Achizitii publice anuale, invitatii depunere oferte

* Invitatie de participare prin depunere de oferte in vederea atribuirii prin achizitie directa a contractului de servicii “Lucrari sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale de pe raza UAT Bicaz, in vederea inscrierii imobilelor in cartea funciara finantate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, in aplicarea prevederilor ordonantei de urgenta nr. 35/28.06.2016 si a Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996″.
* Invitatie de participare prin depunere de oferte iin vederea atribuirii prin achizitie directa a contractului de servicii “Lucrari sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale de pe raza UAT Bicaz in vederea inscrierii imobilelor in cartea funciara, finantate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, in aplicarea prevederilor Ordonantei de Urgenta nr. 35/28.06.2016″.
* Invitatie de participare la achizitia “Imprejmuire cu gard la Scoala Gimnaziala nr. 1 Marceni, oras Bicaz, judetul Neamt”.
* Invitatie de participare prin depunere de oferte servicii de Verificare a proiectului tehnic pentru investitia “Eficientizarea energetica a cladirilor Liceului Carol I-Bicaz, judetul Neamt” SMIS 117602
* Invitatie de participare prin depunere oferte pentru servicii de verificare a proiectului tehnic pentru investitia Eficientizarea Energetica a cladirilor spitalului orasenesc “Sfantul Ierarh Nicolae” Bicaz, judetul Neamt, cod SMIS 114044.
* Invitatie de participare prin depunerea de oferte in vederea atribuirii  prin achizitie directa a contractului de servicii:
“Lucrari sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale de pe raza UAT Bicaz, in vederea inscrierii imobilelor in cartea funciara finantate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, in aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta nr. 35/28.06.2016″
 

* Planul anual al achizitiilor publice pe anul 2019

* Contracte a caror valoare depaseste echivalentul a 5000 euro incheiate in anul  2019  – partea I

* Contracte a caror valoare depaseste echivalentul a 5000 euro incheiate in anul 2019  –  partea a II-a

* Plan de achizitii pentru proiectul de investitii “Eficientizarea sistemului de iluminat public in oras Bicaz, judetul Neamt”

* Programul achizitiilor publice din cadrul  proiectului “Eficientizarea energetica a cladirilor spitalului orasenesc  Sf. Ierarh Nicolae Bicaz, judetul Neamt”

* Programul achizitiilor publice din cadrul proiectului “Eficientizarea energetica a cladirilor Liceului Carol IBicaz, judetul Neamt”

*Lista achizitii semestrul I 2017

*Lista achizitii publice ce depasesc suma de 10.000 lei, aferente semestrului II 2017

*Lista achizitii 2016

*Lista achizitii 2015

*Lista achizitii 2014

*Lista achizitii 2013

* Invitatie participare  depunere oferte in vederea atribuirii prin achizitie directa a unor contracte de servicii.