Informari

*Raportul informării și consultării populației privind elaborarea Planu urbanistic zonal și  Regulament local de urbanism în vederea introducerii în intravilan a suprafeței de 1500 mp teren din 5548 mp din domeniul public al județului Neamț pentru implementarea proiectului ”Îmbunătățirea stării de conservare a habitatelor de interes comunitar din parcul național Ceahlău prin implementarea de măsuri adecvate”

*Informare publică  a Companiei Județene Apa Serv SA

*Informare privind colectarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice la nivelul orașului Bicaz

* Contract de prestare a serviciului de salubrizare cu SC EDIL INDUSTRY SRL

* Informare privind luarea deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Neamt, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Modernizare retea stradala si pod din beton armat peste raul Bicaz, oras Bicaz, judetul Neamt”

* Dispozitie privind stabilirea unor masuri cu aplicabilitate dupa incetarea starii de urgenta pe raza UAT, oras Bicaz, a activitatii compartimentelor din cadrul Primariei Orasului Bicaz, prercum si alte masuri de siguranta pentru stoparea raspandirii COVID-19

*Anunt privind colectarea deseurilor reciclabile II

*Anunt privind colectarea deseurilor reciclabile I

* Dispozitie(nr. 71/16.03.2020) privind reducerea programului la Starea Civila din cadrul S.C.L.E.P. a orasului Bicaz, judetul Neamt

* Dispozitie(nr. 70/16.03.2020) privind suspendarea activitatii de audiente, relatii cu publicul, registratura generala, urbanism si amenajarea teritoriului si registru agricol in cadrul Primariei Orasului Bicaz

* Dispozitie(nr. 69/16.03.2020) privind suspendarea temporara a activitatii Bibliotecii UAT Bicaz

* Dispozitie(nr. 68/16.03.2020) privind suspendarea temporara a activitatii la S.P.C.L.E.P oras Bicaz, judetul Neamt

* Dispozitie privind suspendarea activitatii de audiente, relatii cu publicul si registratura generala in cadrul Primariei Orasului Bicaz

* Dispozitie privind suspendarea temporara a activitatii la Cresa Orasului Bicaz judetul Neamt

* Ministerul Afacerilor Interne, Institutia Prefectului Neamt – Ordin(nr. 127/11.03.2020) privind suspendarea activitatii de audiente, relatii cu publicul, registratura generala si de apostilere a actelor oficiale administrative

* Ministerul Afacerilor Interne, Institutia Prefectului Neamt, Compartimentul gestionare acte administrative, petitii, audiente si relatii cu publicul – Adresa (3893/11.03.2020) privind ordinul prefectului nr. 127/11.03.2020

* Ministerul Afacerilor Interne, Institutia Prefectului Neamt, comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta – Hotarare privind completarea masurilor specifice pentru factorul de risc epidemiologic actual coronavirus covid-19

* Anunt privind colectarea selectiva a deseurilor

* Anunt Edil Industry SRL privind colectarea deseurilor

* Informare privind autorizarea la exploatare a partizilor pentru vanzarea lemnului de foc.

* Informare privind solicitarea SNTGN Transgaz SA Medias catre Sistemul de Gospodarire a Apelor Neamt a unui aviz de gospodarire a apelor pentru realizarea lucrarilor ” Punere in siguranta traversare aeriana peste canal rau Bistrita cu conducta Dn 300 Piatra Neamt – Bicaz, in zona Bicaz”.

* Informare privind solicitarea CNTEE Transelectrica SA Bacau catre ABA Siret Bacau  a unui aviz de gospodariere a apelor pentru investitia “Marirea capacitatii de transport LEA 220kVStejaru -Fgheorgheni-Fantanele”

* Informare privind masurile de mediu si clima din cadrul PNDR. Noutati privind campania 2018.

* Startup Activator  – Proiect pentru incurajarea antreprenorialului si a ocuparii pe cont propriu prin sustinerea infiintarii de intreprinderi in zona urbana din regiunea Nord-Est