Informari

*Prim─âria Ora╚Öului Bicaz jude╚Ťul Neam╚Ť, anun╚Ť─â publicul interesat c─â inten╚Ťioneaz─â s─â solicite de de la APM acordul de mediu pentru proiectul de investi╚Ťii ÔÇŁCONSTRUIRE POD PIETONAL PESTE R├éUL BISTRI╚ÜA DIN ZONA SPITALULUI ÔÇŁSf. IERARH NICOLAE ╚śI AMENAJAREA UNEI ALEI PIETONALE ├ÄN ORA╚śUL BICAZ JUDE╚ÜUL NEAM╚ÜÔÇŁ

*Proces verbal privind afi╚Öarea soma╚Ťiilor privind uzucapiunea, emise de Judec─âtoria Bicaz, ├«n temeiul art. 1052 alin. (2), Cod procedur─â civil─â, la data de 20.09.2022, ├«n dosarul nr. 2338/188/2021.

*Anun╚Ť public privind decizia etapei de ├«ncadrare , titularul proiectului – CNAIR SA DRDP IA╚śI

*Ob╚Ťinere aviz APM pentru proiecte

*Informare public─â privind Proiectul bugetului local de venituri ╚Öi cheltuieli al Ora╚Öului Bicaz pe anul 2022, Sec╚Ťiunea func╚Ťionare, Sec╚Ťiunea dezvoltare.

*Raportul inform─ârii ╚Öi consult─ârii popula╚Ťiei privind elaborarea Planu urbanistic zonal ╚Öi┬á Regulament local de urbanism ├«n vederea introducerii ├«n intravilan a suprafe╚Ťei de 1500 mp teren din 5548 mp din domeniul public al jude╚Ťului Neam╚Ť pentru implementarea proiectului ÔÇŁ├Ämbun─ât─â╚Ťirea st─ârii de conservare a habitatelor de interes comunitar din parcul na╚Ťional Ceahl─âu prin implementarea de m─âsuri adecvateÔÇŁ

*Informare public─â┬á a Companiei Jude╚Ťene Apa Serv SA

*Informare privind colectarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice la nivelul orașului Bicaz

* Contract de prestare a serviciului de salubrizare cu SC EDIL INDUSTRY SRL

**Regulament de administrare a taxei de salubrizare

**Act adi╚Ťional nr.1 la contractul de prestare a serviciului de salubrizare┬á

**Act adi╚Ťional nr.2 la contractul de prestare a serviciului de salubrizare┬á

**HCL nr.14/30.01.2020  privind aprobarea unor reguli referitoare la desfasurarea serviciului de salubrizare pe raza U.A.T. Bicaz

**HCL nr. 41/27.02.2020 privind modificarea si completarea HCL nr. 14 din 30.01.2020 privind aprobarea unor reguli referitoare la desfasurarea serviciului de salubrizare pe raza UAT Bicaz

**HCL nr.56/26.03.2020 privind modificarea si completarea H.C.L. nr.14/30.01.2020 pentru aprobarea unor reguli referitoare la desfasurarea serviciului de salubrizare pe raza U,A.T. Bicaz si H.C.L. nr.41 din 27.02.2020 privind aprobarea unor reguli referitoare la desfasurarea serviciului de salubrizare pe raza U.A.T. Oras Bicaz

**HCL nr.66/30.04.2020 privind  modificarea si completarea HCL nr.41/27.02.2020, privind aprobarea unor reguli referitoare la desfasurarea serviciului de salubrizare pe raza UAT Bicaz

**HCL nr. 141/03.12.2021 privind modificarea ╚Öi completarea HCL nr. 14/30.01.2020 privind aprobarea unor reguli referitoare la desf─â╚Öurarea serviciului de salubrizare de pe raza UAT Bicaz ╚Öi acordarea unei subven╚Ťii din bugetul local al UAT Bicaz ├«n cuantum de 240.000 pentru anul 2022

* Informare privind luarea deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Neamt, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Modernizare retea stradala si pod din beton armat peste raul Bicaz, oras Bicaz, judetul Neamt”

* Dispozitie privind stabilirea unor masuri cu aplicabilitate dupa incetarea starii de urgenta pe raza UAT, oras Bicaz, a activitatii compartimentelor din cadrul Primariei Orasului Bicaz, prercum si alte masuri de siguranta pentru stoparea raspandirii COVID-19

*Anunt privind colectarea deseurilor reciclabile II

*Anunt privind colectarea deseurilor reciclabile I

* Dispozitie(nr. 71/16.03.2020) privind reducerea programului la Starea Civila din cadrul S.C.L.E.P. a orasului Bicaz, judetul Neamt

* Dispozitie(nr. 70/16.03.2020) privind suspendarea activitatii de audiente, relatii cu publicul, registratura generala, urbanism si amenajarea teritoriului si registru agricol in cadrul Primariei Orasului Bicaz

* Dispozitie(nr. 69/16.03.2020) privind suspendarea temporara a activitatii Bibliotecii UAT Bicaz

* Dispozitie(nr. 68/16.03.2020) privind suspendarea temporara a activitatii la S.P.C.L.E.P oras Bicaz, judetul Neamt

* Dispozitie privind suspendarea activitatii de audiente, relatii cu publicul si registratura generala in cadrul Primariei Orasului Bicaz

* Dispozitie privind suspendarea temporara a activitatii la Cresa Orasului Bicaz judetul Neamt

* Ministerul Afacerilor Interne, Institutia Prefectului Neamt – Ordin(nr. 127/11.03.2020) privind suspendarea activitatii de audiente, relatii cu publicul, registratura generala si de apostilere a actelor oficiale administrative

* Ministerul Afacerilor Interne, Institutia Prefectului Neamt, Compartimentul gestionare acte administrative, petitii, audiente si relatii cu publicul – Adresa (3893/11.03.2020) privind ordinul prefectului nr. 127/11.03.2020

* Ministerul Afacerilor Interne, Institutia Prefectului Neamt, comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta – Hotarare privind completarea masurilor specifice pentru factorul de risc epidemiologic actual coronavirus covid-19

* Anunt privind colectarea selectiva a deseurilor

* Anunt Edil Industry SRL privind colectarea deseurilor

* Informare privind autorizarea la exploatare a partizilor pentru vanzarea lemnului de foc.

* Informare privind solicitarea SNTGN Transgaz SA Medias catre Sistemul de Gospodarire a Apelor Neamt a unui aviz de gospodarire a apelor pentru realizarea lucrarilor ” Punere in siguranta traversare aeriana peste canal rau Bistrita cu conducta Dn 300 Piatra Neamt – Bicaz, in zona Bicaz”.

*┬áInformare privind solicitarea CNTEE Transelectrica SA Bacau catre ABA Siret Bacau┬á a unui aviz de gospodariere a apelor pentru investitia „Marirea capacitatii de transport LEA 220kVStejaru -Fgheorgheni-Fantanele”

* Informare privind masurile de mediu si clima din cadrul PNDR. Noutati privind campania 2018.

* Startup Activator┬á┬á– Proiect pentru incurajarea antreprenorialului si a ocuparii pe cont propriu prin sustinerea infiintarii de intreprinderi in zona urbana din regiunea Nord-Est

g