Buget local – Dare de seamă trimestrială

 

*Buget local pe anul 2023

Decembrie 2023

Bilant contabil la 31.12.2023

Contul de rezultat patrimonial

Situatia fluxurilor de trezorerie

Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația locală la 31.12.2023

Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor 

Situatia actiunilor/partilor sociale detinute direct/indirect de catre UAT, la operatorii economici

Disponibil din mijloace banesti cu destinatie speciala

Contul de executie al bugetului local la 31.12.2023

Venituri

Sectiunea functionare

Sectiunea dezvoltare

Cheltuieli

Sectiunea functionare

Sectiunea dezvoltare

Contul de executie al institutiilor finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local la 31.12.2023

Venituri

Sectiunea functionare

Sectiunea dezvoltare

Cheltuieli

Sectiunea functionare

 Sectiunea dezvoltare

Septembrie 2023

HCL nr. 130 din 26.10.2023 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local, al bugetului instituțiilor finanțate parțial sau integral din venituri proprii și subvenții ale orașului Bicaz pentru trimestrul al III-lea al anului 2023

Bilant contabil la 30.09.2023

Contul de rezultat patrimonial

Situatia fluxurilor de trezorerie

Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația locală la 30.09.2023

Disponibil din mijloace banesti cu destinatie speciala

Contul de executie al bugetului local la 30.09.2023

Venituri

Sectiunea functionare

Sectiunea dezvoltare

Cheltuieli

Sectiunea functionare

Sectiunea dezvoltare

Contul de executie al institutiilor finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local la 30.09.2023

Venituri

Sectiunea functionare

Sectiunea dezvoltare

Cheltuieli

Sectiunea functionare

 Sectiunea dezvoltare

Iunie 2023

HCL nr. 79 din 27.07.2023privind aprobarea contului de execuție al bugetului local, al bugetului instituțiilor finanțate parțial sau integral din venituri proprii și subvenții ale orașului Bicaz pentru trimestrul al II-lea al anului 2023

Bilant contabil la 30.06.2023

Contul de rezultat patrimonial

Situatia fluxurilor de trezorerie

Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația locală la 30.06.2023

Contul de executie al bugetului local la 30.06.2023

Venituri

Sectiunea functionare

Sectiunea dezvoltare

Cheltuieli

Sectiunea functionare

Sectiunea dezvoltare

Contul de executie al institutiilor finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local la 30.06.2023

Venituri

Sectiunea functionare

Sectiunea dezvoltare

Cheltuieli

Sectiunea functionare

 Sectiunea dezvoltare

Martie 2023

HCL nr. 48/27.04.2023privind aprobarea contului de execuție al bugetului local, al bugetului instituțiilor finanțate parțial sau integral din venituri proprii și subvenții al orașului Bicaz pentru Trimestrul I al anului 2023.

Bilant contabil la 31.03.2023

Contul de rezultat patrimonial

Situatia fluxurilor de trezorerie

Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația locală la 31.03.2023

Contul de executie al bugetului local la 31.03.2023

Venituri

Sectiunea functionare

Sectiunea dezvoltare

Cheltuieli

Sectiunea functionare

Sectiunea dezvoltare

Contul de executie al institutiilor finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local la 31.03.2023

Venituri

Sectiunea functionare

Sectiunea dezvoltare

Cheltuieli

Sectiunea functionare

 Sectiunea dezvoltare

 

*Buget local pe anul 2022

Decembrie 2022

HCL nr.33 din 30.03.2023 privind aprobarea situatiilor financiare anuale si a contului de executie al bugetului local, al bugetului creditelor interne, al bugetului institutiilor finantate partial sau integral din venituri proprii si subventii al Orasului Bicaz pentru trimestrul al IV-lea al anului 2022

Bilant contabil la 31.12.2022

Contul de rezultat patrimonial

Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația locală la 31.12.2022

Plati restante la 31.12.2022

Contul de executie al bugetului local la 31.12.2022

Venituri

Sectiunea functionare

Sectiunea dezvoltare

Situatia privind realizarea veniturilor bugetelor locale

Cheltuieli

Sectiunea functionare

Sectiunea dezvoltare

Contul de executie al imprumuturilor interne sectiunea dezvoltare la 31.12.2022

Contul de executie al institutiilor finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local la 31.12.2022

Venituri Sectiunea functionare

Venituri Sectiunea dezvoltare

Cheltuieli Sectiunea functionare

Cheltuieli Sectiunea dezvoltare

Septembrie 2022

HCL nr.130/27.10.2022 privind aprobarea contului de execuție bugetara a Orașului Bicaz pe trimiestrul al III-lea al anului 2022

Bilant contabil la 30.09.2022

Contul de rezultat patrimonial

Situatia fluxurilor de trezorerie

Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația locală la 30.09.2022

Plati restante la 30.09.2022

Contul de executie al bugetului local la 30.09.2022

Venituri

Sectiunea functionare

Sectiunea dezvoltare

Cheltuieli

Sectiunea functionare

Sectiunea dezvoltare

Contul de executie al institutiilor finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local la 30.09.2022

Venituri

Sectiunea functionare

Sectiunea dezvoltare

Cheltuieli 

Sectiunea functionare

Sectiunea dezvoltare

Iunie 2022

HCL nr.93/25.08.2022 privind aprobarea contului de execuție bugetara a Orașului Bicaz pe trimiestrul al II-lea al anului 2022

Bilant contabil la 30.06.2022

Contul de rezultat patrimonial

Situatia fluxurilor de trezorerie

Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația locală la 30.06.2022

Plati restante la 30.06.2022

Contul de executie al bugetului local la 30.06.2022

Venituri

Sectiunea functionare

Sectiunea dezvoltare

Cheltuieli

Sectiunea functionare

Sectiunea dezvoltare

Contul de executie al imprumuturilor interne sectiunea functionare la 30.06.2022

Contul de executie al institutiilor finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local la 30.06.2022

Venituri

Sectiunea functionare

Sectiunea dezvoltare

Cheltuieli 

Sectiunea functionare

Martie 2022

Bilant contabil la 31.03.2022

Contul de rezultat patrimonial 

Situația fluxurilor de trezorerie la 31.03.2022

Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația locală la 31.03.2022

Contul de execuție al bugetului local la 31.03.2022

Venituri

Secțiunea funcționare

Secțiunea dezvoltare

Cheltuieli

Secțiunea funcționare

Secțiunea dezvoltare

Contul de executie al institutiilor finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local la 31.03.2022

Venituri

Secțiunea funcționare

Secțiunea dezvoltare

Cheltuieli

Secțiunea funcționare

Secțiunea dezvoltare

 

* Buget local pe anul 2021

Decembrie

Bilant contabil la 31.12.2021

Contul de rezultat patrimonial 

Situația fluxurilor de trezorerie la 31.12.2021

Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația locală la 31.12.2021

Contul de execuție al bugetului local la 31.12.2021

Venituri

Secțiunea funcționare

Secțiunea dezvoltare

Cheltuieli

Secțiunea funcționare

Secțiunea dezvoltare

Contul de executie al institutiilor finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local la 31.12.2021

Venituri

Secțiunea funcționare

Secțiunea dezvoltare

Cheltuieli

Secțiunea funcționare

Secțiunea dezvoltare

Septembrie

HCL 109/28.10.2021 privind aprobarea execuției bugetare a Orașului Bicaz pe trimiestrul al III-lea al anului 2021

Bilant contabil la 30.09.2021

Contul de rezultat patrimonial 

Situația fluxurilor de trezorerie la 30.09.2021

Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația locală la 30.09.2021

Plăți restante la 30.09.2021

Contul de execuție al bugetului local la 30.09.2021

Venituri

Secțiunea funcționare

Secțiunea dezvoltare

Cheltuieli

Secțiunea funcționare

Secțiunea dezvoltare

Contul de execuție al împrumuturilor interne

Contul de executie al institutiilor finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local la 30.09.2021

Venituri

Secțiunea funcționare

Secțiunea dezvoltare

Cheltuieli

Secțiunea funcționare

Secțiunea dezvoltare

Iunie

HCL nr.87 privind aprobarea execuției bugetare a Orașului Bicaz pe trimestrul al II-lea al anului 2021

Bilant contabil la 30.06.2021

Contul de rezultat patrimonial

Situatia fluxurilor de trezorerie la 30.06.2021

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala la 30.06.2021

Plati restante la 30.06.2021

Contul de executie al bugetului local la 30.06.2021

Venituri

Sectiunea functionare

Sectiunea dezvoltare

Cheltuieli

Sectiunea functionare

Sectiunea dezvoltare

Contul de executie al imprumuturilor interne

Contul de executie al institutiilor finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local la 30.06.2021

Venituri

Sectiunea functionare

Sectiunea dezvoltare

Cheltuieli

Sectiunea functionare

Martie 

HCL 52/27.05.2021 – privind privind aprobarea execuției bugetare a orașului Bicaz pe trimestrul I al anului 2021

Bilant contabil la 31.03.2021

Contul de rezultat patrimonial

Situatia fluxurilor de trezorerie la 31.03.2021

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala la 31.03.2021

Plati restante la 31.03.2021

Contul de executie al bugetului local la 31.03.2021

Venituri

Sectiunea functionare

Sectiunea dezvoltare

Cheltuieli

Sectiunea functionare

Sectiunea dezvoltare

Contul de executie al imprumuturilor interne

Contul de executie al institutiilor finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local la 31.03.2021

Venituri

Sectiunea functionare

Sectiunea dezvoltare

Cheltuieli

*Bugetul local pe anul 2020

Decembrie

HCL nr.21/25.02.2021 – privind aprobarea executiei bugetare a Orasului Bicaz pe trimestrul IV al anului 2020

Bilant contabil la 31.12.2020

Contul de rezultat patrimonial la 31.12.2020

Situatia fluxurilor de trezorerie la 31.12.2020

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala la 31.12.2020

Veniturile si cheltuielile bugetelor locale pe unitati administrativ teritoriale la 31.12.2020

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare la 31.12.2020

Plati restante la 31.12.2020

Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor la 31.12.2020

Situatia actiunilor/partilor sociale definite direct/indirect de catre UAT, la operatorii economici 

Contul de executie al bugetului local la 31.12.2020

Venituri

Sectiunea functionare

Sectiunea dezvoltare

Cheltuieli

Sectiunea functionare

Sectiunea dezvoltare

Contul de executie al imprumuturilor interne

Contul de executie al institutiilor finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local la 31.03.2020

Venituri

Sectiunea functionare

Sectiunea dezvoltare

Cheltuieli

Sectiunea functionare

Septembrie

Bilant contabil la 30.09.2020

Contul de rezultat patrimonial la 30.09.2020

Situatia fluxurilor de trezorerie la 30.09.2020

Plati restante la 30.09.2020

 Contul de executie al bugetului local la 30.09.2020

Venituri

Sectiunea functionare

Sectiunea dezvoltare

Cheltuieli

Sectiunea functionare

Sectiunea dezvoltare

Contul de executie al institutiilor finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local la 30.09.2020

Venituri

Sectiunea functionare

Sectiunea dezvoltare

Cheltuieli

Sectiunea functionare

Sectiunea dezvoltare

Iunie

Bilant contabil la 30.06.2020

Contul de rezultat patrimonial

Situatia fluxurilor de trezorerie la 30.06.2020

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala la 30.06.2020

Plati restante la 30.06.2020

Contul de executie al bugetului local la 30.06.2020

Venituri

Sectiunea functionare

Sectiunea dezvoltare

Cheltuieli

Sectiunea functionare

Sectiunea dezvoltare

Contul de executie al imprumuturilor interne sectiunea dezvoltare

Contul de executie al institutiilor finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local la 30.06.2020

Venituri

Sectiunea functionare

Sectiunea dezvoltare

Cheltuieli

Sectiunea functionare

Martie

Bilant contabil la 31.03.2020

Contul de rezultat patrimonial

Situatia fluxurilor de trezorerie la 31.03.2020

Plati restante la 31.03.2020

Contul de executie al bugetului local la 31.03.2020

Venituri

Sectiunea functionare

Sectiunea dezvoltare

Cheltuieli

Sectiunea functionare

Sectiunea dezvoltare

Contul de executie al imprumuturilor interne sectiunea dezvoltare

Contul de executie al institutiilor finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local la 31.03.2020

Venituri

Sectiunea functionare

Sectiunea dezvoltare

Cheltuieli

*Bugetul local pe anul 2019

Decembrie 2019

Bilant contabil la 31.12.2019

Contul de rezultat patrimonial la 31.12.2019

Situatia fluxurilor de trezorerie la 31.12.2019

Plati restante la 31.12.2019

Disponibil din mijloace cu destinatie speciala

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala la 31.12.2019

Contul de executie al bugetului local la 31.12.2019

Venituri

– Sectiunea functionare

– Sectiunea dezvoltare

Cheltuieli

-Sectiunea functionare

-Sectiunea dezvoltare

Contul de executie al imprumuturilor interne la 31.12.2019

Contul de executie al institutiilor finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local la 31.12.2019

Venituri

– Sectiunea functionare

-Sectiunea dezvoltare

Cheltuieli

-Sectiunea functionare

-Sectiunea dezvoltare

Septembrie 2019

-Situatia datoriei publice locale la 30.09.2019

– Bilant contabil la 30.09.2019

Contul de executie al bugetului local la 30.09.2019

Cheltuieli

-Sectiunea functionare

-Sectiunea dezvoltare

Venituri

-Sectiunea functionare

-Sectiunea dezvoltare

Contul de executie al institutiilor finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local la 31.10.2019

Cheltuieli 

-Sectiunea functionare

-Sectiunea dezvoltare

Venituri

-Sectiunea functionare

-Sectiunea dezvoltare

Contul de executie al imprumuturilor interne la 30.09.2019

-Sectiunea dezvoltare

Plati restante la 30.09.2019

Iunie 2019 

– Bilant contabil la 30.06.2019

– Contul de rezultat patrimonial la 30.06.2019

– Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala la 30.06.2019

– Situatia fluxurilor de trezorerie la 30.06.2019

– Plati restante la 30.06.2019

-Situatia datoriei publice locale la 30.06.2019

Contul de executie al bugetului local

 Venituri

-Venituri sectiunea functionare

-Venituri sectiunea dezvoltare

 Cheltuieli

-Cheltuieli sectiunea functionare

-Cheltuieli sectiunea dezvoltare

-Contul de executie al imprumuturilor interne

Contul de executie al institutiilor finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local 

Venituri

-Venituri sectiunea functionare

-Venituri sectiunea dezvoltare

 Cheltuieli

-Cheltuieli sectiunea functionare

-Cheltuieli sectiunea dezvoltare

Martie 2019 

– Bilant contabil la 31.03.2019

– Contul de rezultat patrimonial la 31.03.2019

– Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala la 31.03.2019

– Situatia fluxurilor de trezorerie la 31.03.2019

– Plati restante la 31.03.2019

Contul de executie al bugetului local

 Venituri

-Venituri sectiunea functionare

-Venituri sectiunea dezvoltare

 Cheltuieli

-Cheltuieli sectiunea functionare

-Cheltuieli sectiunea dezvoltare

-Contul de executie al imprumuturilor interne

Contul de executie al institutiilor finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local 

Venituri

-Venituri sectiunea functionare

-Venituri sectiunea dezvoltare

 Cheltuieli

-Cheltuieli sectiunea functionare

-Cheltuieli sectiunea dezvoltare

* Bugetul local pe anul 2018

* Decembrie 2018

-Situatia actiunilor/partilor sociale detinute direct/indirect de catre UAT, la operatorii economici, la data: 31.12.2018

– Bilant  contabil la  31.12.2018

– Contul de rezultat patrimonial la 31.12.2018

– Situatia fluxurilor de trezorerie la 31.12.2018

– Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala la 31.12.2018

-Veniturile si cheltuielile bugetelor locale pe unitati administrativ teritoriale la 31.12.2018

-Plati restante

-Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor la 31.12.2018

– Situatia activelor fixe neamortizabile la 31.12.2018

– Situatia activelor fixe amortizabile la 31.12.2018

Cont de executie al bugetului local

– Venituri

– Cheltuieli

Cont de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local

-Venituri

– Cheltuieli

Situatia datoriei publice locale a Orasului Bicaz la data de 31.12.2018

Septembrie 2018

Bilant contabil

Cont de rezultat patrimonial

Situatia fluxurilor de trezorerie

Plati restante

 Situatia activelor si datoriilor

Cont de executie al bugetului local

Venituri

Cheltuieli

Detaliere cheltuieli

Cheltuieli sectiunea de functionare

Venituri sectiunea de functionare

Cheltuieli sectiunea de dezvoltare

Venituri sectiunea de dezvoltare

Imprumuturi interne sectiunea dezvoltare

Cont de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local

Venituri

Cheltuieli si detaliere cheltuieli

Venituri sectiunea de functionare

Detaliere cheltuieli sectiunea de functionare

Venituri sectiunea de dezvoltare

Detaliere cheltuieli sectiunea de dezvoltare

Iunie 2018

– Bilant contabil la 30.06.2018

– Contul de rezultat patrimonial la 30.06.2018

– Situatia fluxurilor de trezorerie la 30.06.2018

– Contul de executie al bugetului local la 30.06.2018

– Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local la 30.06.2018

Martie 2018

– Bilant contabil la 31.03.2018

– Contul de rezultat patrimonial 31.03.2018

– Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala la 31.03.2018

– Plati restante, 31.03.2018

– Contul de executie al bugetului local 31.03.2018

– Hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2018

– Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2018 si estimari pe anii 2019 – 2021

– Bugetul local pe anul 2018 si estimari pentru  anii 2019 – 2021

– Lista investitii buget 2018

—————————————–

*Situatiile financiare trimestriale pe anul 2017

Decembrie 2017

-Bilant contabil la 31.12.2017

-Situatia fluxurilor de trezorerie la 31.12.2017

– Contul de rezultat patrimonial la 31.12.2017

– Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratiea locala la 31.12.2017

– Veniturile si cheltuielile bugetelor locale pe unitati administrativ teritoriale la 31.12.2017

– Contul de executie al bugetului local la 31.12.2017

-Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local la 31.12.2017

Septembrie 2017

– Bilant contabil la 30.09.2017

– Situatia fluxurilor de trezorerie la 30.09.2017

– Cont de executie al bugetului local la 30.09.2017

– Cont de rezultat patrimonial la 30.09.2017

– Situatia activelor si datoriilor intstitutiilor publice din administratia locala la 30.09.2017

Iunie 2017

-Bilant contabil la 30.06.2017

– Situatia fluxurilor de trezorerie la 30.06.2017

– Cont de executie al bugetului local la 30.06.2017

– Cont de rezultat patrimonial la 30.06.2017

– Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala la 30.06.2017

Martie 2017

* Bugetul local pe anul 2017

-Bilant contabil la 31.03.2017

– Situatia fluxurilor de trezorerie la 31.03.2017

– Cont de executie al bugetului local la 31.03.2017

-Cont de rezultat patrimonial la 31.03.2017

—————————————–

* Bugetul local pe anul 2016 si estimari pentru anii 2017 – 2019

* Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2016 si estimari pe anii 2017 – 2019

—————————————–

* Bugetul local pe anul 2015 si estimari pentru anii 2016-2018

* Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2015 si estimari pentru anii 2016-2018