Buget local

* Bugetul local pe anul 2018

Martie 2018

- Bilant contabil la 31.03.2018

- Contul de rezultat patrimonial 31.03.2018

- Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala la 31.03.2018

- Plati restante, 31.03.2018

- Contul de executie al bugetului local 31.03.2018

- Hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2018

- Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2018 si estimari pe anii 2019 – 2021

- Bugetul local pe anul 2018 si estimari pentru  anii 2019 – 2021

- Lista investitii buget 2018

Iunie 2018

- Bilant contabil la 30.06.2018

- Contul de rezultat patrimonial la 30.06.2018

- Situatia fluxurilor de trezorerie la 30.06.2018

- Contul de executie al bugetului local la 30.06.2018

- Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local la 30.06.2018

Septembrie 2018

Bilant contabil

Cont de rezultat patrimonial

Situatia fluxurilor de trezorerie

Plati restante

 Situatia activelor si datoriilor

Cont de executie al bugetului local

Venituri

Cheltuieli

Detaliere cheltuieli

Cheltuieli sectiunea de functionare

Venituri sectiunea de functionare

Cheltuieli sectiunea de dezvoltare

Venituri sectiunea de dezvoltare

Imprumuturi interne sectiunea dezvoltare

Cont de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local

Venituri

Cheltuieli si detaliere cheltuieli

Venituri sectiunea de functionare

Detaliere cheltuieli sectiunea de functionare

Venituri sectiunea de dezvoltare

Detaliere cheltuieli sectiunea de dezvoltare

 

 

—————————————–

*Situatiile financiare trimestriale pe anul 2017

Martie 2017

* Bugetul local pe anul 2017

-Bilant contabil la 31.03.2017

- Situatia fluxurilor de trezorerie la 31.03.2017

- Cont de executie al bugetului local la 31.03.2017

-Cont de rezultat patrimonial la 31.03.2017

Iunie 2017

-Bilant contabil la 30.06.2017

- Situatia fluxurilor de trezorerie la 30.06.2017

- Cont de executie al bugetului local la 30.06.2017

- Cont de rezultat patrimonial la 30.06.2017

- Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala la 30.06.2017

Septembrie 2017

- Bilant contabil la 30.09.2017

- Situatia fluxurilor de trezorerie la 30.09.2017

- Cont de executie al bugetului local la 30.09.2017

- Cont de rezultat patrimonial la 30.09.2017

- Situatia activelor si datoriilor intstitutiilor publice din administratia locala la 30.09.2017

Decembrie 2017

-Bilant contabil la 31.12.2017

-Situatia fluxurilor de trezorerie la 31.12.2017

- Contul de rezultat patrimonial la 31.12.2017

- Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratiea locala la 31.12.2017

- Veniturile si cheltuielile bugetelor locale pe unitati administrativ teritoriale la 31.12.2017

- Contul de executie al bugetului local la 31.12.2017

-Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local la 31.12.2017

—————————————–

* Bugetul local pe anul 2016 si estimari pentru anii 2017 – 2019

* Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2016 si estimari pe anii 2017 – 2019

—————————————–

* Bugetul local pe anul 2015 si estimari pentru anii 2016-2018

* Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2015 si estimari pentru anii 2016-2018