Asociatii de proprietari

* Primaria Orasului Bicaz, convoaca reprezentantii asociatiilor de proprietari din orasul Bicaz in vederea unei discutii cu reprezentantii Camerei de Comert Neamt, referitor la desfasurarea cursurilor in vederea atestarii administratorilor de condominii de pe raza orasului. Vezi aici anuntul.

* Legislatie: 

- Legea nr. 196/2018 (din 20 iulie 2018) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor.

 – ORDIN Nr. 1058/2019 din 11 februarie 2019 privind aprobarea conţinutului-cadru al statutului asociaţiei de proprietari şi al regulamentului condominiului

- Obligatiile asociatiilor de proprietari

- HCL 105/31.08.2018- pentru aprobarea  metodologiei de atestare a persoanelor fizice in vederea practicarii activitatii de administrator de imobile la asociatiile de proprietari si locatari.

– ORDIN Nr. 3103/2017 din 24 noiembrie 2017
privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial – Descarcare

*Anunturi importante:

- Adresa convocare asociatii  asociatii de proprietari – 06.11.2018

- Adresa  catre asociatiile de proprietari – 08.10.2018 

- Adresa convocare asociatii

- Adresa (informare din partea primariei) catre asociatiile de proprietari

* Alte informatii considerate de interes public