Resurse Umane

* Regulament pentru acordarea voucherelor de vacanta  pentru personalul contractual si functionarii publici din cadrul Primariei orasului Bicaz. 

*Examen/concurs promovare in grad – 2020

* Examen/concurs promovare in grad┬á– 2019

* Salarizare cf. legii nr. 153/2017-pentru anul 2017(septembrie)

* Salarizare cf. legii nr. 153/2017 – pentru anul 2018(martie)┬á – mentionam ca salarul net se obtine scazand┬ádin ┬ásalarul de baza/brut (sumele afisate), un procent┬á35 % (CAS si CASS), si din suma rezultata se mai scade 10% (impozitul pe salar).

* Salarizare cf. legii 153/2017, pentru anul 2018 (septembrie)

* Salarizare cf. legii 153/2017, pentru anul 2019 (ianuarie)

 * Salarizare cf. legii 153/2017, pentru anul 2019 (martie)

 * Salarizare cf. legii 153/2017, pentru anul 2019 (septembrie)

 * Salarizare cf. legii 153/2017, pentru anul 2020 (martie)

 * Salarizare cf. legii 153/2017, pentru anul 2020 (septembrie)

*Salarizare cf. legii 153/2017, pentru anul 2021 (31 martie 2021)

 

Legislatie

– ┬áCodul muncii

–┬áORDONAN┼ó─é DE URGEN┼ó─é┬á Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019, privind codul administrativ, partea I

–┬áORDONAN┼ó─é DE URGEN┼ó─é┬á Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 , privind codul administrativ, partea a II-a

– H.G. ┬ánr. 160/14.02.2007, pentru aprobarea Regulamentului privind portul, descrierea, conditiile de acordare si folosire a uniformei, echipamentului de protectie si insemnelor distinctive ale personalului serviciilor pentru situatii de urgenta voluntare/private.

– Legea nr. 188/ 08.12.1999, republicata, privind Statutul functionarilor publici.

– Legea nr. 215/23.04.2001, republicata, Legea administratiei publice locale.

– Legea nr. 7/ 08.12.2004, republicata, privind Codul de conduita al functionarilor publici.

– Legea nr. 307 /12.07.2006, privind apararea impotriva incendiilor.

– Legea nr 477/08.11.2004, privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.

– Legea nr. 481/08.11.2004, republicata, privind protectia civila.

– OUG din 21/15.04.2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta.

* Posturi vacante, anunturi  concurs angajare, rezultate concurs