Buget local

* Bugetul local pe anul 2018

Martie 2018

- Bilant contabil la 31.03.2018

- Contul de rezultat patrimonial 31.03.2018

- Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala la 31.03.2018

- Plati restante, 31.03.2018

- Contul de executie al bugetului local 31.03.2018

- Hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2018

- Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2018 si estimari pe anii 2019 – 2021

- Bugetul local pe anul 2018 si estimari pentru  anii 2019 – 2021

- Lista investitii buget 2018

Iunie 2018

- Bilant contabil la 30.06.2018

- Contul de rezultat patrimonial la 30.06.2018

- Situatia fluxurilor de trezorerie la 30.06.2018

- Contul de executie al bugetului local la 30.06.2018

- Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local la 30.06.2018

 

 

—————————————–

*Situatiile financiare trimestriale pe anul 2017

Martie 2017

* Bugetul local pe anul 2017

-Bilant contabil la 31.03.2017

- Situatia fluxurilor de trezorerie la 31.03.2017

- Cont de executie al bugetului local la 31.03.2017

-Cont de rezultat patrimonial la 31.03.2017

Iunie 2017

-Bilant contabil la 30.06.2017

- Situatia fluxurilor de trezorerie la 30.06.2017

- Cont de executie al bugetului local la 30.06.2017

- Cont de rezultat patrimonial la 30.06.2017

- Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala la 30.06.2017

Septembrie 2017

- Bilant contabil la 30.09.2017

- Situatia fluxurilor de trezorerie la 30.09.2017

- Cont de executie al bugetului local la 30.09.2017

- Cont de rezultat patrimonial la 30.09.2017

- Situatia activelor si datoriilor intstitutiilor publice din administratia locala la 30.09.2017

Decembrie 2017

-Bilant contabil la 31.12.2017

-Situatia fluxurilor de trezorerie la 31.12.2017

- Contul de rezultat patrimonial la 31.12.2017

- Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratiea locala la 31.12.2017

- Veniturile si cheltuielile bugetelor locale pe unitati administrativ teritoriale la 31.12.2017

- Contul de executie al bugetului local la 31.12.2017

-Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local la 31.12.2017

—————————————–

* Bugetul local pe anul 2016 si estimari pentru anii 2017 – 2019

* Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2016 si estimari pe anii 2017 – 2019

—————————————–

* Bugetul local pe anul 2015 si estimari pentru anii 2016-2018

* Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2015 si estimari pentru anii 2016-2018