Compartimente din cadrul primariei

 Serviciul Asistenta Sociala

Responsabil furnizare informatii publice – insp. sup. Caia Oana

*  Legislatie * Formulare * Anunturi specifice * Anunt – persoane/ parinti care pleaca in strainatate * Acordare ajutor de urgenta: baza legala, acte necesare, conditii de acordare * Acordare ajutor pentru incalzirea locuintei: baza legala, acte necesare, conditii de acordare, lista bunurilor ce conduc la excluderea acordarii ajutorului pentru incalzirea locuintei * Acordare ajutorului pentru inmormantare: baza legala, acte necesare* Acordarea venitului minim garantat: baza legala, niveluri acordare venit minim garantat, acte necesare, lista bunurilor ce conduc la excluderea acordarii venitului minim garantat * Acordare indemnizatiei persoanelor cu handicap grav: baza legala, acte necesare * Acordare alocatie pentru sustinerea familiei : baza legala, cuantum, acte necesare * Acordarea stimulentului pentru insertie: baza legala, cuantum, conditii de acordare, titular si beneficiar, acte necesare * Alocatii de stat pentru copii: baza legala, conditii, acte necesare * Indemnizatia lunara acordata in perioada concediului pentru cresterea copiilor: baza legala, cuantum , conditii de acordare, acte necesare * Acordare tichete sociale (de gradinita): baza legala, conditii de acordare , acte necesare * Acordare locuinte ANL: baza legala, conditii, acte necesare * Alte informatii considerate de interes public.

Registrul Agricol – Fond funciar

Responsabil furnizare informatii publice – insp.asist. Handaric Cristina Maria

* Legislatie * Anunturi importante * Formulare * Oferte de vanzare L. 17/2014 * Alte informatii considerate de interes public

Proiecte

Responsabil furnizare informatii publice – cons. sup. Mihaela Dragusanu

* Legislatie * Anunturi importante * Proiecte in lucru * Proiecte depuse in vederea selectarii * Proiecte selectate * Proiecte in derulare(implementare) * Proiecte implementate in ultimii 5 ani * Ghiduri (finantare, a solicitantului) * Alte informatii considerate de interes public.

Pages: 1 2 3