stema

COMUNICAT

Ca urmare a evenimentelor nedorite, de atac de către unele exemplare agresive de câini comunitari precum și a luărilor de poziție din mass media apărute în ultima perioadă, facem următoarele precizări:

  • Gestionarea câinilor fără stăpân existenți pe raza orașului Bicaz a fost și este o preocupare permanentă a administrației locale bicăjene. Stau dovadă în acest sens demersurile făcute pentru adoptarea unor Hotărâri ale Consiliului Local, hotărâri în virtutea cărora au fost apoi încheiate contracte de prestări de servicii cu societăți specializate și autorizate care să presteze servicii de ecarisaj pentru orașul Bicaz.

Astfel, pentru anul 2016 a fost adoptată HCL nr. 99/25.08.2016, prin care s-a aprobat încheierea unui contract de achiziție publică  ”Prestări servicii de ecarisaj orașul Bicaz”, valoarea estimata fiind de  106.000 lei (TVA inclus). În baza acestei aprobări a fost încheiat contractul de prestări de servicii nr. 8536/2016 cu firma SC Salubritas SA, contract care s-a derulat cu bune rezultate până la începutul lunii februarie 2017, când din motive necunoscute nouă, firma a reziliat unilateral contractul.

În atare situație, primarul orașului a inițiat un nou proiect de hotărâre a Consiliului Local și în consecință a fost adoptată HCL nr. 21/23.02.2017 prin care s-a aprobat contractarea de servicii specializate de capturare- transport și cazare în adăpost pentru 100 de câini comunitari, în mod deosebit femele, câini bolnavi sau agresivi, valoarea estimată fiind de 97.172 lei(TVA inclus).

Imediat, după adoptarea hotărârii au început demersurile de încheiere a unui nou contract cu o firmă specializată și autorizată, demersuri care s-au finalizat cu încheierea contractului nr. 3669/2017 cu Centrul de întreținere urbană SRL Tg Neamț, document a carui valabilitate a expirat la începutul anului 2018.

  • Actualmente, urmare a renegocierilor cu firma Salubritas SA Piatra Neamț, vă informăm că începând cu 16.03.2018, va intra în execuție noul contract pentru activități de ecarisaj, transport, cazare, eutanasiere și incinerare conform prevederilor legale în vigoare, acțiune care va conduce la diminuarea exemplarelor de câini comunitari.
  • Având în vedere prevederile art. 9, al(2) din legea 205/2004 privind protecția animalelor, conform căreia animalele cu boli incurabile precum și exemplarele agresive pot fi eutanasiate de îndată, s-au făcut demersurile necesare în așa fel încât medicul veterinar să urmeze cursurile de specialitate pentru obținerea avizului de deținere și utilizare dispozitiv de tranchilizare și apoi când apar cazuri de genul celor prezente mai sus, să fie rezolvate cu maximă operativitate.
  • În consecință, precizăm că Primăria, aparatul de specialitate, vor acționa în direcția capturării, în cel mai scurt timp, a câinilor fără stăpân de pe domeniul public și va soluționa situațiile sesizate de către cetățenii orașului, acest din urmă aspect dorindu-ne să fie cât mai frecvent utilizat de către bicăjeni.
  • Ne dorim, cu toată ardoarea realizarea și menținerea unui contact direct cu cetățenii orașului în vederea aflării cu operativitate  a problematicii ce ține de câinii comunitari.
  • Nu trebuie scăpat din vedere faptul că sursele de prezență îngrijorătoare a maidanezilor, în special în cartierul Mărceni, că factorii principali care contribuie la amplificarea fenomenului (pe lângă cel legat de situația că foarte multe exemplare sunt aduse din alte zone și debarcate în oraș) sunt sursele de hrană (resturi menajere care abundă) și oamenii care hrănesc generații întregi de pui proveniți de la femelele din zona blocurilor de locuințe în loc să solicite sterilizarea acestora (sterilizarea fiind cea mai ieftina măsură de reducere a numărului câinilor comunitari) sau, dacă sunt agresivi, să solicite luarea măsurilor prevăzute de legislația în vigoare.

FACEM, DE ACEEA, UN APEL CĂLDUROS CĂTRE CETĂȚENII ORAȘULUI, DE A NE UNI EFORTURILE ÎN REZOLVAREA ACESTEI PROBLEME CARE NU TREBUIE SĂ SCAPE DE SUB CONTROL, ASIGURÂNDU-I CĂ VOM ÎNTREPRINDE TOATE DEMERSURILE NECESARE PENTRU IDENTIFICAREA SOLUȚIILOR OPTIME ȘI LEGALE.

Vă mulțumim pentru înțelegere și colaborare!

  07 martie 2018

Primar,

  Nicolae Sălăgean