Dezbateri publice

*DEZBATERE PUBLICĂProiectul de hotărâre privind modificarea Regulamentului privind normele de gospodărire, înteținere, curățenie și estetică în orașul Bicaz, județul Neamț aprobat prin HCL nr.35/22.04.2021

*DEZBATERE PUBLICĂ –  Proiectul de hotarâre privind înființarea și delegarea prin concesiune a Serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân din orașul Bicaz, județul Neamț

*DEZBATERE PUBLICĂ – Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcșionare a spațiilor de joacă pentru copii situate pe domeniul public al orașului Bicaz

*DEZBATERE PUBLICĂ  Proiectul de hotărâre privind indexarea cu rata inflației a impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2023

*DEZBATERE PUBLICAProiectul bugetului local de venituri si cheltuieli al Orasului Bicaz pe anul 2022 – Sectiunea Functionare; Sectiunea Dezvoltare

*DEZBATERE PUBLICĂ – Proiect de hotărâre privind acordarea uni stimulent pentru creșterea natalității și a populației tinere în orașul Bicaz și aprobarea Metodologiei privind acordarea Stimulentului pentru Creșterea Natalității și a Populației Tinere în Orașul Bicaz

*DEZBATERE PUBLICĂ Proiect privind stabilirea și aprobarea taxelor și impozitelor locale aferente anului 2022

*DEZBATERE PUBLICAREGULAMENT pentru stabilirea metodologiei cadru de repartizare ;i atribuire a terenurilor în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Criteriilor de selecție a solicitanților de terenuri pentru construire de locuințe în baza Legii nr. 15/2003 publicat pe 30.08.2021

*DEZBATERE PUBLICA – Proiectul bugetului local de venituri si cheltuieli al Orasului Bicaz pe anul 2021 – Sectiunea Functionare; Sectiunea Dezvoltare publicat pe 05.04.2021

* DEZBATERE PUBLICĂ – proiectul de hotărâre privind ”Aprobarea impozitelor și taxelor locale, aferente anului 2021” – publicat pe 08.12.2020

* DEZBATERE PUBLICĂ – proiectul de hotărâre privind aprobarea ”Indexării impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2021”. Vizualizați aici textul anunțului, proiectul de hotărâre, referatul de aprobare și raportul de specialitate.

*DEZBATERE PUBLICĂ

– proiectul de hotărâre privind aprobarea  ,,Indexării incepand cu anul 2021, a impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, aplicabile in anul fiscal 2021, cu rata inflației in procent de 3,8%”

Nr. înregistrare: 4227/22.04.2020

ANUNȚ

         În conformitate cu dispozițiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Primarul orașului Bicaz aduce la cunoștința publicului, proiectul de hotărâre privind aprobarea ”Indexării incepand cu anul 2021, a impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, aplicabile in anul fiscal 2021, cu rata inflației in procent de 3,8%”.

Proiectul de hotărâre și documentele aferente acestuia le puteti accesa utilizand link-urile de la sfarsitul acestui anunt.

  În conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, asteptăm opiniile, sugestiile sau propunerile dumneavoastră referitoare la proiectul de hotărâre menționat până la data de 05.05.2020. Acestea pot fi transmise în scris, prin poștă la sediul Primăriei Orașului Bicaz, str. Barajului, nr. 4, județul Neamț, prin fax la numarul 0233/254530 sau e-mail la adresa primariabicaz@yahoo.com

                              PRIMAR,                             SECRETAR GENERAL,
                       Nicolae SĂLĂGEAN            Laura-Valentina Vătavu

– Proiect de hotarare

– Referat de aprobare

– Raport de specialitate

– Adresa /raspuns catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei  din partea Institutului National de Statistica


*DEZBATERE PUBLICĂ

– proiectul de hotărâre privind aprobarea

 ,,Stategiei locale cu privire la dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de iluminat public – oraș Bicaz”,

Indicatorii de performanță pentru Serviciul de Iluminat public și modalitatea de gestiune a Serviciului de Iluminat Public –

 Nr. înregistrare: 4039/15.04.2020

ANUNȚ

În conformitate cu dispozițiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Primarul orașului Bicaz aduce la cunoștința publicului, proiectul de hotărâre privind aprobarea “Stategiei locale cu privire la dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de iluminat public – oraș Bicaz”, Indicatorii de performanță pentru serviciul de iluminat public și modalitatea de gestiune a Serviciului de Iluminat Public.

              În conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, asteptăm opiniile, sugestiile sau propunerile dumneavoastră referitoare la proiectul de hotărâre menționat până la data de 05.05.2020. Acestea pot fi transmise în scris, prin poștă la sediul Primăriei Orașului Bicaz, str. Barajului, nr. 4, județul Neamț, prin fax la numarul 0233/254530 sau e-mail la adresa primariabicaz@yahoo.com

         PRIMAR                                     SECRETAR GENERAL
       Nicolae SĂLĂGEAN               Laura-Valentina Vatavu

Proiectul de hotărâre și documentele aferente acestuia:

– Proiect de hotarare

– Referat de aprobare

– Raport de specialitate

– Strategie iluminat public oras Bicaz

– Indicatori de performanta

– Caiet de sarcini


* Proces verbal de indeplinire a procedurii de transparenta decizionala privitor la afisarea anuntului nr. 4039/15.04.2020 si a  proiectului de hotărâre privind aprobarea ,,Strategiei locale cu privire la dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de iluminat public – oraș Bicaz”, Indicatorii de performanță pentru Serviciul de Iluminat public și modalitatea de gestiune a Serviciului de Iluminat Public


*  In conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata Primaria Orasului Bicaz aduce la cunostinta publica:Proiectul bugetului local de venituri si cheltuieli al Orasului Bicaz pe anul 2020 (vezi aici anuntul ):
Sectiunea Functionare;
Sectiunea Dezvoltare


* Având în vedere rezultatele proiectului POCA 113125 în domeniul eficienței energetice, in perioada 17.07.2019 – 16.08.2019, supunem dezbaterii publice propunea ce vizează politica publică aferentă Legii 121/2014, document ce poate fi consultat pe site-ul Primăriei oraşului Bicaz www.primariabicaz.ro (Dezbateri Publice). Formularul pentru prezentarea opiniilor poate fi descarcat de aici.

Opiniile dumneavoastră pot fi comunicate pe adresa de e-mail: primariabicaz@yahoo.com sau letric la adresa: Primăria Oraş Bicaz, Str. Barajului, Nr. 4, Judeţul Neamţ.

Anunt  privind proiectul bugetului local de venituri si cheltuieli al Orasului Bicaz pe anul 2019

Anunt

Proiect de buget

* A.D.I. „ECONEAMȚ”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în  administraţia publică, republicată, supune dezbaterii publice proiectul de  modificare a REGULAMENTULUI SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE A LOCALITĂȚILOR DIN JUDEȚUL NEAMȚ.

Propunerea de Regulament poate fi descărcată în format PDF de aici.

Comentariile, întrebările și opiniile pot fi transmise în scris până la data de 15.03.2019 la sediul A.D.I. „ECONEAMȚ” sau pe adresa: econeamt@gmail.com.

* Anunt public privind decizia etapei de incadrare de catre APM Neam, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Eficientizarea sistemului de iluminat public in orasul Bicaz, jud. Neamt“, propus a fi amplasat in orasul Bicaz, intravilan si extravilan, judetul Neamt.

*Anunt dezbatere publica privind modificarea pretului/tarifului  la apa potabila si canalizare-epurare

* Anunt  privind proiectul bugetului local de venituri si cheltuieli al Orasului Bicaz pe anul 2018