Anunturi, decizii – 2015

* Anunt promovare

* Anunt solutionare contestatie concurs pentru ocupare postului de consilier I/ghid turistic (Data postare: 16.11.2015)

* Rezultat final concurs (inclusiv interviu), pentru ocuparea posturilor de consilier I/ghid turistic si director Centru de Informare si Promovare Turistica (Data postare: 12.11.2015)

* Rezultat final proba scrisa concurs din data 09.11.2015 pentru posturile de Consilier I/Ghid turistic si Director Centru de informare si promovare turistica (Data postare: 09.11.2015)

* Rezultat final concurs din 30.10.2015, pentru posturile de agent paza si sofer (data afisare: 04.11.2015).

* Anunt solutionare contestatie  concurs ocupare post contractual agent de paza.

* Anunt selectie dosare pentru concurs ocupare post de ghid turistic si post director Centru de Informare  si Promovare Turistica.

* Rezultat selectie proba scrisa si interviu, examen din 30.10.2015 Рasistent medical principal, (data afisare: 30.10.2015)

* Rezultat selectie proba scrisa si interviu, examen din 30.10.2015 Рingrijitor, (data afisare: 30.10.2015)

* Rezultat selectie proba scrisa  examen din 30.10.2015 Рsofer, (data afisare: 30.10..2015)

* Rezultat selectie proba scrisa  examen din 30.10.2015 Рagent paza, (data afisare: 30.10.2015)

* Rezultat selectie dosare pentru  examen din 30.10.2015 (data afisae: 23.10.2015)

 Asistent medical principal si ingrijitor                  Agent paza si sofer

* Primaria Bicaz anunta concurs  recrutare personal pentru posturile Consilier I (Ghid turistic) si Cosilier IA (Director Centru National de Informare si Promovare Turistica РCNIPT)

Data anunt: 16.10.2015

Depunere dosare concurs: pana la  02.11.2015 ora 15.00

Data concurs : 09.11.2015

Bibliografie                 Calendar etape desfasurare concurs  

* Anunt concurs ocupare posturi vacante contractuale : asistent medical principal, ingrijitor, agent paza, sofer. Data concurs: 30.10.2015

 (data publicare : 08.10.2015)

 Bibliografie asistent principal                            Bibliografie ingrijitor

 Bibliografie agent paza                                       Bibliografie sofer

Calendar desfasurare etape concurs

* Rezultat final concurs 12.06.2015, pentru posturile referent II si consilier IA, compartiment Fond Funciar/Registru Agricol

* Rezultat  final examen 16.06.2015, pentru postul vacant de consilier juridic I, studii superioare, compartiment Aparat Permanent de Lucru al Consiliului Local

* Rezultat final examen 15.06.2015, pentru postul vacant consilier I, studii superioare, compartiment Disciplina in constructii

* Rezultate concurs proba scrisa din data de 12.06.2015 pentru ocuparea posturilor vacante : referent II si consilier IA, compartiment Fond Funciar/ Registru Agricol

* Anunt  solutionare contestatii pentru posturile de referent II si consilier IA din cadrul compartimentului Fond Funciar/Registru Agricol

* Rezultat selectie dosare pentru postul de consilier juridic I.

* Rezultat selectie dosare concurs din data de 15.06.2015, consilier I, compartiment disciplina in constructii.

* Anunt selectie dosare concurs din data de 12.06.2015, consilier juridic I si referent II.

* Primaria Orasului Bicaz scoate la concurs urmatoarele posturi vacante:

Compartiment juridic:  Consilier juridic I, 1 post

Anunt             Bibliografie        Calendar concurs

Compartiment Fond funciar/Registru agricol: 

РReferent II, 1 post                                                                                Anunt             Bibliografie        Calendar concurs

РConsilier IA, 1 post                                                                              Anunt             Bibliografie        Calendar concurs

Compartiment UAT/Disciplina in constructii:  Consilier I, 1 post 

Anunt             Bibliografie        Calendar concurs

 

Metodologia de repartizare si facturare individuala a consumului de apa inregistrat la bransamentul condominiilor

* Metodologia este supusa dezbaterii publice timp de 30 de zile, dupa care va fi supusa spre analiza si aprobare Consiliului Local Bicaz, in sedinta ordinara din luna mai 2015.

* Cetatenii vor avea posibilitatea ca incepand cu luna iunie 2015 sa opteze pentru noul sistem de repartizare si facturare individuala a consumului de apa inregistrat.

* Cetatenii care vor opta pentru acest sistem de contorizare vor avea siguranta ca vor plati doar ceea ce consuma. De asemenea va exista posibilitatea debransarii individuale a rau platnicilor, fara ca locatarii cu platile la zi sa fie afectati.(Aici puteti vizualiza Metodologia si aici  Anexele)