Achizitii publice anuale, invitatii depunere oferte

* Invitație de participare (data postării: 24.02.2021) –   prin depunere oferte în vederea atribuirii prin aciziție directă a unui contract de prestări servicii privind exploatarea , scoaterea la drum auto, fasonarea și  sortarea materialului lemnos din Partizile specificate în invitație.
- Declarație art. 60
- Declarație art. 164
- Declarație art. 165 și 167
- Formular de propunere financiară
* Invitație de participare(data postării: 11.02.2021) – prin depunere oferte în vederea atribuirii prin aciziție directă a unui contract de prestări servicii privind exploatarea , scoaterea la drum auto, fasonarea și  sortarea materialului lemnos din Partizile specificate în invitație.
- Declarație art. 60
- Declarație art. 164
- Declarație art 165 și 167
- Formular de propunere financiară
 * Invitație de participare
- Invitație de participare prin depunerea de oferte în vederea atribuirii prin achiziție directă a contractului de lucrări : ”Lucrări de șarpantă și de învelitoare și lucrări conexe la clădirea Policlinica, oraș Bicaz, județul Neamț”
- Acord de asociere
- Acord de subcontractare
- Angajament privind susținerea tehnică
- Declarație art. 60
- Declarație art. 164
Declarație art. 165 și 167
- Declarație privind respectarea legislației privind condițiile de mediu
- Formular de propunere financiară
- F-uri fără valori
- Scrisoare de garanție bancară
- Caiet de sarcini
* Rezultatul procesului de evaluare al ofertelor  pentru contractul de lucrări : ”Lucrări de șarpantă și de învelitoare și lucrări conexe la clădirea Policlinica, oraș Bicaz, județul Neamț” 
 
Proces verbal  privind deschiderea ofertelor pentru atribuirea contractului de lucrari “Inlaturarea efectelor inundatiilor in punctul Olaru Safta, conform procesului verbal I.J.S.U. nr. 120/29.06.2020, localitatea Izvorul Muntelui, oras Bicaz, judetul Neamt”.
 
* Invitatii de participare

Raspuns la solicitarea de clarificari inregistrata sub nr. 10879/20.10.2020

* Invitatie de participare prin depunere de oferte in vederea atribuirii prin achizitie directa a contractului de lucrari: 

“Inlaturarea efectelor inundatiilor in punctul Olaru Safta, conform procesului verbal I.J.S.U. nr. 120/29.06.2020, localitatea Izvorul Muntelui, oras Bicaz, judetul Neamt”

- Antemasuratoare privind cantitatile de lucrari estimative necesare realizarii obiectivului de investitie mentionat

- Certificat de Urbanism

- Parti desenate

- Modele de formulare

* Contracte a caror valoare depaseste echivalentul a 5.000 EUR incheiate in anul 2020

* Planul anual al achizitiilor publice pe anul 2020

* Contracte încheiate în anul 2020 care depășesc suma de 10.000 lei

* Planul anual al achizitiilor publice pe anul 2019

* Contracte a caror valoare depaseste echivalentul a 5000 euro incheiate in anul  2019  – partea I

* Contracte a caror valoare depaseste echivalentul a 5000 euro incheiate in anul 2019  –  partea a II-a

* Plan de achizitii pentru proiectul de investitii “Eficientizarea sistemului de iluminat public in oras Bicaz, judetul Neamt”

* Programul achizitiilor publice din cadrul  proiectului “Eficientizarea energetica a cladirilor spitalului orasenesc  Sf. Ierarh Nicolae Bicaz, judetul Neamt”

* Programul achizitiilor publice din cadrul proiectului “Eficientizarea energetica a cladirilor Liceului Carol IBicaz, judetul Neamt”

*Lista achizitii semestrul I 2017

*Lista achizitii publice ce depasesc suma de 10.000 lei, aferente semestrului II 2017

*Lista achizitii 2016

*Lista achizitii 2015

*Lista achizitii 2014

*Lista achizitii 2013

* Invitatie participare  depunere oferte in vederea atribuirii prin achizitie directa a unor contracte de servicii.