SNA-Strategia Nationala Anticoruptie

2020

HOTĂRÂRE  Nr. 583/ 10.08.2016  – privind aprobarea Strategiei nationale anticoruptie pe perioada 2016 – 2020, a seturilor de indicatori de performanta, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului masurilor de transparenta institutionala si de prevenire a coruptiei, a indicatorilor de evaluare, precum si a standardelor de publicare a informatiilor de interes public
Dispozitie nr. 38/25.02.2021  – privind modificarea Dispozitiei nr.90/31.03.2020 privind desemnarea persoanei responsabile cu completarea S.N.A. la nivelul Autoritatilor administratiei publice locale si a structurilor subordonate ale orasului Bicaz
Raport privind stadiul implementarii Strategiei Nationale Anticoruptie (SNA) 2016-2020 la nivelul U.A.T. Bicaz, jud. Neamt (perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2020)
PLAN DE INTEGRITATE – intocmit la nivelul aparatului de specialitate la Primarului orasului Bicaz, jud. Neamt si al serviciilor de interes local
Anexa 3 – Inventarul masurilor de transparenta institutionala si de prevenire a coruptiei, precum si indicatorii de evaluare
Anexa C – Raport de evaluare a riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie si a masurilor de remediere
Dispozitie nr. 284/23.11.2020 – privind desemnarea persoanei responsabile cu monitorizarea situatiilor de pantouflage din cadrul Primariei orasului Bicaz
Dispozitie nr. 285/23.11.2020 – privind numirea Comisiei de solutionare a avertizarii de integritate, din cadrul Primariei orasului Bicaz
Declaratie – privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare al Strategiei Nationale Anticoruptie 2016-2020

2019

*Dispozitie privind modificarea Dispozitiei nr. 27/01.02.2017 in ceea ce priveste desemnarea persoanei responsabile cu implementarea SNA la nivelul Autoritatilor administratiei publice locale si a structurilor subordonate ale orasului Bicaz
*Raport privind stadiul implementarii Strategiei Nationale Anticoruptie  2016 – 2020 la nivelul UAT Oras Bicaz pentru perioada 01.01.2019 – 31.12.2019
* Strategia Nationala Anticoruptie 2016-2020