Asistenta sociala

C. Ajutor de înmormântare

Primirea şi înregistrarea cererilor pentru acordarea ajutorului de înmormântare, în cazul decesului unei persoane din familia beneficiară de ajutor social sau al persoanei singure beneficiară de ajutor social.

Baza legislativă

Beneficiari

Ajutorul de deces se acordă pentru acoperirea unei părţi din cheltuielile cu înmormântarea, în cazul decesului unui membru din familia beneficiară de ajutor social, sau în cazul persoanei singure, beneficiară de ajutor social.

Acte necesare:

  • Actul de identitate al solicitantului;
  • Acte de stare civilă ale solicitantului din care să rezulte relaţia de rudenie cu decedatul sau, după caz, acte care atestă calitatea de moştenitor, tutore, curator;
  • Dovezi privind suportarea cheltuielilor cu înmormântarea.

Condiţii de acordare:

Cererea pentru acordarea ajutorului de deces, precum şi celelalte acte doveditoare, se înregistrează la Serviciul Public de Asistență Socială Bicaz,  analizarea cererii privind acordarea ajutorului de deces,  dreptul se stabileşte prin dispoziţia  scrisă a primarului.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21