Asistenta sociala

Serviciul Public de Asistență Socială Bicaz:

Sprijină categoriile de persoane aflate în dificultate prin consiliere şi asigurarea de servicii, în vederea depăşirii situaţiilor în care se află, prin acordarea de suport financiar şi material, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, astfel :

  • acordă venitul minim garantat, sub forma ajutorului social;
  • acordă ajutor pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică, gaze naturale, precum şi cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri;
  • acordă ajutor de urgenţă (calamităţi naturale, incendii, accidente, precum şi alte situaţii deosebite stabilite prin H.C.L.nr. 52/2007 ), precum şi ajutor de înmormântare;
  • acordă alocaţia pentru susţinerea familiei ;
  • Acordarea indemnizației persoanelor cu handicap grav

    A. Ajutor Social

Acordarea ajutorului social, familiilor şi persoanelor singure, cetăţeni români, străini sau apatrizi, care au domiciliul sau reşedinţa în orașul Bicaz , precum şi celor fără locuinţă aflate în situaţie de nevoie, care trăiesc în adăposturi improvizate.

Baza legislativă

Beneficiari

Familiile şi persoanele singure ale căror venituri se situează sub nivelul lunar al venitului minim garantat, stabilit prin ordonanţă de urgenţă, au dreptul la ajutor social.
Cuantumul ajutorului social se stabileşte ca diferenţă între nivelul venitului minim garantat şi venitul net lunar al familiei sau persoanei singure.
Cuantumul lunar al Venitului Minim Garantat (VMG) este stabilit prin raportare la indicatorul social de referinta ISR a carui valoare este stabilita prin lege la 500 LEI .
Nivelurile pentru VMG sunt urmatoarele: 
Persoana singura = 142 lei
Familia formata din 2 persoane = 255 lei  
Familia formata din 3 persoane = 357 lei 
Familia formata din 4 persoane = 442 lei 
Familia formata din 5 persoane = 527 lei 
Pentru fiecare alta persoana peste numarul de 5 persoane, ajutorul social se mareste cu 
0.073 x ISR = 37 lei. 

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21