Acte necesare

ASISTENTA SOCIALA 

Tichete electronice sociale

În baza Ordonanței de urgență nr. 113/2020 privind unele măsuri pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile, până pe 09. 09. 2020, se primesc cereri la sediul Direcției de Asistență Socială Bicaz pentru tichete sociale .

CONDIȚIILE de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitanții sunt următoarele :

 1. Să aibă domiciliul/reședința pe raza orașului Bicaz
 2. Pentru preșcolari (grădiniță), venitul mediu net lunar să fie de maxim 284/membru de familie
 3. Pentru elevii din învățământul primar/gimnazial : venitul mediu net, realizat ÎN LUNA IULIE A ACESTUI AN ESTE DE PÂNĂ LA 1.115 LEI / membru de familie.
 4. Să facă dovada înscrierii copilului la grădiniță / școală.

DOCUMENTE NECESARE :

 1. Cerere ( formular tip, de la primărie )
 2. Acte de identitate ale părinților /reprezentantului legal ( original&copie)
 3. Certificat naștere copil/copii (original&copie)
 4. Certificat de căsătorie părinți (original&copie, după caz).
 5. Dovada înscrierii la grădiniță/școală
 6. Acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei , eliberate de angajator , de organele fiscale sau de alte autorități competente, mandate poștale de plată , extras de cont, decizii ori dispozitii de stabilire a drepturilor ( după caz ).

Masti

Primăria orașului Bicaz , prin Direcția de Asistență Socială, va distribui în perioada 04-09. 09.2020, 27.200 de măști de protecție către 520 de persoane defavorizate.

Se acordă un număr de 50 de măști de protecție pentru fiecare persoană ce face parte din categoriile menționate de mai sus, iar preluarea lor se va face în baza actului de identitate.

Programul de distribuire este zilnic între orele 9.00-16.00 la sediul Direcției de Asistență Socială din sediul Primăriei orașului Bicaz .

Conform Ordonanței de Urgență 78 din 21.05.2020, beneficiarii sunt :

 1. Persoanele din familiile beneficiare ale ajutorului social acordat în baza Legii nr 416/2001 privind venitul minim garantat ;
 2. Persoanele din familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 ;
 3. Pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi sunt de până la 704 lei inclusiv, reprezentând nivelul indemnizației sociale pentru pensionari prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2009, aprobată prin Legea nr. 196/2009;
 4. Persoanele încadrate în grad de handicap care realizează venituri exclusiv din prestațiile sociale prevăzute de art. 42 și 58 din Legea nr. 448/2006.

URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI