Dezbateri publice

DEZBATERE PUBLIC─é – Proiectul bugetului Local de venituri ╚Öi cheltuieli pentru anul 2023, Sec╚Ťiunea Func╚Ťionare ╚Öi Sec╚Ťiunea Dezvoltare.

DEZBATERE PUBLIC─é – Strategia integrat─â de dezvoltare urban─â a ora╚Öului Bicaz, jude╚Ťul Neam╚Ť (2021-2027)

*Documente pentru dezbatere public─â

*Strategia integrat─â de dezvoltare urban─â a ora╚Öului Bicaz, jude╚Ťul Neam╚Ť (2021-2027)

DEZBATERE PUBLICAProiectul de hot─âr├óre privind aprobarea Regulamentului de organizare ╚Öi func╚Ťionare al aparatului de specialitate al Primarului ora╚Öului Bicaz ╚Öi al Serviciilor publice de interes local.

*DEZBATERE PUBLIC─é – Proiectul de hot─âr├óre privind stabilirea ╚Öi aprobarea impozitelor ╚Öi taxelor local╚Öe eferente anului 2023 la nivelul UAT ora╚Ö Bicaz .

*DEZBATERE PUBLIC─éProiectul de hot─âr├óre privind modificarea Regulamentului privind normele de gospod─ârire, ├«nte╚Ťinere, cur─â╚Ťenie ╚Öi estetic─â ├«n ora╚Öul Bicaz, jude╚Ťul Neam╚Ť aprobat prin HCL nr.35/22.04.2021

*DEZBATERE PUBLIC─é –  Proiectul de hotar├óre privind ├«nfiin╚Ťarea ╚Öi delegarea prin concesiune a Serviciului public pentru gestionarea c├óinilor f─âr─â st─âp├ón din ora╚Öul Bicaz, jude╚Ťul Neam╚Ť

*DEZBATERE PUBLIC─é – Proiectul de hot─âr├óre privind aprobarea Regulamentului de organizare ╚Öi func╚Öionare a spa╚Ťiilor de joac─â pentru copii situate pe domeniul public al ora╚Öului Bicaz

*DEZBATERE PUBLIC─é  Proiectul de hot─âr├óre privind indexarea cu rata infla╚Ťiei a impozitelor ╚Öi taxelor locale pentru anul fiscal 2023

*DEZBATERE PUBLICAProiectul bugetului local de venituri si cheltuieli al Orasului Bicaz pe anul 2022 – Sectiunea Functionare; Sectiunea Dezvoltare

*DEZBATERE PUBLIC─é – Proiect de hot─âr├óre privind acordarea uni stimulent pentru cre╚Öterea natalit─â╚Ťii ╚Öi a popula╚Ťiei tinere ├«n ora╚Öul Bicaz ╚Öi aprobarea Metodologiei privind acordarea Stimulentului pentru Cre╚Öterea Natalit─â╚Ťii ╚Öi a Popula╚Ťiei Tinere ├«n Ora╚Öul Bicaz

*DEZBATERE PUBLICĂ Proiect privind stabilirea și aprobarea taxelor și impozitelor locale aferente anului 2022

*DEZBATERE PUBLICAREGULAMENT pentru stabilirea metodologiei cadru de repartizare ;i atribuire a terenurilor ├«n baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuin╚Ťe proprietate personal─â, republicat─â, cu modific─ârile ╚Öi complet─ârile ulterioare, precum ╚Öi a Criteriilor de selec╚Ťie a solicitan╚Ťilor de terenuri pentru construire de locuin╚Ťe ├«n baza Legii nr. 15/2003 publicat pe 30.08.2021

*DEZBATERE PUBLICA – Proiectul bugetului local de venituri si cheltuieli al Orasului Bicaz pe anul 2021 – Sectiunea Functionare; Sectiunea Dezvoltare publicat pe 05.04.2021

* DEZBATERE PUBLIC─é – proiectul de hot─âr├óre privind ÔÇŁAprobarea impozitelor ╚Öi taxelor locale, aferente anului 2021ÔÇŁ – publicat pe 08.12.2020

* DEZBATERE PUBLIC─é – proiectul de hot─âr├óre privind aprobarea ÔÇŁIndex─ârii impozitelor ╚Öi taxelor locale, precum ╚Öi a taxelor speciale, pentru anul 2021ÔÇŁ. Vizualiza╚Ťi aici textul anun╚Ťului, proiectul de hot─âr├óre, referatul de aprobare ╚Öi raportul de specialitate.

*DEZBATERE PUBLIC─é

ÔÇô proiectul de hot─âr├óre privind aprobarea  ,,Index─ârii incepand cu anul 2021, a impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, aplicabile in anul fiscal 2021, cu rata infla╚Ťiei in procent de 3,8%ÔÇŁ

Nr. înregistrare: 4227/22.04.2020

ANUNȚ

         ├Än conformitate cu dispozi╚Ťiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparen╚Ťa decizional─â ├«n administra╚Ťia public─â, Primarul ora╚Öului Bicaz aduce la cuno╚Ötin╚Ťa publicului, proiectul de hot─âr├óre privind aprobarea ÔÇŁIndex─ârii incepand cu anul 2021, a impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, aplicabile in anul fiscal 2021, cu rata infla╚Ťiei in procent de 3,8%ÔÇŁ.

Proiectul de hotărâre și documentele aferente acestuia le puteti accesa utilizand link-urile de la sfarsitul acestui anunt.

  ├Än conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparen╚Ťa decizional─â ├«n administra╚Ťia public─â, astept─âm opiniile, sugestiile sau propunerile dumneavoastr─â referitoare la proiectul de hot─âr├óre men╚Ťionat p├ón─â la data de 05.05.2020. Acestea pot fi transmise ├«n scris, prin po╚Öt─â la sediul Prim─âriei Ora╚Öului Bicaz, str. Barajului, nr. 4, jude╚Ťul Neam╚Ť, prin fax la numarul 0233/254530 sau e-mail la adresa primariabicaz@yahoo.com

                              PRIMAR,                             SECRETAR GENERAL,
                       Nicolae S─éL─éGEAN            Laura-Valentina V─âtavu

– Proiect de hotarare

– Referat de aprobare

– Raport de specialitate

– Adresa /raspuns catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei  din partea Institutului National de Statistica


*DEZBATERE PUBLIC─é

ÔÇô proiectul de hot─âr├óre privind aprobarea

 ,,Stategiei locale cu privire la dezvoltarea ╚Öi func╚Ťionarea pe termen mediu ╚Öi lung a serviciului de iluminat public ÔÇô ora╚Ö BicazÔÇŁ,

Indicatorii de performan╚Ť─â pentru Serviciul de Iluminat public ╚Öi modalitatea de gestiune a Serviciului de Iluminat Public ÔÇô

 Nr. ├«nregistrare: 4039/15.04.2020

ANUNȚ

├Än conformitate cu dispozi╚Ťiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparen╚Ťa decizional─â ├«n administra╚Ťia public─â, Primarul ora╚Öului Bicaz aduce la cuno╚Ötin╚Ťa publicului, proiectul de hot─âr├óre privind aprobarea ÔÇťStategiei locale cu privire la dezvoltarea ╚Öi func╚Ťionarea pe termen mediu ╚Öi lung a serviciului de iluminat public ÔÇô ora╚Ö BicazÔÇŁ, Indicatorii de performan╚Ť─â pentru serviciul de iluminat public ╚Öi modalitatea de gestiune a Serviciului de Iluminat Public.

              ├Än conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparen╚Ťa decizional─â ├«n administra╚Ťia public─â, astept─âm opiniile, sugestiile sau propunerile dumneavoastr─â referitoare la proiectul de hot─âr├óre men╚Ťionat p├ón─â la data de 05.05.2020. Acestea pot fi transmise ├«n scris, prin po╚Öt─â la sediul Prim─âriei Ora╚Öului Bicaz, str. Barajului, nr. 4, jude╚Ťul Neam╚Ť, prin fax la numarul 0233/254530 sau e-mail la adresa primariabicaz@yahoo.com

         PRIMAR                                     SECRETAR GENERAL
       Nicolae S─éL─éGEAN               Laura-Valentina Vatavu

Proiectul de hotărâre și documentele aferente acestuia:

– Proiect de hotarare

– Referat de aprobare

– Raport de specialitate

– Strategie iluminat public oras Bicaz

– Indicatori de performanta

– Caiet de sarcini


* Proces verbal de indeplinire a procedurii de transparenta decizionala privitor la afisarea anuntului nr. 4039/15.04.2020 si a  proiectului de hot─âr├óre privind aprobarea ,,Strategiei locale cu privire la dezvoltarea ╚Öi func╚Ťionarea pe termen mediu ╚Öi lung a serviciului de iluminat public ÔÇô ora╚Ö BicazÔÇŁ, Indicatorii de performan╚Ť─â pentru Serviciul de Iluminat public ╚Öi modalitatea de gestiune a Serviciului de Iluminat Public


*  In conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata Primaria Orasului Bicaz aduce la cunostinta publica:Proiectul bugetului local de venituri si cheltuieli al Orasului Bicaz pe anul 2020 (vezi aici anuntul ):
Sectiunea Functionare;
Sectiunea Dezvoltare


* Av├ónd ├«n vedere rezultatele proiectului POCA 113125 ├«n domeniul eficien╚Ťei energetice, in perioada 17.07.2019 ÔÇô 16.08.2019, supunem dezbaterii publice propunea ce vizeaz─â politica public─â aferent─â Legii 121/2014, document ce poate fi consultat pe site-ul Prim─âriei ora┼čului Bicaz www.primariabicaz.ro (Dezbateri Publice). Formularul pentru prezentarea opiniilor poate fi descarcat de aici.

Opiniile dumneavoastr─â pot fi comunicate pe adresa de e-mail: primariabicaz@yahoo.com sau letric la adresa: Prim─âria Ora┼č Bicaz, Str. Barajului, Nr. 4, Jude┼úul Neam┼ú.

Anunt  privind proiectul bugetului local de venituri si cheltuieli al Orasului Bicaz pe anul 2019

Anunt

Proiect de buget

* A.D.I. ÔÇ×ECONEAM╚ÜÔÇŁ, ├«n conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparen┼úa decizional─â ├«n  administra┼úia public─â, republicat─â, supune dezbaterii publice proiectul de  modificare a REGULAMENTULUI SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE A LOCALIT─é╚ÜILOR DIN JUDE╚ÜUL NEAM╚Ü.

Propunerea de Regulament poate fi desc─ârcat─â ├«n format PDF de aici.

Comentariile, ├«ntreb─ârile ╚Öi opiniile pot fi transmise ├«n scris p├ón─â la data de 15.03.2019 la sediul A.D.I. ÔÇ×ECONEAM╚ÜÔÇŁ sau pe adresa: econeamt@gmail.com.

* Anunt public privind decizia etapei de incadrare de catre APM Neam, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Eficientizarea sistemului de iluminat public in orasul Bicaz, jud. Neamt“, propus a fi amplasat in orasul Bicaz, intravilan si extravilan, judetul Neamt.

*Anunt dezbatere publica privind modificarea pretului/tarifului  la apa potabila si canalizare-epurare

* Anunt  privind proiectul bugetului local de venituri si cheltuieli al Orasului Bicaz pe anul 2018