Posturi scoase la concurs

2023

REZULTATE finale la concursul de consilier juridic clasa I, grad profesional superior, din data de 21.11.2023

REZULTATE privind selec╚Ťia dosarelor pentru ├«ndeplinirea condi╚Ťiilor de participare la concursul pentru func╚Ťia public─â de execu╚Ťie de consilier juridic clasa I grad profesional superior din cadrul compartimentului Juridic, Asocia╚Ťii Proprietari.

REZULTATE privind selec╚Ťia dosarelor pentru ├«ndeplinirea condi╚Ťiilor de participare la concursul pentru ocuparea unei func╚Ťii publice de consilier clasa I grad profesional superior din cadrul compartimentului Protec╚Ťia mediului, Protec╚Ťia muncii.

REZULTATE privind selec╚Ťia dosarelor pentru ├«ndeplinirea condi╚Ťiilor de participare la concursul de recrutare pentru ocuparea unei func╚Ťii publice de conducere vacante de ╚śef serviciu din cadrul Serviciului Poli╚Ťie Local─â

ANUNT Concurs de recrutare pentru ocuparea unei func╚Ťii publice de execu╚Ťie vacanta de consilier juridic clasa I grad superior din cadrul compartimentului Juridic, Asisten╚Ť─â, Asocia╚Ťii proprietari

ANUN╚Ü Concurs de recrutare pentru ocuparea unei func╚Ťii publice de conducere vacante de ╚śef serviciu din cadrul Serviciului Poli╚Ťie Local─â

ANUN╚Ü Concurs de recrutare pentru ocuparea unei func╚Ťii publice de execu╚Ťie vacante de consilier clasa I grad profesional superior din cadrul compartimentului Protec╚Ťia mediului, protec╚Ťia muncii.

ANUN╚Ü Concurs de recrutare pentru ocuparea unei func╚Ťii publice de execu╚Ťie vacante de consilier clasa I grad profesional superior din cadrul compartimentului Disciplina ├«n construc╚Ťii

ANUNT Concurs de recrutare pentru ocuparea unei func╚Ťii publice de execu╚Ťie vacanta de consilier juridic clasa I grad superior din cadrul compartimentului Juridic, Asisten╚Ť─â, Asocia╚Ťii proprietari

Comunicare privind selec╚Ťia dosarelor la concursul de recrutare de cadrul tehnic din cadrul Serviciului Voluntare pentru Situa╚Ťii de Urgen╚Ť─â

ANUN╚Ü Concurs de recrutare pentru ocuparea unui post unic contractual vacant de execu╚Ťie de cadru tehnic din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situa╚Ťii de Urgen╚Ť─â.

Acte necesare:


Centralizator cu rezultatele finale la examenul de recrutare pentru ocuparea postului unic vacant de cadru tehnic din Cadrul Serviciului Voluntar pentru Situa╚Ťii de Urgen╚Ť─â, din data de 12.06.2023 la Prim─âria ora╚Öului Bicaz.

Centralizator cu rezultatele finale la examenul de recrutare pentru func╚Ťia contractual─â unic─â vacant─â de execu╚Ťie de ├«ngrijitor din Cadrul compartimentului ├Äntre╚Ťinere, Gospod─ârire – Serviciul Administrativ,, din data de 09.06.2023.

Centralizator cu rezultatele finale la concursul de promovare ├«n grad profesional pentru ocuparea unor func╚Ťii publice de execu╚Ťie, ├«n data de 09.06.2023 la Prim─âria ora╚Öului Bicaz la Prim─âria ora╚Öului Bicaz.

ANUNȚ

Prim─âria Ora╚Öului Bicaz, organizeaz─â concurs ├«n data de 09.06.2023, ora 10,00, proba scris─â pentru examen de promovare ├«n grad profesional imediat superior a func╚Ťionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului, cu ├«ncadrarea ├«n fondurile bugetare alocate.

REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR

Tabel cu rezultatele la proba – selec╚Ťia dosarelor pentru ├«ndeplinirea condi╚Ťiilor de participare la concursul de promovare pentru ocuparea unor func╚Ťii publice de execu╚Ťie.

REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR

Tabel privind rezultatul selec╚Ťiei dosarelor ├«nscrise pentru concursul din data de 09.06.2023, pentru func╚Ťia contractual─â vacant─â unic─â de ├«ngrijitor din cadrul Serviciului Administrativ.

Tabel privind rezultatul selec╚Ťiei dosarului ├«nscris pentru concursul din data de 09.06.2023, pentru func╚Ťia contractual─â vacant─â unic─â de consilier juridic grad II din cadrul Compartimentului Aparatul permanent de Lucru al Consiliului Local.

Tabel privind rezultatul selec╚Ťiei dosarului ├«nscris pentru concursul din data de 13.06.2023, pentru func╚Ťia contractual─â unic─â vacant─â de cadru tehnic din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situa╚Ťii de Urgen╚Ťa.

ANUNȚ

Prim─âria ora╚Öului Bicaz organizeaz─â concurs pentru ocuparea unei func╚Ťii contractuale vacante de cadru tehnic, ├«n conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022

Prim─âria ora╚Öului Bicaz organizeaz─â concurs de recrutare conform H.G. nr.1336/2022, pentru ocuparea a unei func╚Ťii contractuale vacante de execu╚Ťie de ├«ngrijitor din cadrul Compartimentului ├Äntre╚Ťinere, Gospod─ârire.

Prim─âria ora╚Öului Bicaz organizeaz─â concurs de recrutare conform H.G. nr.1336/2022, pentru ocuparea a unei func╚Ťii contractuale vacante de execu╚Ťie de consilier juridic II din cadrul Compartimentului Aparatul permanent de lucru al Consiliului Local.

Formular de înscriere conform H.G. nr.1336/2022.

ANUNȚ

TABEL REZULTATE – selec╚Ťia dosarelor

pentru ├«ndeplinirea condi╚Ťiilor de participare la concursul de recrutare pentru postul contractual vacant de consilier I, din cadrul compartimentului Management Proiecte, Integrare European─â ╚Öi Investi╚Ťii, cu angajare pe o perioad─â determinat─â.

Comisia de concurs numit─â prin Dispozi╚Ťia nr.64/08.03.2023, a constatat c─â nu este ├«nscris niciun dosar, ├«n vederea sus╚Ťinerii concursului din data de 31.03.2023, pentru postul contractual vacant de consilier I, din cadrul compartimentului Management Proiecte, Integrare European─â ╚Öi Investi╚Ťii, u angajare pe o perioad─â determinat─â, norm─â ├«ntreag─â de 8 ore / zi. Concursul este anulat.

Rezultatul selec╚Ťiei dosarelor este afi╚Öat ├«n date de 27.03.2023 pe site-ul ╚Öi la sediul institu╚Ťiei.


ANUNȚ

Prim─âria ora╚Öului Bicaz organizeaz─â concurs, conform HG 1336/2022, pentru ocuparea unei func╚Ťii vacante de consilier I, din cadrul compartimentului Management Proiecte, Integrare European─â ╚Öi Investi╚Ťii.

Bibliografie

Formular de înscriere

Adeverin╚Ť─â

2022

*Rezultatele finale ob╚Ťinute de candida╚Ťii la concursul pentru ocuparea func╚Ťiei de conducere vacante de Administrator la societatea ÔÇ×PUBLISERVÔÇŁ SRL Bicaz.

*Rezultatele probei de selec╚Ťie a dosarelor pentru ├«ndeplinirea condi╚Ťiilor de participare la concursul pentru postul vacant de administrator la societatea ÔÇŁPubliserv SRLÔÇŁ Bicaz

ANUNȚ

*UAT ora╚Ö Bicaz jude╚Ťul Neam╚Ť, prin Consiliul Local al Ora╚Öului Bicaz, ├«n calitate de asociat unic al ÔÇ×PUBLISERV BICAZÔÇŁ SRL, prin Comisia de selec╚Ťie, anun╚Ť─â ├«nceperea procedurii de selec╚Ťie pentru ocuparea postului de Administrator.

Bibliografie.

Formular de înscriere

Declara╚Ťie privind cazierul judiciar.

Declara╚Ťie privind cazierul fiscal.

Declara╚Ťie pe propria r─âspundere.

Declara╚Ťie pe propria r─âspundere privind reputa╚Ťia profesional─â.

Declara╚Ťie pe propria r─âspundere.privind ne├«ncadrarea ├«n situa╚Ťia de conflicte de interese ╚Öi incompatibilit─â╚Ťi.

Declara╚Ťie privind prelucrarea datelor cu caracter personal.


*Prim─âria Ora╚Öului Bicaz scoate la concurs, ├«n conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului S─ân─ât─â╚Ťii nr. 869/2015 cu modific─ârile ╚Öi complet─ârile ulterioare, ├«n cadrul Compartimentului Asisten╚Ť─â Medical─â un post de medic de medicin─â general─â.

*REZULTATE ÔÇô selec╚Ťia dosarelor pentru ├«ndeplinirea condi╚Ťiilor de participare la concursul de recrutare pentru func╚Ťia de consilier juridic clasa I grad profesional superior din cadrul compartimentului Juridic, Asisten╚Ť─â Asocia╚Ťii Proprietari

*Concurs de recrutare pentru ocuparea unei func╚Ťii publice de execu╚Ťie vacante de consilier juridic clasa I grad profesional superior din cadrul compartimentului Juridic, Asisten╚Ť─â, Asocia╚Ťii Proprietari

Anun╚Ť┬á

Bibliografie

Con╚Ťinutul dosarului

Atribu╚Ťiile postului

Formular înscriere

Adeverin╚Ť─â de vechime – model


*Centralizator cu rezultatele finale ob╚Ťinute la concursul pentru ocuparea func╚Ťiei de execu╚Ťie vacante de mediator sanitar din cadrul compartimentului Asisten╚Ť─â medical─â

*Centralizator cu rezultatele finale la concursul de recrutare ├«n func╚Ťia public─â de execu╚Ťie de consilier juridic clasa I grad profesional superior, din cadrul compartimentului Juridic, Asisten╚Ť─â, Asocia╚Ťii proprietari, din data de 11.04.2022, la Prim─âria Ora╚Öului Bicaz

*Tabel rezultate -selec╚Ťia dosarelor pentru ├«ndeplinirea condi╚Ťiilor de participare la concursul de recrutare pentru func╚Ťia de consilier juridic clasa I grad profesional superior, din cadrul compartimentului Juridic, Asisten╚Ť─â Asocia╚Ťii Proprietari


* Concurs de recrutare pentru ocuparea unei func╚Ťii contractuale vacante, cu norma ├«ntreag─â, pe perioad─â nedeterminat─â, de MEDIATOR SANITAR din cadrul compartimentului de Asisten╚Ť─â medical─â

Anunt

Bibliografie

–Bibliografie concurs

 GHID DE PREVENȚIE
Stilul de via╚Ť─â s─ân─âtos ╚Öi alte interven╚Ťii preventive prioritare
pentru boli netransmisibile, ├«n asisten╚Ťa medical─â primar─â

–Planificarea familial─â ╚Öi contracep╚Ťia


*Concurs de recrutare pentru ocuparea unei func╚Ťii publice de execu╚Ťie vacante de consilier juridic clasa I grad profesional superior din cadrul compartimentului Juridic, Asisten╚Ť─â, Asocia╚Ťii Proprietari

-Anun╚Ť

-Bibliografie

-Con╚Ťinutul dosarului

-Atribu╚Ťiile postului

-Formular înscriere

2021

*Rezultatele selec╚Ťiei dosarelor pentru ├«ndeplinirea condi╚Ťiilor de participare la concursul de promovare ├«n func╚Ťia specific─â de conducere de secretar general al UAT Bicaz

*Rezultate – proba scris─â – la concursul de promovare pentru func╚Ťia public─â specific─â de conducere vacant─â, de secretar general al UAT Bicaz, organizat ├«n data de 14.12.2021, ora 10.00, de Prim─âria ora╚Öului Bicaz

*Rezultate – prob─â interviu-pentru ocuparea func╚Ťiei specifice de conducere de secretar general al UAT Bicaz organizat ├«n data de 14.12.2021, ora 14.00

*Centralizator rezultate finale pentru concursul de promovare ├«n func╚Ťia public─â specific─â de conducere vacant─â, de secretar general al UAT Bicaz, organizat ├«n data de 14.12.2021, proba scris─â ora 10.00 ╚Öi interviul, ora 14.00, la Prim─âria ora╚Öului Bicaz

*Centralizator cu datele finale la concursul de recrutare ├«n func╚Ťia public─â de execu╚Ťie de consilier clasa I, grad profesional asistent, din cadrul compartimentului Disciplina ├«n construc╚Ťii – Serviciul Urbanism ╚Öi Amenajarea┬á Teritoriului din data de 07.12.2021 la Prim─âria Ora╚Öului Bicaz

*Concurs recrutare pentru ocuparea unei func╚Ťii publice de execu╚Ťie vacante de consilier Clasa I grad profesional asistent, compartiment Disciplina ├«n construc╚Ťii

*Tabel afisare rezultate selec╚Ťie dosare pentru ├«ndeplinirea condi╚Ťiilor de participare la concursul de recrutare pentru func╚Ťia public─â de execu╚Ťie de consilier clasa I grad profesional asistent, din cadrul compartimentului Disciplina in construc╚Ťii la Prim─âria ora╚Öului Bicaz

*Prim─âria ora╚Öului Bicaz, jude╚Ťul Neam╚Ť, organizeaz─â concurs de promovare pentru func╚Ťia public─â specific─â de conducere vacant─â de secretar general al UAT Bicaz,jude╚Ťul Neam╚Ť

*Rezultate la proba selec╚Ťia dosarelor pentru postul contractual vacant de mediator sanitar din cadrul compartimentului Asisten╚Ť─â medical─â, la Prim─âria Ora╚Öului Bicaz

*Anun╚Ť pentru ocuparea unei func╚Ťii publice de execu╚Ťie vacante de consilier clasa I grad profesional asistent din cadrul compartimentului Disciplina ├«n construc╚Ťii

*Anunt pentru ocuparea unei functii contractuale de mediator sanitar

*Anunt concurs din data de 07-12.10.2021

– Bibliografie concurs

*Tabel final la concursul de recrutare pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante de agent pază, organizat în data de 16.08-19.08.2021 la Primăria orașului Bicaz

*Tabel rezultate contesta╚Ťie la proba scris─â la concursul de recrutare pentru ocuparea a dou─â posturi contractuale vacante de agent paz─â, organizat ├«n data de 16.08.2021 la Prim─âria ora╚Öului Bicaz

*Tabel rezultate proba scrisa la concursul de recrutare pentru ocuparea a doua posturi contractuale vacante de agent paza, organizat in data de 16.08.2021, la Primaria orasului Bicaz

*Anunt cu rezultatul selectiei dosarelor inscrise la concursul de recrutare pentru doua posturi de agent de paza din cadrul compartimentului Ordine si Paza, care se va organiza in data de 16.08.2021, ora 10.00, pentru proba scrisa, la Primaria orasului Bicaz

*Anunt privind ocuparea a doua posturi contractuale vacante de agent de paza. Bibliografie – data publicare 23.07.2021

2020

*Anunt organizare examen de promovare in grad profesional

ANUNT – privind suspendarea pe perioada starii de alerta a concursurilor de recrutare

*Primaria orasului Bicaz anunta concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice vacante de Consilier juridic clasa I grad profesional superior din cadrul compartimentului Juridic si asistenta asociatii proprietari

–┬ádetalii anunt (format pdf)

–┬ácontinut dosar (format pdf)

–┬ábibliografie (format pdf)

–┬átematica┬á(format pdf)

-formular de inscriere (format pdf)

*Primaria orasului Bicaz anunta concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice vacante de Consilier clasa I grad profesional asistent din cadrul compartimentului Monitorizare Procedurilor Administrative , coordonare IT

-detalii anunt (format pdf)

continut dosar (format pdf)

bibliografie (format pdf)

tematica (format pdf)

-formular de inscriere (format pdf)

*Primaria orasului Bicaz anunta concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice vacante de Consilier clasa I grad profesional debutant din cadrul compartimentului Beneficii de asistenta sociala -Directia de Asistenta Sociala

-detalii anunt (format pdf)

–┬ácontinut dosar (format pdf)

–┬ábibliografie (format pdf)

–┬átematica┬á(format pdf)

-formular de inscriere (format pdf)

* Anunt cu rezultatele finale la examenul de recrutare pentru functia publica de executie vacanta de consilier clasa I grad profesional debutant din cadrul compartimentului Fond Funciar Registru Agricol, organizat la data de 30.03.2020

* Anunt cu tabelul de rezultate-selectia dosarelor- pentru indeplinirea conditiilor de participare la concursul din 30.03.2020, pentru postul de consilier I grad profesional debutant, din cadrul compartimentului Fond Funciar – Registru Agricol

* Anunt cu rezultatele finale┬ála concursul de promovare in functia publica specifica vacanta┬áde conducere de secretar general U.A.T. – orasul Bicaz

* Anunt cu punctajul obtinut, la interviu, de candidata inscrisa pentru concursul de promovare in functia publica specifica vacanta de conducere de secretar general U.A.T. al orasului Bicaz

*Anunt cu punctajele, la proba scrisa, obtinute de candidatii inscrisi pentru concursul de promovare in functia publica specifica vacanta de conducere de secretar general U.A.T. al orasului Bicaz

*Anunt privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante de consilier clasa I grad profesional debutant din cadrul compartimentului Fond Funciar Registrul Agricol. Bibliografie

* Anunt rezultate selectie dosare pentru participarea la concursul de promovare in functia de secretar general al UAT Bicaz.

*Anunt concurs de promovare pentru ocuparea unei functii publice specifice de conducere vacante de Secretar General al Unitatii Administrativ –┬á Teritoriale al orasului Bicaz, judetul Neamt.┬áFormular de inscriere

2019

* Anunt cu raport final al concursului concursului pentru ocuparea functiei contractuale vacante de ingrijitor din cadrul compartimentului Cresa

* Anunt privind organizarea de catre primaria Bicaz a concursului  pentru ocuparea unei functii publice de executie  vacanta de consilier, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului, compartiment Disciplin in Constructii.

 Anuntul, conditiile de participare , continutul dosarului de concurs si bibliografia pentru concurs

* Anunt privind rezultatul selectiei dosarelor la concursul din data de 17.09.2019, pentru functia contractuala vacanta de ingrijitor, din cadrul compartimentului Cresa.

* Anunt concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacante de ingrijitor din cadrul compartimentului Cresa

* Anunt cu punctajul obtinut la examenul de ocupare a functiei contractuale vacante de sofer I din cadrul Serviciului de Urgenta Voluntar

*  Anunt privind rezultatul selectiei dosarelor inscrise pentru concursul din data de 19.07.2019, pentru functia contractuala vacanta de sofer l, din cadrul Serviciului de Urgenta Voluntar

* Anunt concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacante de sofer I pe o perioada nedeterminata, din cadrul Serviciului de Urgenta Voluntar

*Anunt privind rezultatul final al concursului pentru postul contractual vacant de asistent medical debutant, din cadrul compartimentului Cresa, din data de 22-27.05.2019

  *Raportul final al examenului pentru ocuparea functiei contractuale vacante de consilier IA din cadrul compartimentului Management Proiecte, Integrare Europeana, din data de 21.05.2019

* Anunt privind rezultatul selectiei dosarelor inscrise la examenul din data de 21.05.2019, pentru functia contractuala vacanta de consilier IA din cadrul compartimentului Management proiecte, integrare europeana

*Anunt privind rezultatul selectiei dosarelor pentru postul contractual vacant de asistent medical debutant, din cadrul compartimentului Cresa

* Anunt concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacante de asistent medical debutant din cadrul compartimentului Cresa 

*Anunt concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacante pe durata nedeterminata de consilier IA, din cadrul compartimentului Management Proiecte, Integrare Europeana

2018

* Consiliul de Administratie al Spitalului Orasenesc “Sf Ierarh Nicolae” Bicaz, organizeaza concurs pentru ocuparea┬áfunctiei de manager persoana fizica al┬áSpitalului Orasenesc “Sf Ierarh Nicolae” Bicaz.

┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á – Anunt

┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á – Bibliografie

┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á – Dispozitie si regulament Spital┬áOrasenesc “Sf Ierarh Nicolae” Bicaz

* Anunt cu punctajele obtinute de candidati la concursul de ocupare a functiei contractuale vacante de infirmiera din cadrul Compartimentului Cresa

* Anunt cu punctajele, obtinute de candidati la concursul de ocupare a functiei contractuale vacante de AGENT PAZA din cadrul Compartimentului Ordine si Paza

* Anunt privind rezultatul selectiei dosarelor inscrise pentru sustinerea concursului organizat in data de 19.01.2018, pentru ocuparea postului contractual vacant de infirmiera din cadrul compartimentului Cresa.

* Anunt privind rezultatul selectiei dosarelor inscrise pentru sustinerea concursului organizat in data de 22.01.2018, pentru ocuparea postului contractual vacant de agent paza din cadrul compartimentului Ordine si Paza

* Anunt concurs pentru ocuparea functiei de agent de paza

┬á ┬á ┬á ┬á – Bibliografie concurs

*Anunt concurs pentru ocuparea functiei de infirmiera

┬á ┬á ┬á – Bibliografie concurs

2017

* Anunt privind rezultatul final al concursului pentru postul contractual vacant de asistent medical comunitar din data de 13.12.2017

* Anunt cu punctajele, la proba scrisa, din data de 08.12.2017 obtinute de candidati la concursul de ocupare a functiei contractuale vacante de asistent medical comunitar, din cadrul compartimentului Asistenta Medicala

* Anunt privind rezultatul selectiei dosarelor la concursul din data de 29.11.2017 pentru postul contractual vacant de asistent medical comunitar, din cadrul compartimentului Asistenta Medicala

* Primaria Bicaz, organizeaza concurs/examen conform HG 286/2011, pentru ocuparea pe o perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie de asistent medical comunitar:

– bibliografie concurs

–┬á*┬áAnunt cu punctajele FINALE obtinute de candidat la examenul de ocupare a functiei de executie vacante de consilier IA, din cadrul compartimentului Management proiecte, Integrare europeana, din data de 24.10.2017

* Anunt cu punctajele obtinute de candidatii care au participat la concursul pentru postul de Administrator din cadrul Societatii Comerciale ,, PUBLISERV BICAZÔÇŁ S.R.L., din data 18 – 23.10.2017

* Anunt cu punctajele, la proba scrisa, obtinute de candidati la concursul pentru functia contractuala vacanta de Administrator din cadrul Societatii Comerciale ,,PUBLISERV BICAZÔÇŁS.R.L.

* Anunt privind rezultatul selectiei dosarelor inscrise la concursul din data de 24.10.2017, pentru functia contractuala vacanta de consilier IA din cadruI compartimentului Management proiecte, Integrare Europeana

* Anunt privind rezultatul selectiei dosarelor inscrise pentru concursul din data de 18.10.2017, pentru functia contractuala vacanta de Administrator din cadrul Societatii Comerciale ,,PUBLISERV BICAZÔÇŁS.R.L

* Anunt concurs pentru ocuparea unei functii contractuale vacante pe durata nedeterminata de consilier IA, din cadrul compartimentului Management proiecte, Integrare Europeana

* Anunt ┬ápentru ocuparea unei functii contractuale vacante de Administrator, din cadrul Societatii Comerciale ┬á“Publiserv Bicaz” S.R.L., pe o perioada nedeterminata.

– Calendar desfasurare etape concurs

– Bibliografie concurs

* Anunt cu punctajele obtinute de candidati la concursul de ocupare a functiei contractuale vacante de sofer I din cadrul Serviciului de Urgenta Voluntar

* Anunt cu punctajele la proba scrisa, obtinute de candidati la concursul de ocupare a functiei contractuale vacante de sofer I din cadrul Serviciul de Urgenta Voluntar

* Anunt privind rezultatul selectiei dosarelor inscrise pentru concursul din data de 03.08.2017, pentru functia contractuala vacanta de sofer I, din cadrul Serviciului de Urgenta Voluntar

* Anunt cu punctajele┬áobtinute de ┬ácandidat la ┬áexamenul de ocupare ┬áa functiei contractuale vacante de ┬ámuncitor calificat – buldoexcavatorist din cadrul Serviciului ┬áadministrativ, compartiment ┬áSpatii verzi

* Anunt┬áconcurs pentru ocuparea functiei contractuale vacante de muncitor calificat I – buldoexcavatorist, compartiment spatii verzi.

– Bibliografie concurs

– Calendar concurs

PLATFORMA
PLATFORMA
Chestionar
Galerie foto video