Achizitii publice anuale, invitatii depunere oferte

Proces verbal  privind deschiderea ofertelor pentru atribuirea contractului de lucrari “Inlaturarea efectelor inundatiilor in punctul Olaru Safta, conform procesului verbal I.J.S.U. nr. 120/29.06.2020, localitatea Izvorul Muntelui, oras Bicaz, judetul Neamt”.

 
* Invitatii de participare

Raspuns la solicitarea de clarificari inregistrata sub nr. 10879/20.10.2020

* Invitatie de participare prin depunere de oferte in vederea atribuirii prin achizitie directa a contractului de lucrari: 

“Inlaturarea efectelor inundatiilor in punctul Olaru Safta, conform procesului verbal I.J.S.U. nr. 120/29.06.2020, localitatea Izvorul Muntelui, oras Bicaz, judetul Neamt”

- Antemasuratoare privind cantitatile de lucrari estimative necesare realizarii obiectivului de investitie mentionat

- Certificat de Urbanism

- Parti desenate

- Modele de formulare

* Contracte a caror valoare depaseste echivalentul a 5.000 EUR incheiate in anul 2020

* Planul anual al achizitiilor publice pe anul 2020

* Planul anual al achizitiilor publice pe anul 2019

* Contracte a caror valoare depaseste echivalentul a 5000 euro incheiate in anul  2019  – partea I

* Contracte a caror valoare depaseste echivalentul a 5000 euro incheiate in anul 2019  –  partea a II-a

* Plan de achizitii pentru proiectul de investitii “Eficientizarea sistemului de iluminat public in oras Bicaz, judetul Neamt”

* Programul achizitiilor publice din cadrul  proiectului “Eficientizarea energetica a cladirilor spitalului orasenesc  Sf. Ierarh Nicolae Bicaz, judetul Neamt”

* Programul achizitiilor publice din cadrul proiectului “Eficientizarea energetica a cladirilor Liceului Carol IBicaz, judetul Neamt”

*Lista achizitii semestrul I 2017

*Lista achizitii publice ce depasesc suma de 10.000 lei, aferente semestrului II 2017

*Lista achizitii 2016

*Lista achizitii 2015

*Lista achizitii 2014

*Lista achizitii 2013

* Invitatie participare  depunere oferte in vederea atribuirii prin achizitie directa a unor contracte de servicii.