Legislatie (organizare si functionare)

LEGI

 

1. Legea nr. 215/2001 a administra┼úiei publice locale, republicat─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare;

2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul func┼úionarilor publici, republicat─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare;

3. Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

4. Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.

5. Legea nr. 161/2003 privind unele m─âsuri pentru asigurarea transparen┼úei ├«n exercitarea demnit─â┼úilor publice, a func┼úiilor publice ┼či ├«n mediul de afaceri, prevenirea ┼či sanc┼úionarea corup┼úiei, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare;

6. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informa┼úiile de interes public, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare;

7. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

8. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare;

9. Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitar─â a personalului pl─âtit din fonduri publice, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare

10. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnic─â legislativ─â pentru elaborarea actelor normative;

11. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduit─â a personalului contractual din autorit─â┼úile ┼či institu┼úiile publice;

  

ORDONAN┼óE ╚śI ORDONAN╚ÜE DE URGEN┼ó─é

 

1. Ordonan╚Ťa Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului ÔÇô Cadru de func╚Ťionare ╚Öi organizare a consiliului local.

2. Ordonanţa de urgenţă nr. 45/2008 privind unele masuri pentru întărirea capacităţii administrative a României în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene;

   

HOTĂRÂRI DE GUVERN

 

1. Hotărârea Guvernului nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici;

2. Hot─âr├órea Guvernului nr. 833/2007 privind normele de organizare ┼či func┼úionare a comisiilor paritare ┼či ├«ncheierea acordurilor colective, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare;

3. Hot─âr├órea Guvernului nr. 1344/2007 privind normele de organizare ┼či func┼úionare a comisiilor de disciplin─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare;

4. Hot─âr├órea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ┼či dezvoltarea carierei func┼úionarilor publici, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare;

5. Hotărârea Guvernului nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor publici.

 

ORDINE

 

1. Ordinul Pre┼čedintelui ANFP nr. 7660/2006 privind aprobarea Instruc┼úiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a func┼úiilor publice, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare;

2. Ordinul Pre┼čedintelui ANFP nr. 13601/2008 pentru aprobarea termenelor ┼či a formatului standard de transmitere a datelor ┼či informa┼úiilor privind planul anual de perfec┼úionare profesional─â ┼či fondurile alocate ├«n scopul instruirii func┼úionarilor publici, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare;

3. Ordinul Pre┼čedintelui ANFP nr. 1496/2009 pentru aprobarea formatului standard, a termenelor ┼či modalit─â┼úii de transmitere a datelor privind comisiile paritare ┼či acordurile colective;

4. Ordinul Pre┼čedintelui ANFP nr. 1932/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea ┼či desf─â┼čurarea examenului de promovare ├«n clas─â a func┼úionarilor publici, cu modific─ârile ulterioare;

5. Ordinul Pre┼čedintelui ANFP nr. 1355/2009 pentru aprobarea Instruc┼úiunilor de completare a formatelor-standard ┼či de transmitere a datelor ┼či informa┼úiilor cu privire la eviden┼úa func┼úiilor publice ┼či a func┼úionarilor publici;

6. Ordinul Pre┼čedintelui ANFP nr. 4040/2012 privind aprobarea listei documentelor necesare pentru ob┼úinerea avizului Agen┼úiei Na┼úionale a Func┼úionarilor Publici, precum ┼či a modalit─â┼úii de transmitere a acestora de c─âtre autorit─â┼úile ┼či institu┼úiile publice ┼či pentru aprobarea modelului-cadru de stat de func┼úii, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare;

7. Ordinul Pre┼čedintelui ANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverin┼úei care atest─â vechimea ├«n munc─â ┼či vechimea ├«n specialitatea studiilor;