dispozi╚Ťie nr. 267/13.11.2023 privind prelungirea contractului individual de munc─â ├«n func╚Ťia de ╚Öofer microbuz, grada╚Ťie 5, din cadrul Compartimentului Transport

Dispozi╚Ťie nr. 268/14.11.2023 privind acordarea continuit─â╚Ťii indemniza╚Ťiei lunare persoanei ce de╚Ťine certificat de ├«ncadrare ├«n grad de handicap grav

Dispozi╚Ťie nr. 269/14.11.2023 privind acordarea continuit─â╚Ťii indemniza╚Ťiei lunare persoanei ce de╚Ťine certificat de ├«ncadrare ├«n grad de handicap grav

Dispozi╚Ťie nr. 270/17.11.2023 privind constituirea Comandamentului Local pentru perioada de iarn─â ├«n vederea prevenirii ╚Öi organiz─ârii interven╚Ťiilor care au scop combaterea poleiului ╚Öi ├«nz─âpezirilor pe drumurile publice de pe raza UAT Bicaz, aflate in administrarea Consiliului Local al Ora╚Öului Bicaz, jude╚Ťul Neam╚Ť

Dispozi╚Ťie nr. 271/17.11.2023 privind numirea unui curator special

Dispozi╚Ťie nr. 272/17.11.2023 privind rectificarea bugetului local al Ora╚Öului Bicaz pe anul 2023 – luna noiembrie

Dispozi╚Ťie nr. 273/17.11.2023 privind desemnarea persoanei responsabile pentru ├«ndeplinirea procedurii prevazut─â de art. 1502 din Legea nr. 134/2010, republicat─â privind Codul de procedur─â civil─â

Dispozi╚Ťie nr. 274/22.11.2023 privind acordarea stimulentului educa╚Ťional (tichet social pentru gr─âdini╚Ť─â)

Dispozi╚Ťie nr. 275/22.11.2023 privind convocarea ├«n ╚Öedin╚Ť─â ordinar─â a Consiliului Local al ora╚Öului Bicaz pentru ziua de 28.11.2023, ora 15.00

Dispozi╚Ťie nr. 276/24.11.2023 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru ├«nc─âlzirea locuin╚Ťei cu combustibili solizi ╚Öi/sau petrolieri

Dispozi╚Ťie nr. 277/24.11.2023 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru ├«nc─âlzirea locuin╚Ťei cu gaze naturale

Dispozi╚Ťie nr. 278/24.11.2023 privind stabilirea ╚Öi acordarea suplimentului pentru beneficiarii ce au ca surs─â de furnizare consumul de combustibili solizi ╚Öi/sau petrolieri

Dispozi╚Ťie nr. 279/24.11.2023 privind stabilirea ╚Öi acordarea suplimentului pentru beneficiarii ce au ca surs─â de furnizare consumul de gaze naturale

Dispozi╚Ťie nr. 280/24.11.2023 privind stabilirea ╚Öi acordarea suplimentului pentru beneficiarii ce au ca surs─â de furnizare consumul de energie electric─â

Dispozi╚Ťie nr. 281/24.11.2023 privind acordarea unui ajutor de urgen╚Ť─â

Dispozi╚Ťie nr. 282/24.11.2023 privind men╚Ťinerea raportului de serviciu al unui func╚Ťionar public, consilier superior ├«n cadrul compartimentului Buget – Finan╚Ťe, Serviciul Financiar Contabilitate, peste v├órsta standard de pensionare, pe o perioad─â de un an de zile

Dispozi╚Ťie nr. 283/24.11.2023 privind acordarea pl─â╚Ťii indemniza╚Ťiei lunare persoanei ce de╚Ťine certificat de ├«ncadrare ├«n grad de handicap grav

Dispozi╚Ťie nr. 284/24.11.2023 privind ├«ncetarea acord─ârii pl─â╚Ťii indemniza╚Ťiei lunare pentru persoana ce de╚Ťinea certificat de ├«ncadrare ├«n grad de handicap grav

Dispozi╚Ťie nr. 285/24.11.2023 privind ├«ncetarea acord─ârii pl─â╚Ťii indemniza╚Ťiei lunare persoanei ce de╚Ťinea certificat de ├«ncadrare ├«n grad de handicap grav

Dispozi╚Ťie nr. 286/24.11.2023 privind acordarea pl─â╚Ťii indemniza╚Ťie lunare persoanei ce de╚Ťine certificat de ├«ncadrare ├«n grad de handicap grav

Dispozi╚Ťie nr. 287/28.11.2023 privind numirea ├«n func╚Ťia public─â de execu╚Ťie de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, grada╚Ťie 5, ├«n cadrul Compartimentului Juridic, Asisten╚Ť─â, Asocia╚Ťii proprietari

Dispozi╚Ťie nr. 288/05.12.2023 privind ├«ncetarea dreptului la ajutor social ╚Öi cuantumul acestuia, acordat unei persoane singure

Dispozi╚Ťie nr. 289/05.12.2023 privind ├«ncetarea dreptului la ajutor social ╚Öi cuantumul acestuia, acordat reprezentantului familiei

Dispozi╚Ťie nr. 290/11.12.2023 privind ├«ncetarea dreptului la ajutor social ╚Öi cuantumul acestuia, acordat unei persoane singure

Dispozi╚Ťie nr. 291/11.12.2023 privind ├«ncetarea dreptului la ajutor soial ╚Öi cuantumul acestuia acordat reprezentantului familiei

Dispozi╚Ťie nr. 292/11.12.2023 privind modificarea unor dispozi╚Ťii ale primarului ora╚Öului Bicaz privind constituirea echipei de proiect care s─â asigure derularea ╚Öi implementarea proiectului denumit ,,Lucr─âri de realizare a infrastructurii de protec╚Ťie ├«mpotriva inunda╚Ťiilor pe P├ór├óul Bisericii ╚Öi P├ór├óul Ba╚Öei, localitatea Bicaz, jude╚Ťul Neam╚ŤÔÇŁ

Dispozi╚Ťie nr. 293/11.12.2023 privind revocarea dispozi╚Ťiei nr. 225 din 10.10.2023 privind stabilirea dreptului la aloca╚Ťie pentru sus╚Ťinerea familiei ╚Öi cuantumul acestuia acordat doamnei DU╚ÜU MARTA, reprezentantul familiei

Dispozi╚Ťie nr. 294/11.12.2023 privind revocarea dispozi╚Ťiei nr. 225 din 10.10.2023 privind stabilirea dreptului la aloca╚Ťie pentru sus╚Ťinerea familiei ╚Öi cuantumul acestuia acordat doamnei DU╚ÜU MARTA, reprezentantul familiei

Dispozi╚Ťie nr. 295/13.12.2023 privind convocarea ├«n ╚Öedin╚Ť─â extraordinar─â a Consiliului Local al ora╚Öului Bicaz pentru ziua de 13.12.2023, ora 13.00

Dispozi╚Ťie nr. 296/20.12.2023 privind acordarea unui ajutor de ├«nmorm├óntare

Dispozi╚Ťie nr. 297/20.12.2023 privind acordarea unui ajutor de ├«nmorm├óntare

Dispozi╚Ťie nr. 298/20.12.2023 privind ├«ncetarea contractului individual de munc─â a unui asistent personal din cadrul Direc╚Ťiei de asisten╚Ť─â social─â

Dispozi╚Ťie nr. 299/20.12.2023 privind convocarea ├«n ╚Öedin╚Ť─â ordinar─â a Consiliului Local al ora╚Öului Bicaz pentru ziua de 21.12.2023, ora 15.00

Dispozi╚Ťie nr. 300/22.12.2023 privind ├«ncetarea dreptului la ajutorul pentru ├«nc─âlzirea locuin╚Ťei cu gaze naturale acordat unei persoane

Dispozi╚Ťie nr. 301/22.12.2023 privind rectificarea bugetului local al ora╚Öului Bicaz pe anul 2023 – luna decembrie

Dispozi╚Ťie nr. 302/22.12.2023 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru ├«nc─âlzirea locuin╚Ťei cu combustibili solizi ╚Öi/sau petrolieri

Dispozi╚Ťie nr. 303/22.12.2023 privind stabilirea ╚Öi acordarea suplimentului pentru beneficiarii ce au ca surs─â de furnizare consumul combustibili solizi ╚Öi/sau petrolieri

Dispozi╚Ťie nr. 304/22.12.2023 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru ├«nc─âlzirea locuin╚Ťei cu gaze naturale

Dispozi╚Ťie nr. 305/22.12.2023 privind stabilirea ╚Öi acordarea suplimentului pentru beneficiarii ce au ca surs─â de furnizare consumul de gaze naturale

Dispozi╚Ťie nr. 306/22.12.2023 privind stabilirea ╚Öi acordarea suplimentului pentru beneficiarii ce au ca surs─â de furnizare consumul de energie electric─â