Impozite si taxe locale

* Legislatie

* Anunturi importante

*Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate din data de 02.08.2019. Proces verbal privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate.

*Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate din data de 02.07.2019. Proces verbal privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate.

* Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate din data de 12.06.2019. Proces verbal privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate.

* Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate din data de 06.06.2019. Proces verbal privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate.

* Anunt privind documentele necesare pentru actializarea anuala a cuantumului chiriei ANL

* Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate din data de 13.12.2018

* Regulament de vanzare a locuintelor de tip ANL aflate pe raza  orasului Bicaz

*HCL stabilire impozite si taxe locale 2019

* Proiect aprobare impozite si taxe locale 2019

* HCL stabilire impozite si taxe locale 2018

* Formulare ce apartin de compartiment

* Regulament instituire taxe salubrizare

* Denumire impozit/taxa, cuantum:

-taxa edilitara,

-impozit teren intravilan p.f./ p.j.

-impozit teren exravilan p.f./p.j.

-impozit cladire p.f./p.j.

-impozit mijloace de transport p.f./p.j.

– taxa hoteliera

-taxa reclama si publicitate

-taxa comert stradal

* Eliberare autorizatii taxi:

-baza legala

-documente necesare eliberarii autorizatiei

* Prelungirea autorizatiei taxi:

-baza legala,

-documente necesare

* Suspendarea autorizatiei taxi:

-baza legala,

-documente necesare

* Acte administrative fiscale(somatie, titlu executoriu, decizie de impunere, instiintare de poprire, instiintare de plata etc) cu referire la persoane

* Alte informatii considerate de interes public.