Acasa

ziua armatei x

* ALEGERI PREZIDENTIALE 2019

* UNITATEA ADMINISTRATIV – TERITORIALA ORASUL BICAZ anuntă finalizarea proiectului

EXTINDERE RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA STRAZILE 22 DECEMBRIE, REPUBLICII, CRASNITEI SI PALTINULUI DIN ORASUL BICAZ, JUDETUL NEAMT”,

Proiectul este finantat cu fonduri alocate de la bugetul local al Primariei orasului Bicaz. Comunicatul de presa poate fi consultat aici.

*  UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA ORASUL BICAZ anuntă finalizarea proiectului

„EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN ORAS BICAZ, JUDETUL NEAMT “,

Proiectul este finantat cu fonduri nerambursabile acordate de Elvetia, prin „Fondul pentru ac iuni în domeniul managementului energiei durabile“, finantat prin Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitătilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, în cadrul componentei „Actiuni în domeniul energiei durabile în comunită ile din regiuni sărace/subdezvoltate“ – „Programul oraşe sărace”. Comunicatul de presa poate fi consultat aici.

* Primaria Bicaz  anunta concurs  pentru ocuparea unei functii publice de executie  vacanta de consilier, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului, compartiment Disciplina in Constructii.

      - Anuntul, conditiile de participare , continutul dosarului de concurs si bibliografia pentru concurs