Dispozitii 2016

*Dispozitie nr.1 din 12.01.2016 privind aprobarea planului de servicii privind minorul Pintilie Gabriel

*Dispozitie nr. 2 din 12.01.2016 privind acordarea platii indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav Paun Alexandrina

*Dispozitie nr. 3 din 12.01.2016 privind incetarea acordarii platii indemnizatiei lunare pentru domnul Hanganu Gheorghe

*Dispozitie nr. 4 din 12.01.2016 privind acordarea platii indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav Ungureanu Constantin

*Dispozitie nr. 5 din 12.01.2016 privind acordarea platii indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav Chivoiu Gheorghe

*Dispozitie nr. 6 din 18.01.2016 pentru convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului Local Bicaz

*Dispozitie nr. 11 din 21.01.2016 privind numirea in calitate de curator special a doamnei Marin Ionela

*Dispozitie nr. 12 din 22.01.2016 pentru convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Bicaz

*Dispozitie nr. 13 din 22.01.2016 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, cńÉrbuni, combustibili petrolieri pentru familiile »ôi persoanele singure, altele decat cele benefeciare de ajutor social stabilit in conditiile Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare

*Dispozitie nr. 14 din 25.01.2016 privind modificarea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia acordat doamnei Iacob Mirela, persoana singura

*Dispozitie nr. 15 din 25.01.2016 privind modificarea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia acordat doamnei Carabina Irina , reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 16 din 25.01.2016 privind modificarea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia acordat doamnei Chifor Cuculeana, persoana singura

*Dispozitie nr .17 din 25.01.2016 privind modificarea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia acordat doamnei Nitu Paula, persoana singura

*Dispozitie nr .18 din 25.01.2016 privind modificarea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia acordat doamnului Moldovan Marin, persoana singura

*Dispozitie nr. 19 din 25.01.2016 privind modificarea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia acordat doamnului Zsido Alexandru Sorin, persoana singura

*Dispozitie nr. 20 din 25.01.2016 privind modificarea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia acordat doamnei Nitu Carmen , persoana singura

*Dispozitie nr. 21 din 25.01.2016 privind modificarea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia acordat doamnei Bostan Maria Gina , persoana singura

*Dispozitie nr. 22 din 25.01.2016 privind modificarea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia acordat doamului Moldovan Florin Alin, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 23 din 25.01.2016 privind modificarea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia acordat doamnei Roman Liliana Marcela, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 24 din 25.01.2016 privind modificarea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia acordat domnului Voicu Laurentiu ,reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 25 din 25.01.2016 privind modificarea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia acordat doamnei Acasandrei Maria ,persoana singura

*Dispozitie nr. 26 din 25.01.2016 privind modificarea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia acordat doamnei Sandu Janita, persoana singura

*Dispozitie nr. 27 din 25.01.2016 privind modificarea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia acordat domnului Bilanciuc Mircea Ionel ,reprezentantul familiei

 *Dispozitie nr. 28 din 25.01.2016 privind modificarea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia acordat doamnei Borca Angela, persoana singura

 *Dispozitie nr. 29 din 25.01.2016 privind stabilirea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia acordat domnului Nenea Ioan, persoana singura

 *Dispozitie nr.30 din 25.01.2016 privind incetarea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia acordat domnului Parus Florinel, persoana singura

 *Dispozitie nr.31 din 27.01.2016 privind modificarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamnei Parus Ionela, reprezentantul familiei

 *Dispozitie nr.32 din 27.01.2016 privind stabilirea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei si cuantumul acesteia, acordat doamnei Dumitru Anamaria,persoana singura

 *Dispozitie nr.33 din 27.01.2016 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamnei Buica Patricia Catalina, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr.34 din 27.01.2016 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamnei Gasca Lacramioara, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr.35 din 27.01.2016 privind modificarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamnei Loghin Lacramioara Paraschiva, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr.36 din 27.01.2016 privind modificarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamnei Leonte Carmen Gabriela, persoana singura

 *Dispozitie nr.37 din 25.01.2016 privind incetarea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia acordat domnului Calfa Ioan, persoana singura

*Dispozitie nr.38 din 28.01.2016 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamnei Rusu Mariana, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 39 din 28.01.2016 privind acordarea platii indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav Paclea Ana

*Dispozitie nr. 40 din 29.01.2016 privind numirea in calitate de curator special a doamnei Marin Ionela

*Dispozitie nr. 41 din 01.02.2016 privind acordarea sporului pentru conditii vatamatoare functionarilor publici si personalului contractual care isi desfasoara activitatea in locuri de munca unde actioneaza campuri magnetice de radiofrecventa

*Dispozitie nr. 42 din 05.02.2016 privind incetarea suspendarii contractului individual de munca la initiativa salariatului Bordea Gheorghita si reluarea activitatii in cadrul compartimentului Serviciului de Urgenta Voluntari

*Dispozitie nr.43 din 05.02.2016 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamnei Gotu Iuliana Mirabela, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 44 din 05.02.2016 privind imputernicirea persoanelor din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Pesoanelor Bicaz pentru a constata si aplica sanctiunile contraventionale prevazute la art.43 lit a)-c) din OUG nr 97/2005

*Dispozitie nr. 45 din 08.02.2016 privind constituirea comisiilor de concurs si de solutionare a contestatiilor in vederea organizarii si desfasurarii concursului/examenului pentru ocuparea functiilor contractuale vacante de asistent medical comunitar (gr principal) si de mediator sanitar

*Dispozitie nr. 46 din 12.02.2016 privind imputernicirea unei persoane responsabile cu gestionarea tichetelor sociale prevazute de Legea nr. 248/2015

*Dispozitie nr. 47 din 18.02.2016 privind numirea unui membru supleant ca membru titular la comisia de disciplina

*Dispozitie nr. 48 din 19.02.2016 privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Bicaz

*Dispozitie nr.49 din 19.02.2016 privind modificarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei si recuperarea sumei incasate necuvenit, acordat doamnei Pancu Doina

*Dispozitie nr.50 din 19.02.2016 privind stabilirea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei si cuantumul acesteia, acordat doamnei Dumitru Anamaria,persoana singura

*Dispozitie nr. 51 din 19.02.2016 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamnei Cristea Georgeta Maria, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 52 din 19.02.2016 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamnei Danila Ionela, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 53 din 19.02.2016 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamnei Grasu Mihaela, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 54 din 19.02.2016 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamnei Corobciuc Anastasia, persoana singura

*Dispozitie nr. 55 din 19.02.2016 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamnei Oprea Rodica, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr.56 din 19.02.2016 privind stabilirea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia acordat doamnei Ailincai Maria Lavinia, persoana singura

*Dispozitie nr. 57 din 19.02.2016  privind modificarea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia acordat domnului Moldovan Marin, persoana singura

*Dispozitie nr.58 din 19.02.2016 privind stabilirea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia acordat domnului Moldovan Marinel, persoana singura

*Dispozitie nr.59 din 19.02.2016 privind stabilirea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia acordat domnului Puscasu Constantin, persoana singura

*Dispozitie nr. 60 din 19.02.2016  privind incetarea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia acordat doamnei Nitu Carmen, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 61 din 19.02.2016 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamnei Hincu Maria, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 62 din 19.02.2016 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat domnului Bulau Ion, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr.63 din 19.02.2016 privind stabilirea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei si cuantumul acesteia, acordat doamnei Bulau Elena Claudia, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr.¬†64 din 22.02.2016 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, cńÉrbuni, combustibili petrolieri pentru familiile »ôi persoanele singure, altele decat cele benefeciare de ajutor social stabilit in conditiile Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare

*Dispozitie nr. 65 din 25.02.2016 privind constituirea comisiei de receptie partiala si la terminarea lucrarilor de montare si instalare a echipamentelor electrice si electronice pentru obiectivul ,,Sistem de supraveghere video in orasul Bicaz si sistem de protectie perimetrala in groapa de gunoi din cartierul Dodeni, orasul Bicaz‚ÄĚ

*Dispozitie nr. 66 din 25.02.2016 privind efectuarea unor virari de credite bugetare in cadrul aceluiasi capitol bugetar

*Dispozitie nr. 67 din 01.03.2016 privind numirea in calitatea de curator special a doamnei Marin Mirela

*Dispozitienr. 68 din 01.03.2016 privind acordarea stimulentului educational (tichet social pentru gradinita)

*Dispozitie 69 din 01.03.2016 privind acordarea stimulentului educational (tichet social pentru gradinita)

*Dispozitie 70 din 01.03.2016 privind acordarea stimulentului educational (tichet social pentru gradinita)

*Dispozitie 71 din 01.03.2016 privind acordarea stimulentului educational (tichet social pentru gradinita)

 *Dispozitie 72 din 01.03.2016 privind acordarea stimulentului educational (tichet social pentru gradinita)

 *Dispozitie 73 din 01.03.2016 privind acordarea stimulentului educational (tichet social pentru gradinita)

*Dispozitie 74 din 01.03.2016 privind acordarea stimulentului educational (tichet social pentru gradinita)

*Dispozitie 75 din 01.03.2016 privind acordarea stimulentului educational (tichet social pentru gradinita)

*Dispozitie 76 din 01.03.2016 privind acordarea stimulentului educational (tichet social pentru gradinita)

*Dispozitie 77 din 01.03.2016 privind acordarea stimulentului educational (tichet social pentru gradinita)

*Dispozitie 78 din 01.03.2016 privind acordarea stimulentului educational (tichet social pentru gradinita)

 *Dispozitie 79 din 01.03.2016 privind acordarea stimulentului educational (tichet social pentru gradinita)

*Dispozitie 80 din 01.03.2016 privind acordarea stimulentului educational (tichet social pentru gradinita)

 *Dispozitie 81 din 01.03.2016 privind acordarea stimulentului educational (tichet social pentru gradinita)

 *Dispozitie 82 din 01.03.2016 privind acordarea stimulentului educational (tichet social pentru gradinita)

 *Dispozitie 83 din 01.03.2016 privind acordarea stimulentului educational (tichet social pentru gradinita)

*Dispozitie 84 din 01.03.2016 privind acordarea stimulentului educational (tichet social pentru gradinita)

*Dispozitie nr. 85 din 08.03.2016 privind constituirea comisiei de casare a mijloacelor fixe si obiectelor de inventar care prezinta un grad avansat de uzura, propuse in urma inventarierii anuale

*Dispozitie 87 din 18.03.2016 privind acordarea stimulentului educational (tichet social pentru gradinita)

 *Dispozitie 88 din 18.03.2016 privind acordarea stimulentului educational (tichet social pentru gradinita)

 *Dispozitie 89 din 18.03.2016 privind acordarea stimulentului educational (tichet social pentru gradinita)

 *Dispozitie nr. 90 din 18.01.2016 privind modificarea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia acordat doamnei Panainte Ana Roxana, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 92 din 22.03.2016 privind numirea unei comisii care va urmńÉri respectarea prevederilor contractuale pe o perioada de 5 ani dupa finalizarea implementarii proiectului ,,Constituire Centru de Informare si Promovare Turistica Bicaz‚ÄĚ

*Dispozitie nr. 93 din 25.03.2016  pentru convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Bicaz

*Dispozitie nr. 94 din 25.03.2016 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamnei Poenaru Angela, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr.95 din 25.03.2016 privind stabilirea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei si cuantumul acesteia, acordat doamnei Ungureanu Cristina, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr.96 din 25.03.2016 privind stabilirea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei si cuantumul acesteia, acordat doamnei Bicu Mariana, reprezentantul familiei

 *Dispozitie nr.97 din 25.03.2016 privind stabilirea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei si cuantumul acesteia, acordat domnului Blagoci Dan, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr.98 din 25.03.2016 privind stabilirea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei si cuantumul acesteia, acordat doamnei Stan Claudia, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 100 din 28.03.2016 privind majorarea cu 25% a indemnizatiilor lunare acordate persoanelor incadrate in grad de handicap grav, platitte de catre Primaria orasului Bicaz

*Dispozitie 101 din 31.03.2016 privind acordarea stimulentului educational (tichet social pentru gradinita)

*Dispozitie 102 din 31.03.2016 privind acordarea stimulentului educational (tichet social pentru gradinita)

*Dispozitie nr. 103 din 31.03.2016 privind delegarea unor atribu»õii salariatului Andriescu Mihai

*Dispozitie nr. 104 din 21.03.2016 privind completarea Regulamentului intern la nivelul aparatului de specialitate al primarului si al serviciilor publice de interes local

*Dispozitie nr. 105 din 01.04.2016 privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor de legatorie si arhivare a acestora

*Dispozitie nr. 106 din 01.04.2016 privind constituirea comisiilor de examinare si de solutionare a contestatiilor in vederea organizarii si desfasurarii examenului pentru promovare in grad, din functia publica de inspector clasa I grad profesional asistent, in functia publica de insppector grad profesional principal din cadrul compartimentului Urbanism si Amenajarea teritoriului

*Dispozitie nr. 107 din 11.04.2016 privind numirea personalului tehnic auxiliar al biroului electoral de circumscriptie nr.3 Bicaz

*Dispozitie nr. 108 din 18.04.2016 pentru aprobarea planului de servicii privind minorul Taranu Constantin Eduard

*Dispozitie nr. 109 din 18.04.2016 pentru aprobarea planului de servicii privind minora Dumitru Victorita Simona Ioana

*Dispozitie nr. 110 din 19.04.2016 privind constituirea comisiilor de concurs si de solutionare a contestatiilor in vederea organizarii si desfasurarii concursului/examenului pentru ocuparea functiilor contractuale vacante de asistent medical debutant in cadrul compartimentului Asistenta Medicala

*Dispozitie nr. 111 din 21.04.2016 privind modificarea Dispozitiei nr. 107/11.04.2016 emisa de primarul orasului Bicaz

*Dispozitie nr. 112 din 22.04.2016 privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Bicaz

 *Dispozitie nr.113 din 22.04.2016 privind incetarea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia acordat domnului Moldovan Marin, persoana singura

*Dispozitie nr.114 din 22.04.2016 privind stabilirea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei si cuantumul acesteia, acordat doamnei Buica Patricia Catalina, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr.115 din 22.04.2016 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamnei Cadere Petronela, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr.116 din 22.04.2016 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat domnului Moldovan Costel, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr.117 din 22.04.2016 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamnei Rosu Angelica Ionela, reprezentantul familiei

* Dispozitie nr. 118 din 22.04.2016 privind constatarea incetarii de drept a raportului de serviciu al functionarului public Stanciu Viorel sef serviciu din cadrul Serviciului Financiar Contabilitate

*Dispozitie nr. 119 din 22.04.2016 privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral in vederea desfasurarii campaniei electorale pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale din anul 2016

*Dispozitie nr. 121 din 03.05.2016 privind stabilirea de noi atributii pentru salariata Pascu Marcela, din cadrul compartimentului Piata

*Dispozitie nr. 123 din 03.05.2016 privind numirea functionarului de securitate in cadrul primariei orasului Bicaz

*Dispozitie nr. 124 din 04.05.2016 privind desemnarea persoanei care va exercita controlul financiar preventiv

*Dispozitia nr. 126 din 05.05.2016 privind stabilirea sarcinilor de serviciu suplimentare pentru functionarul public Dragusanu Vasilica

*Dispozitie nr. 127 din 13.05.2016 privind constituirea comisiei de receptie la termonarea lucrarilor de constructii pentru obiectivul ,,Reparatii curente strazi, alei si parcari in orasul Bicaz‚ÄĚ

* Dispozitie nr. 128 din 22.04.2016 privind incetarea  raportului de serviciu al functionarului public Stahei Elena din cadrul compartimentului Fond Funciar Registru Agricol

*Dispozitie nr. 130 din 20.05.2016  privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Bicaz

*Dispozitie nr. 133 din 23.05.2016 privind constituirea comisiilor de concurs si de solutionare a contestatiilor in vederea organizarii si desfasurarii concursului/examenului pentru ocuparea functiei publice vacante de consilier juridic clasa I grad profesional principal, dinn cadrul Compartimentului Juridic si Asistenta Asociatii Proprietari

*Dispozitie nr.134 din 30.05.2016 privind stabilirea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei si cuantumul acesteia, acordat doamnei Stan Adriana Norica, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr.135 din 30.05.2016 privind stabilirea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei si cuantumul acesteia, acordat doamnei Muresan Ana, reprezentantul familiei

 *Dispozitie nr.136 din 30.05.2016 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei , acordat doamnei Colipca Maria, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr.137 din 30.05.2016 privind modificarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei , acordat doamnei Buica Patricia Catalina, reprezentantul familiei

 *Dispozitie nr.138 din 30.05.2016 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei , acordat doamnei Lazarut Dana Nicoleta, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr.139 din 30.05.2016 privind modificarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei , acordat doamnei Apostu Alina, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr.140 din 30.05.2016 privind modificarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei , acordat doamnei Sarboaia Gianina, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr.141 din 30.05.2016 privind stabilirea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei si cuantumul acesteia, acordat doamnei Paslaru Antipa Nicoleta, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr.142 din 30.05.2016 privind modificarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei , acordat domnului Gribincea Gheorghe, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr.143 din 30.05.2016 privind stabilirea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia acordat domnului Dutu Virgil, persoana singura

*Dispozitie nr .144 din 30.05.2016 privind modificarea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia acordat doamnei Moldovan Marinela, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr .145 din 30.05.2016 privind modificarea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia acordat doamnei Roman Liliana Maricela, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 147 din 01.06.2016 privind acordarea platii indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav Lita Virginia

*Dispozitie nr. 148 din 01.06.2016 privind incetarea platii indemnizatiei lunare pentru doamna Galeanu Raveica

 *Dispozitie nr. 149 din 01.06.2016 privind acordarea platii indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav  Csanzi Denes

*Dispozitie nr. 150 din 01.06.2016 privind acordarea platii indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav  Ungureanu Virginia

*Dispozitie nr. 151 din 13.06.2016 privind aprobarea Listei cu persoanele fara venituri sau ale caror venituri nete lunare relizate sunt de pana la 450 de lei/luna/persoana, inclusiv si nu se incadreaza in nici una din categoriile prevazute la lit. a)-g), din H.G. nr. 799/2014, art.3, alin.(1), persoane care beneficiaza de ajutoare alimentare distribuite in cadrul POAD

*Dispozitie nr. 152 din 14.06.2016 privind rectificare act de nastere

*Dispozitie nr.154 din 21.06.2016 privind suspendarea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia acordat domnului Puscasu Constantin, persoana singura

*Dispozitie nr.155 din 21.06.2016 privind incetarea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia acordat domnului Nenea Ioan, persoana singura

*Dispozitie nr.156 din 21.06.2016 privind stabilirea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia acordat domnului Iordachi Vasile, persoana singura

 *Dispozitie nr. 157 din 21.06.2016 privind suspendarea acordarii stimulentului educational acordat titularului Adam Elena Cristina, beneficiar Adam Maria Rebeca

*Dispozitie nr.158 din 24.06.2016 privind modificarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei , acordat doamnei Gavrilescu Catalina Mihaela, reprezentantul familiei

 *Dispozitie nr.159 din 24.06.2016 privind modificarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei , acordat doamnei Hogiag Maria Gabriela,  reprezentantul familiei

 *Dispozitie nr. 160 din24.06.2016 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamnei Gheorghita Gabriela, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr.161 din 24.06.2016 privind stabilirea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei si cuantumul acesteia, acordat doamnei Mucenicu Mariana, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 162 din 24.06.2016 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat domnului Ciorcan Vasile, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr.163 din 24.06.2016 privind stabilirea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei si cuantumul acesteia, acordat doamnei Ciorcan Elena, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 164 din 29.06.2016 pentru aprobarea planului de servicii privind minorul Munteanu Tudor-Constantin

 *Dispozitie nr. 165 din 29.06.2016 pentru aprobarea planului de servicii privind minora Munteanu Ioana Alexandra

 *Dispozitie nr. 166 din 29.06.2016 pentru aprobarea planului de servicii privind minora Munteanu Sofia Teodora

*Dispozitie nr.167 din 29.06.2016 privind modificarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei , acordat doamnei Dascalu Tatiana,  reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 169 din 29.06.2016 privind incetarea contractului individual de munca incheiat pe perioada determinata a salariatei Banciu Rodica, angajat in functia de consilier al primarului

*Dispozitie nr. 170 din 29.06.2016 privind incetarea contractului individual de munca incheiat pe perioada determinata a salariatului  Stanciu Viorel, angajat in functia de consilier al primarului

*Dispozitie nr. 171 din 01.07.2016 privind incetarea raportului de serviciu al functionarului public Ursut Romulus din cadrul Serviciului Politie Locala

*Dispozitie nr. 172 din 01.07.2016 privind modificarea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia acordat doamnei Barticel Maricica, persoana singura

*Dispozitie nr. 173 din 01.07.2016 privind incetarea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia acordat domnului Zsido Constantin Fery, persoana singura

*Dispozitie nr. 174 din 01.07.2016 pentru convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Bicaz

*Dispozitie nr. 175 din 08.07.2016 privind constituirea comisiei de evaluare pentru pentru procedura de achizitie publica ,,Negociere fara publicare prealabila‚ÄĚ in vederea achizitionarii de energie electrica

*Dispozitie nr. 176 din 08.07.2016 privind aprobarea Listei cu persoanele fara venituri sau ale caror venituri nete lunare relizate sunt de pana la 450 de lei/luna/persoana, inclusiv si nu se incadreaza in nici una din categoriile prevazute la lit. a)-g), din H.G. nr. 799/2014, art.3, alin.(1), persoane care beneficiaza de ajutoare alimentare distribuite in cadrul POAD

*Dispozitie nr. 177 din 12.07.2016 privind exercitarea cu caracter temporar a atribu»õiilor func»õiei publice de secretat al unitatii administrativ-teritoriale, de catre doamna Pop Razbuc Adriana Marinela, consilier juridic principal in compartimentul juridic si asistenta asociatii de proprietari

 *Dispozitie nr.178 din 12.07.2016 privind stabilirea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei si cuantumul acesteia, acordat doamnei Ciobanu Alina Mihaela, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 180 din 14.07.2016 privind angajarea unui consilier al primarului

*Dispozitie nr. 181 din 15.07.2016 privind efectuarea unor virari de credite bugetare in cadrul aceluiasi capitol bugetar

*Dispozitie nr. 182 din 15.07.2018 privind incetarea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia, acordat doamnei Aradoaie Ana, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 183 din 15.07.2016 privind suspendarea dreptului la plata acordarii indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav, acordata doamnei Gotu Iuliana Mirabela

*Dispozitie nr. 184 din 15.07.2016 privind incetarea acordarii platii indemnizatiei lunare pentru doamna Paclea Ana

*Dispozitie nr.185 din 19.07.2016 privind incetarea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia acordat doamnei Nitu Paula, persoana singura

*Dispozitie nr.186 din 19.07.2016 privind incetarea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia acordat doamnei Carabina Irina, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr.187 din 19.07.2016 privind incetarea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia acordat doamnei Buzdugan Elena, persoana singura

*Dispozitie nr.188 din 19.07. 2016 privind modificarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei  si recuperarea sumei incasate necuvenit, acordat domnului Dascalu Vasile

*Dispozitie nr. 189 din 19.07.2016 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamnei Bursuc Nicoleta, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr.190 din 19.07. 2016 privind modificarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei  acordat doamnei Molnar Ioana Lacramioara, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 191 din 19.07.2016 pentru reactualizarea componentei Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta si a Centrului Operativ cu Activitate Temporara 

*Dispozitie nr. 192 din 25.07.2016 privind constituirea comisiei sociale de analiza, solutionare si stabilire a ordinii de prioritate a cererilor de locuinte construite prin programele ANL, destinate inchirierii in vederea repartizarii pentru tineri

*Dispozitie nr. 193 din 25.07.2016 privind constituirea comisiei comunitare consultative pentru protectia si promovarea drepturilor copilului si de asistenta sociala interdisciplinara

*Dispozitie nr. 194 din 29.07.2016 privind stabilirea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia, domnului/doamnei Loghin Vasile Gabriel, persoana singura

*Dispozitie nr. 195 din 01.08.2016  privind acordarea indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav, Bereczky Rodica Adriana

*Dispozitie nr. 196 din 01.08.2016 privind modificarea art. 32, punctul 32,3 din Regulamentul intern la nivelul aparatului de specialitate al primarului si al serviciilor publice de interes local 

*Dispozitie nr. 197 din 05.08.2016 privind preluarea temporara a atributiilor de sef sefviciu financiar contabil de catra functionarul public Cioban Mioara

*Dispozitie nr. 198 din 05.08.2016 privind constituirea comisiilor de concurs si de solutionare a contestatiilor in vederea organizarii si desfasurarii concursului/examenului pentru ocuparea functiei contractuale vacante de infirmiera

*Dispozitie nr. 199 din 05.08.2016 privind constituirea comisiilor de concurs si de solutionare a contestatiilor in vederea organizarii si desfasurarii concursului/examenului pentru ocuparea a 2  functieii contractuale vacante de muncitor necalificat treapta II

*Dispozitie nr. 205 din 22.08.2016 pentru convovcarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Bicaz

*Dispozitie nr. 206 din 22.08.2016 pentru modificarea art.1 la Dispozitie nr. 85/08.03.2016

*Dispozitie nr. 207 din 22.08.2016 pentru desemnarea unor persoane in conformitate cu Ordinul nr. 819/2016

*Dispozitie nr. 215 din 26.08.2016 privind numirea unui curator special pentru intimatul Dragusanu Valentin-Vasile

*Dispozitie nr. 216 din 26.08.2016 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat domnului Son Ilie Vasile, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr.217 din 26.08.2016  privind modificarea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia acordat domnului Zsido Alexandru Florin, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 218 din 26.08.2016 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat domnului Voicu Adrian, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 219 din 26.08.2016 privind modificarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei si recuperarea sumei incasate necuvenit, acordat doamnei Oslobanu Ionela

*Dispozitie nr. 220 din 26.08.2016 privind modificarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamnei Dascalu Emilia, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 221 din 26.08.2016 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat domnului Munteanu Remus, persoana singura

*Dispozitie nr. 222 din 26.08.2016 privind modificarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei si recuperarea sumei incasate necuvenit, acordat doamnei Chindea Irina Ioana

*Dispozitie nr. 223 din 26.08.2016 privind modificarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamnei Leonte Carmen Gabriela, persoana singura

*Dispozitie nr. 224 din 26.08.2016 privind stabilirea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei si cuantumul acesteia, acordat doamnei Acasandrei Elena, persoana singura

*Dispozitie nr. 225 din 26.08.2016 privind stabilirea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia, acordat doamnei Acasandrei Elena, persoana singura

*Dispozitie nr. 226 din 26.08.2016 privind stabilirea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia, acordat doamnei Dumitru Anamaria, persoana singura

*Dispozitie nr. 227 din 02.09.2016 pentru numirea unei comisii care sa verifice situatiile semnalate vis-a-vis de ocuparea unor locuinte construite prin ANL, de catre alte persoane decat chiriasii propriu-zisi ai locuintelor

*Dispozitie nr. 238 din 02.09.2016 privind constituirea comisiilor de concurs si de solutionare a contestatiilor in vederea organizarii si desfasurarii concursului/examenului pentru ocuparea functiei publice vacante de consilier  clasa I grad profesional asistent, din cadrul Compartimentului Investitii РServiciul urbanism si Amenajarea teritoriului

*Dispozitie nr. 239 din 02.09.2016 privind constituirea comisiilor de concurs si de solutionare a contestatiilor in vederea organizarii si desfasurarii concursului/examenului pentru ocuparea functiei publice vacante de Politist Local  clasa I grad profesional superior, din cadrul CompartimentuluiDisciplina in comert, constructii, protectia mediului РServiciul Politie Locala

*Dispozitie nr. 245 din 15.09.2016 privind constituirea comisiei de selectionare a arhivei

*Dispozitie nr. 246 din 19.09.2016 pentru convocarea de indata, in sedinta, a Consiliului Local al orasului Bicaz

*Dispozitie nr.247 din 22.09.2016 privind modificarea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia acordat doamnei Panainte Ana Roxana, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr.248 din 22.09.2016 privind incetarea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia acordat dmnului Puscasu Constantin, persoana singura

 *Dispozitie nr. 249 din 23.09.2016 pentru convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Bicaz

*Dispozitie nr.250 din 27.09.2016 privind incetarea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia acordat dmnului Fieraru Vasile, persoana singura

*Dispozitie nr.251 din 27.09.2016 privind incetarea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia acordat dmnului Loghin Vasile Gabriel, persoana singura

*Dispozitie nr. 252 din 27.09.2016 privind stabilirea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei si cuantumul acesteia, acordat doamnei Bilanciuc Elena Viorica, reprezentantul familiei

 *Dispozitie nr. 253 din 27.09..2016 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamnei Stefan Ionela, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr.254 din 22.09.2016 privind modificarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamnei Corduneanu Georgiana Cristina, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 255 din 27.09.2016 privind stabilirea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei si cuantumul acesteia, acordat doamnei Oprea Rodica, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr.256 din 27.09.2016 privind modificarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat domnului Cerbu Mihai, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 257 din 27.09.2016 privind modificarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei si recuperarea sumei incasate necuvenit, acordat doamnei Mertic Mucenicu Dumitrina

*Dispozitie 258 din 27.09.2016 privind acordarea stimulentului educational (tichet social pentru gradinita)

*Dispozitie 259 din 27.09.2016 privind acordarea stimulentului educational (tichet social pentru gradinita)

 *Dispozitie 260 din 27.09.2016 privind acordarea stimulentului educational (tichet social pentru gradinita)

*Dispozitie 261 din 27.09.2016 privind acordarea stimulentului educational (tichet social pentru gradinita)

*Dispozitie 262 din 27.09.2016 privind acordarea stimulentului educational (tichet social pentru gradinita)

*Dispozitie 263 din 27.09.2016 privind acordarea stimulentului educational (tichet social pentru gradinita)

*Dispozitie 264 din 27.09.2016 privind acordarea stimulentului educational (tichet social pentru gradinita)

*Dispozitie 265 din 27.09.2016 privind acordarea stimulentului educational (tichet social pentru gradinita)

*Dispozitie 266 din 27.09.2016 privind acordarea stimulentului educational (tichet social pentru gradinita)

*Dispozitie 267 din 27.09.2016 privind acordarea stimulentului educational (tichet social pentru gradinita)

*Dispozitie 268 din 27.09.2016 privind acordarea stimulentului educational (tichet social pentru gradinita)

*Dispozitie nr. 269 din 27.09.2016 pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei pentru familiile si persoanlele singure benefiaciare de ajutor social stabilit in conditiile Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare

*Dispozitie 270 din 30.09.2016 privind acordarea stimulentului educational (tichet social pentru gradinita)

*Dispozitie nr. 271 din 30.09.2016 privind incetarea suspendarii raportului de serviciu a functionarului public Boboc Veronica din cadrul compartimentului Administrarea domeniului public si privat -Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului

*Dispozitie nr. 272 din 30.09.2016 privind aprobarea suspendarii raportului de serviciu a functionarului public Boboc Veronica din cadrul compartimentului Administrarea domeniului public si privat -Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului

*Dispozitie nr. 273 privind aprobarea contractului colectiv de munca al salariatilor contractuali din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, incheiat intre Primar si reprezentantii salariatilor

*Dispozitie nr. 274 din 05.10.2016 privind aprobarea planului de servicii privind minora Cerbu Mihaela Evelina

*Dispozitie nr. 275 din 07.10.2016 privind constituirea comandamentului pentru deszapezire in perioada de iarna (2016-2017)

*Dispozitie nr. 276 din 10.10.2016 pentru convocarea de indata, in sedinta, a Consiliului Local al orasului Bicaz

*Dispozitie nr. 277  din 10.10.2016 privind constituirea Comisiei pentru siguranta circulatiei rutiere la nivelul u.a.t. Bicaz

*Dispozitie nr. 278 privind stabilirea perioadei in care se desemneaza reprezentantii salariatilor contractuali in comisia paritara

*Dispozitie nr. 279 din 10.10.2016 privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor de constructii pentru obiectivul ,,Amenajare peisagistica Piateta Gara -or. Bicaz, jud. Neamt‚ÄĚ

*Dispozitie nr. 280 din 10.10.2016 privind incetarea acordarii platii indemnizatiei lunare doamnei Radulescu Maria, reprezentant legal al minorului Darius Tiberiu Ionut

*Dispozitie nr. 281 din 10.10.2016 privind incetarea acordarii platii indemnizatiei lunare doamnei Amariei Brindusa Mihaela, reprezentant legal al minorei Amariei Raluca Mihaela

*Dispozitie nr. 282 din 10.10.2016 10.10.2016 privind acordarea platii indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav Revorceag Ana

*Dispozitie nr. 283 din 10.10.2016 privind constituirea comisiei de disciplina pentru salariatii contractuali

*Dispozitie nr. 284 din 10.10.2016 pentru delegarea unor atributii de instruire pe linia sanatatii si securitatii in munca

*Dispozitie nr. 285 din 13.10.2016 privind constituirea Comisiei paritare pentru personalul contractual

*Dispozitie nr. 286 din 13.10.2016 privind incetarea acordarii platii indemnizatiei lunare doamnei Scurtu Nicoleta Raluca, reprezentant legal al minorei Moldovan Anamaria Emilia

*Dispozitie nr. 287 din 14.10.2016 pentru constituirea Echipei de gestionare a riscurilor la nivelul Primariei orasului Bicaz

*Dispozitie nr. 288 din 17.10.2016 pentru desemnarea doamnei enache Marinaca persoana responsabila cu actualizarea sistematica a procedurilor in domeniul achizitiilor publice

*Dispozitie nr. 289 din 17.10.2016 pentru desemnarea doamnei Enascuta Stefania Gabriela ca persoana responsabila cu Programul anual al achizitiilor publice

*Dispozitie nr. 290 din 18.10.2016 privind constituirea comisiilor de jurizare pentru concursurile care se vor desfasura cu ocazia ,,Zilelor Bicazului 2016‚ÄĚ

*Dispozitie nr. 291 din 21.10.2016 privind numirea unui curator special provizoriu pentru parata Radion Anica

*Dispozitie 292 din 21.10.2016 privind acordarea stimulentului educational (tichet social pentru gradinita)

*Dispozitie nr. 293 din 21.10.2016  privind acordarea stimulentului educational (tichet social pentru gradinita)

*Dispozitie nr. 294 din 21.10.2016  privind acordarea stimulentului educational (tichet social pentru gradinita)

*Dispozitie nr. 295 din 21.10.2016  privind acordarea stimulentului educational (tichet social pentru gradinita)

*Dispozitie nr. 296 din 21.10.2016  privind acordarea stimulentului educational (tichet social pentru gradinita)

*Dispozitie nr. 297 din 24.10.2016  privind mutarea domnului loan Spiridon pe o alta functie, in cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Bicaz

*Dispozitie nr. 298 din 25.10.2016  privind incetarea dreptului Ia alocatie pentru sustinerea familiei acordat, doamnei Munteanu Mariana, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 299 din 25.10.2016  privind modificarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei si recuperarea sumei incasate necuvenit, acordat doamnei NANIA GEORGIANA

*Dispozitie nr. 300 din 25.10.2016 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat, doamnei Lalau Ana, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr.301 din 25.10.2016 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat, domnului TEODOROF MARIAN, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 302 din 25.10.2016  privind modificarea dreptului Ia alocatia pentru sustinerea familiei si recuperarea sumei incasate necuvenit, acordat doamnei Corduneanu Georgiana Cristina

*Dispozitie nr. 303 din 25.10.2016  privind stabilirea dreptului Ia alocatie pentru sustinerea familiei si cuantumul acesteia, acordat doamnei MOROSANU DANA-ILENUTA, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 304 din 25.10.2016 pentru convocarea in sedinta ordinara Consiliului Local Bicaz

*Dispozitie nr. 305 din 25.10.2016 privind stabilirea locurilor speciale de afisaj  electoral in vederea desfasurarii campaniei electorale pentru alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor din data de 11.12.2016

*Dispozitie nr. 306 din 25.10.2016  privind modificarea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia acordat Doamnei Roman Liliana Maricela, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 309 din  privind acordarea platii indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav Radion Anica

*Dispozitie nr. 310 din 11.11.2016 privind acordarea stimulentului educational (tichet social pentru gradinita)

*Dispozitie nr. 311 din 11.11.2016  privind recuperarea sumei incasate necuvenit cu titlul de alocatie pentru sustinerea familiei, acordat doamnei Carabina Irina

*Dispozitie nr. 312 din 11.11.2016  privind incetarea acordarii stimulentului educational(tichet social pentru gradinita)

*Dispozitie nr. 313 din 11.11.2016  privind stabilirea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia acordat domnului Bircoci Ciprian, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 314 din11.11.2016  privind stabilirea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia acordat domnului Opincaru Iulian, persoana singura

*Dispozitie nr. 315 din11.11.2016  privind aprobarea suspendarii raportului de serviciu al domnului Ioan Spiridon

*Dispozitie nr. 316 14.11.2016 din pentru desemnarea persoanei care sa rispunda de activitatea de ecarisaj

*Dispozitie nr. 317 din14.11.2016  privind incetarea acordarii platii indemnizatiei lunare pentru domnul Caea Gheorghe

*Dispozitie nr. 318 din 18.11.2016 pentru convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Bicaz

*Dispozitie nr. 319 din 21.11.2016 privind imputernicirea pentru aplicarea constatarii contraventiei si aplicarea amenzilor contraventionale de catre Politistul local Paun Nicolae -Ciprian, in cazul absenteismului scolar

*Dispozitie nr. 320 din 22.11.2016  privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale

*Dispozitie nr. 321 din 22.11.2016   privind modificarea programului de lucru la Centrul National de Informare si Promovare Turistica Bicaz

*Dispozitie nr. 322 din 23.11.2016¬†privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, cńÉrbuni, combustibili petrolieri pentru familiile »ôi persoanele singure, altele decat cele benefeciare de ajutor social stabilit in conditiile Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare

*Dispozitie nr. 323 din 23.11.2016  privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei si recuperarea sumei incasate necuvenit cu titlul de alocatie pentru sustinerea familiei, acordat d-nei Chindea lrina loana

*Dispozitie nr. 324 din 23.11.2016  privind modificarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei si recuperarea sumei incasate necuvenit cu titlul de alocatie pentru sustinerea familiei, acordat d-nei Irimoaia Alina Marta

*Dispozitie nr. 325 din 23.11.2016  privind modificarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamnei Florea Rodica, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 326 din 23.11.2016  privind stabilirea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei si cuantumul acesteia acordat domnului Maties Mihai, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 327 din 23.11.2016  privind stabilirea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei si cuantumul acesteia acordat doamnei Bursuc Nicoleta, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 328 din 23.11.2016  privind stabilirea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei si cuantumul acesteia acordat doamnei Ciucan Ana Maria, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 329 din 23.11.2016  privind modificarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei si recuperarea sumei incasate necuvenit , doamnei Mucenicu Mariana

*Dispozitie nr. 330 din 23.11.2016  privind modificarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei si recuperarea sumei incasate necuvenit , acordat doamnei Stan Claudia

*Dispozitie nr. 331 din 23.11.2016  privind modificarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei si recuperarea sumei incasate necuvenit , acordat doamnei Ailincai Maria Lavinia

*Dispozitie nr. 332 din 23.11.2016 privind incetarea contractului individual de munca al domnului Asavei Ion din cadrul compartimentului Biblioteca

*Dispozitie nr.333 din 29.11.2016 privind stabilirea zilei de 2 decembrie 2016 ca zi libera

*Dispozitie nr. 334 din 29.11.2016 privind acordarea platii indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav Serban Maria

*Dispozitie nr. 335 din 29.11.2016 privind acordarea platii indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav Popa Georgeta

*Dispozitie nr. 336 din 05.12.2016 pentru convocarea de indata, in sedinta, a Consiliului Local Bicaz

*Dispozitie nr. 337 din 05.12.2016 privind consituirea comisiei de inventariere anuala a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii ale orasului Bicaz

*Dispozitie nr. 338 din 07.12.2016 privind numirea unui curator temporar pentru parata Haidau – Feraru Ecaterina

*Dispozitie nr. 339 din 12.12.2016 privind aprobarea reluarii activitatii functionarului public Ioan Spiridon, consilier juridic clasa I, grad profesional superior ca urmare  a suspendarii raportului de serviciu prevazut de art. 95 al. I, lit.d) din Legea mr. 188/1999

*Dispozitie nr. 340 din 12.12.2016 privind incetarea contractului individual de munca al doamnei Popa Doina

*Dispozitie nr. 341 din 12.12.2016 privind incetarea contractului individual de munca al doamnei daraban Elena din cadrul compartimentului Asistenta Medicala

*Dispozitie nr. 342 din 12.12.2016 privind constituirea comisiilor de concurs si de solutionare a contestatiilor in vederea organizarii si desfasurarii concursului/examenului de promovare in grad pentru functia contractuala de asistent medical comunitar*2) din cadrul compartimetului Asistenta Medicala

*Dispozitie nr. 343 din 12.12.2016 privind constituirea comisiilor de concurs si de solutionare a contestatiilor in vederea organizarii si desfasurarii concursului/examenului de promovare in grad pentru functia contractuala de bibliotecar IA din cadrul compartimetului Bibliotecar

*Dispozitie nr. 344 din 12.12.2016 privind constituirea comisiilor de concurs si de solutionare a contestatiilor in vederea organizarii si desfasurarii concursului/examenului de promovare in grad pentru functia contractuala de conducere  bibliotecar sef (studii PL) din cadrul compartimetului Biblioteca

*Dispozitie nr. 345 din 12.12.2016 privind imputernicirea unor persoane care sa supravegheze executarea sanctiunii prestarii unei activitati in folosul comunitatii

*Dispozitie nr. 346 din  12.12.2016  privind constituirea comisiilor de concurs si de solutionare a contestatiilor in vederea organizarii si desfasurarii concursului/examenului pentru doua posturi vacante contractuale de muncitor necalificat treapta II, cdin cadrul compartimentului Spatii Verzi

*Dispozitie nr. 347 din 12.12.2016 privind acordarea platii indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav Vieru Neculai

*Dispozitie nr. 348 din  12.12.2016  privind constituirea comisiilor de concurs si de solutionare a contestatiilor in vederea organizarii si desfasurarii concursului/examenului pentru functia publica de consilier clasa I, grad profesional debutant din cadrul compartimentului Fond Funciar РRegistru Agricol

*Dispozitie nr. 349 din  12.12.2016  privind constituirea comisiilor de concurs si de solutionare a contestatiilor in vederea organizarii si desfasurarii concursului/examenului pentru functia publica de consilier clasa I, grad profesional debutant din cadrul compartimentului Contabilitatea veniturilor si cheltuielilor si de consilier clasa I, grad profesional debutant din cadrul compartimentului Impozite si Taxe

*Dispozitie nr. 350 din  12.12.2016  privind constituirea comisiilor de concurs si de solutionare a contestatiilor in vederea organizarii si desfasurarii concursului/examenului pentru functia publica de politist local, clasa III, grad profesional asistent, din cadrul compartimentului Ordine si Paza si functia publica de politist local, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul compartimentului disciplina in comert, constructii, protectia mediului

*Dispozitie nr. 351 din 12.12.2016 privind constituirea comisiilor de concurs si de solutionare a contestatiilor in vederea organizarii si desfasurarii concursului/examenului pentru functia publica de consilier clasa I, grad profesional debutant din cadrul compartimentului Investitii РUAT

*Dispozitie nr. 352 din 12.12.2016 privind constituirea comisiilor de concurs si de solutionare a contestatiilor in vederea organizarii si desfasurarii concursului/examenului pentru functia publica de consilier clasa I, grad profesional asistent din cadrul compartimentului  Consiliere romi

*Dispozitie nr. 353 din 14.12.2016 pentru convocarea de indata, in sedinta, a Consiliului Local Bicaz

*Dispozitie nr. 354 din 15.12.2016 pentru convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Bicaz

*Dispozitie nr.355 din 19.12.2016 privind acordarea stimulentului educational (tichet social pentru gradinita)

*Dispozitie nr. 356 din 19.12.2016 privind incetarea acordarii ajutorului pentru incalzire a locuintei cu gaze naturale, familiei Loghin Daniel si Loghin Lacramioara Paraschiva

*Dispozitie nr. 357 din 19.12.2016 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamnei Loghin Lacramioara Paraschiva, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 358 din 19.12.2016 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamnei Dascalu Tatiana, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 359 din 19.12.2016 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordat doamnei Guranda Elena Alexandra, reprezentantul familiei

*Dispozitie nr. 360 din 19.12.2016 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei si recuperarea sumei incasate necuvenit cu titlul de alocatie pentru sustinerea familiei, acordat doamnei Ciobanu Alina Mihaela

*Dispozitie nr. 361 din 19.12.2016 privind incetarea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia, acordat doamnei Nedelcu Elena, persoana singura

*Dispozitie nr.362 din 19.12.2016 privind stabilirea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia acordat domnului Comanita Vasile, persoana singura

*Dispozitie nr. 363 din 19.12.2016 privind aprobarea suspendarii raportului de serviciu a functionarului public Ioan Crina Elena

*Dispozitie nr. 366 din 20.12.2016 privind incetarea contractului individual de munca a doamnei Dobos Maria, ca urmare a acordului partilor

*Dispozitie nr. 367 din 21.12.2016 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale, familiei Diaconita Ioan Marius

*Dispozitie nr.¬†368 din 21.12.2016 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, cńÉrbuni, combustibili petrolieri pentru familiile »ôi persoanele singure, altele decat cele benefeciare de ajutor social stabilit in conditiile Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare

*Dispozitie nr. 369 din 21.12.2016 privind numirea de curator special a doamnei Marin Ionela

*Dispozitie nr. 370 din 21.12.2016 privind reluarea activitatii functionarului public Ioan Crina Elena din cadrul compartimentului Fond Funciar-Registru Agricol

*Dispozitie nr. 371 din 22.12.2016 privind eliberarea din functia publica de Politist Local, clasa I grad profesional superior, gradatia 5, clasa de salarizare 44, al functionarului public Baciu Gheorghe, din cadrul Serviciului Politiei Locale